NGUVU YA ULIMI (MANENO) KATIKA KUAMUA HATMA YA MAISHA YAKO (Sehemu ya mwisho)

February 18, 2017

Na: Patrick Sanga

8y

Mada: Mambo muhimu kujua kuhusu matumizi ya kinywa

Katika sehemu ya kwanza nilikuonyesha mistari mbalimbali kutoka kwenye Biblia inavyozungumza kwa habari ya ulimi ili upate kujua nguvu ya ulimi ilivyo na athari zake. Ili kusoma sehemu ya kwanza tafadhali bonyeza link ifuatayo https://sanga.wordpress.com/2017/01/31/nguvu-ya-maneno-katika-kuamua-hatma-ya-maisha-yako-sehemu-ya-kwanza/

Katika sehemu hii ya pili na ya mwisho nitafundisha mambo muhimu kuzingatia na kujua kwa habari ya matumizi ya ulimi (kinywa) ili kuweka hatma nzuri ya maisha yako kwa sababu maneno yako yana nguvu ya kuathiri maisha yako ya sasa na baadaye pia.

3

 • Jifunze kuzuia ulimi wako usinene mabaya – Mtume Petro anatueleza kwamba Kwa maana, Atakaye kupenda maisha, Na kuona siku njema, Auzuie ulimi wake usinene mabaya, Na midomo yake isiseme hila’ (1Petro 3:10). Ikiwa unataka kuwa na maisha yenye furaha na amani (siku njema) basi chunga sana unayoyasema. Ukiruhusu kinywa chako kunena mabaya na kutunga hila usitegemee kuwa na amani ya kweli, maana utaishi kwa maneno hayo. Daima usiakiache kinywa chako kinene mabaya wala kutunga hila kwa kuwa mtu azuiaye kinywa chake kunena mabaya, huilinda nafsi yake na taabu (Rejea Mithali 21:23 & Zaburi 50:19). Kumbuka unaponena mabaya juu ya mwingine, kama mtu huyo hana Yesu aliye hai wa kumuongoza kusamehe, basi ujue ndani yake unaamsha roho ya kisasi na uharibifu. Wapo pepo ambao kazi yao ni kufuatilia nini mtu anajinenea au kunena juu ya mwingine hususani yale ambayo ni mabaya, na kazi yao kufuatilia maneno hayo kuhakikisha kwamba yanatimia au yanatokea.

r

 • Jizuie kunena unapokuwa na hasira – Katika Waefeso 4: 26 imeandikwa Mwe na hasira, ila msitende dhambi; jua lisichwe na uchungu wenu bado haujawatoka’. Mara nyingi kwenye jambo hili watu wengi wameshindwa kujizuia, na ukitaka ujue yaujazayo moyo wa mtu au mtu anakuwazia nini subiri azungumze habari zako au mambo yako akiwa amekasirika.  Hasira ni mlango ambao adui anautumia sana kuharibu maisha ya watu wengi na hasa wanandoa kwa sababu ya yale ambayo kila mmoja aliyanena akiwa na hasira na uchungu juu ya mwenzake. Biblia inatuambia kunyamaza ni hekima, hivyo jifunze kunyamaza. Hata mpumbavu akinyamaza, huhesabiwa hekima; Akifumba midomo yake, huhesabiwa ufahamu’ (Mithali 17:28).

 

 • Jifunze kulinda kinywa chako – ukienda kwenye Mithali 13:3 Biblia inasema ‘Yeye alindaye kinywa chake hulinda nafsi yake, bali afunuaye midomo yake atapata uharibifu’. Naam watu wengi hawajui kwamba kadri unavyosema maneno mabaya, ya uongo, kusengenya au kusingiza au kuchafua nk, ndivyo wanavyojitengenezea mazingira ya uharibifu kwenye maisha yao binafsi na si tu kwa wale ambao wanawaelekezea maneno husika.Katika Mithali 21:23 imeandikwa ‘Mtu azuiaye kinywa chake na ulimi wake, Atajilinda nafsi yake na taabu’. Hii ni kwa sababu maneno unayoyanena unayaumba au kuyaandika na kwa jinsi hiyo maneno hayo yana nguvu ya kuongoza na kuathiri hisia, nia na maamuzi (matendo) yako.

s

 • Jifunze kuwa mtu wa maneno machache – Biblia inatuambia ‘Katika wingi wa maneno hapakosi kuwa na maovu; bali yeye azuiaye midomo yake hufanya akili’ (Mithali 10:19). Naam sio lazima kusema kila neno linalokujia jifunze kunyamaza na kuzuia maneno yako, maana azuiaye maneno yake ni mwenye maarifa. Ingawa Yakobo anatuambia ulimi haufugiki, lakini kwa mujibu wa (Mithali 17:27a) mtu anaweza kuzuia maneno yake na hiki ndicho alichomaanisha Mzee Yakobo mwenyewe pale aliposema iweni wepesi wa kusikia na si wepesi wa kusema (Yakobo 1:19).
 • Jifunze kufikiri kabla hujanena – Katika Mithali 12:18 imeandikwa ‘Kuna anenaye bila kufikiri, kama kuchoma kwa upanga; Bali ulimi wa mwenye haki ni afya. Naamini umeshawahi kupitia mazingira ambayo unajutia maneno uliyoyanena. Mara nyingi majuto hayo ni matokeo ya kunena bila kufikiri. Hii ina maana kabla ya kusema, jifunze kufikiri kwanza athari ya unachotaka kusema kwa mtu au watu unaotaka kusema nao. Katika kufanikisha hili mwimbaji wa Zaburi akasema Ee Bwana, uweke mlinzi kinywani pangu, Mngojezi mlangoni pa midomo yangu’ (Zaburi 141:3).

Photo 3

 • Jaza neno la Mungu moyoni mwako (Yoshua 1:8) – Hii ni kwa sababu yale yaujazayo moyo wa mtu ndiyo yamtokayo. Hivyo ili kusaidia kinywa chako kutoa maneno yenye kujenga sharti neno la Mungu likae kwa wingi moyoni. Hatutegemei mtu aliyejaa neno la Mungu atukane watu, kulaani, kusengenya nk. Katika Yakobo 3:9-10 imeandikwa ‘Kwa huo twamhimidi Mungu Baba yetu, na kwa huo twawalaani wanadamu waliofanywa kwa mfano wa Mungu. Katika kinywa kile kile hutoka baraka na laana. Ndugu zangu, haifai mambo hayo kuwa hivyo’. Naam ile kusema haifai mambo hayo kuwa hivyo ni ishara kwamba hatupaswi kutumia vinywa vyetu kunena mabaya na kutunga hila wakati tunatumia pia ulimi huo huo kumtukuza Mungu.

8

Katika kumalizia ujumbe huu sina budi kusema mwanadamu hana budi kuwa makini sana na kinywa chake. Maisha ya mtu yanachangiwa kwa sehemu kubwa na maneno yake, akiutumia vizuri ulimi wake  ataishi vizuri na akiutumia vibaya mabaya yatakuwa haki yake. Naamini ujumbe huu mfupi umekuongezea ufahamu wa kutosha mosi kuhusu Biblia inasema nini juu ya ulimi na pili namna ya kukitumia kinywa chako vizuri ili kuamua hatma nzuri ya maisha yako.

‘Na ulimi wangu utanena haki yako, Na sifa zako mchana kutwa’ (Zaburi 35:28)

Utukufu na Heshima vina wewe Yesu wangu, wastahili BWANA.

Neema ya Bwana wetu Yesu Kristo, iwe nanyi.

NGUVU YA MANENO KATIKA KUAMUA HATMA YA MAISHA YAKO (Sehemu ya kwanza)

January 31, 2017

Na: Patrick Sanga

Waraka wa Januauri 2017

1a

Mpenzi Msomaji heri ya mwaka mpya wa 2017.

Changamoto nyingi ambazo watu wengi wanazipitia leo ni matokeo ya maneno ambayo wamekuwa wakiyanena bila kujua athari yake kwenye maisha yao binafsi, familia zao, kazi na hatma (future) yao. Kuna watu wengi sana ambao haki zao zimeibiwa, wengine wamefungwa, wamepoteza kazi zao, wapendwa wao au kuonewa kwa namna nyingi yote haya yakiwa yamesababishwa na matumizi yasiyo sahihi ya ulimi (kinywa).

Kutokana na ukweli kwamba watu wengi hawajui athari za kutumia kinywa vibaya, nimeona vema kuandaa somo hili ili, mosi kuonyesha kile ambacho Biblia inasema kuhusu ulimi na pili kufundisha mambo ya msingi kujua kuhusu matumizi ya ulimi ili kusaidia watu kuepukana na athari (mauti) mbaya ziletazwo na ulimi. Fuatana nami sasa tuangalie kile ambacho Biblia inasema kuhusu ulimi katika sehemu hii ya kwanza:

Katika Mithali 18:21 Biblia inasema Mauti na uzima huwa katika uwezo wa ulimi; Na wao waupendao watakula matunda yake’.  Katika andiko hli ni dhahiri kwamba matokeo (athari) ya maneno yanaweza kuwa mazuri au mabaya kutegemeana na maneno yanayotoka kwenye kinywa cha mtu husika. Naam ni kawaida ya watu kusema lakini sio wengi wanajua kwamba, ulimi ingawa ni kiungo kidogo kimebeba uzima na mauti, tegemeana na mtu anavyoutumia.

8y

Kwenye Waraka wa Yakobo imeandikwa hivi ‘Maana twajikwaa sisi sote katika mambo mengi. Mtu asiyejikwaa katika KUNENA, huyo ni mtu mkamilifu, awezaye KUUZUIA na mwili wake wote kama kwa lijamu’ (Yakobo 3:2). Neno twajikwaa, kwenye toleo la kiingereza la KJV limeandikwa ‘offend’ ambapo tafsiri yake hai-ishii kuonyesha maneno yanayosemwa yana athari kwa mtu binafsi tu, bali pia athari hiyo inapelekea kumizwa kwa mtu au watu wengine.

Mzee Yakobo anaendelea kuonya askisema ‘Nao ulimi ni moto; ule ulimwengu wa uovu, ule ulimi, umewekwa katika viungo vyetu, nao ndio UUTIAO MWILI WOTE UNAJISI, huuwasha moto mfululizo wa maumbile, nao huwasha moto na jehanum. Bali ulimi hakuna awezaye kuufuga; ni uovu usiotulia, umejaa sumu iletayo mauti’ (Yakobo 3:6&8). Mpenzi msomaji je umeona jinsi ulimi wa mtu ulivyo na nguvu ya ajabu. Biblia inauita ulimi kuwa ni moto, uovu usiotulia, umejaa sumu iletayo mauti na ndio unaoleta unajisi kwenye mwili wote wa mtu.

4d

Je mpenzi msomaji wewe unakitumiaje kinywa chako, fahamu wapo wanadamu wanaotumia vinywa vyao kwa hila, furaha yao ni kuona wengine wakiharibikiwa na si kufanikiwa. Zaburi inasema ‘Ulimi wako watunga madhara, Kama wembe mkali, Ewe mwenye hila Umependa mabaya kuliko mema, Na uongo kuliko kusema kweli. Umependa maneno yote ya kupoteza watu, Ewe ulimi wenye hila’ (Zaburi 52:2-4). Pia katika Warumi 3:13-14 imeandikwa Koo lao ni kaburi wazi, Kwa ndimi zao wametumia hila. Sumu ya fira i chini ya midomo yao. Vinywa vyao vimejaa laana na uchungu’ Naam ole wako ulimi unaokazana kutunga hila, kuachilia laana, kusema uongo na kupoteza watu, maana mabaya yaliyopandwa yatakurudia.

Je tuufafanishe ulimi na kitu gani sisi wa kizazi cha leo?, naam ni zaidi ya kimbunga, kwa kuwa maneno yanaishi kizazi hata kizazi. Ndio maana leo vita haviishi baina ya familia, makabila, makanisa, mataifa nk, kwa sababu maneno ambayo yalinenwa nyakati hizo na watangulizi (wazee) wetu kuhusu watu wa upande ya pili iwe ni kwa haki au kwa hila athari zake zinaendelea kutugusa hadi leo.

Ukienda kwenye Zaburi 45:1 Biblia inatuambia Moyo wangu umefurika kwa neno jema, Mimi nasema niliyomfanyizia mfalme; ulimi wangu ni KALAMU ya mwandishi mstadi’. Hapa Mwandishi ameufananisha ulimi na kalamu, na hii ni kuonyesha kwamba kila unapotamka maneno ujue unaumba au unaandika kile unachokisema na hivyo ni muhimu sana kufikiri kabla hujasema jambo lolote, ili kwa kinywa chako usiandike ujumbe ambao utakuletea madhara makubwa.

8

Mpenzi msomaji kumbuka kwamba tabu nyingi ambazo wanadamu wanazipata leo ni matokeo ya matumizi mabaya ya vinywa vyao. Jambo muhimu kuelewa ni kwamba mtu anapotumia kinywa chake kusema maneno mabaya, ya uongo na yenye hila dhidi ya mwingine si tu anaumba hayo mabaya kwa huyo mtu, bali yeye binafsi anajiletea madhara makubwa pia. Naam, yale mtu anayanena kwa kinywa chake yana nguvu kubwa ya kuathiri vibaya maisha yake ya sasa na ya baadaye sambamba na uzao wake.

 Neema ya Kristo iwe nanyi, nitaendelea na sehemu ya pili……..

 Utukufu na heshima vina wewe Yesu, wastahili BWANA wangu.

NAMNA SHETANI ANAVYOTUMIA ROHO YA USAHULIFU KUHARIBU MAISHA YA WAAMINI

December 9, 2016

Na: Patrick Sanga

1

Shalom, katika waraka huu wa Desemba 2016 nimeona ni vema kukumbusha juu ya jambo hili ambalo si wengi wanalijua ili uweze kuwa makini katika utendaji wa neno la Mungu na hivyo kupokea kilichokusudiwa kwenye kila hatua ya maisha yako. Tafadhali rejea andiko la somo, Luka 8:4-15, kwenye  ule mstari wa 12 imeandikwa ‘Wale wa karibu na njia ndio wasikiao, KISHA HUJA IBILISI AKALIONDOA HILO NENO MIOYONI MWAO, wasije wkaliamini na kuokoka’.

Ni vizuri ukafahamu kwamba ni kazi ya Shetani kupofusha/kuondoa amri na maagizo ya Mungu kwenye fahamu/mioyo ya watu ili wasiyatende na hivyo kuwafanya WASAHAU wajibu wao na kisha kuleta athari mbalimbali kwenye maisha yao, ambapo Shetani  hutumia roho ya usahulifu ili kufanikisha jambo hili. Yafuatayo ni maeneo muhimu ambayo Shetani huyalenga katika kutekeleza jukumu hili muhimu kwa ufalme wa giza.

 • Kuwafanya watu wasahau nafasi zao katika mwili wa Kristo

Shetani kwa kufahamu umuhimu na athari ya waamini kusimama kwenye nafasi zao kama viungo kwenye mwili wa Kristo, anatumia kila njia kuhakikisha anawasaulisha watu nafasi zao na hivyo kushindwa kutekeleza wajibu wa nafasi zao. Kumbuka mtu anaposhindwa kusimama kwenye nafasi yake katika ulimwengu wa roho, si tu atashindwa kutekeleza majukumu ya nafasi yake bali zaidi atapoteza na thamani yake kwenye ufalme wa Mungu.

2a

Moja ya nafasi muhimu ni ile ya mtu kuwa Mlinzi katika ulimwengu wa roho. Biblia katika Isaya 62:6 na Ezekiel 33:7 inatujulisha kwamba mtu ameitwa au amewekwa na Mungu kuwa mlinzi wa maeneo mbalimbali. Mlinzi ni nafasi inayomtaka mhusika afanye kazi hiyo kama Muombaji, Muonyaji, Muonaji, Mtoa taarifa na mwisho Mshauri wa Mungu kuhusu eneo lake la ulinzi. Naam, kwa kuwa Shetani amendoa neno la ulinzi kwa waamini wengi, hivi leo walinzi wengi ni vipofu na hawako kwenye nafasi zao (Isaya 56:10).

 • Kuwafanya wasahau wajibu wa kuvipiga vita vya kiroho (Waefeso 6:10-12).

Katika fungu hilo Biblia inasema ‘Hatimaye, mzidi kuwa hodari katika Bwana na katika uweza wa nguvu zake. VAENI SILAHA ZOTE ZA MUNGU, mpate kuweza kuzipinga hila za Shetani. Kwa maana kushindana kwetu sisi si juu ya damu na nyama; bali ni juu ya falme na mamlaka, juu ya wakuu wa giza hili, juu ya majeshi ya pepo wabaya katika ulimwengu wa roho’

7

Kupitia roho ya usahulifu, Shetani amewafanya watu wasikumbuke kwamba kwa  kila sekunde wako vitani, tena vita ambayo ni endelevu, na kwa maana hiyo waamini wengi hawajazivaa silaha zote za Mungu na ndiyo maana wanaonewa na kuangamizwa. Kupitia roho hii amewafanya waamini wengi kuishi maisha yao kama wa mataifa ambao wanabaki kulalamika juu ya yale yanayowatokea, badala ya kusimama imara na kuvipiga vita vya kiroho.

 • Kuwafanya wasau kuwaza sawasawa na neno la Mungu

Katika Yoshua 1:8 imeandikwa ‘Kitabu hiki cha torati kisiondoke kinywani mwako, bali yatafakari maneno yake mchana na usiku, upate kuangalia kutenda sawasawa na maneno yote yaliyoandikwa humo; maana ndipo utakapoifanikisha njia yako, kisha ndipo utakapositawi sana’.

Watu wengi wanawaza kinyume cha ahadi/neno la Mungu kwenye maisha yao na kwa njia hiyo wanajikuta wanakiri mabaya juu yao na hivyo kuishia pabaya. Shetani amewafanya waamini kuwaza kama wa mataifa kwenye kila changamoto wanazokutana nazo, hata wamesahu kwamba neno la BWANA ni taa ya miguu yao.

4

Shetani anajua akifanikiwa kukufanya uwaze nje ya neno la Mungu, atakuwa amefanikiwa kukamata maamuzi yako na hivyo kuongoza maisha yako kwenye kusudi lake la uharibifu. Naam usikubali kunaswa na hila hii ya ufalme wa giza, hakikisha neno la Mungu linaongoza kuwaza kwako na maamuzi yako diama.

 • Kuwafanya washindwe kutumia vizuri fursa wanazopewa na Mungu

Katika Mathayo 11:20-21 imeandikwa ‘Ndipo akaanza kuikemea miji ile ambamo ndani yake ilifanyika miujiza yake iliyo mingi, kwa sababu haikutubu. Ole wako, Korazini! Ole wako, Bethsaida! Kwa kuwa kama miujiza iliyofanyika kwenuingalifanyika katika Tiro na Sidoni, wangalitubu zamani kwa kuvaa magunia na majivu’. Tafadhali soma pia Mathayo 23:37 uone Yesu anavyousikitikia Yerusalemu kwa kutozipokea fursa walizopewa.

Shetani amewafanya waamini wengi washindwe kuelewa sababu za msingi za kwa nini Mungu amewapa nafasi walizonazo katika ulimwengu wa mwili, kwa mfano uongozi (kiroho/kijamii/kisiasa nk), elimu, biashara, miradi mbalimbali, familia, huduma nk. Kwa jinsi hiyo hata fursa za ufalme wa Mungu kujengwa na kuendelezwa zinapokuja ili wahusika wazitumie, kwa kutokea kwenye nafasi zao wanashindwa kwani wamesahau kwa nini wapo walipo na wako walivyo.

2b

Naam badala yake Shetani ameingiza roho za majivuno, kiburi, dharau, uchoyo na kupenda fedha kwa waamini kiasi kwamba hata fedha ambazo Mungu anawapa wanafikiri ni kwa ajili yao tu na familia zao, wameshau kwamba Mungu anawapa nguvu za kupata utajiri ili kulifanya imara agano lake.

Mpenzi msomaji ningeweza kuendelea kuandika na kuandika na kuandika, lakini katika ujumbe huu nimeona ni vema kukuonyesha baadhi ya maeneo yaliyobomoka ambayo hapana budi kuyatengeneza. Tafadhali hakikisha kwamba upo kwenye nafasi yako, unadumu kuvipiga vita vizuri vya kiroho, unadumu kuwaza sawasawa na neno la Mungu na kisha unatumia kila fursa inayokuja kwa lengo la kuendeleza ufalme wa Mungu. Kumbuka siku zote tupo vitani, roho ya usahulifu ni moja ya roho ambazo unatakiwa kupambana nayo kila siku ili kuhakikisha unaelewa na kukitenda kila kilicho cha Mungu kwenye maisha yako.

Neema ya Kristo iwe nawe.

THERE IS NO ALTERNATIVE MY SON

December 1, 2016

By: Patrick Sanga

1

The Bible in Mathew 26:36-44 saysThen Jesus went with them to a place called Gethsemane, and he said to his disciples, “Sit here, while I go over there and pray.” And taking with him Peter and the two sons of Zebedee, he began to be sorrowful and troubled. Then he said to them, “My soul is very sorrowful, even to death; remain here, and watch with me.”  And going a little farther he fell on his face and prayed, saying, “My Father, if it be possible, let this cup pass from me; nevertheless, not as I will, but as you will.”  And he came to the disciples and found them sleeping.

And he said to Peter, “So, could you not watch with me one hour. Watch and pray that you may not enter into temptation. The spirit indeed is willing, but the flesh is weak.” Again, for the second time, he went away and prayed, “My Father, if this cannot pass unless I drink it, your will be done.” And again he came and found them sleeping, for their eyes were heavy. So, leaving them again, he went away and prayed for the third time, saying the same words again’. 

When his time to be crucified was near, Jesus took his disciples and went with them to a place called Gethsemane for prayers. As it is written three times he prayed that “Father if it be possible, let this cup pass from me”. The cup he was talking about is that of suffering and finally being crucified on our behalf because of our sins. In other way he was saying father please find an alternative of saving this people from the power of sin and Satan, but not through this kind of punshment and death.

4

My dear reader despite the fact that though the criminals were also hanged on the cross, Jesus crucifixion was completely different because he was to be wounded for our transgressions and be crushed for our iniquities. The man whom he had done no violence that deserves such punishment.

Having un understanding of the heavy punishment that he has to go through on our behalf and the fact that he was also a human being he prayed to his father, Father if it be possible let the cup pass way, don’t make me suffer. How did his father respond to his prayer? Reading from Isaiah 53:10 the Bible says “Yes it was the will of the LORD to crush him, he has put him to grief; when his soul makes an offspring for sin, he shall see his offspring; he shall prolong his days; the will of the Lord shall prosper in his hand”.

2

Thus from this verse we now realize that there was no alternative than going through all the sufferings and the cross. The Bible reveals to us that it was the will of the father that his own begotten son should go through such a shameful and sufferings for the lost world.  In a simple way the Father responded to his son saying, Son I know it’s hard, but you must face the cross, because it is the only way for us to save this lost people from the powers of sin and hell.

My dearest reader, what kind of great love is this, indeed this is real the true love, for one to give his own life for his friends. Our Lord Jesus endured all the sufferings because of you and me. Please don’t let his work to be vain, through this message may you surrender your life to Christ because he is the only way to the father, as it is written “I am the way, the truth, and the life!” “Without me, no one can go to the Father (John 14:6).

3

Remember as well, time is coming whereby this grace of salvation that is available to all people freely will come to an end and instead of Jesus being a saviour he will become the judge sitting on his glorious throne (Mathew 25:31-33). How grieving and pitiful will it be for those who did not accept him as Lord and Savior, despite the different opportunities of accepting him they were given.  I’m telling you, on that day you will see another side (face) of Jesus which you cannot even imagine.

The good news is, it’s not too late, there is still another opportunity today. If you want to surrender your life to Christ please pray with me as follows ‘Lord Jesus, thank you because you died on the cross for my sins, I confess that I am a sinner, I repent of all my sins and I ask you to sanctify me by your precious blood, today I accept you as my Lord and Savior, come and take total control of my life’, Amen.

5

Since you have made this decision please do the following as well (a) find a fellow/friend whom you know that is also a believer and then inform him/her about your decision (b) If you do not belong to any church, look/search for any church that also believes in salvation, inform them of your decision as well (c) make sure you read the bible every day, meditate on it, your life will never be the same.

Believers, since we have surrendered our life to Christ, let us take heed that we do not fall, for its written ‘How shall we escape if we neglect such a great salvation? It was declared at first by the Lord, and it was attested to us by those who heard’ (Hebrews 2:3).

The grace of God be with you

BEING FAITHFUL TO WHAT HAS BEEN ENTRUSTED TO YOU

November 26, 2016

By: Patrick Sanga

6

(Major reference is made from Mathew 25:14-29)

The Bible in verse 14-19 says ‘For it will be like a man going on a journey, who called his servants and entrusted to them his property. To one he gave five talents, to another two, to another one, to each according to his ability. Then he went away. He who had received the five talents went at once and traded with them, and he made five talents more. So also he who had the two talents made two talents more. But he who had received the one talent went and dug in the ground and hid his master’s money. Now after a long time the master of those servants came and settled accounts with them’.

To entrust means to assign someone with a certain responsibility while giving him some powers/gifts/abilities/privileges to execute that responsibility with the expectation of reaping something eventually.

9

Do you know why do you exist today?

Basing on the Bible, it is because you are called to serve God’s divine purpose on earth. The Bible in Romans 8:28 says ‘And we know that for those who love God all things work together for good, for those who are called according to his purpose’ (ESV). Also in the book of Proverbs 16:4 it is written ‘The LORD has made everything for its purpose, even the wicked for the day of trouble’.

Do you see? We have been called according to his purpose and therefore this indicates that, God has got a purpose for each of us to serve. You are not the wicked but his chosen generation/servant, so you are made, created for a purpose. Now in order to save his purpose in your life, He has entrusted you with a number of gifts, abilities and powers (talents). The questions remains how do you use these talents to serve his purpose?

Do you know that you will be accountable for what has been given to you?

8

Reading form Matthew 24:45-47 the Bible says “Who then is the faithful and wise servant, whom his master has set over his household, to give them their food at the proper time? Blessed is that servant whom his master will find so doing when he comes. Truly, I say to you, he will set him over all his possessions.

Connect the ideas of Matthew, above, with Luke 12:47-48 where it says‘And that servant who knew his master’s will but did not get ready or act according to his will, will receive a severe beating. But the one who did not know, and did what deserved a beating, will receive a light beating. Everyone to whom much was given, of him much will be required, and from him to whom they entrusted much, they will demand the more’.

Let us ponder on these statements, do you (we) really know what we are supposed to do here on earth? Do we really know our masters will for our life? Do you know how much has been given or entrusted to you? Thus an understanding of God’spurpose for your existence and knowing what has been entrusted unto you is very vital toward serving God’s will in your life.

Implication of the study

My dear Brethren, since we have been called by God to serve his will/purpose on earth, be sure that, time to be accountable (settle accounts) is ahead us, therefore;

3

 • Search from God to know his purpose and to be sure of what has been given (entrusted) to you. You need to have a clear understanding of your Master’s will while on earth.
 • Be a wise and faithful servant to your call by acting according to your master’s will. That is, begin and continue to be careful and faithful to you assignment (call) on earth.
 • Do you part and never compare your call to anyone else; this is because each of us has been entrusted according to God’s will of calling (different abilities). That is, we have been called differently, to some much has been given and some little has been given.
 • Don’t allow situations or rather challenges you are going through to hinder you from undertaking your assignment. Once you allow them to take control, it means you have decided to fail your mission here on earth.

‘To God be the glory, Hallelujah’

… You shall raise up the foundations of many generations… (Isaiah 58:12)