NAMNA YA KUSIKIA NA KUIELEWA SAUTI YA MUNGU ILI IKUSAIDE KATIKA KUFANYA MAAMUZI (Sehemu ya tano)

March 16, 2017

Na: Patrick Sanga

Mada – Njia anazotumia Mungu kusema na mwanadamu (Sehemu ya tatu)

Katika sehemu ya nne ya somo hili na pia sehemu ya pili kwa mada hii tuliangalia njia ya nne ambayo ni sauti ya wazi wazi ya Mungu, ili kusoma sehemu hiyo bonyeza hapa https://sanga.wordpress.com/2016/09/12/namna-ya-kusikia-na-kuielewa-sauti-ya-mungu-ili-ikusaide-katika-kufanya-maamuzi-sehemu-ya-nne/. Katika sehemu hii ya tano kwa somo hili na sehemu ya tatu kwa mada husika tutaangalia njia kadhaa zilizosalia. Tafadhali fuatana nami tuendelee;

Njia ya tano, amani ya Kristo – Biblia katika kitabu cha Wakolosai 3:15 inasema Na amani ya Kristo IAMUE MIOYONI mwenu; ndiyo mliyoitiwa katika mwili mmoja tena iweni watu wa shukrani’. Kwenye toleo la kiingereza la GNB mstari huu unasema The peace that Christ gives is to GUIDE YOU IN THE DECISIONS YOU MAKE; for it is to this peace that God has called you together in the one body. And be thankful’.

Mistari hii inatufanya tujue kwamba, mosi, Mungu hutumia amani ya Kristo ndani ya mtu, kama njia mojawapo ya kusema na mwanadamu, na pili, ndani ya amani ya Kristo kuna sauti ya kumwongoza mtu kufanya uamuzi sahihi. Hivyo ni muhimu kwa mwanadamu kuwa na ufahamu kuhusu namna amani ya Kristo inavyofanya kazi na kuitafuta imuongoze kufanya maamuzi. Moja ya mambo muhimu kujua ili kuona matokeo mazuri ya amani ya Kristo kama mwamuzi, ni wewe kujifunza kuomba kimaswali hususani kwenye mambo ambayo yanakuweka njia panda kimaamuzi.

Kadri unavyoendelea kuomba kwa kuuliza kwa Mungu juu ya uamuzi gani uchukue, katika wazo ambalo ndani yake utasikia kupata amani au mpenyo, utasikia uhuru au furaha au raha hiyo ni ishara kwamba jambo hilo ndio sahihi kulifanyia kazi au kulifuatilia zaidi ili uongeze ufahamu juu yake kabla ya kulitekeleza. Kumbuka amani ya Kristo ambayo tumepewa inazipita akili zote (Wafilipi 4:7), hivyo itakuongoza kwenye uamuzi sahihi zaidi hata kama akili yako mwenyewe au za watu wanaokuzunguka kwa jinsi ya kibinadamu hawakubaliani na jambo hilo.

Njia ya sita, Kupitia maono – Ukisoma katika Hesabu 12:6 inasema ‘Kisha akawaambia, Sikizeni basi maneno yangu; Akiwapo nabii kati yenu, Mimi, BWANA, nitajifunua kwake katika MAONO, Nitasema naye katika ndoto’. Hata hivyo ukienda kwenye kitabu cha Ayubu 33:14 imeandikwa ‘Kwa kuwa Mungu hunena mara moja, Naam, hata mara ya pili, ajapokuwa mtu hajali. Katika ndoto, KATIKA MAONO YA USIKU, Usingizi mzito uwajiliapo watu, Katika usingizi kitandani’.

Maono ni njia ya mafumbo, picha au taswira ambayo hufunua asili, undani au ukweli wa kile kinachofunuliwa au kinachoonekana. Maono yanapomhusu Mungu yanalenga kumfanya muonaji apondeke, aongezeke kiimani na kumjua Mungu zaidi. Maono yanapomhusu mtu, watu au jambo fulani, yanalenga kutufanya tuelewe asili, undani na ukweli kuhusu watu hao au jambo hilo na hivyo kutusaidia kujua mipaka ya kushirikiana, kuhusiana na kusaidina nao.

Mara nyingi ndoto humpata aliyelala usingizi wakati maono hutokea kwa mtu aliye macho kabisa na inaweza kuwa mahali popote pale. Jambo ambalo nimejifunza na kuthibitisha ni kwamba, mara nyingi maono hutokea kwa jinsi ya rohoni, yaani mtu kuchukuliwa katika roho au kuingizwa katika ulimwengu wa roho na kuanza kuona kilichokusudiwa. Kumbuka maono si ya mchana pekee kama wengi wanavyoelewa bali hata usiku pia watu hupata maono. (Mwanzo 15:1, Isaya 6:1-6, Ezekieli 1:1-3, Ufunuo wa Yohana 1:9-10, Yoel 2:28, Habakuki 2:1-5).

Njia ya saba, Kupitia kunena kwa lugha kunakoambatana na tafsiri – Biblia katika 1Wakorinto 14:27-28 inasema ‘Kama mtu akinena kwa lugha, wanene wawili au watatu, si zaidi, tena zamu kwa zamu, na mmoja na afasiri. Lakini asipokuwapo mwenye kufasiri na anyamaze katika kanisa; aseme na nafsi yake tena na Mungu’ (Rejea pia 1Wakorinto 12:4 & 10). Ndiyo, hususani katika mazingira ya ibada au kusanyiko la kiroho, Mungu husema na watu kupitia kunena kwa lugha ambapo kati yao wanenao kuna ambaye amepewa karama ya kufasiri kinachonenwa au yeye mwenyewe anenaye ana uwezo wa kufasiri pia.

Hata hivyo nitoe ushauri kwa viongozi wa kiroho na wasimamizi wa ibada, waongeze ufahamu wao kuhusu njia hii, maana wengi wamekuwa wakiwapiga vita na kuwazuia watu wanaotaka kunena katikati ya ibada bila kujua ikiwa kunena huko ni kwa mapenzi ya Mungu au la, jambo ambalo limepelekea kuzima sauti ya Mungu kwenye huduma zao na kuzuia ujumbe uliokuwa umekusudiwa.

Njia ya nane, kupitia malaika – Katika Biblia tunaona matukio mengi ambayo Mungu aliwatumia malaika kusema na wanadamu juu ya mapenzi yake na hivyo kuwasaidia kufanya maamuzi sahihi kwenye maisha yao. Malaika ni viumbe wa Mungu na jeshi linalomsaidia Mungu kufanya kazi mbalimbali. Tunaona Mungu alivyosema na kina Musa, Ibrahimu, Yakobo, Bikira Mariam, Paulo na wengine wengi kupitia malaika.

Sauti ya Mungu kupitia malaika ni njia au ufunuo wa kiwango cha juu sana ambao Mungu anaweza kusema na wanadamu ukilinganisha na njia zingine. Ufunuo huu wa malaika unaweza kuwa kwa malaika kukutokea kupitia ndoto au malaika kutokea waziwazi kwa maumbo yao au kupitia umbile la kitu kingine kama alivyomtokea Musa katikati ya mwali wa moto uliotoka kwenye kijiti kinachowaka.

Hata hivyo kupitia wenzetu ambao malaika walisema nao tunajifunza kwamba uaminifu, kumcha Mungu na kumaanisha (commitment) kumpenda Mungu katika wito wao ni sehemu ya vigezo vilivyopelekea Mungu kusema nao kwa njia hii. Malaika waliwatokea pia watu mbalimbali pale ambapo Mungu alikuwa na kusudi maalum la kufanya kupitia wao hata kama baadhi yao hawakuwa na sifa tajwa hapo juu (Mwanzo 22:10-12, 31:11-12, Danieli 10:11, Waamuzi 2:1, 13:2, Luka 1:13,35 Mathayo 1:20, Hesabu 22:24-34, Matendo ya Mitume 27:23 -24).

Njia ya tisa, Kupitia mazingira (asili/uumbaji) – Biblia katika kitabu cha Zaburi 19:1 inasema “Mbingu zahubiri utukufu wa Mungu, Na anga laitangaza kazi ya mikono yake’. Pia katika Yeremia 18:2 imenadikwaOndoka, ukashuke mpaka nyumba ya mfinyanzi, na huko nitakusikizisha maneno yangu’.

Ukiunganisha mawazo ya mistari hii unajifunza kwamba Mungu anaweza kutumia uumbaji wake au mazingira ili kusema na mwanadamu kama ilivyokuwa kwa Yeremia kupitia udongo na Balaamu kupitia mnyamna Punda ili kumpinga katika nia yake ovu dhidi ya Israeli.

Unapotafakari jinsi Mungu alivyomuumba mwanadamu na viumbe wengine jinsi ya ajabu, unapoona uumbaji wa milima, bahari, miti nk uumbaji huo unaleta ujumbe wenye kukufanya ujue hakuna jambo la kumshinda BWANA. Jambo muhimu ni kwamba ndani ya uumbaji huu kuna sauti ya Mungu inayoweza kusema nawe            (Zaburi 19:2, Warumi 1:20, Hesabu 22:24-34, Yeremia 18:1-6,).

Njia ya kumi, Kupitia majaribu yako au ya wengine – katika Zaburi 119:67 Biblia inasema ‘Kabla sijateswa mimi nalipotea, Lakini sasa nimelitii neno lako’. Hii ina maana majaribu au changaoto aliyoyapitia yalikuwa sauti ya Mungu ya kumrejesha kwenye njia na utiifu. Ndiyo maana Mtume Paulo anatuambia Na makusudi nisipate kujivuna kupita kiasi, kwa wingi wa mafunuo hayo nalipewa mwiba katika mwili, mjumbe wa Shetani ili anipige, nisije nikajivuna kupita kiasi’ (2Wakorinto 12:7).

Naam mwiba ule ulikuwa sauti au ujumbe kwa Paulo katika huduma yake, kwamba pamoja na wingi wa mafunuo, vipawa na karama alizonazo bado kuna mambo yalikuwa yakimuumiza na hakuweza kuyashinda kwa sababu Mungu ndio aliridhia yawe sehemu ya maisha yake, ili kumsaidia asijivune kupita kiasi. Hata hivyo Paulo alilipokea jambo hilo kwa ukomavu mkubwa na likawa chanzo cha kuongeza usikivu na jitihada yake katika kumtafuta Mungu.

Ndio maana hata leo kupitia changamoto mbalimbali ambazo mtu binafsi au ndugu/marafiki zake wanazipitia utawasikia wakisema Mungu amenifundisha mambo mengi kupitia ugonjwa huu, misiba, adha, au mateso haya nk. Jambo hili lina maana ndani ya kila jaribu kuna sauti au fundisho, ni muhimu kujifunza siri hizi ili kuelewa shule ya Mungu kwenye maisha yako.

Mpenzi msomaji katika sehemu hii, ndio nimehitimisha njia hizi kumi ambazo Mungu hutumia kusema na wanadamu. Hii haina maana ziko njia kumi mahsusi, bali njia hizi zinaweza kuongezeka au kupungua kutegemeana na lengo, ufahamu, uzoefu na ufunuo wa Mwandishi.

Somo litaendelea…

Neema ya Kristo iwe nanyi

Utukufu na heshima vina wewe Yesu, Wastahili BWANA wangu.

FAHAMU UMUHIMU WA NAFASI YA MTU AU WATU WENGINE KWENYE MAISHA YAKO KIBIBLIA (Sehemu ya kwanza)

March 9, 2017

Na: Patrick Sanga

Mada: Mambo muhimu kujua kuhusu nafasi ya watu wengine kwenye maisha yako

Katika dunia tunayoishi kuna watu ambao ni fursa na wengine ni kikwazo katika kutekeleza kusudi la Mungu kwenye maisha yako. Unaweza ukawa nao lakini usijue kwamba wapo katikati yako, upande wako au kinyume chako. Katika kufanikisha kusudi lake hapa duniani Mungu hutumia watu, na kufanikiwa kwa kusudi lake kunategemea utiifu wa watu (mtu) hao kwenye wajibu waliopewa.

Biblia katika Warumi 8:28 inasema Nasi twajua ya kuwa katika mambo yote Mungu hufanya kazi pamoja na wale wampendao katika kuwapatia mema, yaani, wale walioitwa kwa kusudi lake’. Sasa ukienda kwenye Mithali 16:4 imeandikwa ‘Bwana amefanya kila kitu kwa kusudi lake; Naam, hata wabaya kwa siku ya ubaya’. Biblia imetumia maneno mawili hapa ‘wampendao’ na ‘wabaya’. Kupitia maandiko haya tunajua kwamba Mungu anahitaji makundi yote mawili yaani wenye haki na wabaya ili kufanikisha kusudi lake.

Hivyo ni muhimu ufahamu kwamba kuna watu ambao Mungu amewaweka kwenye kila ngazi ya maisha yako ambao inabidi uunganishwe nao ili kufanikiwa na kuiendea njia sahihi. Watu wanaohusika na maisha yako wanaweza kuwa watoto, wazazi/walezi, viongozi wa kiroho na kijamii/kiserikali, marafiki, wafanyakazi wenzako nk. Sambamba na kundi hilo, pia usisahau kwamba wapo wale ambao ni kikwazo kwenye hatua unazopiga. Katika ufalme wa giza lengo la kundi hili la wabaya ni kukuondoa kwenye njia ya Mungu kabisa, lakini katika ufalme wa nuru lengo la kundi la pili ni kukufanya uimarike katika kumtafuta, kumtegemea na kumjua Mungu zaidi (Waamuzi 3:1-4)

w

 

Kumbuka kama siyo changamoto walizokutana nazo wana wa Israeli na baba zetu kina Ibrahimu, Isaka, Yakobo, Daudi, Paulo nk wasingemjua Mungu kwa kiwango walichomjua, naam wasingemtafuta na kupata mafunuo yaliyowawezesha kupiga hatua bila kukata tamaa. Hii inamaanisha kwamba mwanadamu pia anahitaji kuishi katikati ya makundi yote ili kufikia mwisho uliokusudiwa huku akiongeza umakini, utulivu na usikivu kwa Mungu katika kila hatua anayopiga (2Wakorinto 11:24-29).

Hivyo basi pamoja na utangulizi huu, yafuatayo ni mambo matano muhimu kujua na kuyafanyia kazi ili watu hao wahusike ipasavyo na yote ambayo Mungu ameweka ndani yao kwa jili yako;

 • Omba Mungu akuunganishe na watu husika – kama nilivyosema awali, unaweza kuwa unaishi katikati ya watu hawa usiwajue na hata wao wasijue kwamba wanahusika na maisha yako, hivyo omba Mungu akuunganishe nao. Kumbuka kila mtu ambaye Mungu anamleta kwenye maisha yako ni wazo jipya. Hivyo kadri unavyoomba ndivyo ufunuo wa nini huyo mtu amebeba kinachokusu unavyoongezeka na ndivyo naye anavyowajibika ipasavyo kwenye nafasi yake.

5

 • Omba wakae na kudumu kwenye nafasi zao – Wengi katika watu hawa hawako kwenye nafasi zao kiwajibu, hivyo ni jukumu lako kuomba Mungu awaweke na awadumishe kwenye nafasi ambazo uwepo wao ni fursa ya kufanikiwa kwako. Kadri unavyoomba ndivyo watu hao watakavyokaa kwenye nafasi husika kwa majira (nyakati) ambayo wanahitajika kuwepo ili kuwa dalaja la mafanikio yako.
 • Omba ulinzi wa Mungu juu yao – Kumbuka Shetani anafahamu siri hii, hivyo daima yeye (Shetani) huandaa mikakati (vikwazo/majaribu) ya kuwafanya watu hao wasikae kwenye nafasi zao na hivyo washindwe kufanya wajibu wao unaokuhusu. Hivyo kumbuka kuwaombea ulinzi wa kila kinachowahusu familia, watoto, kazi, ndoa nk maana uwepo na usalama wao ni mafaniko yako.

 • Dumisha mahusiano mazuri pamoja nao – mahusiano na mawasiliano mazuri kati yako na wale ambao Mungu amewaweka kuhusika na maisha yako ni wa lazima ili kufikia mafanikio yako. Naam jifunze kuombea amani yao maana kadri kunavyokuwa na amani kati yenu ndivyo na wao wanavyokuwa kwenye nafasi nzuri ya kushughulika na yale yanayokuhusu pia.
 • Watu hawa wapo kwa kila nyanja ya maisha – ni vizuri ukaelewa kwamba watu hawa wapo kwa kila nyanja ya maisha yako ikiwa ni pamoja na kikazi, kibiashara, kihuduma, kielimu, kiuchumi, kifamilia, ndoa, kilimo, ufugaji nk. Hivyo sio lazima watu hawa wakufahamu ana kwa ana au hata kwa jina lako, bali kupitia maisha yao, kazi zao, mahubiri au mafundisho yao, huduma zao, malezi yao na mwenendo wao kwa ujumla kuna vitu ambavyo wanaviachilia mahususi kwa ajili ya kukusaidia kupiga hatua ya kutekeleza kusudi la Mungu kwenye maisha yako.

r

 

Kwa nini uwaombee? –  hii ni kwa sababu watu hawa wameunganishwa moja kwa moja na mafaniko yako na hivyo unawahitaji ili kupiga hatua ya kwenda mbele, na si kila mtu anaweza kusimama kwenye nafasi yao kwa ajili yako. Watu hawa ni mfano wa mwili (viungo) wako, hata kama una moyo wenye nguvu na uwezo mkubwa sana kifikra na kimaauzi, bado unahitaji mwili unaofanya kazi ipasavyo ili kufikia yale unayowaza.

Tuteandelea na sehemu ya pili…

Utukufu na heshima vina wewe Yesu, wastahili Bwana wangu.

NGUVU YA ULIMI (MANENO) KATIKA KUAMUA HATMA YA MAISHA YAKO (Sehemu ya mwisho)

February 18, 2017

Na: Patrick Sanga

8y

Mada: Mambo muhimu kujua kuhusu matumizi ya kinywa

Katika sehemu ya kwanza nilikuonyesha mistari mbalimbali kutoka kwenye Biblia inavyozungumza kwa habari ya ulimi ili upate kujua nguvu ya ulimi ilivyo na athari zake. Ili kusoma sehemu ya kwanza tafadhali bonyeza link ifuatayo https://sanga.wordpress.com/2017/01/31/nguvu-ya-maneno-katika-kuamua-hatma-ya-maisha-yako-sehemu-ya-kwanza/

Katika sehemu hii ya pili na ya mwisho nitafundisha mambo muhimu kuzingatia na kujua kwa habari ya matumizi ya ulimi (kinywa) ili kuweka hatma nzuri ya maisha yako kwa sababu maneno yako yana nguvu ya kuathiri maisha yako ya sasa na baadaye pia.

3

 • Jifunze kuzuia ulimi wako usinene mabaya – Mtume Petro anatueleza kwamba Kwa maana, Atakaye kupenda maisha, Na kuona siku njema, Auzuie ulimi wake usinene mabaya, Na midomo yake isiseme hila’ (1Petro 3:10). Ikiwa unataka kuwa na maisha yenye furaha na amani (siku njema) basi chunga sana unayoyasema. Ukiruhusu kinywa chako kunena mabaya na kutunga hila usitegemee kuwa na amani ya kweli, maana utaishi kwa maneno hayo. Daima usiakiache kinywa chako kinene mabaya wala kutunga hila kwa kuwa mtu azuiaye kinywa chake kunena mabaya, huilinda nafsi yake na taabu (Rejea Mithali 21:23 & Zaburi 50:19). Kumbuka unaponena mabaya juu ya mwingine, kama mtu huyo hana Yesu aliye hai wa kumuongoza kusamehe, basi ujue ndani yake unaamsha roho ya kisasi na uharibifu. Wapo pepo ambao kazi yao ni kufuatilia nini mtu anajinenea au kunena juu ya mwingine hususani yale ambayo ni mabaya, na kazi yao kufuatilia maneno hayo kuhakikisha kwamba yanatimia au yanatokea.

r

 • Jizuie kunena unapokuwa na hasira – Katika Waefeso 4: 26 imeandikwa Mwe na hasira, ila msitende dhambi; jua lisichwe na uchungu wenu bado haujawatoka’. Mara nyingi kwenye jambo hili watu wengi wameshindwa kujizuia, na ukitaka ujue yaujazayo moyo wa mtu au mtu anakuwazia nini subiri azungumze habari zako au mambo yako akiwa amekasirika.  Hasira ni mlango ambao adui anautumia sana kuharibu maisha ya watu wengi na hasa wanandoa kwa sababu ya yale ambayo kila mmoja aliyanena akiwa na hasira na uchungu juu ya mwenzake. Biblia inatuambia kunyamaza ni hekima, hivyo jifunze kunyamaza. Hata mpumbavu akinyamaza, huhesabiwa hekima; Akifumba midomo yake, huhesabiwa ufahamu’ (Mithali 17:28).

 

 • Jifunze kulinda kinywa chako – ukienda kwenye Mithali 13:3 Biblia inasema ‘Yeye alindaye kinywa chake hulinda nafsi yake, bali afunuaye midomo yake atapata uharibifu’. Naam watu wengi hawajui kwamba kadri unavyosema maneno mabaya, ya uongo, kusengenya au kusingiza au kuchafua nk, ndivyo wanavyojitengenezea mazingira ya uharibifu kwenye maisha yao binafsi na si tu kwa wale ambao wanawaelekezea maneno husika.Katika Mithali 21:23 imeandikwa ‘Mtu azuiaye kinywa chake na ulimi wake, Atajilinda nafsi yake na taabu’. Hii ni kwa sababu maneno unayoyanena unayaumba au kuyaandika na kwa jinsi hiyo maneno hayo yana nguvu ya kuongoza na kuathiri hisia, nia na maamuzi (matendo) yako.

s

 • Jifunze kuwa mtu wa maneno machache – Biblia inatuambia ‘Katika wingi wa maneno hapakosi kuwa na maovu; bali yeye azuiaye midomo yake hufanya akili’ (Mithali 10:19). Naam sio lazima kusema kila neno linalokujia jifunze kunyamaza na kuzuia maneno yako, maana azuiaye maneno yake ni mwenye maarifa. Ingawa Yakobo anatuambia ulimi haufugiki, lakini kwa mujibu wa (Mithali 17:27a) mtu anaweza kuzuia maneno yake na hiki ndicho alichomaanisha Mzee Yakobo mwenyewe pale aliposema iweni wepesi wa kusikia na si wepesi wa kusema (Yakobo 1:19).
 • Jifunze kufikiri kabla hujanena – Katika Mithali 12:18 imeandikwa ‘Kuna anenaye bila kufikiri, kama kuchoma kwa upanga; Bali ulimi wa mwenye haki ni afya. Naamini umeshawahi kupitia mazingira ambayo unajutia maneno uliyoyanena. Mara nyingi majuto hayo ni matokeo ya kunena bila kufikiri. Hii ina maana kabla ya kusema, jifunze kufikiri kwanza athari ya unachotaka kusema kwa mtu au watu unaotaka kusema nao. Katika kufanikisha hili mwimbaji wa Zaburi akasema Ee Bwana, uweke mlinzi kinywani pangu, Mngojezi mlangoni pa midomo yangu’ (Zaburi 141:3).

Photo 3

 • Jaza neno la Mungu moyoni mwako (Yoshua 1:8) – Hii ni kwa sababu yale yaujazayo moyo wa mtu ndiyo yamtokayo. Hivyo ili kusaidia kinywa chako kutoa maneno yenye kujenga sharti neno la Mungu likae kwa wingi moyoni. Hatutegemei mtu aliyejaa neno la Mungu atukane watu, kulaani, kusengenya nk. Katika Yakobo 3:9-10 imeandikwa ‘Kwa huo twamhimidi Mungu Baba yetu, na kwa huo twawalaani wanadamu waliofanywa kwa mfano wa Mungu. Katika kinywa kile kile hutoka baraka na laana. Ndugu zangu, haifai mambo hayo kuwa hivyo’. Naam ile kusema haifai mambo hayo kuwa hivyo ni ishara kwamba hatupaswi kutumia vinywa vyetu kunena mabaya na kutunga hila wakati tunatumia pia ulimi huo huo kumtukuza Mungu.

8

Katika kumalizia ujumbe huu sina budi kusema mwanadamu hana budi kuwa makini sana na kinywa chake. Maisha ya mtu yanachangiwa kwa sehemu kubwa na maneno yake, akiutumia vizuri ulimi wake  ataishi vizuri na akiutumia vibaya mabaya yatakuwa haki yake. Naamini ujumbe huu mfupi umekuongezea ufahamu wa kutosha mosi kuhusu Biblia inasema nini juu ya ulimi na pili namna ya kukitumia kinywa chako vizuri ili kuamua hatma nzuri ya maisha yako.

‘Na ulimi wangu utanena haki yako, Na sifa zako mchana kutwa’ (Zaburi 35:28)

Utukufu na Heshima vina wewe Yesu wangu, wastahili BWANA.

Neema ya Bwana wetu Yesu Kristo, iwe nanyi.

NGUVU YA MANENO KATIKA KUAMUA HATMA YA MAISHA YAKO (Sehemu ya kwanza)

January 31, 2017

Na: Patrick Sanga

Waraka wa Januauri 2017

1a

Mpenzi Msomaji heri ya mwaka mpya wa 2017.

Changamoto nyingi ambazo watu wengi wanazipitia leo ni matokeo ya maneno ambayo wamekuwa wakiyanena bila kujua athari yake kwenye maisha yao binafsi, familia zao, kazi na hatma (future) yao. Kuna watu wengi sana ambao haki zao zimeibiwa, wengine wamefungwa, wamepoteza kazi zao, wapendwa wao au kuonewa kwa namna nyingi yote haya yakiwa yamesababishwa na matumizi yasiyo sahihi ya ulimi (kinywa).

Kutokana na ukweli kwamba watu wengi hawajui athari za kutumia kinywa vibaya, nimeona vema kuandaa somo hili ili, mosi kuonyesha kile ambacho Biblia inasema kuhusu ulimi na pili kufundisha mambo ya msingi kujua kuhusu matumizi ya ulimi ili kusaidia watu kuepukana na athari (mauti) mbaya ziletazwo na ulimi. Fuatana nami sasa tuangalie kile ambacho Biblia inasema kuhusu ulimi katika sehemu hii ya kwanza:

Katika Mithali 18:21 Biblia inasema Mauti na uzima huwa katika uwezo wa ulimi; Na wao waupendao watakula matunda yake’.  Katika andiko hli ni dhahiri kwamba matokeo (athari) ya maneno yanaweza kuwa mazuri au mabaya kutegemeana na maneno yanayotoka kwenye kinywa cha mtu husika. Naam ni kawaida ya watu kusema lakini sio wengi wanajua kwamba, ulimi ingawa ni kiungo kidogo kimebeba uzima na mauti, tegemeana na mtu anavyoutumia.

8y

Kwenye Waraka wa Yakobo imeandikwa hivi ‘Maana twajikwaa sisi sote katika mambo mengi. Mtu asiyejikwaa katika KUNENA, huyo ni mtu mkamilifu, awezaye KUUZUIA na mwili wake wote kama kwa lijamu’ (Yakobo 3:2). Neno twajikwaa, kwenye toleo la kiingereza la KJV limeandikwa ‘offend’ ambapo tafsiri yake hai-ishii kuonyesha maneno yanayosemwa yana athari kwa mtu binafsi tu, bali pia athari hiyo inapelekea kumizwa kwa mtu au watu wengine.

Mzee Yakobo anaendelea kuonya askisema ‘Nao ulimi ni moto; ule ulimwengu wa uovu, ule ulimi, umewekwa katika viungo vyetu, nao ndio UUTIAO MWILI WOTE UNAJISI, huuwasha moto mfululizo wa maumbile, nao huwasha moto na jehanum. Bali ulimi hakuna awezaye kuufuga; ni uovu usiotulia, umejaa sumu iletayo mauti’ (Yakobo 3:6&8). Mpenzi msomaji je umeona jinsi ulimi wa mtu ulivyo na nguvu ya ajabu. Biblia inauita ulimi kuwa ni moto, uovu usiotulia, umejaa sumu iletayo mauti na ndio unaoleta unajisi kwenye mwili wote wa mtu.

4d

Je mpenzi msomaji wewe unakitumiaje kinywa chako, fahamu wapo wanadamu wanaotumia vinywa vyao kwa hila, furaha yao ni kuona wengine wakiharibikiwa na si kufanikiwa. Zaburi inasema ‘Ulimi wako watunga madhara, Kama wembe mkali, Ewe mwenye hila Umependa mabaya kuliko mema, Na uongo kuliko kusema kweli. Umependa maneno yote ya kupoteza watu, Ewe ulimi wenye hila’ (Zaburi 52:2-4). Pia katika Warumi 3:13-14 imeandikwa Koo lao ni kaburi wazi, Kwa ndimi zao wametumia hila. Sumu ya fira i chini ya midomo yao. Vinywa vyao vimejaa laana na uchungu’ Naam ole wako ulimi unaokazana kutunga hila, kuachilia laana, kusema uongo na kupoteza watu, maana mabaya yaliyopandwa yatakurudia.

Je tuufafanishe ulimi na kitu gani sisi wa kizazi cha leo?, naam ni zaidi ya kimbunga, kwa kuwa maneno yanaishi kizazi hata kizazi. Ndio maana leo vita haviishi baina ya familia, makabila, makanisa, mataifa nk, kwa sababu maneno ambayo yalinenwa nyakati hizo na watangulizi (wazee) wetu kuhusu watu wa upande ya pili iwe ni kwa haki au kwa hila athari zake zinaendelea kutugusa hadi leo.

Ukienda kwenye Zaburi 45:1 Biblia inatuambia Moyo wangu umefurika kwa neno jema, Mimi nasema niliyomfanyizia mfalme; ulimi wangu ni KALAMU ya mwandishi mstadi’. Hapa Mwandishi ameufananisha ulimi na kalamu, na hii ni kuonyesha kwamba kila unapotamka maneno ujue unaumba au unaandika kile unachokisema na hivyo ni muhimu sana kufikiri kabla hujasema jambo lolote, ili kwa kinywa chako usiandike ujumbe ambao utakuletea madhara makubwa.

8

Mpenzi msomaji kumbuka kwamba tabu nyingi ambazo wanadamu wanazipata leo ni matokeo ya matumizi mabaya ya vinywa vyao. Jambo muhimu kuelewa ni kwamba mtu anapotumia kinywa chake kusema maneno mabaya, ya uongo na yenye hila dhidi ya mwingine si tu anaumba hayo mabaya kwa huyo mtu, bali yeye binafsi anajiletea madhara makubwa pia. Naam, yale mtu anayanena kwa kinywa chake yana nguvu kubwa ya kuathiri vibaya maisha yake ya sasa na ya baadaye sambamba na uzao wake.

 Neema ya Kristo iwe nanyi, nitaendelea na sehemu ya pili……..

 Utukufu na heshima vina wewe Yesu, wastahili BWANA wangu.

NAMNA SHETANI ANAVYOTUMIA ROHO YA USAHULIFU KUHARIBU MAISHA YA WAAMINI

December 9, 2016

Na: Patrick Sanga

1

Shalom, katika waraka huu wa Desemba 2016 nimeona ni vema kukumbusha juu ya jambo hili ambalo si wengi wanalijua ili uweze kuwa makini katika utendaji wa neno la Mungu na hivyo kupokea kilichokusudiwa kwenye kila hatua ya maisha yako. Tafadhali rejea andiko la somo, Luka 8:4-15, kwenye  ule mstari wa 12 imeandikwa ‘Wale wa karibu na njia ndio wasikiao, KISHA HUJA IBILISI AKALIONDOA HILO NENO MIOYONI MWAO, wasije wkaliamini na kuokoka’.

Ni vizuri ukafahamu kwamba ni kazi ya Shetani kupofusha/kuondoa amri na maagizo ya Mungu kwenye fahamu/mioyo ya watu ili wasiyatende na hivyo kuwafanya WASAHAU wajibu wao na kisha kuleta athari mbalimbali kwenye maisha yao, ambapo Shetani  hutumia roho ya usahulifu ili kufanikisha jambo hili. Yafuatayo ni maeneo muhimu ambayo Shetani huyalenga katika kutekeleza jukumu hili muhimu kwa ufalme wa giza.

 • Kuwafanya watu wasahau nafasi zao katika mwili wa Kristo

Shetani kwa kufahamu umuhimu na athari ya waamini kusimama kwenye nafasi zao kama viungo kwenye mwili wa Kristo, anatumia kila njia kuhakikisha anawasaulisha watu nafasi zao na hivyo kushindwa kutekeleza wajibu wa nafasi zao. Kumbuka mtu anaposhindwa kusimama kwenye nafasi yake katika ulimwengu wa roho, si tu atashindwa kutekeleza majukumu ya nafasi yake bali zaidi atapoteza na thamani yake kwenye ufalme wa Mungu.

2a

Moja ya nafasi muhimu ni ile ya mtu kuwa Mlinzi katika ulimwengu wa roho. Biblia katika Isaya 62:6 na Ezekiel 33:7 inatujulisha kwamba mtu ameitwa au amewekwa na Mungu kuwa mlinzi wa maeneo mbalimbali. Mlinzi ni nafasi inayomtaka mhusika afanye kazi hiyo kama Muombaji, Muonyaji, Muonaji, Mtoa taarifa na mwisho Mshauri wa Mungu kuhusu eneo lake la ulinzi. Naam, kwa kuwa Shetani amendoa neno la ulinzi kwa waamini wengi, hivi leo walinzi wengi ni vipofu na hawako kwenye nafasi zao (Isaya 56:10).

 • Kuwafanya wasahau wajibu wa kuvipiga vita vya kiroho (Waefeso 6:10-12).

Katika fungu hilo Biblia inasema ‘Hatimaye, mzidi kuwa hodari katika Bwana na katika uweza wa nguvu zake. VAENI SILAHA ZOTE ZA MUNGU, mpate kuweza kuzipinga hila za Shetani. Kwa maana kushindana kwetu sisi si juu ya damu na nyama; bali ni juu ya falme na mamlaka, juu ya wakuu wa giza hili, juu ya majeshi ya pepo wabaya katika ulimwengu wa roho’

7

Kupitia roho ya usahulifu, Shetani amewafanya watu wasikumbuke kwamba kwa  kila sekunde wako vitani, tena vita ambayo ni endelevu, na kwa maana hiyo waamini wengi hawajazivaa silaha zote za Mungu na ndiyo maana wanaonewa na kuangamizwa. Kupitia roho hii amewafanya waamini wengi kuishi maisha yao kama wa mataifa ambao wanabaki kulalamika juu ya yale yanayowatokea, badala ya kusimama imara na kuvipiga vita vya kiroho.

 • Kuwafanya wasau kuwaza sawasawa na neno la Mungu

Katika Yoshua 1:8 imeandikwa ‘Kitabu hiki cha torati kisiondoke kinywani mwako, bali yatafakari maneno yake mchana na usiku, upate kuangalia kutenda sawasawa na maneno yote yaliyoandikwa humo; maana ndipo utakapoifanikisha njia yako, kisha ndipo utakapositawi sana’.

Watu wengi wanawaza kinyume cha ahadi/neno la Mungu kwenye maisha yao na kwa njia hiyo wanajikuta wanakiri mabaya juu yao na hivyo kuishia pabaya. Shetani amewafanya waamini kuwaza kama wa mataifa kwenye kila changamoto wanazokutana nazo, hata wamesahu kwamba neno la BWANA ni taa ya miguu yao.

4

Shetani anajua akifanikiwa kukufanya uwaze nje ya neno la Mungu, atakuwa amefanikiwa kukamata maamuzi yako na hivyo kuongoza maisha yako kwenye kusudi lake la uharibifu. Naam usikubali kunaswa na hila hii ya ufalme wa giza, hakikisha neno la Mungu linaongoza kuwaza kwako na maamuzi yako diama.

 • Kuwafanya washindwe kutumia vizuri fursa wanazopewa na Mungu

Katika Mathayo 11:20-21 imeandikwa ‘Ndipo akaanza kuikemea miji ile ambamo ndani yake ilifanyika miujiza yake iliyo mingi, kwa sababu haikutubu. Ole wako, Korazini! Ole wako, Bethsaida! Kwa kuwa kama miujiza iliyofanyika kwenuingalifanyika katika Tiro na Sidoni, wangalitubu zamani kwa kuvaa magunia na majivu’. Tafadhali soma pia Mathayo 23:37 uone Yesu anavyousikitikia Yerusalemu kwa kutozipokea fursa walizopewa.

Shetani amewafanya waamini wengi washindwe kuelewa sababu za msingi za kwa nini Mungu amewapa nafasi walizonazo katika ulimwengu wa mwili, kwa mfano uongozi (kiroho/kijamii/kisiasa nk), elimu, biashara, miradi mbalimbali, familia, huduma nk. Kwa jinsi hiyo hata fursa za ufalme wa Mungu kujengwa na kuendelezwa zinapokuja ili wahusika wazitumie, kwa kutokea kwenye nafasi zao wanashindwa kwani wamesahau kwa nini wapo walipo na wako walivyo.

2b

Naam badala yake Shetani ameingiza roho za majivuno, kiburi, dharau, uchoyo na kupenda fedha kwa waamini kiasi kwamba hata fedha ambazo Mungu anawapa wanafikiri ni kwa ajili yao tu na familia zao, wameshau kwamba Mungu anawapa nguvu za kupata utajiri ili kulifanya imara agano lake.

Mpenzi msomaji ningeweza kuendelea kuandika na kuandika na kuandika, lakini katika ujumbe huu nimeona ni vema kukuonyesha baadhi ya maeneo yaliyobomoka ambayo hapana budi kuyatengeneza. Tafadhali hakikisha kwamba upo kwenye nafasi yako, unadumu kuvipiga vita vizuri vya kiroho, unadumu kuwaza sawasawa na neno la Mungu na kisha unatumia kila fursa inayokuja kwa lengo la kuendeleza ufalme wa Mungu. Kumbuka siku zote tupo vitani, roho ya usahulifu ni moja ya roho ambazo unatakiwa kupambana nayo kila siku ili kuhakikisha unaelewa na kukitenda kila kilicho cha Mungu kwenye maisha yako.

Neema ya Kristo iwe nawe.