FAHAMU UMUHIMU WA NAFASI YA MTU AU WATU WENGINE KWENYE MAISHA YAKO KIBIBLIA (Sehemu ya mwisho)

May 13, 2017

Na: Patrick Sanga

Mada: Maisha ya Musa kama mfano wa kusisitiza umuhimu wa watu wengine kwenye maisha yako

Katika sehemu ya pili niliandika kuhusu makundi muhimu kuyaombea kama watu ambao wameunganishwa kwenye maisha yako. Ili kusoma sehemu hiyo tafadhali bonyeza link hii https://sanga.wordpress.com/2017/04/20/fahamu-umuhimu-wa-nafasi-ya-mtu-au-watu-wengine-kwenye-maisha-yako-kibiblia-sehemu-ya-pili/ Ndani ya Biblia kumejaa fafanuzi (mifano) nyingi zinazoeleza dhana hii kwa upana hivyo ni jukumu lako kujifunza ili kuongeza ufahamu wako. Katika sehemu hii ya mwisho nitakuonyesha mfano mmoja tu wa maisha ya Musa ili kukujengea msingi mzuri wa somo hili na kufuatilia mifano mingine. Naam fuatana nami sasa tuendelee;

Katika viongozi wa kiroho waliopata changamoto kubwa za wale waliwaongoza, hakika  Musa ni mmoja wao. Siku moja, Mungu alimwambia Musa … Mimi nimewaona watu hawa, na tazama, ni watu wenye shingo ngumu basi sasa NIACHE, ili hasira zangu ziwake juu yao, niwaangamize, nami nitakufanya wewe uwe taifa kuu (Kutoka 32:9-10). Mpenzi msomaji, umeona namna Mungu alivyokuwa amefikia mahali pa kukasirika hata kukukusudia kuangamiza taifa zima, kwa sababu ya uovu na uasi wao?   

Pamoja na kusudio hilo umeshawahi kujiuliza kwa nini hakuwaangamiza moja kwa moja hadi atake ushauri au kibali kutoka kwa Musa? Hiki ndicho nilichokisisitiza katika sehemu ya kwanza ya somo hili, kwamba wapo watu ambao wameunganishwa kwenye kusudi la maisha yako na hivyo wanahusika kwa namana moja au nyingine na maisha yako.  Kitendo cha Mungu kumwambia Musa SASA NIACHE NIWAANGAMIZE, ina maana asingeangamiza hadi kwa ridhaa ya Musa, naam Musa ndiye alikuwa na uamuzi wa kukubali au kukataa.

 

Je unajua Musa alimjibuje Mungu? Biblia inasema hivi  ‘Musa akamsihi sana Bwana, Mungu wake, na kusema, Bwana, kwa nini hasira zako kuwaka juu ya watu wako uliowaleta kutoka nchi ya Misri kwa uweza mkuu, na kwa mkono wenye nguvu? Kwa nini Wamisri kunena, wakisema, Amewatoa kwa kuwatenda uovu, ili apate kuwaua milimani, na kuwaondoa watoke juu ya uso wa nchi? GEUKA KATIKA HASIRA YAKO KALI, UGHAIRI UOVU HUU ULIO NAO JUU YA WATU WAKO. Mkumbuke Ibrahimu, na Isaka, na Israeli, watumishi wako, ambao uliwaapia kwa nafsi yako, na kuwaambia, Nitazidisha kizazi chenu mfano wa nyota za mbinguni; tena nchi hii yote niliyoinena nitakipa kizazi chenu nao watairithi milele. Na Bwana AKAUGHAIRI ule uovu aliosema ya kwamba atawatenda watu wake’ (Kutoka 32:11-14).

Je umeona ushauri wa Musa kwa Mungu kiasi cha kugeuza nia ya BWANA kwa watu wake? Ushauri huu wa Musa kwa Mungu unatufanya tujue kwamba kwa hakika Musa alikuwa ni kiongozi wa kipekee sana. Kupitia mfano huu yafuatayo ni mambo ambayo natamani ujifunze;

  • Musa alijua kwamba yeye ndiye aliyepewa jukumu la kuwatoa wana wa Israeli, Misri na kuwaingiza kanani, sio wakafie jangwani. Naam na hata kama ingebidi kufa sio kufia katika zamu yake. Hii ni kwa sababu katika ulimwengu wa roho, Musa alikuwa Mlinzi wa wana wa Israeli na kwamba kama kiongozi wao alikuwa anawajibika kwa lolote linalohusua uwepo wao na maisha yao.
  • Musa alikuwa na jitihada binafsi ya kumuomba Mungu hata akaweza kupata ufunuo wa kumshauri Mungu vema. Hivyo hata viongozi wetu leo wanahitaji maombi yako sana ili Mungu anaposema nao kuhusu wewe wajue namna ya kutoa ushauri sahihi. Nasikitika kwamba watu wengi leo wamerudi nyuma na wengine kufa kiroho na kimwili pia, kwa sababu vioingozi au wale waliounganishwa nao hawako kwenye nafasi zao.
  • Viongozi wa kiroho, kutoka kwenye nafasi ya kuwa walinzi, ni washauri wa Mungu katika mambo yahusuyo wale waliounganishwa kwao, lakini pia ni washauri wa mwanadamu katika mambo yahusuyo mawazo ya Mungu juu yao. Ndiyo maana unahitajika kuwaombea viongozi wako wa kiroho au yeyote aliyeunganishwa kwenye maisha yako, wapate mafunuo sahihi kuhusu maisha yako na hivyo kukushauri ipasavyo.
  • Viongozi wa kiroho wanaweza kuleta laana au Baraka kwenye maisha yako. Je unamkumbuka Haruni ndugu yake Musa aliyekuwa kuhani wa wana wa Israeli. Kuhani huyu ki-nafasi ndiyo chanzo cha ghadhabu hii kubwa aliyokuwa nayo Mungu. Biblia inaeleza kwamba Hata watu walipoona ya kuwa Musa amekawia kushuka katika mlima, wakakusanyana wakamwendea Haruni, wakamwambia, Haya! Katufanyizie miungu itakayokwenda mbele yetu, kwa maana Musa huyo aliyetutoa katika nchi ya Misri hatujui yaliyompata. Haruni akawaambia, Zivunjeni pete za dhahabu zilizo katika masikio ya wake zenu, na wana wenu, na binti zenu, mkaniletee’ (Kutoa 32:1-2). Je, ni kwa nini Haruni alikubali haraka ombi lao, asiwaambie mnipe muda niulize kwa Mungu kuhusu huyu Musa aliyechelewa huko Mlimani au hata asiwaambie nipeni walu siku tatu niende huko Mlimani nijue kinachoendelea bali akawakubalia katika wazo lao ovu? Kama kuhani alikuwa na nafasi muhimu ya kuzuia laana na mabaya yasiwajie wana wa Israeli, lakini kwa sababu alikubali wazo lao, alileta laana juu yao bila wao kujua na ndio maana Musa alimwambia akisema ‘…Watu hawa wamekufanyani hata ukaleta dhambi hii kuu juu yao?’ (Kutoka 32:21).

Ndio maana nasisitiza, jifunze kuwaombea wale wote ambao wameunganishwa na kusudi la maisha yako ili wawajibike ipasavyo kwenye nafasi zao huku wakilenga kuyatenda na kutii mapenzi ya Mungu ili usije ukaingia kwenye laana kwa sababu yao kama ambavyo viongozi au watumishi mbalimbali walivyoleta laana kwenye familia zao, jamaa zao na hata taifa kwa kushindwa kuyatii na kutenda mapenzi ya Mungu.

Mwisho, inawezekana wewe ni sehemu ya wale ambao unahusika kwa namna moja au nyingine na maisha ya wengine. Ujumbe huu ukusaidie kujua kwamba, licha ya kuwa wale ambao unahusika kwao, wana wajibu wa kukuombea, nafasi yako ni tofauti sana na yao na hivyo una wajibika kukaa vizuri kwenye nafasi yako, kuwa na muda wa kutosha wa kuhoji na kusikia kutoka kwa Mungu na kufanyia kazi kwa nidhamu yale ambayo Mungu anakuonyesha kuhusu wale ambao wapo chini ya sauti au mamlaka yako kiroho (Isaya 42:20).

Naam ningweza kuandika na mifano mingine kadhaa juu ya jambo hili, naamini mfano huu umetoa mwanga uliokusudiwa juu ya jambo hili. Kumbuka lengo la somo hili ilikuwa ni kukuonyesha umuhimu wa nafasi ya mtu au watu wengine kwenye maisha yako ili ujue namana ya kuhusiana nao na zaidi ujifunze kuwaombea kwenye maeneo mbalimbali kama nilivyofundisha kuanzia sehemu ya kwanza. Naam, hakikisha unadumu katika kuwaombea watu hao muhimu kwenye maisha yako (Waefeso 6:18-19)

Utukufu na heshima vina wewe Yesu, Wastahili BWANA.

FAHAMU UMUHIMU WA NAFASI YA MTU AU WATU WENGINE KWENYE MAISHA YAKO KIBIBLIA (Sehemu ya pili)

April 20, 2017

Na: Patrick Sanga

Mada: Makundi muhimu kuyaombea kama watu ambao wameunganishwa kwenye maisha yako

Katika sehemu ya kwanza ya ujumbe huu naliandika kuhusu mambo ya msingi kuwaombea wale ambao wameunganishwa kwenye kusdi la maisha yako. Ili kusoma sehemu hiyo ya kwanza tafadhali bonyeza link hiihttps://sanga.wordpress.com/2017/03/09/fahamu-umuhimu-wa-nafasi-ya-mtu-au-watu-wengine-kwenye-maisha-yako-kibiblia-sehemu-ya-kwanza/ . Katika sehemu hii ya pili nitakuonyesha baadhi ya makundi muhimu kuyaombea kama watu ambao wameunganishwa kwenye maisha yako. Naam fuatana nami sasa tuendelee;

Viongozi wa kiroho – Katika Waebrania 13:17 imeandikwa Watiini wenye KUWAONGOZA, na kuwanyenyekea; maana wao wanakesha kwa ajili ya roho zenu, kama watu watakaotoa hesabu, ili kwamba wafanye hivyo kwa furaha wala si kwa kuugua; maana isingewafaa ninyi’. Je umeliona neno wenye ‘kuwaongoza’, hii ina maana hili ni kundi muhimu sana kulitii na zaidi kuliombea, kwa kuwa viongozi hawa wanahusika si tu na maisha yako ya sasa bali na yale ya baadae (future/destiny) yako.

Unapaswa kuwaombea viongozi hawa wafanye wajibu wao kwa uaminfu, wakidumu kukuombea na kukufundisha mafundisho sahihi ya neno la Mungu ili ufanikiwe hapa duniani na kisha kuurithi uzima wa milele, ukikumbuka kwamba mtu anapokufa ndipo anaanza maisha mapya ya umilele. Ndio maana mzee Samweli (Nabii)  katika 1Samweli 12:23 anasema ‘Walakini mimi, hasha! Nisimtende Bwana dhambi kwa kuacha kuwaombea ninyi; lakini nitawaelimisha katika njia iliyo njema, na kunyoka’.

Viongozi wa Taasisi/Serikali/watumishi wenzako – Baada ya kifo cha Musa, Mungu alimwambia hivi Joshua Uwe hodari na moyo wa ushujaa, maana ni wewe utakayewarithisha watu hawa nchi hii niliyowaapia baba zao ya kwamba nitawapa’ (Joshua 1:6). Naam, ni vizuri ukafahamu kwamba viongozi wa Serikali, Taasisi au Kampuni unayofanyia kazi wanahusika na mafanikio yako kwa namna mbalimbali. Hata kama huwapendi, elewa kwamba kibiblia Mungu ndio kawaweka au karidhia wao wawe kwenye hizo nafasi. Hivyo ni jukumu lako kuwaombea ili waweze kutekeleza majukumu yao ipasavyo, kwa sababu kufanikiwa au kufeli kwao kutakugusa na wewe.

Pia wafanyakazi au watumishi wenzako kwa namna moja au nyingine ni watu muhimu sana kwako hata kama umewazidi cheo, elimu, uwezo nk. Jambo muhimu ni kwamba maadam ni watu unafanya nao kazi Ofisi au kampuni moja unapaswa kuwaombea kwa kuwa Mungu anaweza kutumia mtu yoyote hata ambaye hukumtegemea kukupeleka kwenye hatua nyingine ya mafanikio.

 Mwenza wako wa maisha – Biblia katika Waefeso 5:22,25 Biblia inasema Enyi wake, watiini waume zenu kama kumtii Bwana wetu. Enyi waume, wapendeni wake zenu, kama Kristo naye alivyolipenda Kanisa, akajitoa kwa ajili yake’.  Ikiwa una mweza (mume au mke), basi elewa kwamba kibiblia mwenza wako ana nafasi kubwa sana katika kuamua aina au hatma ya maisha yako kiroho, kiuchumi, kihuduma, kimwili na wito wa kusudi la Mungu kwako. Hakikisha unaomba sana kwa ajili ya mwenza wako, ili akae vizuri kwenye nafasi yake na kufanya wajibu wake ipasavyo.

Kibiblia zipo nafasi ambazo kila mmoja amepewa, ambapo mke ametwa kuwa mlinzi, msaidizi, mjenzi, mshauri na mleta kibali kwa mumewe huku pamoja na nafasi nyingine mume ameitwa kuwa kichwa cha mkewe. Naam unamuhitaji mwenza wako ili msaidiane katika kulea watoto, kujenga familia yenu na kumtumika Mungu wenu kwa pamoja. Umeshawahi kufikiri maisha bila mwenza wako au watoto/walezi yatakuwaje? Mara nyingi thamani ya mtu huwa inaonekana akishafariki, naam ujumbe huu ukusaidie kuona thamani yake aangali hai.

Familia, ndugu, walezi wako – watoto, ndugu zako au wazazi/walezi wako ni kundi jingine muhimu sana ambalo hunabudi kuliombea ipasavyo ili kufanikiwa pia katika maisha yako. Ukisoma Biblia utaona namna ambavyo ndugu, jamaa, watoto au walezi walivyohusika ama kujenga au kuharibu maisha ya wale ambao walihusiana nao kwa namna moja au nyingine.

Watoto, ndugu, wazazi, walezi na jamaa zako kibiblia kuna mambo ambayo wamewekewa ya kukusaidia wewe kuvuka hatua moja kwenda nyingine na ndio maana ni muhimu sana kuwaombea ili wafanyike malango yaw ewe kupenya kufikia kusudi la Mungu kwenye maisha yako.

Kumbuka licha ya kwamba watoto umezaa wewe, ni wa Mungu kwa kusudi lake, hivyo unapaswa kuwalea kwa namna ambayo wataenda katika njia sahihi kwenye maisha yao. Haijalishi kwa jinsi ya kibinadamu tabia au mwendndo wao si mzuri usikate tamaa, dumu kuwaombea maana Mungu ana kazi ya kufanya duniani kupitia wao. (Rejea pia Mithali 13:24, Mithali 22:6, Mithali 19:18, Mithali 29:17, Waefeso 6:1-4).

Kanisa la Kristo duniani (Waamini wenzako) – kanisa linapaswa katambua kwamba sisi tu viungo katika mwili wa Kristo, na kila kiungo (mtu) kina umuhimu kwa nafasi yake. Biblia katika 1Wakorinto 12:12-30 imeeleza kwa upana sana kuhusu dhana hii, hata hivyo kwenye mstari wa ishirini na tano imeandikwa ili kusiwe na faraka katika mwili, bali viungo vitunzane kila kiungo na mwenziwe’.

Ndio, ili mwili uweze kufanya kazi ipasavyo sharti na viungo vitunzane. Kanisa hatupaswi kugombana, kuchafuana nk bali tudumu kuombeana, kuchukuliana na kuonyana ili kila kiungo kikae katika utaratibu unaofaa na kufanya kazi yake ipasavyo.

Maadui na Marafiki zako – Biblia katika Mathayo 5:43-44 inasema Mmesikia kwamba imenenwa, Umpende jirani yako, na, Umchukie adui yako; lakini mimi nawaambia, Wapendeni adui zenu, waombeeni wanaowaudhi’. Licha ya kwamba kwa mtazamo wa kibinadamu maadui ni wabaya lakini kwa mtazamo wa neno la Mungu, maadui ni kundi muhimu na hivyo unapaswa kuliombea kwa sababu maadui wanakusaidia kumjua Mungu kupitia changamoto (hila) zao kwako.

Hata hivyo ni kweli kwamba wapo maadui ambao uwepo wao ni changamoto kwako katika kutimiza kusudi la Mungu jukumu lako sio kuwaombea wafe maana kisasi ni cha BWANA, bali omba Mungu akuokoe na hila (mabaya) zao zote, na zaidi wafike mahali pa kumjua Mungu wako kwa sababu mosi, Mungu hafurahii kifo cha mwenye dhambi na pili mtu ambaye ni adui wako leo, kesho anaweza kuwa wa msaada mkubwa kwako katika kulitumika kusudi la Mungu kwenye maisha yako.   

Kuhusu marafiki, kumbuka hawa ndio watu wako wa karibu zaidi kwa kila jambo na changamoto unazopitia, basi hakikisha unawaombea ili urafiki wenu udumu kuwa wa kweli kama ilivyokuwa kwa Yonathani na Daudi, na zaidi mwombe Mungu akusaidie kupata marafiki ambao ni sahihi kwa ajili yako kwa kila ngazi ya maisha yako.

Mpenzi msomaji haya ni baadhi ya makundi muhimu sana kuyajua na kuyombea pia. Ndio, ni lazima ujifunze kuwaombea watu hawa wawe na utiifu katika yale ambayo Mungu ameweka moyoni mwao wayatende kwa ajili yako ukijua kwamba kutii kwao ndiko kufanikiwa kwako na kutokutii kwao ni kufeli kwako. Kutokuwaombea kunatoa nafasi kwa Shetani kupenya na kuwafanya hao watu wasahau kabisa wajibu wao kukuhusu wewe na zaidi hata baadhi yao wageuke na kuwa adui zako. Kumbuka hawa na watu ambao BWANA amewaweka wawe fursa ya kufanikiwa kwako.

Tutaendelea na sehemu ya tatu …

Utukufu na heshima vina wewe Yesu, Wastahili BWANA.

AN UNDERSTANDING OF GOD’S WAYS IN OUR LIFE

April 2, 2017

By: Patrick Sanga

a

Shalom, in this month allow me to share with you this vital message regarding an understanding of God’s ways in our life since knowing God is a very important aspect of our Christian life. For us to know him, we must have an understanding of his ways, for we can’t afford living without them because they are not only necessary but also mandatory for a successful life.

Reading from Exodus 33:13 the Bible says ‘Now therefore, if I have found favor in your sight, please show me now your ways, that I may know you in order to find favor in your sight. Consider too that this nation is your people’. Despite Moses having favor in the Lord but he still he wanted to know God’s ways in his life, for he realized he can’t lead his people without a proper understanding of Gods ways.

Reading through the Bible I came to realize that there are some important truths that you need to understand in regard to God’s ways and here is the summary of it;

Truth 1 – Believers must understand that it is the will of God for them to walk according to his ways. If you read Psalm 81:13 it says ‘Oh, that my people would listen to me, that Israel would walk in my ways!’ Therefore for us to walk according to his ways demands us to have an understanding of his ways in our life.

 

b

You need to understand that apart from God’s ways there are man’s ways and other (Satan) ways. God’s ways are meant to lead a person to a proper destiny according to God’s will of creation and other ways are meant to lead one away from God’s will of creation and that is why it is necessary to walk in God’s ways not yours.

Truth 2 – Believers needs to know (understand) and to be taught God’s ways, so as to serve God’s purpose in their life.  In the book of Psalm 25:4-5 it is written ‘Make me to know your ways, O LORD; teach me your paths. Lead me in your truth and teach me, for you are the God of my salvation; for you I wait all the daylong’. Serving God’s purpose (Romans 8:28) in your life demands a clear understanding of his ways, and that is why the Psalmist waited all the daylong for God to show him his ways.

In Psalm 32:8 it is written I will instruct you and teach you in the way you should go; I will counsel you with my eye upon you’. This proves that God has prepared or has ways of doing or achieving things or purposes in life and he is willing to lead every person who seeks him unto his ways. Therefore, primarily is not which path you follow but whom (Master) you follow and believe. Remember only God can teach and lead you to the straight/level path and thus we should not only be eager to know his ways, but we should let him instruct us.

 Truth 3 – Believers need to know that there is the will of the enemy (Satan) as well in regard to their life. In psalms it is written ‘Teach me your way, O LORD, and lead me on a level path because of my enemies. Give me not up to the will of my adversaries; for false witnesses have risen against me, and they breathe out violence (Psalm 27:11-12). This means that a believer must have a good knowledge of God’s ways in his life, because failure to that he will fall in the will (ways) of the enemy.

9

 

 Isaiah 55:7-8 says ‘Let the wicked forsake his way, and the unrighteous man his thoughts; let him return to the LORD, that he may have compassion on him, and to our God, for he will abundantly pardon. For my thoughts are not your thoughts, neither are your ways my ways, declares the LORD’. Hallelujah brethren, still we have a another chance, let us forsake whatever we realize is contrary to God’s will in our life, let us surrender our life to him and let him be Lord and leader of our life.

Truth 4 – Believers must understand that, lacking an understanding of God’s ways is grieving God. In the book of Psalms 95:10-11 it is written ‘For forty years I loathed that generation and said, “They are a people who go astray in their heart, and they have not known my ways.” Therefore I swore in my wrath, “They shall not enter my rest.’  How astonishing this statement is, that for forty years God was grieved by the Israelites, to the extent of not letting them enter the Promised Land. How many times even today we grieve the Holy Spirit just because of lacking an understanding of God’s ways in our life.

 In all aspects of life make sure that you seek and search for God’s ways in daily basis so as not to grieve him and live against his will. Remember his ways are not our ways; his thoughts are not ours, for He is God and we are human beings. Develop a discipline of seeking God for direction and guidance in whatever you are doing and going through. There is always God’s way of doing something/overcoming a situation and that is why this message comes in to guide you.

Finally reading from Psalm 103:7 the Bible says ‘He made known his ways to Moses, his acts to the people of Israel’. Moses had time for God’s revelation/direction through prayers (Refer Exodus 3:13) and thus dwelling in the house of God (Psalm 27:4). The Bible teaches us that there are ways and acts of God. Acts are just outcomes of a certain process; refer the input processing output syndrome. We should not be satisfied or glad because of God’s acts in our life but we should be hungry of understanding the path or process behind those outcomes.

An understanding of God’s ways in and for our life is mandatory, we can’t afford living without his ways otherwise we will end up with shame and agony like what happened to our fore fathers. Often teach you heart and mind to search for God’s ways in your life so as to save his purpose. It is true there might be a number of ways to face a challenge or achieve a purpose, but remember God’s ways are different from any other ways, his ways are truth and life.

May God’s grace be with you, glory to Jesus.

NAMNA YA KUSIKIA NA KUIELEWA SAUTI YA MUNGU ILI IKUSAIDE KATIKA KUFANYA MAAMUZI (Sehemu ya mwisho)

March 28, 2017

Na: Patrick Sanga

Mada – mambo ya kukusaidia kuelewa sauti ya Mungu ili kufanya maamuzi sahihi kwenye maisha yako

Katika sehemu ya tano ya somo hili tuliangalia njia sita ambazo Mungu hutumia kusema na wanadamu, ili kusoma sehemu hiyo bonyeza hapa https://sanga.wordpress.com/2017/03/16/877/ Katika sehemu hii ya sita na ya mwisho kwa somo hili nitafundisha mambo ya kukusaidia kuelewa sauti ya Mungu na hivyo kuweza kufanya maamuzi sahihi kwenye maisha yako.

Jambo muhimu si tu kusikia sauti ya Mungu, bali zaidi kuelewa kile anachosema . Uelewa wa sauti ya Mungu (ujumbe uliokusudiwa) imekuwa ni changamoto kwa watu wengi. Nimewasikia watu wakisema nimemwomba Mungu kwa muda mrefu lakini hajawahi kujibu au kusema nami. Naam, huwezi kumwomba Mungu aliye hai asikujibu, daima yeye huwajibu na kusema na watoto wake. Changamoto iliyopo kwa watu wengi ni kushindwa kuelewa pale Mungu anaposema nao, kiasi cha kuamini bado hawajajibiwa.

Siku za mwanzo nilipokuwa najifunza jambo hili, kufuatia wingi wa mafunuo yaliyonijia kupitia neno, maono, mazingira, ndoto, sauti nk, nilipata tabu sana, mosi kutofautisha ikiwa mafunuo hayo yalikuwa kutoka kwa Mungu au la? na pili ikiwa yalikuwa kwa ajili yangu binafsi au watu wengine nk?. Kutokana na kukosa ufahamu wa kutosha, mara nyingi nilikuwa mtu wa kutubu, kukemea au kuomba maombi mengi ambayo sehemu kubwa yake hayakuwa sahihi kwani yalihusu mimi na familia yangu tu.

Niliendelea hivyo kwa muda mrefu sana bila kujua kwamba nilikuwa nakosea, hadi pale Bwana, aliponifundisha kwamba, pamoja na kuendelea kusema kwa ajili yangu binafsi, kwa kuzingatia nafasi yangu na kusudi lake kupitia maisha yangu, mara nyingi atasema nami ajili ya watu wake ili niwaombee, kuwaonya na kuwafundisha. Bwana akaendelea kunifundiha kwamba, hata hivyo nionapo jambo lolote napaswa kutafuta kwanza maelekezo sahihi kutoka kwake’.

Naam, katika sehemu hii ya mwisho nitaandika mambo matano ya kukusaidia kuelewa sauti ya Mungu na kukuwezesha kufanya maamuzi sahihi;

Moja, jifunze kufuatilia ili kuelewa kile Mungu anasema nawe – Ukisoma Ayubu 33:14 imeandikwa ‘Kwa kuwa Mungu hunena mara moja, Naam, hata mara ya pili, ajapokuwa mtu HAJALI’. Ukienda kwenye Isaya 42:20 imeandikwa Unaona mambo mengi, lakini HUYATII MOYONI; masikio yake ya wazi, lakini hasikii’. Mistari hii inatufanya tujue kwamba, Mungu anaposema, lengo lake ni kutaka watu wake wathamini, waelewe na kuufanyia kazi ujumbe aliowapa, na si kupuuza.

 

Watu wengi Mungu anaposema nao, mosi hawana nidhamu ya kufuatilia ili kuelewa kile walichoona au kusikia na baadhi yao hata ujumbe huo ukijirudia bado hawajali hadi pale madhara yawapatapo ndipo hujuta na kukumbuka yale Mungu aliwaonya. Hivyo ni jukumu lako kuhakikisha unafuatilia hadi uelewe kile Mungu alichosema nawe maana yeye ndiye anayejua kinachokuja mbele yako na mwenye kuona usiyoyaona wewe. Naam jifunze kutopuuza ujumbe wowote ambao Mungu anauleta kwenye maisha yako kupitia njia mbalimbali.

Mbili, sauti ya Mungu inaendana na nyakati alizoziamuru juu yako – ukisoma katika Mhubiri 3:1 Biblia inasema ‘Kwa kila jambo kuna majira yake, Na wakati kwa kila kusudi chini ya mbingu’. Ile kusema kwa kila jambo kuna majira yake ina maana kwa kila majira kuna maelekezo yake pia. Naam kila majira yanakuja na maelekezo yake mahususi ya kufanyiwa kazi, jambo linalomaanisha ndani ya kila nyakati kuna sauti ya Mungu yenye kutoa maelekezo mahususi.

 

Ni vizuri ukaelewa kwamba Mungu anaposema amekujibu si kukupatia kile ambacho wewe ulikuwa unategemea kukipata kwa jinsi ya kibinadamu. Uwepo (uhalisia) wa kile ulichoomba ni hatua ya mwisho ya jibu lako, na kabla ya hapo, nyakati zinakutaka (demand) ufanye mambo fulani ambayo yameunganishwa na nyakati hizo ndipo uweze kupata ulichoomba. Uhalisia wa kile ulichoomba ni matokeo ya mchakato (process) wa ushirikiano kati yako na nyakati zilizoamriwa juu yako ambazo ndizo zilizobeba mambo au majibu au kusudi linalopaswa kutokea.

Tatu, unahitaji muda, utulivu na usikivu ili kuelewa kile Mungu amesema – katika Yeremia 23:18 imeandikwa Maana, ni nani aliyesimama katika baraza la Bwana, hata akalifahamu neno lake na kulisikia? Ni nani aliyelitia moyoni neno langu, na kulisikia?’ Siku zote Mungu hutafuta  utulivu na usikivu wa mwanandamu ili aweze kusema naye.

Hata hivyo moja ya gharama kubwa ya kumsikia na kumuelewa Mungu anaposema ambayo wengi wameshindwa kuilipa ni kutenga muda wa kuwa barazani pa Bwana wao (Yesu) ili aseme nao. Ndio mwanadamu anahitaji kuwa na muda na mazingira ya utulivu kama njia ya kumsaidia kufuatilia na kuelewa zaidi kile mbacho Mungu alisema naye kupitia ndoto, malaika, maono, sauti ya waziwazi, neno lake nk.

Nne, jifunze kuandika yale Mungu anasema nawe – mara nyingi Mungu husema nasi kwa habari ya mambo yajayo na anaposema kuna nyakati inakuwa si rahisi pia kuelewa kwa wakati huo. Hivyo hakikisha katika yale ambayo Mungu anasema nawe unayaandika ikiwa ni ndoto, neno, sauti au maono nk.

Kuandika kutakusaidia; (a) kufanya rejea ya yale Mungu amekuwa akisema nawe (b) kuendelea kuomba utimilifu wake ikiwa ni mambo mema au kutotokea ikiwa ni mambo mabaya (c) kuwa onyo kwako na hivyo kukuongezea umakini katika mahusiano yako na baadhi ya watu au vitu tegemeana na uliyoyona.

Tano, kuwa makini na sauti nyingine – ukirejea Yeremia 23:16 Biblia inasema Bwana wa majeshi asema hivi, Msisikilize maneno ya manabii wakiwatabiria; huwafundisha ubatili; hunena maono ya mioyo yao wenyewe; hayakutoka katika kinywa cha Bwana’. Hapa nisisitize kuhusu wale ambao hawataki kulipa gharama kumtafuta Mungu bali daima wanategemea kusikia kutoka kwa wanadamu.

Ni kweli kwamba Mungu husema kupitia wanadamu (watumishi wa kiroho), ingawa changamoto ni kwamba baadhi ya watumishi hawa si wa ufalme wa nuru, hata kama wanataja jina la Yeu, naam wamevaa ngozi ya kondoo lakini ndani ni mbwa mwitu. Kumbuka Shetani naye ana uwezo wa kusema na wanadamu kupitia njia mbalimbali. Hivyo ni muhimu sana kuwa na uelewa wa kutosha wa njia za Mungu ili ikusaidie kutofautisha na sauti ya Mungu na sauti nyingine.

Tamati – Mungu anaposema na mwanadamu kwa njia yoyote ile lengo lake ni kumsaidia mtu aishi katika njia sahihi ya kusudi lake (Zaburi 32:8). Kusikia na kuielewa sauti ya Mungu ni somo muhimu kwa mwamini kujua na kufuatilia mara kwa mara ili kuishi maisha yenye kuleta thamani kwenye maisha yake. Naamini ujumbe huu kuanzia sehemu ya kwanza hadi hii ya mwisho zitakuwa zimeweka msingi mzuri wa kuanzia.

Neema ya Bwana wetu, Yesu Kristo iwe nawe.

Utukufu na heshima, vina wewe Yesu, wastahili BWANA wangu.

NAMNA YA KUSIKIA NA KUIELEWA SAUTI YA MUNGU ILI IKUSAIDE KATIKA KUFANYA MAAMUZI (Sehemu ya tano)

March 16, 2017

Na: Patrick Sanga

Mada – Njia anazotumia Mungu kusema na mwanadamu (Sehemu ya tatu)

Katika sehemu ya nne ya somo hili na pia sehemu ya pili kwa mada hii tuliangalia njia ya nne ambayo ni sauti ya wazi wazi ya Mungu, ili kusoma sehemu hiyo bonyeza hapa https://sanga.wordpress.com/2016/09/12/namna-ya-kusikia-na-kuielewa-sauti-ya-mungu-ili-ikusaide-katika-kufanya-maamuzi-sehemu-ya-nne/. Katika sehemu hii ya tano kwa somo hili na sehemu ya tatu kwa mada husika tutaangalia njia kadhaa zilizosalia. Tafadhali fuatana nami tuendelee;

Njia ya tano, amani ya Kristo – Biblia katika kitabu cha Wakolosai 3:15 inasema Na amani ya Kristo IAMUE MIOYONI mwenu; ndiyo mliyoitiwa katika mwili mmoja tena iweni watu wa shukrani’. Kwenye toleo la kiingereza la GNB mstari huu unasema The peace that Christ gives is to GUIDE YOU IN THE DECISIONS YOU MAKE; for it is to this peace that God has called you together in the one body. And be thankful’.

Mistari hii inatufanya tujue kwamba, mosi, Mungu hutumia amani ya Kristo ndani ya mtu, kama njia mojawapo ya kusema na mwanadamu, na pili, ndani ya amani ya Kristo kuna sauti ya kumwongoza mtu kufanya uamuzi sahihi. Hivyo ni muhimu kwa mwanadamu kuwa na ufahamu kuhusu namna amani ya Kristo inavyofanya kazi na kuitafuta imuongoze kufanya maamuzi. Moja ya mambo muhimu kujua ili kuona matokeo mazuri ya amani ya Kristo kama mwamuzi, ni wewe kujifunza kuomba kimaswali hususani kwenye mambo ambayo yanakuweka njia panda kimaamuzi.

Kadri unavyoendelea kuomba kwa kuuliza kwa Mungu juu ya uamuzi gani uchukue, katika wazo ambalo ndani yake utasikia kupata amani au mpenyo, utasikia uhuru au furaha au raha hiyo ni ishara kwamba jambo hilo ndio sahihi kulifanyia kazi au kulifuatilia zaidi ili uongeze ufahamu juu yake kabla ya kulitekeleza. Kumbuka amani ya Kristo ambayo tumepewa inazipita akili zote (Wafilipi 4:7), hivyo itakuongoza kwenye uamuzi sahihi zaidi hata kama akili yako mwenyewe au za watu wanaokuzunguka kwa jinsi ya kibinadamu hawakubaliani na jambo hilo.

Njia ya sita, Kupitia maono – Ukisoma katika Hesabu 12:6 inasema ‘Kisha akawaambia, Sikizeni basi maneno yangu; Akiwapo nabii kati yenu, Mimi, BWANA, nitajifunua kwake katika MAONO, Nitasema naye katika ndoto’. Hata hivyo ukienda kwenye kitabu cha Ayubu 33:14 imeandikwa ‘Kwa kuwa Mungu hunena mara moja, Naam, hata mara ya pili, ajapokuwa mtu hajali. Katika ndoto, KATIKA MAONO YA USIKU, Usingizi mzito uwajiliapo watu, Katika usingizi kitandani’.

Maono ni njia ya mafumbo, picha au taswira ambayo hufunua asili, undani au ukweli wa kile kinachofunuliwa au kinachoonekana. Maono yanapomhusu Mungu yanalenga kumfanya muonaji apondeke, aongezeke kiimani na kumjua Mungu zaidi. Maono yanapomhusu mtu, watu au jambo fulani, yanalenga kutufanya tuelewe asili, undani na ukweli kuhusu watu hao au jambo hilo na hivyo kutusaidia kujua mipaka ya kushirikiana, kuhusiana na kusaidina nao.

Mara nyingi ndoto humpata aliyelala usingizi wakati maono hutokea kwa mtu aliye macho kabisa na inaweza kuwa mahali popote pale. Jambo ambalo nimejifunza na kuthibitisha ni kwamba, mara nyingi maono hutokea kwa jinsi ya rohoni, yaani mtu kuchukuliwa katika roho au kuingizwa katika ulimwengu wa roho na kuanza kuona kilichokusudiwa. Kumbuka maono si ya mchana pekee kama wengi wanavyoelewa bali hata usiku pia watu hupata maono. (Mwanzo 15:1, Isaya 6:1-6, Ezekieli 1:1-3, Ufunuo wa Yohana 1:9-10, Yoel 2:28, Habakuki 2:1-5).

Njia ya saba, Kupitia kunena kwa lugha kunakoambatana na tafsiri – Biblia katika 1Wakorinto 14:27-28 inasema ‘Kama mtu akinena kwa lugha, wanene wawili au watatu, si zaidi, tena zamu kwa zamu, na mmoja na afasiri. Lakini asipokuwapo mwenye kufasiri na anyamaze katika kanisa; aseme na nafsi yake tena na Mungu’ (Rejea pia 1Wakorinto 12:4 & 10). Ndiyo, hususani katika mazingira ya ibada au kusanyiko la kiroho, Mungu husema na watu kupitia kunena kwa lugha ambapo kati yao wanenao kuna ambaye amepewa karama ya kufasiri kinachonenwa au yeye mwenyewe anenaye ana uwezo wa kufasiri pia.

Hata hivyo nitoe ushauri kwa viongozi wa kiroho na wasimamizi wa ibada, waongeze ufahamu wao kuhusu njia hii, maana wengi wamekuwa wakiwapiga vita na kuwazuia watu wanaotaka kunena katikati ya ibada bila kujua ikiwa kunena huko ni kwa mapenzi ya Mungu au la, jambo ambalo limepelekea kuzima sauti ya Mungu kwenye huduma zao na kuzuia ujumbe uliokuwa umekusudiwa.

Njia ya nane, kupitia malaika – Katika Biblia tunaona matukio mengi ambayo Mungu aliwatumia malaika kusema na wanadamu juu ya mapenzi yake na hivyo kuwasaidia kufanya maamuzi sahihi kwenye maisha yao. Malaika ni viumbe wa Mungu na jeshi linalomsaidia Mungu kufanya kazi mbalimbali. Tunaona Mungu alivyosema na kina Musa, Ibrahimu, Yakobo, Bikira Mariam, Paulo na wengine wengi kupitia malaika.

Sauti ya Mungu kupitia malaika ni njia au ufunuo wa kiwango cha juu sana ambao Mungu anaweza kusema na wanadamu ukilinganisha na njia zingine. Ufunuo huu wa malaika unaweza kuwa kwa malaika kukutokea kupitia ndoto au malaika kutokea waziwazi kwa maumbo yao au kupitia umbile la kitu kingine kama alivyomtokea Musa katikati ya mwali wa moto uliotoka kwenye kijiti kinachowaka.

Hata hivyo kupitia wenzetu ambao malaika walisema nao tunajifunza kwamba uaminifu, kumcha Mungu na kumaanisha (commitment) kumpenda Mungu katika wito wao ni sehemu ya vigezo vilivyopelekea Mungu kusema nao kwa njia hii. Malaika waliwatokea pia watu mbalimbali pale ambapo Mungu alikuwa na kusudi maalum la kufanya kupitia wao hata kama baadhi yao hawakuwa na sifa tajwa hapo juu (Mwanzo 22:10-12, 31:11-12, Danieli 10:11, Waamuzi 2:1, 13:2, Luka 1:13,35 Mathayo 1:20, Hesabu 22:24-34, Matendo ya Mitume 27:23 -24).

Njia ya tisa, Kupitia mazingira (asili/uumbaji) – Biblia katika kitabu cha Zaburi 19:1 inasema “Mbingu zahubiri utukufu wa Mungu, Na anga laitangaza kazi ya mikono yake’. Pia katika Yeremia 18:2 imenadikwaOndoka, ukashuke mpaka nyumba ya mfinyanzi, na huko nitakusikizisha maneno yangu’.

Ukiunganisha mawazo ya mistari hii unajifunza kwamba Mungu anaweza kutumia uumbaji wake au mazingira ili kusema na mwanadamu kama ilivyokuwa kwa Yeremia kupitia udongo na Balaamu kupitia mnyamna Punda ili kumpinga katika nia yake ovu dhidi ya Israeli.

Unapotafakari jinsi Mungu alivyomuumba mwanadamu na viumbe wengine jinsi ya ajabu, unapoona uumbaji wa milima, bahari, miti nk uumbaji huo unaleta ujumbe wenye kukufanya ujue hakuna jambo la kumshinda BWANA. Jambo muhimu ni kwamba ndani ya uumbaji huu kuna sauti ya Mungu inayoweza kusema nawe            (Zaburi 19:2, Warumi 1:20, Hesabu 22:24-34, Yeremia 18:1-6,).

Njia ya kumi, Kupitia majaribu yako au ya wengine – katika Zaburi 119:67 Biblia inasema ‘Kabla sijateswa mimi nalipotea, Lakini sasa nimelitii neno lako’. Hii ina maana majaribu au changaoto aliyoyapitia yalikuwa sauti ya Mungu ya kumrejesha kwenye njia na utiifu. Ndiyo maana Mtume Paulo anatuambia Na makusudi nisipate kujivuna kupita kiasi, kwa wingi wa mafunuo hayo nalipewa mwiba katika mwili, mjumbe wa Shetani ili anipige, nisije nikajivuna kupita kiasi’ (2Wakorinto 12:7).

Naam mwiba ule ulikuwa sauti au ujumbe kwa Paulo katika huduma yake, kwamba pamoja na wingi wa mafunuo, vipawa na karama alizonazo bado kuna mambo yalikuwa yakimuumiza na hakuweza kuyashinda kwa sababu Mungu ndio aliridhia yawe sehemu ya maisha yake, ili kumsaidia asijivune kupita kiasi. Hata hivyo Paulo alilipokea jambo hilo kwa ukomavu mkubwa na likawa chanzo cha kuongeza usikivu na jitihada yake katika kumtafuta Mungu.

Ndio maana hata leo kupitia changamoto mbalimbali ambazo mtu binafsi au ndugu/marafiki zake wanazipitia utawasikia wakisema Mungu amenifundisha mambo mengi kupitia ugonjwa huu, misiba, adha, au mateso haya nk. Jambo hili lina maana ndani ya kila jaribu kuna sauti au fundisho, ni muhimu kujifunza siri hizi ili kuelewa shule ya Mungu kwenye maisha yako.

Mpenzi msomaji katika sehemu hii, ndio nimehitimisha njia hizi kumi ambazo Mungu hutumia kusema na wanadamu. Hii haina maana ziko njia kumi mahsusi, bali njia hizi zinaweza kuongezeka au kupungua kutegemeana na lengo, ufahamu, uzoefu na ufunuo wa Mwandishi.

Somo litaendelea…

Neema ya Kristo iwe nanyi

Utukufu na heshima vina wewe Yesu, Wastahili BWANA wangu.