NAMNA UNAVYOWEZA KUTUMIA NAFASI YA MLINZI KWENYE ULIMWENGU WA ROHO KUFANYA MAOMBI YENYE MATOKEO MAZURI (Sehemu ya 2)

August 5, 2017

Na: Patrick Sanga

Mada: Mambo muhimu kujua na kuzingatia kwa Mlinzi ili maombi yake yawe na mafanikio.

Shalom, katika sehemu ya kwanza tuliangalia tafsiri ya kuwa Mlinzi katika ulimwengu wa roho, ili kusoma sehemu hiyo tafadhali bonyeza link hii  https://sanga.wordpress.com/2017/07/05/namna-unavyoweza-kutumia-nafasi-ya-mlinzi-kwenye-ulimwengu-wa-roho-kufanya-maombi-yenye-matokeo-mazuri-zaidi-sehemu-ya-1/ Kuanzia sehemu hii ya pili kwa neema ya Mungu nitaanza kuandika kuhusu Mambo muhimu kujua na kuzingatia kwa Mlinzi ili maombi yake yawe na mafanikio. Naam fuatana nami tuendelee…

Jambo la kwanza: Jifunze kuutunza utakatifu wako

Biblia katika Mambo ya Walawi 20:26 inasema Nanyi mtakuwa watakatifu kwangu mimi; kwa kuwa mimi Bwana ni mtakatifu nami nimewatenga ninyi na mataifa, ili kwamba mwe wangu’. Pia katika 1Petro 1:15 imeandikwa ‘bali kama yeye aliyewaita alivyo mtakatifu, ninyi nanyi iweni watakatifu katika mwenendo wenu wote; Zaidi katika Waefeso 5:8 imeandikwa ‘Kwa maana zamani ninyi mlikuwa giza, bali sasa mmekuwa nuru katika Bwana; enendeni kama watoto wa nuru’.

Kuwa mtakatifu ni kuishi au kuenenda katika utaratibu wa yeye aliyekuita alivyo. Mlinzi anapaswa aishi maisha ya kutojichafua kwa kujitenga na uovu, asiwe mtu wa maneno mengi na wala asimpe adui nafasi itakayomwondolea utakatifu wake ili kuruhusu mawasiliano mazuri kati yake na Mungu na maombi yake yaweze kujibiwa.

Katika Isaya 59:1-2 Biblia inasema ‘lakini maovu yenu yamewafarikisha ninyi na Mungu wenu, na dhambi zenu zimeuficha uso wake msiuone, hata hataki kusikia’. Katika Isaya 1:15 imeandikwa ‘Nanyi mkunjuapo mikono yenu, nitaficha macho yangu nisiwaone; naam, MWOMBAPO MAOMBI MENGI, sitasikia; mikono yenu imejaa damu’. Hii ni kutuonyesha kwamba dhambi ni chukizo kubwa mbele za Mungu kiasi cha kumfanya Mungu akatae kusikia na hivyo kujibu maombi (Yohana 9:31).

Mungu anajua kwamba ikiwa watu wake watajifunza kuishi kwa kuongozwa na Roho, agizo la utakatifu linatekelezeka (Wagalatia 5:16-17, 1Yohana 3:3-10), naam katika uaminifu wake BWANA hawezi kutoa maelekezo ambayo hayatekelezeki vinginevyo hakuna atakayemuona (Waebrania 12:14). Swali muhimu ni je kwa nini bado watoto wake wanatenda dhambi? – ni kwa sababu bado hawajamjua jinsi alivyo Mtakatifu, ndiyo maana imeandikwa ‘Kila akaaye ndani yake hatendi dhambi; kila atendaye dhambi hakumwona yeye, wala hakumtambua’ (1Yohana 3:6).

Hivyo lazima watoto wa Mungu wajilinde (kwa kutompa adui nafasi) na kujiepusha wasimtende Mungu wao dhambi, na mwovu hatawagusa (1Yohana 5:18), ikiwa wanataka kuona matokeo mazuri ya maombi yao. Hatuna sababu ya kuomba maombi mengi ambayo tunajua kwamba kwa mujibu wa neno la Mungu hayasikilizwi na hayatajibiwa, tunahitaji kuhakikisha muda wote tunaenenda kama wana wa nuru.

Rejea  Pigo la wana wa Haruni Nadabu na Abihu (Mambo ya Walawi 10:1-11). Katika kitabu cha Kutoka 19:12 imeandikwa Makuhani nao, wamkaribiao Bwana, na wajitakase, Bwana asije akawafurikia’ (Ona pia Isaya 52:11). Neno hili Bwana alilisema lakini watoto wa Haruni hawakulizingatia. Dhambi ya vijana hawa ilipelekea kifo chao wakiwa madhabahuni.

Hili linatufundisha kwamba hali ya muombaji ina nafasi kubwa sana katika kuamua matokeo ya maombi yake. Je, mwombaji anastahili na ujasiri wa kusimama na kuomba mbele za Mungu au la?. Kumbuka utakatifu unaruhusu mawasiliano kati yako na Mungu, wakati dhambi inakata mawasiliano husika. (1Yohana 3:21-22, Waebrania 4:16)

Hata hivyo pamoja na wana Haruni kufa walivyokuwa Haruni na wanawe waliosalia waliagizwa kutotoka nje ya hema ya kukutania na kwenda kushiriki maombolezo, ispokuwa ndugu zao. Hili linatufundisha kwamba haijalishi Mlinzi atakutana na changamoto gani, hatakiwi kuruhusu changamoto hizo zimuondoe kwenye nafasi yake na kuathiri wajibu wake tokana na umuhimu wa nafasi yake na upako ulio juu yake.

Mlinzi anapaswa kuwa mtu wa toba na kujitakasa akihakikisha anatunza mavazi yake yasichafuke (kuwa mtakatifu). Jambo hili litamsaidia kila aombapo ASIHUKUMIWE moyoni na hivyo kuwa na UJASIRI wa kusimama mbele za BWANA na kupata mpenyo unaostahili  kuwasilisha hoja za watu wake.

Somo litaendelea…

Utukufu na Heshima vina wewe Yesu, wastahili BWANA.

KIJANA AU BINTI USIJIDANGANYE, KWENYE NDOA HUTAISHI NA UMBILE WALA FEDHA

July 24, 2017

Na: Patrick Sanga

Mwaka fulani kabla sijaoa Mwinjilisti mmoja aliniambia, Sanga, ukitaka kuoa tafuta binti mwenye sura na umbile zuri ambaye kila atakayekuona naye atasema kwa kweli mwenzetu Sanga kapata mke. Nikiwa mkoa mwingine kimasomo Mzee mmoja wa kanisa aliniambia jambo la aina hiyo pia. Naam si hawa tu waliojaribu kunijengea wazo la aina hii, wapo na wengine, ila nimeamua kutaja hawa wawili kutokana na nafasi zao kama viongozi.

Wakati huo nilikuwa mbioni kutafuta mwenza wa maisha pia, hivyo mawazo ya viongozi hawa yalianza kutembea moyoni mwangu na ukweli yalitaka kuniathiri. Hata hivyo nilichagua kurudi kwenye neno la Mungu ili kuona linasemaje. Katika kujifunza ndipo niliijua kweli na hiyo kweli iliniweka huru na kuniongoza kufanya maamuzi sahihi ambayo siyajutii hadi leo, bali nadumu kumtukuza Mungu.

Hata leo vijana wengi katika kutafuta mwenza wa maisha wanaongozwa na matakwa yao binafsi ambayo mengi ni kinyume na mapenzi ya Mungu kwenye maisha yao. Ukweli ni kwamba wanaume wengi huangalia muonekano wa nje wa mwanamke hususani sura, rangi na umbile lake, hii ni kwa sababu wanaume wengi wanaamini zaidi katika mvuto na muonekano wa nje wa mwenza.

Upande wa pili wadada wengi licha ya kujali pia suala la muonekano wa nje, wao huangalia zaidi uwezo wa mtu kifedha na baadhi yao kitaaluma pia. Hii ni kwa sababu wanawake wengi wanaamini katika kupata matunzo mazuri wawapo kwenye ndoa zao. Hivyo kupata mwenza ambaye ataweza kumtunza na kumjali kwa mambo mbalimbali ya maisha ikiwa ni pamoja na mavazi, makazi mazuri, usaifiri, nk ni moja ya kipaumbele kwake, naam sijasema wote bali wengi kwa kila upande.

Mitazamo ya makundi haya mawili hapo juu nimeithibitisha kufuatia majadiliano, maswali na semina za kiroho ninazofanya na wahusika. Kimsingi vipo vigezo vingine ambayo kila upande huzingatia lakini hivi nilivyotaja ndio vikubwa kwa wengi hata kama hawatasema moja kwa moja kwako, ila kwetu watumishi wanasema, naam vijana wa kiume husema Mtumishi ‘figure ina matter’ na wadada husema ‘uhakika wa matunzo mazuri una matter’.

 

 

Ukweli ni kwamba hii ni mitazamo ambayo imegharimu na inaendelea kugharimu wanandoa wengi sana. Walioko nje ya ndoa hawajui athari zake na walioko kwenye ndoa hawataki kusema maana wanahofia kupata aibu mbele ya jamii licha ya kupitia kwenye maumivu ambayo ni siri yao ingawa kila mmoja amempata yule ambaye alimtaka.

Ukisoma Biblia katika 1Samweli 16:1-13 utaona habari ya Nabii Samweli kwenda kwenye nyumba ya Yese ili kumtia mmoja wa watoto wake mafuta kuwa mfalme wa Israeli kufuatia uasi wa mfalme Sauli. Ndani ya habari hii kuna mafunzo muhimu yanayohusu namna ya kufanya maamuzi katika maisha. Hivyo  nimeona vema kuitumia katika kufafanua somo hili kwani inauhusiano mkubwa sana na uamuzi wa kutafuta mwenza wa maisha.

Biblia katika 1Samweli 16:6-7 inasema Ikawa walipokuja, alimtazama Eliabu, akasema, Yakini masihi wa BWANA yupo hapa mbele zake. Lakini Bwana akamwambia Samweli, Usimtazame uso wake, wala urefu wa kimo chake; kwa maana mimi nimemkataa. Bwana haangalii kama binadamu aangaliavyo; maana wanadamu huitazama sura ya nje, bali Bwana huutazama moyo’.

Tunaona kwamba Mungu hakuwa amemtajia Samweli jina la mtoto ambaye alipaswa kumtia mafuta ila alimwambia  ‘nawe utamtia mafuta yule nitakayemtaja kwako’. Hivyo Samweli alipofika alimwagiza Yese kuwaleta watoto wake wote na kuanza kuwapitisha mbele zake, akisubiri maelekezo ya BWANA kuhusu aliyekusudiwa.

Mtoto wa kwanza wa Yese aliyeitwa Eliabu ndiye alianza, kijana huyu alipopita, Samweli akasema huenda huyu ndiye napaswa kumtia mafuta. Kufuatia wazo hilo, BWANA akamwambia Samweli, Usimtazame uso wake, wala urefu wa kimo chake; kwa maana mimi NIMEMKATAA. Bwana haangalii kama binadamu aangaliavyo; maana wanadamu huitazama sura ya nje, bali Bwana huutazama moyo’.

Habari hii inatufanya tuelewe kwamba wazo na uamuzi wa Samweli wa kutaka kumtia mafuta Eliabu ulitokana na mwonekano  wa nje wa kijana yule kwa maana ya urefu, uzuri wa sura na umbile lake. Jambo hili linatufundisha kwamba kumbe nyuma ya sura ya mtu, umbile lake au mwonekano wake wa nje kuna nguvu au sauti inayoweza kuongoza maamuzi ya mtu au watu wengine, na hivyo ni heri kuwa makini tusiingie kwenye metego huo.

Hivyo kutokea kwenye habari hii yafuatayo ni mambo muhimu kuyajua na kuyazingatia katika suala zima la kutafuta mwenza wa maisha:

 • Usitumie mwonekano wa nje wa mtu (sura yake, kimo au umbile lake) kama kigezo kikuu cha kumchagua au kumkubali awe mwenza wako. Naam uso wake sio moyo wake, kwa sura ya nje anaweza kuwa kondoo lakini kwa sura ya ndani (moyoni) ni mbwa mwitu. Naam ndioa maana imeandikwa Upendeleo hudanganya, na uzuri ni ubatili; Bali mwanamke amchaye Bwana, ndiye atakayesifiwa’ (Mithali 31:30).
 • Umbile la mwenza wako halitakufanya uache kitanda chako na kulala chini, chumba kingine au hata nje ya nyumba, bali tabia ya mwenza wako inaweza kukupelekea kufanya hayo. Naam umbile la mwenza halitakufanya ufikie mahali pa kujutia ndoa yako bali tabia yake inaweza kukupelekea kufanya hayo.
 • Jifunze kumuuliza Mungu, huyu niliyemwona ambaye ninakusudia aje kuwa mke au mume wangu, je nimeona sawasawa na mapenzi yako kwangu au la? Maana wewe umesema ‘Bwana haangalii kama binadamu aangaliavyo’, naam nakuomba unipe macho ya kiroho nione sawasawa.
 • Usitumie mazingira ya nje ya mtu (fedha, mali au elimu) kama kigezo kikuu cha kumchagua au kumkubali awe mwenza wako wa maisha. Naam anaweza kuwa na elimu nzuri, fedha ya kutosha na mali nyingi lakini moyoni mwake hakuna upendo au hofu ya Mungu. Mali na yote yanayofanana na hayo ni vitu mnavyoweza kuvitafuta na kuvipata kwa pamoja ikiwa ndoa yenu ina amani na upendo wa kweli. Kumbuka amani ya kweli haitokani na wingi wa mali alizonazo mtu bali mahusaiano mazuri kati yenu.
 • Kumbuka unahitaji mwenza kwa ajili ya tendo la ndoa pia, sasa anaweza kuwa na umbile zuri, mali au elimu nzuri lakini asikutosheleze katika tendo husika. Bali, unapompa Mungu nafasi akuongoze uwe na uhakika anaangalia nyanja zote na hivyo atakuunganisha na mtu sahihi ambaye mtatoshelezana. Naam, endapo hutampa Mungu nafasi, huenda hata hilo tendo la ndoa unaweza ukawa unalisikia au kulipata kwa kulazimisha ingawa umo kwenye ndoa, hii ni kwa sababu tendo la ndoa halitegemei umbile, elimu au mali, bali tabia, utayari na mahusiano mazuri baina yenu.
 • Usiingie kwenye ndoa kama vile maonyesho au kwa kusikiliza watu wanasema nini, kumbuka ndoa ni ya watu wawili, naam ni wewe ndiye utakayekutana na mateso au raha na si wao. Hivyo pale unapopewa ushauri kuhusu kuoa au kuolewa rudi kwenye Biblia uone neno la Mungu linasemaje juu ya wazo hilo na zaidi mwombe Mungu akuongezee utayari wa kutii mapenzi yake kwenye maisha yako.

Biblia inaeleza wazi kwamba wapo watu wazuri kwa sura na maumbile, hivyo siyo kosa kuwa na mwenza wa aina hiyo na ukifanikiwa kumpata aliyetulia hongera sana. Hata hivyo ni muhimu utambue sio wewe peke yako unayemuona ni mzuri, mpo wengi. Mbaya zaidi ni endapo mwenza wako atakuwa na tabia ya kujiona au kujisika kweli yeye ni mzuri hususani kufuatia sifa anazopewa na watu wa nje. Hivyo ni muhimu ujifunze namna ya kuomba na kuishi na mtu wa aina hiyo, vinginevyo ndoa yako haiwezi kuwa na utulivu.

Hakika ni rahisi kumpenda mtu Kwa kuangalia sura yake, umbile lake au uwezo wake, bali wewe, hakikisha kabla hujaamua kuishi naye unatafuta kujua ikiwa ni wa mapenzi ya Mungu kwako au la. Binafsi kabla sijaoa kuna dada nilimpenda na nilitamani sana aje kuwa mke wangu kwa sababu ya uzuri na upole wa sura yake. Kabla sijamuambia chochote, nilimuliza Mungu kwanza kuhusu dada huyo, BWANA akaniambia huyo si mtu wa mapenzi yangu kwako, wala hautafika naye mbali, mwache, maana najua mawazo ninayokuwazia, naam nikatii na kumwacha ingawa nilimpenda sana.

 Mpenzi msomaji, kwenye ndoa hutaishi na umbile wala sura ya mtu pekee, bali zaidi tabia ya mwenza wako, naam tabia ndiyo inayoamua aina ya maisha ya ndoa yako yatakavyokuwa.  Tabia ya mtu ndiyo inayopelekea wanandoa kulala vyumba tofauti ndani ya nyumba moja, au mmoja kulala chini na mwingine kitandani ndani ya chumba kimoja, tabia ndiyo inayopelekea wanandoa kupigana ilihali wameokoka nk.

Hii ni kwa sababu maisha ya mtu yamefichwa ndani ya moyo wake na si umbile lake wala sura yake wala mali zake. Kumbuka imeandikwa Moyo huwa mdanganyifu kuliko vitu vyote, una ugonjwa wa kufisha; nani awezaye kuujua? (Yeremia 17:9). Naam huwezi kumjua mtu kwa kumwangalia kwa nje ndiyo maana unahitaji kumhusisha Mungu anayeona sura ya ndani (moyo wa mtu) akusaidie. 

Naam kwa kalamu ya mwandishi, nakuhimiza, mpe Mungu nafasi akusaidie na kukuongoza kupata mwenza sahihi wa maisha na si kuangalia umbile la mtu, uzuri wa sura yake, uwezo wake kifedha au kielimu kama vigezo vikuu vya kufanya maamuzi. Siandiki masomo haya kwa sababu naweza kuandika, bali naandika kwa sababu nimeagizwa kuandika ili kuwaepusha wengi na kile ambacho Mtume Paulo alikiita ‘shida iliyopo kwenye ndoa’ na zaidi ili kuwasaidia wengi kulitumikia ipsasvyo kusudi la Mungu kwenye maisha yao, kupitia ndoa zao (asomaye na fahamu).

Utukufu na Heshima vina wewe Yesu, Wastahili BWANA wangu.

NAMNA UNAVYOWEZA KUTUMIA NAFASI YA MLINZI KWENYE ULIMWENGU WA ROHO KUFANYA MAOMBI YENYE MATOKEO MAZURI ZAIDI (Sehemu ya 1)

July 5, 2017

Na: Patrick Sanga

 

Mada: Tafsiri ya kuwa Mlinzi katika ulimwengu wa roho

Shalom, tunapoanza mwezi huu wa Julai 2017, nimeona ni vema kuanza pia mfululizo wa somo hili muhimu ambalo naamini si tu litabadilisha maisha yako bali litabadilisha na kuomba kwako. Lengo la somo hili ni (a) kuongeza ufahamu wako kuhusu nafasi ya Mlinzi kama Mwombaji (Mwombezi) na mwisho ni (b) Kuboresha mfumo wako wa kuomba uwe na matokeo mazuri zaidi.

Mambo mengi mabaya yanayotokea leo ni matokeo ya walinzi kutojua na kutofanya wajibu wao ipasavyo kwenye nafasi zao katika ulimwengu wa roho. Ukisoma Biblia utaona Mwanadamu amepewa nafasi ya kuwa ‘Mlinzi’ katika nyanja mbalimbali za maisha ili kufanikisha makusudi ya Mungu hapa duniani. Rejea ya Ufunuo wa Yohana 5:10 inatufanya tujue kwamba kila aliyeokoka ni Mlinzi, kinachotutofautisha ni nafasi au maeneo ya ulinzi ambayo tumepewa kuwajibika.

Suala la kuweka ‘walinzi’ katika maeneo mbalimbali ni utaratibu ambao Mungu ameuweka na unatoa uhalali na fursa ya pekee kwa pande zote kuwa karibu kimawasiliano. Naam, kufanikiwa kwa kusudi lake duniani kunategemea nidhamu na utiifu wa ‘walinzi’ wake kwenye nafasi alizowaweka.

Biblia katika Ezekieli 33:7 inasema ‘Basi, wewe, mwanadamu, nimekuweka kuwa mlinzi kwa nyumba ya Israeli, basi ulisikie neno hili kinywani mwangu, ukawape maonyo yangu’. Pia ukienda kwenye Isaya 62:6-7 imeandikwa ‘Nimeweka walinzi juu ya kuta zako, Eee Yerusalemu; hawatanyamaza mchana wala usiku; ninyi wenye kumkumbusha BWANA, msiwe na kimya; wala msimwache akae kimya, mpaka atakapoufanya imara Yerusalemu, na kuufanya kuwa sifa duniani’.

Maandiko haya yanatufanya tujue kwamba yako makusudi au mambo ambayo Mungu anahitaji kufanya juu ya nchi, miji, kanisa, ofisi, ndoa, mtu au watu nk. Naam ili kuyafanikisha anahitaji ‘Mlinzi au Walinzi’ atakaowatumia kufanikisha makusudi yake. Swali muhimu kujiuliza ni, Je, Mungu anaposema nimekuweka kuwa ‘MLINZI’ wa eneo fulani maana yake nini? Naam katika ulimwengu wa roho, unapowekwa kuwa Mlinzi wa eneo fulani maana yake ni;

 • Umewekwa kuwa Kiongozi wa eneo husika (Waebrania 13:17, Ufunuo 5:10)

Kuwa Mlinzi wa eneo fulani katika ulimwengu wa roho ni kuwa kiongozi wa eneo husika katika mambo au masula mbalimbali ya eneo lako la ulinzi. Huu ni wajibu wa kufanya maamuzi kwa niaba ya watu wa eneo lako sambamba na kuleta ufumbuzi wa changamoto zenye kuwakabaili.

Kumbuka mlinzi ndiye mwenye uwezo wa kuona jambo lolote linalotaka kuja kwenye eneo lake na ki-nafasi ana uwezo wa kuruhusu litokee au kuzuia lisitokee. Ikiwa ni jambo ambalo halina budi kutokea basi anayo fursa ya kuwaonya watu wake wajipange kukabiliana na jambo husika (Wimbo Ulio Bora 3:3, 2Samweli 12:14-19).

 • Umewekwa kuwa Mwonyaji wa eneo lako la ulinzi (Ezekieli 33:1-9)

Daima Shetani hupambana kuhakikisha watoto wa Mungu, wanaishi nje ya mapenzi ya Mungu kwenye maisha yako, yeye huja ili aibe na kuchinja na kuharibu. Hivyo ili watoto wa Mungu waweze kuepushwa na mabaya hayo, wanahitaji Mlinzi ambaye anajukumu la kuwaonya watu wa eneo lake kadri naye anavyopokea maonyo husika toka kwa Mungu. Naam, haya ni maonyo ambayo yana gharama kubwa kwa kila upande kama yatapuuzwa (Eze 3:26-27)

 • Umewekwa kuwa Mtoa taarifa wa eneo lako la ulinzi (Isa 21:6, 11 & Yer 6:17)

Siku zote taarifa inalenga kumpa mtu ufahamu wa nini kipo au kinakuja na hivyo kuwa fursa ya kujiandaa kukabiliana na jambo husika. Mwanadamu kama mlinzi una nafasi kubwa ya kutoa taarifa za msingi kwa watu wa eneo lako ili zifanyiwe kazi kwa wakati. Naam kadri Mungu anavyokupa taarifa za eneo lako nawe fanya hima kuzitoa kwa nyakati zilizoamriwa ili kufanikisha malengo.

 • Umewekwa kuwa Mshauri wa Mungu kwenye eneo lako la ulinzi

Mlinzi katika ulimwengu wa roho ni mshauri wa Mungu wa masuala ya kiroho kwenye eneo lake. Naam kwa nafasi hii Mlinzi anaweza kwenda mbele za Mungu na kuzungumza naye juu ya kile ambacho anataka kifanyike au kisifanyike kwenye eneo lake au kwa watu wa eneo lake (Kutoka 32:9-14)

Kutoka 39:10 inasema BWANA akamwambia Musa ‘Basi sasa niache, ili hasira zangu ziwake juu yao, niwaangamize… Je umeliona lile neno linalosema‘niache’. Kitendo cha Mungu kumwambia Musa ‘basi sasa niache’ kinatuonyesha kwamba,si tu Musa alikuwa kiongozi wa wana wa Israeli, bali, zaidi alikuwa ‘MLINZI wao’ na kwa sababu hiyo hakuna ambaye angeweza kufanya jambo juu yao bila ridhaa yake. Nafasi yako kama mlinzi ina thamani kubwa sana hivyo itumie ipasavyo kwa manufaa yako na watu wa eneo lako binafsi kama Musa alivyoitumia.

 • Umewekwa kuwa Mwombaji wa eneo lako la ulinzi (Isaya 62:6)

Kuomba ni wajibu mkubwa zaidi ambao Mlinzi amepewa kwenye eneo lake la ulinzi, wajibu huu ndio unaowezesha majukumu yake mengine kufanyika ipasavyo. Mlinzi wa eneo anapswa kujua sababu na makusudi ya yeye kuwa mlinzi kwenye eneo husika ndipo atakuwa kwenye nafasi ya kudumu kuomba, ili kuhakikisha yale ambayo Mungu anayo moyoni mwake, kuhusu eneo lake la ulinzi yanatimia. Huu ni wajibu unaokutaka kuomba na kufikiri kama Mlinzi wa eneo husika tena bila kukata tamaa (Luka 18:1).

Ndugu zangu, nafasi ya ulinzi katika ulimwengu wa roho, ni nafasi ya pekee sana ambayo Mungu ametupa watoto wake. Haya matano ndio majukumu ambayo Mlinzi anapaswa kuyafanya kutokana na nafasi yake. Hata hivyo kwa kuwa somo hili linahusu maombi, kuanzia sehemu ya pili ya ujumbe huu nitaaingia ndani kufundisha kuhusu nafasi ya mlinzi kama  mwombaji wa eneo lake la ulinzi. Naam binafsi nimejifunza kwamba kufanikiwa kwa kusudi la Mungu hapa duniani si tu kunategemea utiifu wa watu wake ,bali zaidi, kunategemea namna Walinzi aliowaweka wanavyozitumia nafasi zao katika ulimwengu wa roho na hivyo kuleta matokeo yaliyokusudiwa kwenye ulimwengu wa mwili. Fuatilia mfululizo wa somo hili, utaelewa siri iliyoko ndani ya ujumbe huu muhimu kwa nyakati tulizonazo.

Tutaendelea na sehemu ya pili …

Utukufu na heshima vina wewe Yesu, Wastahili BWANA.

JE, UNAJUA HIYO NDOA UNAYOTAKA KUINGIA INAKUPELEKA WAPI?

June 16, 2017

Na: Patrick Sanga

Mtumishi, ninachohitaji sasa ni mume tu, umri unazidi kwenda na nimeomba ila sioni nikijibiwa, waliojitokeza kutaka kunioa hawamaanishi na sasa nimechoka kusubiri. Hivyo kuanzia sasa mwanaume yoyote atakayekuja haijalishi ameokoka au hajaokoka na hata akiwa mpagani nitakubali kuolewa naye ili na mimi niwe na mume. Hivi ndivyo dada Agnes (siyo jina lake halisi) alivyonieleza baada ya kunipigia simu.

Kimsingi kila ninapotafakari changamoto zilizoko kwenye ndoa, hususani ndoa ambazo zilifungwa bila wahusika kumpa Mungu nafasi awaongoze kupata wenza sahihi, huwa napata mzigo wa kuwaombea vijana (kiume/kike), Mungu awape uvumilivu na kuwaongoza ili wasiingie kwenye ndoa kinyume na mapenzi yake juu yao.

Najua hata sasa wapo vijana wengi wanaopitia changamoto inayofanana na ile ya Agnes. Vijana ambao wamekuwa wakiwaza kukubali kuoa au kuolewa na mtu yoyote atakayekuja bila kujali kwamba mwenza husika ni wa mapenzi ya Mungu au la, na zaidi bila kujua ndoa wanayotaka kuingia itawapeleka wapi.

Hoja ya dada Agnes ilinifanya nitafakari kwa upana sana juu ya pito lake, kisha nikamshauri mambo kadhaa ya kufikiri kabla ya kuchukua uamuzi wake alioukusudia. Ujumbe huu unakuja ili kusaidia kubadilisha mtazamo wako na kukuongoza katika njia ya Bwana unapokutana na changamoto ya aina hii, tafadhali jifunze na kuzingatia mambo yafuatayo;

Huhitaji kuoa yoyote au kuolewa na yoyote – ukisoma Biblia yako vizuri utagundua kwamba mbele za Mungu wewe ni mtu wa thamani na upo duniani kwa kusudi maalum ufalme wake. Hii ina maanisha hauhitaji kupata mwenza yoyote, bali unahitaji kupata mwenza sahihi kwako kati ya wengi waliopo, naam, mwenza ambaye ni wa mapenzi ya Mungu kwako (Zaburi 8:4-6, Yeremia 29:11)

Kinadharia mtu yoyote anaweza kuwa mwenza wako, lakini kinafasi na utumishi wa kusudi la Mungu uliloitiwa, si kila mtu anafaa kuwa mume wako au mke wako, yuko mmoja aliyewazidi wote, ndiye aliyekusudiwa kwa ajili ya nafasi hiyo. Naam kwa Mungu, suala la nani atakuwa mwenza wako wa maisha ni kipaumbele, yeye hutaka kuona unampa nafasi akuongoze kumpata mwenza ambaye kwa huyo mtalitumikia vema kusudi lake (Warumi 8:27, Mithali 19:14, Zaburi 32:8).

Ndoa ni wito unaoleta wajibu na changamoto – kuingia kwenye ndoa ni kuingia kwenye majukumu ambayo yanahitaji uwe na mwenza sahihi mtakayesaidiana naye katika kuyakabili na kuyatatua. Ndoa inafungua milango ya majukumu na changamoto mbalimbali ambazo zinaongeza zile ulizokuwa nazo kabla ya kuoa au kuolewa (Mwanzo 2:20).

Baadhi ya majukumu na changamoto utakazokutana nazo ni za kifamilia, kiuchumi, kimakazi, kihuduma, kikazi, kijamii, kimahusiano na watu wengine nk, naam changamoto ambazo kama huna mwenza sahihi mwenye uwezo wa  kukuvumilia na kuchukuliana nawe katika mapungufu yako, changamoto hizo zitawafikisheni pabaya.

Shetani hupambana kuhakikisha watu wanaoana kinyume na mapenzi ya Mungu – Ndoa inayofungwa katika mapenzi ya Mungu ni pigo kwenye ufalme wa giza maana kupitia ndoa za aina hiyo makusudi ya Mungu hutimilizwa endapo wanandoa hao watasimama kwenye njia ya Bwana. Shetani kwa kujua hilo hupambana kuhakikisha watu wanaoana kinyume na mapenzi ya Mungu kwenye maisha yao.

Sasa jiulize unapofika mahali ukasema yoyote atakayekuja nitamkubali, unajuaje kwamba huyo atakayekuja ni wazo la ufalme wa giza au la? Kumbuka haji kama mbwa mbwitu bali atakuja akiwa amevaa vazi la kondoo. Naam usitafute mwenza wa maisha kwa akili zako au usiwaze kutaka kuoa au kuolewa na yeyote atakayekuja maana itakugharimu sana.

Ndoa hiyo itakupeleka wapi – Kumbuka ndoa ni wito unaokutaka kuwaacha baba na mama yako na kisha kuanzisha maisha mapya (Mwanzo 2:24). Sasa jiulize hiyo ndoa unayotaka kuingia itakupeleka wapi? Je ni maisha ya furaha au majuto? Usisahau kwamba ni mke au mume mmoja tu na hakuna fursa ya kuoa au kuolewa tena hadi kifo kiwatenganishe (Soma biblia vizuri huku ukimuuliza Roho Mtakatifu pale usipoelewa, usidanganywe na wale wanaotafsiri maandiko kwa matakwa yao binafsi).

Tafadhali jiulize, kwenye hiyo ndoa unayotaka kuingia utaishi kwa amani au la? Je unajua mtaishi na huyo mtu kwa muda gani? Je unajua kwamba ndoa inaweza kukuondoa kabisa kwa Mungu hata kukufanya uache huduma/wokovu wako na kuishia pabaya? Je unajua kwamba ndoa ni wito wa mapungufu? Je utaweza kuyabeba mapungufu ya mtu ambaye unataka kufunga naye ndoa bila kujua ni wa mapenzi ya Mungu au la? Wewe unayafahamu mapungufu yako binafsi, je unafikiri huyo mwenza wako ataweza kuchukuliana na mapungufu yako kama si wa mapenzi ya Mungu kwako?

Ni maombi yangu, ujumbe huu ukufikirishe kutafuta uongozi wa Mungu kuhusu mwenza sahihi kwako na si kuamua unavyotaka. Suala sio kuitwa mke au mume wa fulani, ni heri kuchelewa kuoa au kuolewa, kuliko kuingia kwenye ndoa ambayo itakuwa ni tanzi na maumivu kwako. Kumbuka wewe ni thamani, usikubali kuoa yeyote au kuolewa na mwanaume yoyote bali yule wa mapenzi ya Mungu kwako (Asomaye na afahahamu).

 ‘Utukufu na Heshima vina wewe Yesu, Wastahili BWANA’

AN UNDERSTANDING OF THE TIMES

May 27, 2017

By: Patrick Sanga

Grace to you and peace from God our Father and the Lord Jesus Christ.

It’s written ‘Therefore, stay awake, for you do not know on what day your Lord is coming. But know this, that if the master of the house had known in what part of the night the thief was coming, he would have stayed awake and would not have let his house be broken into. Therefore you also must be ready, for the Son of Man is coming at AN HOUR YOU DO NOT EXPECT’ (Mathew 24:42-44)

Mathew 24 in general tells us about the signs of the end times and second coming of Jesus. Relating what was prophesized and what is happening in our times, it is obvious that we are at the close of the age and thus it is a wakeup call for the church to be prepared for their master. Now in regard to preparation, an understanding of the times is a key factor and we will look at it from the following three important areas.

 • Don’t underestimate whatever happens to the nation of Israel

The bible in Mathew 24:32-33 says “From the fig tree learn its lesson: as soon as its branch becomes tender and puts out its leaves, you know that summer is near. So also, WHEN YOU SEE ALL THESE THINGS, you know that he is near, at the very gates”.

If you read different verses in the bible regarding Israel in connection to end times you will realize that when Jesus said ‘when you see all these things’ in one side he referred to the earlier predicted signs and on the other hand he meant things that will be happening to the Israel as a fig tree. That is, we should be very much concerned on what is happening in Israel because it is connected to the future events and thus foretelling our destiny as well.

The advancing international efforts and decisions towards seeking peace solution in the region, the tension in regard to the Temple Mount in Jerusalem and Israel security in general reminds us of what has been prophesized and thus  signifying that, the second coming of Jesus is very near. Therefore, if you real want to have a clear understanding of times according to the Bible prophecies, don’t underestimate whatever happens to Israel. This is because whatever happens there tells us something and it has a crucial meaning to the church on earth, and thus we must be prepared.

 • Thinking in terms of time and purpose

The bible in Ecclesiastes 3:1 says ‘For everything there is a season and a time for every matter under heaven’. Also in Ecclesiastes 3:11 it says ‘He has set the right time for everything. He has given us a desire to know the future, but never gives us the satisfaction of fully understanding what he does (GNB).

This implies that we are called to think in terms of time and an understanding of the times will help us to do the right thing at the right time. We should learn to have an inquisitive mind in whatever we want to do. This include meditating and praying for every matter while questioning our self about its times in mind. Indeed we should learn how to interpret what is carried in each season and ensure it is done efficiently, because each season contains a package of things which need to be accomplished during that particular season. 

In another way, there is a distance to be covered in every season, if you fail to finish it, you will not be in position to know the next route and its distance as well. Consider the input – processing – output syndrome of production cycle, each cycle represent a season. In the input stage there are things that should be done for the second and third stage to take place as well.

Remember what God did during the six days of creation, whatever was done in each day was connected to the future.  Yes, everything is beautiful/perfect and produces the intended results if it is done in its proper time. Thus for us to reap and enjoy the beauty/benefit of every matter we must learn to think in terms of time and purpose, like the children of Issachar (1Chronicles 12:32).

 • Making the best use of time

In his letter to the Ephesians, Paul alerted the saints, writing “Be very careful, then, how you live – not as unwise but as wise, making the most of every opportunity, because the days are evil” (Ephesians 5:15-16). Paul was arguing them to use their time carefully because time is fasting running out, and this truth should help us make better use of it to serve God’s purpose as each of us is called.

If you read Psalm 90:10 it says ‘The years of our life are seventy, or even by reason of strength eighty; yet their span is but toil and trouble; they are soon gone, and we fly away’. It is obvious that our time on earth is very short and therefore we should live as God would have us live by making the best use of our time.

Having knowledge that we will have to give an account to the One who gives us time, we should then have a clear understanding of the seasons and times we are in. We should have knowledge of what do seasons and times demands us to do and on the other hand we should always ask our ourselves, what is that should be done today in connection to our destiny and God’s will in our life. Having such knowledge, the Psalmist once said “Teach us to number our days that we may gain a heart of wisdom (Psalm 90:12)”.

Brethren, having seen the three above important things, Please, don’t allow the pleasures of this world to take control of your life because we are warned that we should not conform to the pattern of this world, for the world is passing away along with its desires (1John 2:17). Don’t let them pull you in different directions and thus get swallowed up by them. It’s my payer that, may this sermon motivate you to invest your time in doing right things and give value to every minute that you have thus preparing yourself for the Lord’s return.

Glory to Jesus, may his grace be with you.