NAMNA SHETANI ANAVYOTUMIA ROHO YA USAHULIFU KUHARIBU MAISHA YA WAAMINI

December 9, 2016

Na: Patrick Sanga

1

Shalom, katika waraka huu wa Desemba 2016 nimeona ni vema kukumbusha juu ya jambo hili ambalo si wengi wanalijua ili uweze kuwa makini katika utendaji wa neno la Mungu na hivyo kupokea kilichokusudiwa kwenye kila hatua ya maisha yako. Tafadhali rejea andiko la somo, Luka 8:4-15, kwenye  ule mstari wa 12 imeandikwa ‘Wale wa karibu na njia ndio wasikiao, KISHA HUJA IBILISI AKALIONDOA HILO NENO MIOYONI MWAO, wasije wkaliamini na kuokoka’.

Ni vizuri ukafahamu kwamba ni kazi ya Shetani kupofusha/kuondoa amri na maagizo ya Mungu kwenye fahamu/mioyo ya watu ili wasiyatende na hivyo kuwafanya WASAHAU wajibu wao na kisha kuleta athari mbalimbali kwenye maisha yao, ambapo Shetani  hutumia roho ya usahulifu ili kufanikisha jambo hili. Yafuatayo ni maeneo muhimu ambayo Shetani huyalenga katika kutekeleza jukumu hili muhimu kwa ufalme wa giza.

 • Kuwafanya watu wasahau nafasi zao katika mwili wa Kristo

Shetani kwa kufahamu umuhimu na athari ya waamini kusimama kwenye nafasi zao kama viungo kwenye mwili wa Kristo, anatumia kila njia kuhakikisha anawasaulisha watu nafasi zao na hivyo kushindwa kutekeleza wajibu wa nafasi zao. Kumbuka mtu anaposhindwa kusimama kwenye nafasi yake katika ulimwengu wa roho, si tu atashindwa kutekeleza majukumu ya nafasi yake bali zaidi atapoteza na thamani yake kwenye ufalme wa Mungu.

2a

Moja ya nafasi muhimu ni ile ya mtu kuwa Mlinzi katika ulimwengu wa roho. Biblia katika Isaya 62:6 na Ezekiel 33:7 inatujulisha kwamba mtu ameitwa au amewekwa na Mungu kuwa mlinzi wa maeneo mbalimbali. Mlinzi ni nafasi inayomtaka mhusika afanye kazi hiyo kama Muombaji, Muonyaji, Muonaji, Mtoa taarifa na mwisho Mshauri wa Mungu kuhusu eneo lake la ulinzi. Naam, kwa kuwa Shetani amendoa neno la ulinzi kwa waamini wengi, hivi leo walinzi wengi ni vipofu na hawako kwenye nafasi zao (Isaya 56:10).

 • Kuwafanya wasahau wajibu wa kuvipiga vita vya kiroho (Waefeso 6:10-12).

Katika fungu hilo Biblia inasema ‘Hatimaye, mzidi kuwa hodari katika Bwana na katika uweza wa nguvu zake. VAENI SILAHA ZOTE ZA MUNGU, mpate kuweza kuzipinga hila za Shetani. Kwa maana kushindana kwetu sisi si juu ya damu na nyama; bali ni juu ya falme na mamlaka, juu ya wakuu wa giza hili, juu ya majeshi ya pepo wabaya katika ulimwengu wa roho’

7

Kupitia roho ya usahulifu, Shetani amewafanya watu wasikumbuke kwamba kwa  kila sekunde wako vitani, tena vita ambayo ni endelevu, na kwa maana hiyo waamini wengi hawajazivaa silaha zote za Mungu na ndiyo maana wanaonewa na kuangamizwa. Kupitia roho hii amewafanya waamini wengi kuishi maisha yao kama wa mataifa ambao wanabaki kulalamika juu ya yale yanayowatokea, badala ya kusimama imara na kuvipiga vita vya kiroho.

 • Kuwafanya wasau kuwaza sawasawa na neno la Mungu

Katika Yoshua 1:8 imeandikwa ‘Kitabu hiki cha torati kisiondoke kinywani mwako, bali yatafakari maneno yake mchana na usiku, upate kuangalia kutenda sawasawa na maneno yote yaliyoandikwa humo; maana ndipo utakapoifanikisha njia yako, kisha ndipo utakapositawi sana’.

Watu wengi wanawaza kinyume cha ahadi/neno la Mungu kwenye maisha yao na kwa njia hiyo wanajikuta wanakiri mabaya juu yao na hivyo kuishia pabaya. Shetani amewafanya waamini kuwaza kama wa mataifa kwenye kila changamoto wanazokutana nazo, hata wamesahu kwamba neno la BWANA ni taa ya miguu yao.

4

Shetani anajua akifanikiwa kukufanya uwaze nje ya neno la Mungu, atakuwa amefanikiwa kukamata maamuzi yako na hivyo kuongoza maisha yako kwenye kusudi lake la uharibifu. Naam usikubali kunaswa na hila hii ya ufalme wa giza, hakikisha neno la Mungu linaongoza kuwaza kwako na maamuzi yako diama.

 • Kuwafanya washindwe kutumia vizuri fursa wanazopewa na Mungu

Katika Mathayo 11:20-21 imeandikwa ‘Ndipo akaanza kuikemea miji ile ambamo ndani yake ilifanyika miujiza yake iliyo mingi, kwa sababu haikutubu. Ole wako, Korazini! Ole wako, Bethsaida! Kwa kuwa kama miujiza iliyofanyika kwenuingalifanyika katika Tiro na Sidoni, wangalitubu zamani kwa kuvaa magunia na majivu’. Tafadhali soma pia Mathayo 23:37 uone Yesu anavyousikitikia Yerusalemu kwa kutozipokea fursa walizopewa.

Shetani amewafanya waamini wengi washindwe kuelewa sababu za msingi za kwa nini Mungu amewapa nafasi walizonazo katika ulimwengu wa mwili, kwa mfano uongozi (kiroho/kijamii/kisiasa nk), elimu, biashara, miradi mbalimbali, familia, huduma nk. Kwa jinsi hiyo hata fursa za ufalme wa Mungu kujengwa na kuendelezwa zinapokuja ili wahusika wazitumie, kwa kutokea kwenye nafasi zao wanashindwa kwani wamesahau kwa nini wapo walipo na wako walivyo.

2b

Naam badala yake Shetani ameingiza roho za majivuno, kiburi, dharau, uchoyo na kupenda fedha kwa waamini kiasi kwamba hata fedha ambazo Mungu anawapa wanafikiri ni kwa ajili yao tu na familia zao, wameshau kwamba Mungu anawapa nguvu za kupata utajiri ili kulifanya imara agano lake.

Mpenzi msomaji ningeweza kuendelea kuandika na kuandika na kuandika, lakini katika ujumbe huu nimeona ni vema kukuonyesha baadhi ya maeneo yaliyobomoka ambayo hapana budi kuyatengeneza. Tafadhali hakikisha kwamba upo kwenye nafasi yako, unadumu kuvipiga vita vizuri vya kiroho, unadumu kuwaza sawasawa na neno la Mungu na kisha unatumia kila fursa inayokuja kwa lengo la kuendeleza ufalme wa Mungu. Kumbuka siku zote tupo vitani, roho ya usahulifu ni moja ya roho ambazo unatakiwa kupambana nayo kila siku ili kuhakikisha unaelewa na kukitenda kila kilicho cha Mungu kwenye maisha yako.

Neema ya Kristo iwe nawe.

THERE IS NO ALTERNATIVE MY SON

December 1, 2016

By: Patrick Sanga

1

The Bible in Mathew 26:36-44 saysThen Jesus went with them to a place called Gethsemane, and he said to his disciples, “Sit here, while I go over there and pray.” And taking with him Peter and the two sons of Zebedee, he began to be sorrowful and troubled. Then he said to them, “My soul is very sorrowful, even to death; remain here, and watch with me.”  And going a little farther he fell on his face and prayed, saying, “My Father, if it be possible, let this cup pass from me; nevertheless, not as I will, but as you will.”  And he came to the disciples and found them sleeping.

And he said to Peter, “So, could you not watch with me one hour. Watch and pray that you may not enter into temptation. The spirit indeed is willing, but the flesh is weak.” Again, for the second time, he went away and prayed, “My Father, if this cannot pass unless I drink it, your will be done.” And again he came and found them sleeping, for their eyes were heavy. So, leaving them again, he went away and prayed for the third time, saying the same words again’. 

When his time to be crucified was near, Jesus took his disciples and went with them to a place called Gethsemane for prayers. As it is written three times he prayed that “Father if it be possible, let this cup pass from me”. The cup he was talking about is that of suffering and finally being crucified on our behalf because of our sins. In other way he was saying father please find an alternative of saving this people from the power of sin and Satan, but not through this kind of punshment and death.

4

My dear reader despite the fact that though the criminals were also hanged on the cross, Jesus crucifixion was completely different because he was to be wounded for our transgressions and be crushed for our iniquities. The man whom he had done no violence that deserves such punishment.

Having un understanding of the heavy punishment that he has to go through on our behalf and the fact that he was also a human being he prayed to his father, Father if it be possible let the cup pass way, don’t make me suffer. How did his father respond to his prayer? Reading from Isaiah 53:10 the Bible says “Yes it was the will of the LORD to crush him, he has put him to grief; when his soul makes an offspring for sin, he shall see his offspring; he shall prolong his days; the will of the Lord shall prosper in his hand”.

2

Thus from this verse we now realize that there was no alternative than going through all the sufferings and the cross. The Bible reveals to us that it was the will of the father that his own begotten son should go through such a shameful and sufferings for the lost world.  In a simple way the Father responded to his son saying, Son I know it’s hard, but you must face the cross, because it is the only way for us to save this lost people from the powers of sin and hell.

My dearest reader, what kind of great love is this, indeed this is real the true love, for one to give his own life for his friends. Our Lord Jesus endured all the sufferings because of you and me. Please don’t let his work to be vain, through this message may you surrender your life to Christ because he is the only way to the father, as it is written “I am the way, the truth, and the life!” “Without me, no one can go to the Father (John 14:6).

3

Remember as well, time is coming whereby this grace of salvation that is available to all people freely will come to an end and instead of Jesus being a saviour he will become the judge sitting on his glorious throne (Mathew 25:31-33). How grieving and pitiful will it be for those who did not accept him as Lord and Savior, despite the different opportunities of accepting him they were given.  I’m telling you, on that day you will see another side (face) of Jesus which you cannot even imagine.

The good news is, it’s not too late, there is still another opportunity today. If you want to surrender your life to Christ please pray with me as follows ‘Lord Jesus, thank you because you died on the cross for my sins, I confess that I am a sinner, I repent of all my sins and I ask you to sanctify me by your precious blood, today I accept you as my Lord and Savior, come and take total control of my life’, Amen.

5

Since you have made this decision please do the following as well (a) find a fellow/friend whom you know that is also a believer and then inform him/her about your decision (b) If you do not belong to any church, look/search for any church that also believes in salvation, inform them of your decision as well (c) make sure you read the bible every day, meditate on it, your life will never be the same.

Believers, since we have surrendered our life to Christ, let us take heed that we do not fall, for its written ‘How shall we escape if we neglect such a great salvation? It was declared at first by the Lord, and it was attested to us by those who heard’ (Hebrews 2:3).

The grace of God be with you

BEING FAITHFUL TO WHAT HAS BEEN ENTRUSTED TO YOU

November 26, 2016

By: Patrick Sanga

6

(Major reference is made from Mathew 25:14-29)

The Bible in verse 14-19 says ‘For it will be like a man going on a journey, who called his servants and entrusted to them his property. To one he gave five talents, to another two, to another one, to each according to his ability. Then he went away. He who had received the five talents went at once and traded with them, and he made five talents more. So also he who had the two talents made two talents more. But he who had received the one talent went and dug in the ground and hid his master’s money. Now after a long time the master of those servants came and settled accounts with them’.

To entrust means to assign someone with a certain responsibility while giving him some powers/gifts/abilities/privileges to execute that responsibility with the expectation of reaping something eventually.

9

Do you know why do you exist today?

Basing on the Bible, it is because you are called to serve God’s divine purpose on earth. The Bible in Romans 8:28 says ‘And we know that for those who love God all things work together for good, for those who are called according to his purpose’ (ESV). Also in the book of Proverbs 16:4 it is written ‘The LORD has made everything for its purpose, even the wicked for the day of trouble’.

Do you see? We have been called according to his purpose and therefore this indicates that, God has got a purpose for each of us to serve. You are not the wicked but his chosen generation/servant, so you are made, created for a purpose. Now in order to save his purpose in your life, He has entrusted you with a number of gifts, abilities and powers (talents). The questions remains how do you use these talents to serve his purpose?

Do you know that you will be accountable for what has been given to you?

8

Reading form Matthew 24:45-47 the Bible says “Who then is the faithful and wise servant, whom his master has set over his household, to give them their food at the proper time? Blessed is that servant whom his master will find so doing when he comes. Truly, I say to you, he will set him over all his possessions.

Connect the ideas of Matthew, above, with Luke 12:47-48 where it says‘And that servant who knew his master’s will but did not get ready or act according to his will, will receive a severe beating. But the one who did not know, and did what deserved a beating, will receive a light beating. Everyone to whom much was given, of him much will be required, and from him to whom they entrusted much, they will demand the more’.

Let us ponder on these statements, do you (we) really know what we are supposed to do here on earth? Do we really know our masters will for our life? Do you know how much has been given or entrusted to you? Thus an understanding of God’spurpose for your existence and knowing what has been entrusted unto you is very vital toward serving God’s will in your life.

Implication of the study

My dear Brethren, since we have been called by God to serve his will/purpose on earth, be sure that, time to be accountable (settle accounts) is ahead us, therefore;

3

 • Search from God to know his purpose and to be sure of what has been given (entrusted) to you. You need to have a clear understanding of your Master’s will while on earth.
 • Be a wise and faithful servant to your call by acting according to your master’s will. That is, begin and continue to be careful and faithful to you assignment (call) on earth.
 • Do you part and never compare your call to anyone else; this is because each of us has been entrusted according to God’s will of calling (different abilities). That is, we have been called differently, to some much has been given and some little has been given.
 • Don’t allow situations or rather challenges you are going through to hinder you from undertaking your assignment. Once you allow them to take control, it means you have decided to fail your mission here on earth.

‘To God be the glory, Hallelujah’

… You shall raise up the foundations of many generations… (Isaiah 58:12)

USIPOKUWA NA WAZO JIPYA HUWEZI KUTOKA MAHALI ULIPO

October 5, 2016

Na: Patrick Samson Sanga

6

Salaam katika jina la Bwana wetu Yesu Kristo.

Katika waraka wa Oktoba 2016 nimeona umuhimu wa kuandika ujumbe huu maalum ambao naamini utabadilisha kufikiri kwako na kukuongoza kuishi sawasawa na mapenzi ya Mungu kwenye maisha yako.

Nakumbuka mwaka 2010 nilikuwa nikipitia changamoto (majaribu) kubwa kikazi na kifamilia pia, naam changamoto ambazo zilichukua miezi kadhaa zikiniondolea furaha yangu. Nilidumu kumuomba Mungu katika kipindi chote hicho bila kukata tamaa ili anishindie, huku nikimuuliza natokaje kwenye changamoto hizi, mbona ni muda mrefu sasa?. Siku moja nilipomaliza kusoma neno na kuomba nikaamua kujipumzisha huku nikitafakari, ndipo, nikasikia sauti ikiniambia ‘usipokuwa na wazo jipya huwezi kutoka mahali ulipo’.

Sentensi hii ya ajabu ililikuwa ni mwongozo wa kunisaidia kutafuta wazo jipya lenye kuleta ufumbuzi wa kutoka mahali nilipokuwa. Hivyo nilibadlisha maombi yangu, kutoka kwenye maombi ya kuumia na kulalamika kwenda kwenye maombi ya kupata wazo jipya la kunitoa mahali nilipo. Haikuchukua hata wiki moja nikapata wazo (neno/ufunuo) ambalo lilibadilisha kwanza fikra (mtazamo) zangu kutoka kwenye mtazamo hasi ambao nilikuwa nao juu ya yale niliyopitia na juu ya wale ambao niliamini walichangia niwe kwenye hali niliyokuwa nayo. Naam baada ya kuridhia/kutii wazo jipya la BWANA, ndipo na ufumbuzi wa changamoto ukatokeza kama vile kuwasha umeme na nuru yake ikaangaza pande zote.

2

Katika Yeremia 29:11 imeandikwa hivi ‘Maana nayajua mawazo ninayowawazia, si mabaya, bali kuwapa ninyi tumaini katika siku zenu za mwisho’.  Ukienda kwenye 1Wakorinto 2:9 imeandikwa ‘lakini, kama ilivyoandikwa, Mambo ambayo jicho halikuyaona wala sikio halikuyasikia, (Wala hayakuingia katika moyo wa mwanadamu) Mambo ambayo Mungu aliwaandalia wampendao’.

Mistari hii miwili inatufanya tujue kwamba Mungu ANAYO mawazo ya amani (kukufanikisha) anayotuwazia kwa kila nyanja ya maisha yetu (yako). Ukweli ni kwamba haya ni mambo ambayo hakuna jicho limeona wala sikio lililosikia, na wala hayajaingia (kama wazo) kwenye moyo wa mwanadamu yeyote.             Je unajua ni kwa nini bado hayajaingia kwenye moyo wa mwanadamu yoyote? Hii ni kwa sababu hayo ni mawazo mahususi (specific) kwa ajili yako tu na si mtu mwingine yoyote na ndiyo maana unahitaji kuyajua ili kuishi sawasawa na kusudi la Mungu kwenye maisha yako.

Sasa ukienda katika Isaya 55:8 Mungu anasema waziwazi kwamba ‘Maana mawazo yangu si mawazo yenu, wala njia zenu si njia zangu…’. Fahamu kwamba katika kila unalolipitia au linalokukabili ndani yake kuna mawazo/njia za Mungu za kulikabili au kulitekeleza ambazo ni tofauti na njia zetu wanadamu. Ndio maana katika Zaburi 32:8 anasema Nitakufundisha na kukuonyesha njia utakayoiendea; Nitakushauri, jicho langu likikutazama’. Hiii ina maana unahitaji KUTAFUTA KUTOKA KWA MUNGU ILI KUPATA WAZO NA NJIA SAHIHI YA KUSHUGHULIKA NA CHANGAMOTO UNAZOZIPITIA, hata hivyo uhusinao na mawasiliano mazuri kati yako na Mungu ni msingi muhimu kwenye hili.

 Je unalipataje wazo jipya?

hy

Rejea ya mistari husika hapo juu inatupa kujua kwamba kwa Mungu ndiko kwenye mawazo sahihi na muafaka ya kututoa mahali tulipo. Hivyo unahitaji kulitafuta wazo jipya toka kwa Mungu kwa njia ya maombi ukiongozwa na neno lake. Kadri utakavyokuwa mwaminifu kutaka kujua kutoka kwake wazo jipya uwe na uhakika utajibiwa maana yeye ni mwaminifu katika ahadi zake.

Katika Wafilipi 4:6-7 imeandikwa Msijisumbue kwa neno lo lote; bali katika kila neno kwa kusali na kuomba, pamoja na kushukuru, haja zenu na zijulikane na Mungu. Na amani ya Mungu, ipitayo akili zote, itawahifadhi mioyo yenu na nia zenu katika Kristo Yesu’.  Kwenye toleo la kiingereza la ESV mstari ule wa saba  umeandikwa ‘And the peace of God, which surpasses all understanding, will GUARD your hearts and your minds in Christ Jesus’.

af

Katika kufanya maombi ya kutafuta wazo jipya unahitaji kuongozwa na neno la Mungu kwa sababu ndani ya neno ndipo kuna elimu (maarifa au hekima au ufahamu) ya Mungu ipitayo akili zote. Mtume Paulo aliijua siri hii ndio maana akawaambia Wafilipi, msijisumbue, hivyo akawataka wamweleze Mungu mahitaji na changamoto zao. Kisha akawafunulia siri ya kile kitakachotokea akiwaambia, kwa Mungu kuna amani ipitayo akili zote, na kazi ya hiyo amani ni KUWAONGOZA (GUARD) KWENYE NIA NA MAAMUZI SAHIHI JUU YA YALE MNAYOYAPITIA. Amani ya Kristo hapa inawakilisha wazo lililo bora kuzidi mawazo mengine, ndiyo maana imeandikwa ipitayo akili zote, na kazi ya mojawapo ya amani ni kumsaidia mtu kufanya maamuzi sahihi, naam mtu hawezi kufanya uamuzi sahihi kama hajapata wazo sahihi toka kwa Mungu.

Ukweli wa jambo hili tunauona tunapounganisha mawazo ya mistari hii maana imeandkwa‘Bora hekima, basi jipatie hekima; Naam, kwa mapato yako yote jipatie ufahamu’ (Mithali 4:7) na hii ni kwa sababu ‘Mtu mwenye hekima ana NGUVU; Naam, mtu wa maarifa huongeza UWEZO’(Mithali 24:5) naam na uwezo na nguvu zake ni huu ‘Shauri ni langu, na maarifa yaliyo sahihi; MIMI NI UFAHAMU, mimi nina nguvu. Kwa msaada wangu wafalme humiliki, NA WAKUU WANAHUKUMU haki. Kwa msaada wangu wakuu hutawala, Na waungwana, naam, WAAMUZI wote wa dunia’ (Mithali 8:14-16).

10

Mpenzi msomaji maneno haya yakutie nguvu usiwe mtu wa kulia lia au kulalamika hata kumuwazia Mungu vibaya, naam haijalishi unapita kwenye changamoto za aina gani fahamu kwamba kwa Mungu liko wazo lililo bora na lenye nguvu kushinda mawazo (sauti)  mengine yoyote ya wanadamu, Shetani nk, naam litafute wazo hilo kutoka kwa Mungu litakusaidia nawe utachukua maamuzi sahihi kwa msaada wa AMANI YA KRISTO IPITAYO AKILI ZOTE, KUMBUKA AKILI ZOTE.

Hebu nikuonyeshe mawazo mapya kadhaa wakati namalizia ujumbe huu;

 • Kama hivi sasa kuna wazo la mauti limekuzunguka, wazo jipya la BWANA LINASEMA hutakufa bali utaishi upate kuyasimulia matendo makuu ya BWANA (Zaburi 118:17)
 • Kama umezungukwa na wazo la hatari/hofu, wazo la Mungu siku ya leo LINAKUAMBIA kila silaha itakayofanyika juu yako haitafanikiwa (Isaya 54:17)
 • Kama unapita kwenye mateso mengi na uonevu/kutotendewa haki, wazo jipya la BWANA linasema ‘Mateso ya mwenye haki ni mengi lakini Bwana humponya nayo yote’ (Zaburi 34:19) na tena linakuambia ‘utathibitika katika haki; utakuwa mbali na kuonewa, kwa maana hutaogopa; na mbali na hofu, kwa maana haitakukaribia’ (Isaya 54:17).
 • Kama unapita kwenye hatia ya dhambi na umeijutia na kuitubia dhambi uliyoitenda wazo la Mungu siku ya leo linasema ‘Mimi, naam, mimi, ndimi niyafutaye makosa yako kwa ajili yangu mwenyewe, wala sitazikumbuka dhambi zako’ (Isaya 43:25).

Kumbuka kwamba katika kuleta wazo jipya Mungu anaweza kutumia njia mbalimbali ikiwa ni pamoja na kusema nawe moja kwa moja, kupitia watumishi (watu) wengine, kupitia mahubiri au mafundisho ya kiroho kwenye vitabu, luninga, mitandao ya kijamii, blogs au website nk.

9

Mpenzi msomaji, kulia, kujisumbua, kulalamika au kulaumu wengine siyo njia ya kupata ufumbuzi. TAMBUA KWAMBA KWA MUNGU WETU LIKO WAZO JIPYA LA KUKUTOA MAHALI ULIPO, LITAFUTE NAWE UTALIONA NALO LITAKUSIADIA. Ikiwa haujaokoka na unapenda kuokoka bonyeza ‘link’ hii  https://sanga.wordpress.com/wokovu/  utapata mwongozo muafaka.

Utukufu na Heshima vina wewe Yesu, wastahili BWANA

… Utaiinua misingi ya vizazi vingi (Isaya 58:12)

FURAHA YA KUTIMIZA MIAKA KUMI (10) YA BLOG HII (Ten Years Blogging Anniversary)

September 16, 2016

Na: Patrick Saga

1

Shalom mpenzi msomaji, nakusalimu kwa jina la BWANA wetu Yesu Kristo.

Leo Septemba 16, 2016 blog hii ya www.sanga.wordpress.com  imetimiza miaka kumi (10) tangu nilipoifungua na kuweka ujumbe wa kwanza tarehe 16.09.2006. Katika kuadhimisha miaka kumi ya uwepo wa Blog hii leo nimeona ni vema kuandika historia fupi kuhusu uandishi wangu na ‘blog’ hii sambamba na kutoa shukrani kwa neema ya Mungu iliyokuwa nami kwa kipindi hicho.

Historia fupi ya blog hii – Nilianza rasmi kuandaa masomo mwaka 2003 nikiwa Mkoani Mbeya, hata hivyo sikuwa na ufahamu wowote kuhusu masuala ya blog au website. Hivyo pale nilipopata fursa ya kufundisha kanisani kwetu nilifanya hivyo ingawa kuanzia mwaka 2004 nilitamani sana kama ningepata fursa ya kuwafikia watu wengi zaidi kwa masomo niliyokuwa nikiandaa.

Mwaka huo huo ndipo BWANA aliposema nami kwa mara ya kwanza kupitia kitabu cha Isaya sura nzima ya 58 na akaniwekea msisitizo na maelekezo ya pekee kwenye mstari wa 58:12 unaosema Na watu wako watapajenga mahali palipokuwa ukiwa; UTAIINUA MISINGI YA VIZAZI VINGI; nawe utaitwa, Mwenye kutengeneza mahali palipobomoka; na, Mwenye kurejeza njia za kukalia”.

Ilipofika mwaka 2006 nilipata fursa ya kwenda nchini Kenya kwa masuala ya kihuduma, nikiwa mpakani mwa Kenya na Somalia, mji wa Garisa, BWANA alisema nami kuhusu elimu ya kuzimu (Doctrine of Hell), naye akaniambia ‘Watu wengi sana wanaenda kuzimu baada ya kufa kwa kuwa hawanijui mimi’ na kisha akaniuliza ‘unawezaje kunyamaza ikiwa watu wengi namna hii wanapotea?

4

Mpenzi msomaji, ujumbe huu ndio uliochochea kile ambacho nilijifunza mwaka 2004 kupitia Kitabu cha Isaya sura ya 58 ambayo inaanza kwa kusema ‘Piga kelele, USIACHE, Paza sauti yako kama tarumbeta; Uwahubiri watu wangu kosa lao, Na nyumba ya Yakobo dhambi zao’ (Isaya 58:1). Hivyo baada ya kurejea jijini Nairobi BWANA alinikutanisha na Ndg. Jersey (Mwandishi wa masuala ya kijamii nchini Kenya) ambaye baada ya kumweleza nia yangu ya kuandika, aliniongoza kufungua ‘blog’ hii na rasmi nikaanza kuweka masomo.

Julai 2009, BWANA alisema nami kwa habari ya uandishi huu na akaniambia ‘bado kuna vikapu vingi vya masomo vinakungoja’. Ikiwa unataka kujua zaidi kuhusu ushuhuda huu bonyeza link hii https://sanga.wordpress.com/2012/01/21/waandishi-tusilale-bado-kuna-wajibu-mkubwa-mbele-yetu/

5 

Kuhusu masomo na wasomaji – Tangu nimeanza kuandika masomo nimefanikiwa kuandaa zaidi ya masomo mia mbili (200) ya kiroho ingawa niliyoyaweka kwenye ‘blog’ hii mpaka sasa ni wastani wa masomo mia moja na ishirini yakiwa kwenye makundi (categories) mbalimbali kama vile vijana, wanawake, wanandoa, Roho Mtakatifu, mafundisho kwa ujumla, nyaraka mbalimbali nk. Takwimu za mtandao za hadi kufikia Septemba 2016, zinaonyesha kwamba wasomaji wa ‘blog’ hii wanapatikana kutoka zaidi ya nchi themanini (80) duniani kote.

Maboresho kadhaa yanayokuja – Si wasomaji wengi wanafahamu kwamba nimekuwa nikiandaa masomo mbalimbali ya kiroho kwa lugha ya kiingereza pia. Hivyo baada ya tafakari ya muda mrefu nimewaza kwamba kuanzia sasa nitakuwa nikiyaweka kwenye ‘blog’ hii kupitia ‘category’ yake maalum ili kulifikia na kundi jingine. Tafadhali naomba radhi kwa wasomaji wasiojua kiingereza wasijisikie vibaya, ni jambo ambalo nimelisikia ndani yangu kufanya na zaidi sitaacha kuweka masomo kwa lugha ya Kiswahili pia.

2

Shukrani kwa Mungu wangu – hakika nina kila sababu ya kumshukuru Mungu ambaye yeye ndiye aliyeniita kwenye jukumu hili muhimu la kuanika masomo mbalimbali ya kiroho. Haijawa kazi rahisi kuandika masomo kila mwezi/mwaka na kuyaweka humu, lakini kwa sababu mwenye kulianzisha ni Mungu hakuniacha pekee yangu ndio maana leo tunasherekea kutimiza miaka kumi ya uandishi endelevu.

Shukrani kwa wasomaji na wachangiaji – katika shukrani naomba nikushukuru wewe mpenzi msomaji kwa kutenga muda wa kujifunza na kuongeza ufahamu wako wa masuala ya kiroho kupitia blog hii, naam ninapojua kwamba masomo ninayoandaa kuna watu wanayasoma na kuwasaidia kupiga hatua fulani kwenye maisha yao linaniimarisha na kunipa nguvu mpya ya kuandika na kuandika na kuandika.

Pia nawashukuru wale ambao licha ya kusoma na kupata maarifa, wamekuwa wakiandika mawazo (comment) mbalimbali kwa lengo la kunitia moyo, kuniongezea mambo ya kuboresha na kubwa zaidi wakichangia kujibu au kuwatia moyo wasomaji mbalimbali wanaokuwa wana maswali au mahitaji ya kiroho.

Shukrani kwa wamiliki wa ‘blog’ nyingine –naomba pia kutoa shukrani zangu kwa baadhi ya wamiliki wa blog za kikristo na kijamii pia ambao wameenda mbele zaidi na kutoa fursa za baadhi ya masomo ya blog hii kuwekwa (post) kwenye blog zao na hivyo kuongeza wigo wa wasomaji wa masomo haya, nawashukuru sana wapendwa wangu, Mungu awabariki.

Shukrani kwa famila yangu – namshukuru sana Mungu kunipa mke (Flora) ambaye amefanyika msaada mkubwa kwangu katika jukumu hili la uandishi pamoja na wanangu Barnaba & Bernada ambao wamekuwa wakivumilia kunikosa siku za mapumziko (weekend) kwa kuwa, mimi hutumia siku hizo kuaandaa masomo haya. Hakika binafsi natambua mchango wao kwenye huduma hii, Mungu wangu awalinde na kuwatunza.

3

Ahsante BWANA wangu, leo tarehe 16.09.2016 ‘blog’ hii imetimiza miaka kumi (10) tangu kuanzishwa kwake, utukufu na heshima vina wewe Yesu, wastahili BWANA wangu.

“… Utaiinua misingi ya vizazi vingi”