Archive for the ‘Vijana’ Category

KIJANA AU BINTI USIJIDANGANYE, KWENYE NDOA HUTAISHI NA UMBILE WALA FEDHA

July 24, 2017

Na: Patrick Sanga

Mwaka fulani kabla sijaoa Mwinjilisti mmoja aliniambia, Sanga, ukitaka kuoa tafuta binti mwenye sura na umbile zuri ambaye kila atakayekuona naye atasema kwa kweli mwenzetu Sanga kapata mke. Nikiwa mkoa mwingine kimasomo Mzee mmoja wa kanisa aliniambia jambo la aina hiyo pia. Naam si hawa tu waliojaribu kunijengea wazo la aina hii, wapo na wengine, ila nimeamua kutaja hawa wawili kutokana na nafasi zao kama viongozi.

Wakati huo nilikuwa mbioni kutafuta mwenza wa maisha pia, hivyo mawazo ya viongozi hawa yalianza kutembea moyoni mwangu na ukweli yalitaka kuniathiri. Hata hivyo nilichagua kurudi kwenye neno la Mungu ili kuona linasemaje. Katika kujifunza ndipo niliijua kweli na hiyo kweli iliniweka huru na kuniongoza kufanya maamuzi sahihi ambayo siyajutii hadi leo, bali nadumu kumtukuza Mungu.

Hata leo vijana wengi katika kutafuta mwenza wa maisha wanaongozwa na matakwa yao binafsi ambayo mengi ni kinyume na mapenzi ya Mungu kwenye maisha yao. Ukweli ni kwamba wanaume wengi huangalia muonekano wa nje wa mwanamke hususani sura, rangi na umbile lake, hii ni kwa sababu wanaume wengi wanaamini zaidi katika mvuto na muonekano wa nje wa mwenza.

Upande wa pili wadada wengi licha ya kujali pia suala la muonekano wa nje, wao huangalia zaidi uwezo wa mtu kifedha na baadhi yao kitaaluma pia. Hii ni kwa sababu wanawake wengi wanaamini katika kupata matunzo mazuri wawapo kwenye ndoa zao. Hivyo kupata mwenza ambaye ataweza kumtunza na kumjali kwa mambo mbalimbali ya maisha ikiwa ni pamoja na mavazi, makazi mazuri, usaifiri, nk ni moja ya kipaumbele kwake, naam sijasema wote bali wengi kwa kila upande.

Mitazamo ya makundi haya mawili hapo juu nimeithibitisha kufuatia majadiliano, maswali na semina za kiroho ninazofanya na wahusika. Kimsingi vipo vigezo vingine ambayo kila upande huzingatia lakini hivi nilivyotaja ndio vikubwa kwa wengi hata kama hawatasema moja kwa moja kwako, ila kwetu watumishi wanasema, naam vijana wa kiume husema Mtumishi ‘figure ina matter’ na wadada husema ‘uhakika wa matunzo mazuri una matter’.

 

 

Ukweli ni kwamba hii ni mitazamo ambayo imegharimu na inaendelea kugharimu wanandoa wengi sana. Walioko nje ya ndoa hawajui athari zake na walioko kwenye ndoa hawataki kusema maana wanahofia kupata aibu mbele ya jamii licha ya kupitia kwenye maumivu ambayo ni siri yao ingawa kila mmoja amempata yule ambaye alimtaka.

Ukisoma Biblia katika 1Samweli 16:1-13 utaona habari ya Nabii Samweli kwenda kwenye nyumba ya Yese ili kumtia mmoja wa watoto wake mafuta kuwa mfalme wa Israeli kufuatia uasi wa mfalme Sauli. Ndani ya habari hii kuna mafunzo muhimu yanayohusu namna ya kufanya maamuzi katika maisha. Hivyo  nimeona vema kuitumia katika kufafanua somo hili kwani inauhusiano mkubwa sana na uamuzi wa kutafuta mwenza wa maisha.

Biblia katika 1Samweli 16:6-7 inasema Ikawa walipokuja, alimtazama Eliabu, akasema, Yakini masihi wa BWANA yupo hapa mbele zake. Lakini Bwana akamwambia Samweli, Usimtazame uso wake, wala urefu wa kimo chake; kwa maana mimi nimemkataa. Bwana haangalii kama binadamu aangaliavyo; maana wanadamu huitazama sura ya nje, bali Bwana huutazama moyo’.

Tunaona kwamba Mungu hakuwa amemtajia Samweli jina la mtoto ambaye alipaswa kumtia mafuta ila alimwambia  ‘nawe utamtia mafuta yule nitakayemtaja kwako’. Hivyo Samweli alipofika alimwagiza Yese kuwaleta watoto wake wote na kuanza kuwapitisha mbele zake, akisubiri maelekezo ya BWANA kuhusu aliyekusudiwa.

Mtoto wa kwanza wa Yese aliyeitwa Eliabu ndiye alianza, kijana huyu alipopita, Samweli akasema huenda huyu ndiye napaswa kumtia mafuta. Kufuatia wazo hilo, BWANA akamwambia Samweli, Usimtazame uso wake, wala urefu wa kimo chake; kwa maana mimi NIMEMKATAA. Bwana haangalii kama binadamu aangaliavyo; maana wanadamu huitazama sura ya nje, bali Bwana huutazama moyo’.

Habari hii inatufanya tuelewe kwamba wazo na uamuzi wa Samweli wa kutaka kumtia mafuta Eliabu ulitokana na mwonekano  wa nje wa kijana yule kwa maana ya urefu, uzuri wa sura na umbile lake. Jambo hili linatufundisha kwamba kumbe nyuma ya sura ya mtu, umbile lake au mwonekano wake wa nje kuna nguvu au sauti inayoweza kuongoza maamuzi ya mtu au watu wengine, na hivyo ni heri kuwa makini tusiingie kwenye metego huo.

Hivyo kutokea kwenye habari hii yafuatayo ni mambo muhimu kuyajua na kuyazingatia katika suala zima la kutafuta mwenza wa maisha:

 • Usitumie mwonekano wa nje wa mtu (sura yake, kimo au umbile lake) kama kigezo kikuu cha kumchagua au kumkubali awe mwenza wako. Naam uso wake sio moyo wake, kwa sura ya nje anaweza kuwa kondoo lakini kwa sura ya ndani (moyoni) ni mbwa mwitu. Naam ndioa maana imeandikwa Upendeleo hudanganya, na uzuri ni ubatili; Bali mwanamke amchaye Bwana, ndiye atakayesifiwa’ (Mithali 31:30).
 • Umbile la mwenza wako halitakufanya uache kitanda chako na kulala chini, chumba kingine au hata nje ya nyumba, bali tabia ya mwenza wako inaweza kukupelekea kufanya hayo. Naam umbile la mwenza halitakufanya ufikie mahali pa kujutia ndoa yako bali tabia yake inaweza kukupelekea kufanya hayo.
 • Jifunze kumuuliza Mungu, huyu niliyemwona ambaye ninakusudia aje kuwa mke au mume wangu, je nimeona sawasawa na mapenzi yako kwangu au la? Maana wewe umesema ‘Bwana haangalii kama binadamu aangaliavyo’, naam nakuomba unipe macho ya kiroho nione sawasawa.
 • Usitumie mazingira ya nje ya mtu (fedha, mali au elimu) kama kigezo kikuu cha kumchagua au kumkubali awe mwenza wako wa maisha. Naam anaweza kuwa na elimu nzuri, fedha ya kutosha na mali nyingi lakini moyoni mwake hakuna upendo au hofu ya Mungu. Mali na yote yanayofanana na hayo ni vitu mnavyoweza kuvitafuta na kuvipata kwa pamoja ikiwa ndoa yenu ina amani na upendo wa kweli. Kumbuka amani ya kweli haitokani na wingi wa mali alizonazo mtu bali mahusaiano mazuri kati yenu.
 • Kumbuka unahitaji mwenza kwa ajili ya tendo la ndoa pia, sasa anaweza kuwa na umbile zuri, mali au elimu nzuri lakini asikutosheleze katika tendo husika. Bali, unapompa Mungu nafasi akuongoze uwe na uhakika anaangalia nyanja zote na hivyo atakuunganisha na mtu sahihi ambaye mtatoshelezana. Naam, endapo hutampa Mungu nafasi, huenda hata hilo tendo la ndoa unaweza ukawa unalisikia au kulipata kwa kulazimisha ingawa umo kwenye ndoa, hii ni kwa sababu tendo la ndoa halitegemei umbile, elimu au mali, bali tabia, utayari na mahusiano mazuri baina yenu.
 • Usiingie kwenye ndoa kama vile maonyesho au kwa kusikiliza watu wanasema nini, kumbuka ndoa ni ya watu wawili, naam ni wewe ndiye utakayekutana na mateso au raha na si wao. Hivyo pale unapopewa ushauri kuhusu kuoa au kuolewa rudi kwenye Biblia uone neno la Mungu linasemaje juu ya wazo hilo na zaidi mwombe Mungu akuongezee utayari wa kutii mapenzi yake kwenye maisha yako.

Biblia inaeleza wazi kwamba wapo watu wazuri kwa sura na maumbile, hivyo siyo kosa kuwa na mwenza wa aina hiyo na ukifanikiwa kumpata aliyetulia hongera sana. Hata hivyo ni muhimu utambue sio wewe peke yako unayemuona ni mzuri, mpo wengi. Mbaya zaidi ni endapo mwenza wako atakuwa na tabia ya kujiona au kujisika kweli yeye ni mzuri hususani kufuatia sifa anazopewa na watu wa nje. Hivyo ni muhimu ujifunze namna ya kuomba na kuishi na mtu wa aina hiyo, vinginevyo ndoa yako haiwezi kuwa na utulivu.

Hakika ni rahisi kumpenda mtu Kwa kuangalia sura yake, umbile lake au uwezo wake, bali wewe, hakikisha kabla hujaamua kuishi naye unatafuta kujua ikiwa ni wa mapenzi ya Mungu kwako au la. Binafsi kabla sijaoa kuna dada nilimpenda na nilitamani sana aje kuwa mke wangu kwa sababu ya uzuri na upole wa sura yake. Kabla sijamuambia chochote, nilimuliza Mungu kwanza kuhusu dada huyo, BWANA akaniambia huyo si mtu wa mapenzi yangu kwako, wala hautafika naye mbali, mwache, maana najua mawazo ninayokuwazia, naam nikatii na kumwacha ingawa nilimpenda sana.

 Mpenzi msomaji, kwenye ndoa hutaishi na umbile wala sura ya mtu pekee, bali zaidi tabia ya mwenza wako, naam tabia ndiyo inayoamua aina ya maisha ya ndoa yako yatakavyokuwa.  Tabia ya mtu ndiyo inayopelekea wanandoa kulala vyumba tofauti ndani ya nyumba moja, au mmoja kulala chini na mwingine kitandani ndani ya chumba kimoja, tabia ndiyo inayopelekea wanandoa kupigana ilihali wameokoka nk.

Hii ni kwa sababu maisha ya mtu yamefichwa ndani ya moyo wake na si umbile lake wala sura yake wala mali zake. Kumbuka imeandikwa Moyo huwa mdanganyifu kuliko vitu vyote, una ugonjwa wa kufisha; nani awezaye kuujua? (Yeremia 17:9). Naam huwezi kumjua mtu kwa kumwangalia kwa nje ndiyo maana unahitaji kumhusisha Mungu anayeona sura ya ndani (moyo wa mtu) akusaidie. 

Naam kwa kalamu ya mwandishi, nakuhimiza, mpe Mungu nafasi akusaidie na kukuongoza kupata mwenza sahihi wa maisha na si kuangalia umbile la mtu, uzuri wa sura yake, uwezo wake kifedha au kielimu kama vigezo vikuu vya kufanya maamuzi. Siandiki masomo haya kwa sababu naweza kuandika, bali naandika kwa sababu nimeagizwa kuandika ili kuwaepusha wengi na kile ambacho Mtume Paulo alikiita ‘shida iliyopo kwenye ndoa’ na zaidi ili kuwasaidia wengi kulitumikia ipsasvyo kusudi la Mungu kwenye maisha yao, kupitia ndoa zao (asomaye na fahamu).

Utukufu na Heshima vina wewe Yesu, Wastahili BWANA wangu.

MAMBO YA KUMSAIDIA KIJANA ALIYEOKOKA AISHI MAISHA YENYE USHUHUDA MZURI

April 16, 2015

AuthorsNa: Patrick S. Sanga

 

Mtume Paulo katika waraka wake kwa Timotheo anamwambia hivi, ‘Mtu awaye yote ASIUDHARAU ujana wako, bali uwe KIELELEZO kwao waaminio, katika usemi na mwenendo, na katika upendo na imani na usafi. JITUNZE nafsi yako, na mafundisho yako. DUMU katika mambo hayo; maana kwa kufanya hivyo UTAJIOKOA NAFSI YAKO NA WALE WAKUSIKIAO PIA’ (1Timotheo 4:12 & 14).

Sentensi hizi zinatuonyesha kwamba kijana yeyote ambaye amefanya uamuzi wa kuokoka, kwa hakika amefanya maamuzi ambayo yanamtaka amaanishe katika kumfuata kwake Yesu au kuuishi wakovu wake. Pamoja na kumpa Yesu maisha yake ni lazima kijana afanye maamuzi ya kuishi maisha ya kudumu kumpendeza Mungu kwa kuzikubali gharama zinazohusiana na wokovu aliouchagua na si kuishi maisha yenye kupelekea jina la BWANA kutukanwa kama ilivyo kwa baadhi ya vijana wengi leo.

Ukisoma mstari huu wa 1Timotheo 4:14 kwenye toleo la kiingereza la ESV unasemaKeep a close watch on yourself and on the teaching. Persist in this, for by so doing you will save both yourself and your hearers’. Kwa mujibu wa dictionary ya kigiriki na kiebrania neno ‘save’ lina maana ya kuweka huru (deliver), kulinda (protect), kuponya (heal), kutunza (preserve), kuokoa (save). Jambo muhimu ambalo Mtume Paulo alikuwa akilisisitiza hapa ni hili; jambo muhimu si tu kumpokea Yesu kama Bwana na mwokozi wako, bali kila mwamini ana kazi kubwa ya kufanya ili KUULINDA NA KUUTUNZA WOKOVU WAKE.

Moja ya changamoto kubwa sana ambazo zinawakabili vijana wengi waliokoka leo ni kuipenda dunia. Kuipenda dunia kumekuwa tanzi kwa vijana wengi na kwa sababu ya kuipenda dunia; (a) Mahusiano ya vijana wengi na Mungu wao yameharibika (b) Maisha ya vijana wengi yamekosa uelekeo (c) Kutokana na uovu wao jina la Bwana Yesu limekuwa likitukanwa.

4

Katika kile kitabu cha 1Yohana 2:16 ni dhahiri kwamba dunia imejaa TAMAA YA MWILI, TAMAA YA MACHO NA KISHA KIBURI CHA UZIMA. Tamaa ina nguvu ya kuvuta pamoja na kudanganya, naam inamuingiza mtu kwenye jaribu. Hii ina maana tamaa ni mlango, naam mlango huu unapaswa kufungwa mapema usikupoteze. Hebu tujifunze kutokana na anguko la mfalme Daudi na mke wa Bathssheba (Samweli 11:1-2). Tunaona anguko la Daudi lilisaabishwa na kumpa Ibilisi nafasi kwa kutokwenda vitani. Mkristo akipoa katika kuvipiga vita vya kiroho inakuwa rahisi kwake kuanguka dhambini             (Yakobo 1:14-15), naam kumbuka kwamba siku zote tamaa inalenga kumfurahisha mtu binafsi (self-pleasing) bila kujali matokeo yake.

Hivyo katika nyakati tulizonazo sasa suala la kuipenda dunia ni lazima litafutiwe ufumbuzi wa kudumu miongoni mwa vijana wetu. Ujumbe huu mfupi unalenga kueleza kwa namna gani kuipenda dunia kumekuwa tanzi kwa vijana na nini vijana wafanye ili kuikabili na kuishinda changamoto husika.

Pia katika waraka 2Timotheo 2:15 Mtume Paulo anaendelea kumwambia kijana Timotheo Jitahidi kujionyesha kuwa umekubaliwa na Mungu, mtenda kazi asiye na sababu ya kutahayari, ukitumia kwa halali neno la kweli’.

Pengine kila mmoja wetu atafakari maisha yake kwa kuhusianisha na maelekezo ya Paulo kwa Timotheo. Naomba jiulize na kujijibu kwa uaminifu kwamba mosi, je, ujana wako wako unaheshimika au unadharauliwa? Pili, je, kwa waamini wenzako umekuwa kielelezo cha kweli kwa habari ya imani, upendo, usafi, usemi na mwenendo au la?

DSCF0028

Binafsi  nimekuwa nikijiuliza ni kwa namna gani kijana atahakikisha kwamba (a) Ujana wake haudharauliwi (b) Anakuwa kielelezo kwa waamini wenzake (c) Anathibitisha kwamba kweli amekubaliwa na Mungu. Naam katika kusoma na kutafakari neno la Mungu nimejifunza kwamba zifuatazo ni njia ambazo zitatusaidia sisi vijana wa leo kuifikia kweli hii ya neno la Mungu.

 • Kijana adumu katika kuomba na kusoma (kutafakari + kulitenda) neno la Mungu

Katika Zaburi 119:9 & 11 Biblia inasema ‘Jinsi gani kijana aisafishe njia yake? Kwa kutii AKILIFUATA neno lako’. Pia kwenye ule mstari wa 11 inasema ‘moyoni mwangu nimeliweka neno lako, NISIJE NIKAKUTENDA DHAMBI’.

Naam katika Mathayo 26:41 imeandikwa ‘Kesheni, mwombe, MSIJE mkaingia majaribuni; roho I radhi, lakini mwili ni dhaifu’. Yohana 17:17 inasema ‘uwatakase kwa ile kweli ;neno lako ndiyo kweli. Mambo haya mawili yanapaswa kwenda kwa pamoja nakijana akidumu katika kuomba na kusoma neno la Mungu ushindi ni lazima.

 • Kijana asimpe Ibilisi nafasi.

Kijana anapaswa kujiuepusha na mazingira yenye kumfanya aiepende na kuifuatisha namna ya dunia hii. Katika kitabu cha 1Wakorinto 6:12 imeandikwa ‘Vitu vyote ni halali kwangu, lakini si vyote VIFAAVYO; vitu vyote ni halali kwangu, lakini mimi sitatiwa chini ya UWEZO wa kitu chochote’.  Ni vizuri ukahakikisha kwamba ufahamu wako hautawaliwi na mambo yasiyo ya msingi (non-essentials of life) – Je ufahamu wako umetawaliwa ni nini?

Hii ndiyo sababu iliyomfanya Paulo awaambie Waefeso ‘Wala msimpe Ibilisi nafasi’ (Waefeso 4:27) na pia awaambie Warumi “Bali mvaeni Bwana Yesu Kristo, wala msiuangalie mwili hata kuwasha tamaa zake’. Toleo la KJV linasema ‘But put ye on the Lord Jesus Christ, and MAKE NOT PROVISION for the flesh, to fulfill the lusts thereof’.  Na toleo la ESV linasema ‘But put on the Lord Jesus Christ, AND MAKE NO PROVISION FOR THE FLESH, TO GRATIFY ITS DESIRES’ (Warumi 13:14)Je hivi leo ni kwa namna gani vijana wanaungalia mwili na kumpa Ibilisi nafasi? – Mitandao ya kijamii, kuangalia na kusoma vitu vichafu, hasira, mawazo, mazingira.

Mfano wa Vijana

 • Kijana azikimbie tamaa za ujanani

Katika 2Timotheo 2:22 imeandikwa ‘LAKINI ZIKIMBIE TAMAA ZA UJANANI; ukafuate haki, na imani, na upendo, na amani, pamoja na wale wamwitao Bwana kwa moyo safi’. Kijana anawezaje kuzikimbia tama za ujanani? Hebu tuangalie mfano wa Yusufu. Ushindi wa Yusufu dhidi ya mke wa Uria (Mwanzo 39:2-9). Hii ni habari ya kijana Yusufu ambaye alikuwa msimamizi mkuu wa mali za Potifa.

Pamoja na ushawishi aliokutana nao Yusufu alijibu kwamba ‘Nifanyeje ubaya huu mkubwa nikamkose Mungu?’ Mwanzo 39:12 inasema ‘huyo mwanamke akamshika nguo zake, akisema, Lala nami. Yusufu akaiacha nguo yake mkononi mwake akakimbia akatoka nje. Ili kuzikimbia tamaa za ujanani kijana anapswa (a) ajiepushe na mazingira/marafiki wabaya (Mithali 1:10 & 1Wakorinto 15:33) (b) Ajitenge na uovu (Mithali 16:17, Zaburi 1:1).

Ni muhimu ukakumbuka kwamba hukupewa mwili kwa ajili ya zinaa maana miili yenu ni ni viungo vya Kristo na tena hekalu la Roho Mtakatifu (1 Wakorinto 6:15 & 19), tena yeye aliyeungwa na Bwana ni roho moja naye (1 Wakorinto 6:17) maana tena imeandikwa ‘Lakini mwili si kwa zinaa, bali ni kwa Bwana, naye Bwana ni kwa mwili’ (1Wakorinto 6:13b). Tena imeandikwa ‘Lakini uasherati USITAJWE kwenu kamwe, wala uchafu wowote wa kutamani, kama iwastahilivyo watakatifu’   (Waefeso 5:3).

 • Kijana ajifunze kuenenda kwa roho na si kwa mwili

Katika wagalatia 5:16 imeandikwa ‘Basi nasema ENENDENI KWA ROHO, wala HAMTATIMIZA kamwe TAMAA ZA MWILI. Kwa sababu mwili hutamani ukishindana na Roho, na Roho kushindana na mwili; kwa maana hizi zimepingana, hata hamwezi kufanya mnayoyataka’.

Je kuenenda kwa Roho ndio kukoje?

Lakini yeye atakapokuja, huyo Roho wa kweli, ATAWAONGOZA awatie kwenye kweli yote (Yohana 16:13) na pia imeandikwa ‘kwa kuwa wote WANAOONGOZWA na Roho wa Mungu, hao ndio wana wa Mungu’ (Warumi 8:14). Kuenenda kwa Roho ina maana ya kuishi kwa kufuata utaratibu/uongozi wa Roho Mtakatifu kwenye maisha yako (Warumi 8:2).

Naam kadri unavyokuwa mtiifu kufuata utaratibu wake ndivyo unavyokuwa mbali na sheria ya dhambi na mauti ambayo ni mwili. Kumbuka imeandikwa ‘kwa maana wale waufuatao mwili huyafikiri mambo ya mwili; bali wale waiufuatao roho huyafikiri mambo ya roho. Kwa kuwa nia mwili ni mauti bali nia ya roho ni uzima na amani (Warumi 8:5-6) na pia Wafilipi 4:8.

2

Naam imeandikwa ‘Kila mmoja wenu ajue KUUWEZA MWILI wake katika utakatifu na heshima; si katika hali ya tamaa mbaya, kama mataifa wasiomjua Mungu. Maana Mungu HAKUTUITIA UCHAFU, bali tuwe katika utakaso’ (1Thesalonike 4:4-5, 7). Ni jambo la ajabu sana kwamba kwamba tumepewa fursa ya kuiweza miili yetu. Ndio tunapaswa kuuweza mwili kwa maana ya kuudhibiti kwa kuuongoza na kuufanya ufuate nia ya roho.

Kijana mwenzangu kama umechagua kumpa Yesu maisha yako kwa njia ya wokovu,  nakusihi na kukushauri zingatia haya ili kuwa na maisha yenye kielelezo na ushuhuda mzuri maana imeandikwa  ‘Kwa maana wale waliokwisha kuyakimbia machafu ya dunia kwa kumjua Bwana na Mwokozi Yesu Kristo, kama wakinaswa tena na kushindwa, hali yao ya mwisho imekuwa mbaya kuliko ile ya kwanza. Maana ingekuwa heri kwao kama wasingaliijua njia ya haki, kuliko kuijua, kisha kuiacha ile amri takatifu waliyopewa’ (2Petro 2:20-21).

Neema ya Kristo iwe nanyi, na tuzidi kuombeana.

Utukufu na heshima vina wewe Yesu, wastahili BWANA.

 

NAMNA YA KUKABILIANA NA CHANGAMOTO ZA UJANA (Sehemu ya mwisho)

September 26, 2014

Na: Patrick Sanga

c

Katika sehemu ya kwanza tuliangalia changamoto kubwa tano ambazo zimekuwa zikiwakabili vijana na hivyo kuathiri uhusiano wao na Mungu. Ili kusoma sehemu ya kwanza kwa wewe ambaye hukusoma bonyeza link hii https://sanga.wordpress.com/2014/09/07/namna-ya-kukabiliana-na-changamoto-za-ujana-sehemu-ya-1/ Katika sehemu hii ya pili na ya mwisho nitaeleza mbinu za kumsaidia kijana kuzikabili na kuzishinda changamoto tulizoziangalia awali. Naam fuatana name sasa tuendelee…

Biblia katika Mithali 1:4 inasema ‘Kuwapa wajinga werevu, na kijana maarifa na hadhari. Pengine huu ni msatri wa ujumla wenye lengo la kumsaidia kijana awe mwenye tahadhari, mwangalifu, na ajifunze kufikiri kibiblia na kuchukua tahadhari kubwa kabla kabla ya kutenda, naam huku akitumia vema maarifa apatayo kuzishinda changamoto zenye kumkabili kila siku. Zifuatazo ni baadhi ya mbinu zitakazomsaidia kijana kuzikabili changamoto mbalimbali;

 • Kijana atafute kujua nini kusudi la Mungu kumleta duniani

1

 

Wafilipi 2:13 inasema ‘Kwa maana ndiye Mungu atendaye kazi ndani yenu, kutaka kwenu na kutenda kwenu, kwa kulitimiza kusudi lake jema’. Tambua kwamba kabla hujazaliwa alikujua na akakuwekea kusudi lake unalopaswa kuliishi, maana umeumbwa ili uyatende mapenzi (kusudi) ya Mungu hapa duniani. Naam ufahamu wa kusudi la Mungu kwako utakusaidi kuishi kwa malengo na hivyo kukuepusha na kuifuatisha namna ya dunia hii.

Katika Warumi 12:2 imeandikwa ‘Wala msiifuatishe namna ya dunia hii; bali mgeuzwe kwa upya nia zenu, mpate kujua hakika mapenzi ya Mungu yaliyo mema, ya kumpendeza na ukamilifu’. Kijana mwenye kujua wajibu wake duniani katika kulitumikia kusudi la Mungu atajizuia na kujiepusha na makundi mabaya, kuipenda dunia, atatumia vizuri fursa ya teknolojia kwa utukufu wa Mungu na kuwa na matumizi mazuri ya muda.

Kijana huyu atatumia muda na nguvu zake ipasavyo katika kufanya kazi zenye kumsaidia kujikimu kimaisha ikiwa ameajiriwa au amejiajiri, na ambaye anasoma atazingatia masomo kwa sababu anajua anakokwenda, hivyo hataruhusu mambo ya kipuuzi yaharibu ndoto yake (Waefeso 5:15-17 na Mhubiri 12:1). Hivyo ni jukumu lako kumuuliza Mungu ili upate kujua kwa nini upo duniani. Hata hivyo, wokovu, ufahamu wa kutosha wa neno la Mungu, kuomba kimaswali na vipawa ulivyopewa ni funguo muhimu za kukusaidia kuelewa kusudi la Mungu kwako.

 • Kijana ajifunze kuishi kwa imani

2

 

Waebrania 10:38 inasema ‘Lakini mwenye haki ataishi kwa imani; Naye akisi-sita, roho yangu haina furaha naye’. Pia katika 1 Yohana 2:14 imeandikwa ‘Nimewaandikia, ninyi vijana, kwa sababu mna nguvu, na neno la Mungu linakaa ndani yenu, nanyi, mmemshinda yule mwovu’. Ili aweze kuishi kwa imani ni lazima kijana adumu kuongeza ufahamu wa neno la Mungu na kulitenda. Kwa kuwa chanzo cha imani ni kusikia na kusika huja kwa neno la Kristo (Warumi 10:17).

Neno la Mungu likikaa kwa wingi litaumba imani kubwa ndani yake ambayo itamsaidia kushinda kila changamoto zinazolenga kumuondoa kwenye imani husika. Maarifa yatokanayo na neno la Kristo yatamjengea uwezo wa kufanya maamuzi sahihi na kuzikabili changamoto za ujana. Naam kuishi kwa imani kutamsiaida kijana kudumu kuwa mwaminifu na kudumu kumpenda Mungu bila kuifuatisha namna ya dunia hii na tamaa zake (Mitahli 12:1a, 1 Timotheo 4:13 – 16, Ayubu 22:19 na Waefeso 5:6).

 • Kijana ajifunze kuenenda kwa roho

3

Kuenenda kwa roho ni wito wa Mungu kwa vijana leo ili waweze kuzishinda changamoto za ujanani. Biblia katika wagalatia 5:16 inasema ‘Basi nasema enendeni kwa roho, wala hamtatimiza kamwe tamaa za mwili’. Kuenenda kwa roho ni kumpa nafasi Roho Mtakatifu ya kuongoza maisha yako sawasawa na mapenzi ya Mungu kwako.

Katika kuenenda kwa roho, siku zote, kijana anapaswa kutafakari mambo yoyote yaliyo ya kweli, ya haki, safi, yenye kupendeza, yenye sifa njema na yenye kupendeza      (Rejea Wafilipi 4:8 na Warumi 8:5). Ukweli ni kwamba kijana hawezi kuzikwepa kabisa changamoto za mwili kwa sababu mwili ni sehemu ya maisha na siku zote mwili hutamani ukipingana na roho (Yohana 3:6 na Wagalatia 5:16). Hivyo ni lazima kijana ajifunze kuenenda kwa roho ili asizitimize tamaa za mwili. Ili kusoma ujumbe wa namna ya kuenenda kwa Roho bonyeza link hii https://sanga.wordpress.com/2007/02/06/roho-mtakatifu-2/ mahali ambapo nimeandika kwa upana jambo hili.

 • Kijana ajifunze kuruhusu mapenzi ya Mungu yatime kuhusu mwenzi wa maisha.

4

 

Najua vijana wengi sana wamejiwekea vigezo vya wenza ambao wangependa waje kuishi nao kama wanandoa. Ukweli ni kwamba sehemu kubwa ya vigezo vyao ni vya kimwili na ni kinyume na mapenzi ya Mungu kwenye maisha yao. Fahamu kwamba licha ya wewe kuwa na vigezo vya mtu unayefikiri anafaa kuwa mwenza wako na Mungu naye naye ana vigezo vya mtu anayejua anayekufaa. Naam suala la nani atakuwa mwenza wako kwa Mungu ni kipaumbele muhimu sana na ndiyo maana unapaswa kumshirikisha kwa asilimia zote ili akuongoze kufanya maamuzi sahihi (Mithali 19:14, Isaya 55:8, Mithali 16:1 na Yeremia 29:11).

Ni muhimu kijana awe makini kuhusu maamuzi anayofanya katika kitafuta mwenzi wa maisha ili yasije kuharibu kusudi la Mungu juu yake. Kijana anapaswa kujiepusha na makosa mbalimbali katika kutafuta mwenza ikiwa ni pamoja na; Kutokumshirikisha Mungu katika kutafuta mwenzi wa maisha, kufanya maamuzi ya mwenzi wake atakuwa nani ndipo aanze kuomba, Kuficha dhambi, kuwa na vigezo binafsi visivyo sahihi, na kufanya maamuzi kabla ya wakati.

Naam kuhusu vijana walioko kwenye ndoa, ni muhimu vijana hao wakajua kwamba ndoa ni wito wa mapungufu na kwamba hakuna isiyo na mapungufu, hivyo katika ndoa suala muhimu ni kila mmoja kusimama vema kwenye nafasi yake na kuchukuliana katika mapungufu yenu huku mkilenga kutafuta na kutenda makusudi ya Mungu ya kuwaunganisha.

Changamoto ni sehemu ya maisha kwa vijana, na madam tupo katika dunia hii, hakuna namna kijana atishi bila kuzikabili changamoto husika, naam jambo muhimu kijana ni kuwa makini na maisha yake akijua nafasi yake katika ufalme wa Mungu ili adumu kuyatenda mapenzi ya Mungu katika siku zake. Ni imani yangu kwamba somo hili limekuongezea maarifa katika kuzikabili na kuzishinda changamoto mbalimbali za ujanani.

Mungu wangu na akubariki na kukusaidia maana ndiye aliyeniambia ‘…utaiinua misingi ya vizazi vingi…’ (Isaya 58:12)

Utukufu na heshima vina wewe Yesu! Wastahili BWANA.

NAMNA YA KUKABILIANA NA CHANGAMOTO ZA UJANA (Sehemu ya 1)

September 7, 2014

1Na: Patrick Sanga

Shalom, neno changamoto linaweza kuwa na maana kadhaa, katika somo hili nimefafanua changamoto kama ushindani au mashindano baina ya pande mbili au zaidi, kila upande ukidai uhalali wa kile unachokiamini na hivyo kushawishi upande wa pili ukubaliane na kukifuata kile unachokiamini. Kutoka kwenye dhana ya vita vya kiroho (Waefeso 6:10), Shetani kama mfalme wa giza ndiye mwenye kuzileta changamoto mbalimbali dhidi ya wana wa Mungu kwa nia ya kuwaondoa kwenye nafasi zao za ki-Mungu na hivyo kuwatumia kufanikisha makusudi yake ya ufalme wa giza na mwishowe kuwaharibu kabisa. Zifuatazo ni sehemu ya changamoto kubwa zenye kuwakabili vijana;

 •  Kuipenda dunia (1Yohana 2:15 -16).

Ule mstari wa 15 unasema ‘Msiipende dunia, wala mambo yaliyomo katika dunia, Mtu akiipenda dunia, kumpenda Baba hakumo ndani yake’. Sisi sote leo tu mashahidi juu ya nama ambavyo vijana wengi, wanavyovutwa na nguvu ya dhambi inayotenda kazi duniani kupitia taama ya mwili, tamaa ya macho na kiburi cha uzima. Shetani kwa kutumia mambo hayo amewafanya wengi sana kuipenda na kuifuatisha namna ya dunia hii, wasijue kwamba nia ya mwili ni mauti na wale waufutao mwili hawawezi kumpendeza Mungu (Warumi 8:5-6)

 •  Kufanya maamuzi muhimu yahusuyo maisha

4

Vijana wengi wapo katika rika ambalo wanahaja ya kuoa au kuolewa na wengine bado wanasoma katika nagzi mbalimbali. Katika nyakati za sasa imeakuwa ni changamoto kubwa sana kwa kijana kumpata mwenza shaihi wa maisha sambamba na kujua nini asome ambacho kina uhusiano mkubwa na wito wa kusudi la Mungu katika maisha yake. Tambau kwamba (a) Mungu anapokupa fursa ya kusoma, si suala la kusoma bali kusoma kitu ambacho kipo connected na future ambayo Mungu amakuandalia (b) si kila mwanamume/mwanamke anafaa kuwa mwenza wako wa maisha. Naam ile kwamba wako wengi ambao wangetamani kuishi na wewe kama mke au mume ni ishara kwamba wengi wao si wenza sahihi wa kuishi na wewe. Katika kutafuta na kupata mwenza wa maisha vijana wengi leo wanatumia akili zao bila kumshirikisha Mungu ipasavyo, wasijue kwamba ndoa isiyounganishwa na Mungu, ni kikwazo kikubwa katika kulitumikia shauri la BWANA Mungu wao.

 • Kuishi kwa amani katika ndoa 

Wanandoa

Hii inahusu wale ambao walishaoana. Kwa zaidi ya miaka saba katika kufundisha na kuandika masuala yahusuyo mahusiano ya wanandoa nimejifunza na kuthibitisha kwamba ndoa nyingi za vijana zina matatizo makubwa kuliko wengi wanavyofikiri juu ya ndoa hizo ambazo wanaamini ni changa. Binafsi nimeshuhudia ndoa nyingi ambazo ni chini ya miaka mitano lakini wanandoa husika hawalali kitanda kimoja tena, hawaaminiani tena, hawapeani unyumba tena nk. Naam kuishi vema na mwenza limekuwa gumu sana kwa wanandoa wengi ambao ni vijana na baadhi yao wanajuta kwa nini walioa au kuolewa.

 • Matumizi ya teknolojia (mtandao)

2

Kijana mwenzetu Danieli alionyeshwa kwamba katika siku za mwisho maarifa yataongezeka sana, jambo ambalo ni dhahiri katika kizazi chetu bila shaka. Sote tu mashahidi juu ya namna vijana wanavyotumikishwa na nguvu ya matumizi mabaya ya mitandao mbalimbali ya kijamii. Sote tunaona namna vijana wengi wanavyotumia muda mwingi kusoma na kuangalia vitu visivyofaa kwenye mtandao na mbaya zaidi tunaona ni kawaida. Kadri kijana anavyaongalia vitu vichafu ndivyo anavyoyachochea nguvu ya dhambi na kutenda mabaya ndani yake, naam ndivyo anavyoingiza roho chafu za kila namna ndani yake.

 • Kijana na maisha/uchumi

Hali ngumu ya kiuchumi inaleta ushawishi kwa vijana kujiingiza kwenye mambo ambayo yanaharibu mahusiano yake na Mungu. Naam wapo ambao imefika mahala wameamua kuingia kwenye biashara haramu za madawa ya kulevya, zinaa, uasherati, kutamani kuishi maisha ya kuiga, na mbaya zaidi hata wale ambao wanakiri kumpokea Yesu nao wanaishi maisha ambayo hayana ushuhuda makazini mwao, mtaani mwao nk hususani linapokuja suala zima la uaminifu, mahusiano na fedha.

Pengine zipo changamoto nyingine, lakini hizi tano nilizoziandika ndizo ambazo nimeona umuhimu wake zaidi kuzifundisha kwa kuwa zina athari kubwa sana sit u kwa vijana wenyewe bali zaidi kwenye ufalme wa Mungu wetu. Katika sehemu ya pili nitaanza kwa kukuonyesha ni kwa namna gani kijana anaweza kuazikabili changamo husika.

Utukufu na heshima vina wewe Yesu, wastahili BWANA!

MAMBO YA KUFANYA/KUZINGATIA KATIKA KIPINDI CHA UCHUMBA

July 16, 2011

 Patrick & Flora Sanga

Mpenzi msomaji tunakusalimu kwa jina la Yesu!

Baada ya kuwa tumepata maombi ya vijana wengi kutaka kujifunza habari za Uchumba, mke wangu pamoja nami tumeona ni vema tukaandaa somo hili ambalo tunaamini litafanyika msaada kwa vijana wengi ambao wapo kwenye uchumba au wanajiaandaa kuingia katika eneo hili. Hata hivyo somo hili ni pana sana, kwa sasa tumeandika vitu vichache vya msingi, tunaamini kwamba huko mbele tutaandika kitabu chake rasmi.

Katika kitabu cha Muhubiri 3:1 Biblia inasema “Kwa kila jambo kuna majira yake, na wakati kwa kila kusudi chini ya mbingu”. Hivyo mwanadamu katika maisha yake hapa chini ya jua  kuna vipindi mbalimbali anavyovipitia hii ni pamoja na kipindi cha uchumba kwa sehemu kubwa ya watu.   

Katika kipindi hiki yapo mambo mengi ambayo wachumba hufanya, mengine ni mazuri na mengine hayafai kabisa. Na hii yote inatokana hasa na mitazamo au tafsiri ya uchumba kwa watu husika. Fahamu kwamba tafsiri unayokuwa nayo juu ya mchumba wako ndiyo inayokuongoza kujenga mahusiano ya aina fulani pamoja naye.

Lengo la somo hili ni;

Kuongeza ufahamu wa wachumba kuhusu kipindi hiki na Kuwapa vijana maarifa ya kuwasaidia kuishi kwa nidhamu ya Ki-Mungu katika uchumba wao. Pia ni kuwafikirisha vijana wanaotarajia kupita katika kipindi hiki mambo ya kuzingatia. Si wachumba wengi wanajua, Mungu anawataka wafanye nini katika uchumba wao au kwa lugha nyingine si wachumba wote wanaojua kwa nini kipindi cha uchumba kipo. Naam katika somo hili tumeandika mambo hayo kinaga ubaga.

Kwa kuwa suala la uchumba ni pana na lina mitazamo mingi, yafuatayo ni mambo tuliyozingatia katika uandishi wa somo hili;

 • Kuna makundi mbalimbali ambayo yana taratibu zao kuhusu mchakato wa mtu kumpata mke au mume kikiwepo kipindi cha uchumba. Makundi hayo ni pamoja na makanisa, makabila, familia nk.
 • Wachumba wanaweza kutofautiana kwa kiwango cha elimu, uchumi, ufahamu juu ya mambo mbalimbali, kikabila, umri na hata kwa rangi pia.
 • Kuna baadhi ya wachumba hadi kufikia muda wanakubaliana kwamba watakuja kuishi pamoja walishafahamiana tangu zamani na wengine hawakufahamiana.
 • Wachumba wanaweza wakatoka katika madhehebu/makanisa tofauti na hili ni kwa kuzingatia madhehebu/makanisa mengi yaliyopo.

Lengo letu ni kuandika juu ya mwongozo wa Neno la Mungu katika kipindi cha uchumba. kwa lugha nyingine, je Mungu anataka wachumba wafanye nini katika kipindi chao cha uchumba?. Kumbuka uchumba ni kipindi/wakati. Basi kama ni wakati jua kabisa kuna baadhi ya mambo ambayo ni lazima yafanyike, kwani Biblia inasema katika Mhubiri 8:5b “ Na moyo wa mwenye hekima hujua wakati na hukumu”, neno hukumu linamaanisha maamuzi, mambo ya kufanya.   

Yafuatayo ni mambo ya msingi kufanya katika kipindi cha uchumba;

Jambo la kwanza –  Mruhusu Roho Mtakatifu afanyike Bwana wa uchumba wenu

2Wakorinto 3:17 ‘Basi Bwana’ ndiye Roho; na alipo Roho wa Bwana, hapo ndipo penye uhuru’.

Kumbuka Roho Mtakatifu ni msaidizi. Hivyo basi ni vema kumtumia vema hasa katika nyanja hii ya mahusiano katika kipindi hiki cha uchumba. Ni Roho Mtakatifu pekee mwenye uwezo wa kukujulisha mambo na siri nyingi kuhusu mchumba wako hata kama yeye hataki kukueleza. Ukimruhusu Roho Mtakatifu afanyike Bwana, yeye atakuongoza katIka kufanya maombi yanayolenga maeneo ya msingi juu ya huyo mwenzako. Kila mtu ameumbwa pamoja na mapungufu fulani au kwa lugha nyingine mapungufu/ udhaifu (weakness) ni sehemu ya maisha ya mwanadamu. Roho Mtakatifu anapokuwa Bwana wa mahusiano yako yeye atakusaidia kuona madhaifu au mapungufu ya mwenzako kama kitu cha wewe kujivunia(Strength) kwa maana ya kuona udhaifu wa mwenzako kama kitu chema na si kibaya.

Kumbuka Paulo katika 2Wakorinto 12:9-10. —‘Basi nitajisifia udhaifu wangu kwa furaha nyingi, ….kwa hiyo napendezwa na udhaifu——- maana niwapo dhaifu ndipo nilipo na nguvu. Hivyo Roho Mtakatifu atabadilisha tafsiri ndani yako za vyote unavyoona kwa mwenzako huenda juu ya umbile lake, umri wake, macho yake, kabila lake viwe vitu vya wewe kujivunia. Zaidi Roho Mtakatifu pia atakuongoza katika maombi yatakayosidia kuuondoa ule udhaifu ambao umekuja si katika mapenzi ya Mungu, yaani wa kishetani.

Jambo la pilini wakati wa kuweka msingi imara wa uchumba wenu na kufahamiana zaidi.

Hili jambo ni la muhimu  kuzingatia. Ni vema wachumba wakatafsiri na kuelewa vizuri maana ya uchumba. Wachumba wanapaswa kuwa na mipaka fulani katika uchumba wao na  kuwa makini kwa kujilinda na mazingira ya kila namna ambayo yanaweza yakapelekea wao kuanguka dhambini. Ni vema mkajua kwamba ninyi ni wachumba na si wanandoa. Na kama ni wachumba basi uchumba una mipaka yake na hamruhusiwi kufanya mambo ya wanandoa. Mipaka hii iwe kwa habari ya kutembeleana,kupeana zawadi, mawasiliano (ingawa mnapaswa kuwa makini na lugha mnazotumia pia) nk.  Lengo la kutafsiri misingi ya mahusiano yenu ni kujiwekea mipaka na mazingira yatakayowasaidia kuishi maisha ya nidhamu, ushuhuda na kumletea Mungu utukufu.

Sambamba na hili sehemu kubwa ya wachumba huwa wanakuwa hawafamiani vizuri. Japo wapo baadhi ambao walianza tangu shule za msingi/sekondari/chuo na sasa wamechumbiana hivyo kwa sehemu wanafahamiana vema. Kwa wale wasiofahamiana vema huu  ni wakati wa kumjua mwenzako vizuri kwa maana ya kabila lake, familia yake, umri wake, interest zake, matatizo aliyo nayo yeye binafsi au ya kifamilia, mitazamo yake juu ya mambo mbalimbali kama uchumba, ndoa, maisha, wokovu, neno la Mungu nk. Huu ni wakati wa kumjua mwenzako kwa njia ya maswali mbalimbali ya msingi yanayohusu vitu nilivyovitaja hapo juu. Lengo hapa ni kujua mapungufu/madhaifu(weakness) na mazuri(Strength) za mwenzako ili mjue namna ya kukabilana na mapungufu na namna ya kuendeleza yaliyo mazuri.

Ni vema pia kuulizana historia zenu za maisha ya nyuma. Kabla ya kuokoka umepitia katika mifumo gani ya maisha ambayo imechangia kukufanya uwe ulivyo. Kabla ya kumpata uliye mpata ulikuwa umefuatwa na wangapi na uliwakubalia au la, na kama uliwakubali kwa nini mliachana, na sasa wako wapi, je bado wanakufuatilia. Hii itawasaidia sana kujipanga vizuri kimaombi na katika mahusiano yenu na zaidi itawasaidia kuweza kuchukuliana na kuhifadhiana katika madhaifu ya kila mmoja. 

Mungu anapowaunganisha anakuwa na kusudi maalum. Hivyo jua kwamba huyo mwenzi uliyepewa umepewa kwa ajili ya kusudi fulani la Mungu. Ni wachumba wachache sana ambao pindi wanapokutana kila mmoja anakuwa anajua walau kwa sehemu kwa nini aliumbwa. Sasa ni vema mkae chini mfikiri, nini Mungu anataka kukifanya duniani kupitia ninyi? Na zaidi angalieni kazi zenu au yale mnayoyasomea, Je mtawezaje kuliimarisha agano la Bwana kwa pamoja kama mke na mume?.

Hapa maana yetu mnatakiwa kujibu maswali yafuatayo? Je ni kwa nini mlizaliwa? Je kwa nini Mungu amekuunganisha na huyo uliye naye sasa? Na je kupitia elimu, bisahara zenu au kazi mlizonazo mtawezaje kuimarisha agano la Bwana?, Kwa kuzingatia vipawa na uwezo Mungu aliowapa, je ni wapi Mungu anataka kuwapeleka na kuwafikisha? Kama ndani yenu mna huduma fulani, je ni watu gani ambao Mungu atataka mshirikiane nao katika huduma hiyo?, je ipi ni nafasi yenu katika mwili wa Kristo na taifa kwa ujumla? Ni vema zaidi mwanaume akajua wito/ kusudi aliloitiwa ili pia amshirikishe na mwenzake.

Kufanikiwa kwa hili kunahitaji uwepo muda wa kutosha wa wachumba kukutana ili kupanga na kuweka mambo yao mbalimbali, na kama ni watu walioko mbali basi suala la mawasiliano kwa njia mbalimbali kama simu, barua pepe, na barua na hata zawadi ni la muhimu.

Jambo la tatu– ni wakati wa kulinda wazo la Mungu hadi litimie.

Siku zote uamuzi wowote unaoufanya una gharama. Naam uchumba pia una gharama nyingi Sana za kuzikabili kuliko unavyofikiri. Gharama hizo ni pamoja na muda, pesa, mawasiliano, maombi, uhuru nk. Kumpata mchumba au mwenzi ambaye ni wa kusudi la Mungu, usidhanie ndio umemaliza. Kama huo uchumba wenu ni wa mapenzi ya Mungu muwe na hakika mtakutana na vita kubwa sana katika kipindi hicho cha uchumba na lengo ni kuwatenganisha. Ni lazima mjifunze siku zote kuombeana kwa kumaanisha maana Shetani naye yupo kazini ili kuvuruga hayo mahusiano.

Kumbuka huyo mwenzi ni agano toka kwa Bwana hivyo unawajibika kumlinda, kumlinda ni pamoja na kuhakikisha wewe hausabibishi au haufanyiki chanzo cha ninyi wawili kuanguka dhambini, au ukamwacha na kumsababishia majeraha ya nafsini na hivyo kuharibu mahusiano yake na Mungu. Wapo watu waliofikia kuharibu mahusiano yao na Mungu kisa mchumba, saa ya ibada imefika mchumba anasema twende zetu out bwana, unataka kufanya maombi ya kufunga mchumba anasema kesho nitakutoa out, inagharimu sana muda wa kuwaza pia kwa ajili yake na familia yake au mahitaji mbalimbali aliyo nayo.

Zaidi pia uchumba unaweza kukunyima uhuru hata wa kuwa na maongezi na rafiki zako, maana kuna baadhi ya watu huwa hawataki kuona mchumba wake anaongea au kucheka na watu wengine, na pia kuna wengine ni wachumba lakini wamewekeana taratibu ngumu utafikiri wanandoa kabisa na ukweli zinawatesa ila kwa sababu hataki kumpoteza huyo mchumba wake inabidi avumilie.  Jambo tunalosisitiza hapa ni kwamba, uchumba una gharama nyingi angalia mahusiano yako na Mungu yasiharibikie hapa.

Jambo la nne– ni wakati wa kupanga malengo na mikakati yenu ya baadae.

Mithali 29:18a “Pasipo maono, watu huacha kujizuia’

Hili si jambo ambalo vijana wengi hulipa kipaumbele linavyostahili. Katika hili ni vema wachumba wafikirie mapema ni aina gani ya maisha ambayo wangependa kuwa nayo, na pia je ni aina gani ya ndoa wanataka kufunga, tatu je ni wapi wangependa kuja kuishi kwa maishayaoyote. Haya yatawasaidia wahusika kujipanga ndani na nje kukabiliana na yaliyo mbeleyao.Kamawanataka kufunga harusi kanisani basi maana yake wanahitaji kuwa na maandalizi mazuri kifedha, waweke katika muda kila wanalotaka kuelekea katika harusiyaoili iwasaidie kujiaadaa mapema. Malengo yoyote yale ambayo mtaweka basi hakikisheni yanatekelezeka, yanafikika, yanapimika na mnayapangia muda wa utekelezaji.

Mambo zaidi ya kuzingatia katika malengo yenu;

Katika hili ni vizuri wachumba waangalie nafasi yao kifedha imekaaje, na changamoto zinazowakabili wote kwa pamoja. Je hali yao kifedha inawaruhusu kuzikabili gharama za maandalizi ya ndoa kwa ujumla. Je hali ya kimaisha ya kijana wa kiume inamruhusu wakati wowote baada ya kuchumbia aweze kufunga harusi kama anataka. Je nafasi zao kielimu zikoje, je kama zinatofautiana ni kwa kiwango gani? Na je tofauti zao kiuchumi na kitaaluma zinaweza kuwa kikwazo kwao kuoana, au kwa wazazi wao nk. Na je baada ya kuwa wamegundua na kupima uwezo wao katika hayo mambo mawili, je wanaweza wakasaidianaje ili wafike mahali pazuri wote wawili.

Vijana wengi wa kiume huwa wanakosea sana hapa, wengi huwa wanasema sitaki kuchumbia/kuoa mpaka niwe nimesha jikamilisha kiuchumi, niwe angalau na maisha mazuri. Sisi hatushauri sana dhana hii, ukweli ni muhimu kwa kijana wa kiume akjikamilisha kwa yale mambo ya msingi. Lakini fahamu kwamba kuna wakati mwingine kuendelea kwako kiuchumi, au kuvuka kwako kimaisha ni rahisi zaidi pale unapokuwa na mchumba au ndoa yako. Tunasisitiza tena ni vema wachumba wakae chini na kufikiri ni kwa namna gani wataendelezana kiuchumi na kitaaluma. Angalizo, ni vema uwe na uhakika kweli huyo mtu ni wa mapenzi ya Mungu kwa maana ya kuwa ni wa kwako kweli, maana wapo wachumba ambao wamekuwa wakisaidiana mpaka kulipiana ada, kupeana mitaji, kununuliana nyumba, magari nk, halafu mwishowe mmoja anavunja maagano, maumivu yake ni makubwa sana.

Jambo la tano – ni wakati wa matengenezo na kuzijenga nafsi zenu

Wachumba wengi huwa wanafichana mambo mengi sana wanapokuwa wachumba na matokeo yake hawayashughulikii mapema na hivyo yanakuja kuwaletea shida kwenye ndoa. Huenda kabla hujakubaliwa wewe tayari mwenzako alikuwa amesha wakubali vijana au mabinti wengine kwamba ataolewa nao au kuwaoa. Pia  kama ni msichana huenda ameshawahi kubakwa, au kutokana na masumbufu ya kupata mtu sahihi na wakati mwingine kuachika mara kwa mara imefika mahali huyo msichana akasema sitaki kuja tena kuolewa. Zaidi  huenda  mmoja wenu huko nyuma ameshawahi kufanya uasherati au zinaa kabla hamjachumbiana. Au kuna mwingine amekuwa akisumbuliwa na tatizo la harufu, kufanya tendo la ndoa na mapepo nk.

Haya yote na mengine mengi yanayofanana na haya yana athari kubwa sana kiroho na kimwili kwenu kama wachumba na wanandoa watarajiwa kama hayatashughulikiwa vema katika kipindi hiki cha uchumba. Licha ya kuwa na athari mambo hayo yamepelekea nafsi za watu au wachumba wengi kujeruhika. Nafsi inapojeruhiwa inaharibu ndani ya mtu mfumo wa kufanya maamuzi, mfumo wa utiifu kwa Mungu wake, mfumo wa kunia na kuhisi pia. Sasa mifumo hii inapoharibika inapelekea watu kufanya maamuzi ambayo yapo nje ya mapenzi ya Mungu kabisa. Nawajua baadhi yao ambao wameacha na wokovu, na, wengine wamekata tamaa ya kuolewa, wapo walioamua kuolewa na mataifa ilimradi ameolewa nk.

Hivyo basi tumieni wakati huu kufanya matengenezo na kujengana nafsi zenu kwa maana ya kuombeana sana, pili kwa kuongeza ufahamu wenu katika neno  la Kristo hasa maandiko yanayolenga uponyaji katika nafsi zenu, tatu kufuta na kufisha mapatano/maagano yote ambayo mmoja wenu aliyafanya huko nyuma na watu wengine na pia kufuta picha za kubakwa na kujenga ufahamu wa mtu aliyeathirika kisaikolojia kutokana na mambo kama hayo kwa njia ya Damu ya Yesu. Hatua hizi zitawasaidia kurejesha mifumo iliyoharibika na kuziruhusu nafsi zenu zifanye kazi kama inavyotakiwa. 

Jambo la sita – ni wakati wa kujua taratibu mbalimbali kuelekea kwenye ndoa

Tumeshasema, kila dhehebu au kabila wana taratibu zao kuhusu uchumba hadi ndoa. Hivyo ni vema wachumba, wakafuata taratibu ambazo zimewekwa na makanisa yao hasa zile ambazo zipo katika mapenzi ya Mungu. Lakini pia lazima tukubali kwamba kuna baadhi ya taratibu za makanisa, makabila na hata madhehebu ambazo nyingine zipo tu lakini hazitekelezeki na nyingine hazimpendezi Mungu.

Sasa ni vema wachumba wazijue hizo taratibu na wajue je wanaweza kuzitekeleza au la, na kama hawawezi wafikirie kabisa wanafanyeje. Mfano kuna baadhi ya makanisa ambayo hayaruhusu mtu wa kwao aoe au kuolewa na mtu wa nje ya dhehebu hilo. Sasa hii ina maana kama una mchumba wa aina hiyo jipange kujibu maswali ya wazee wa kanisa na Mchungaji vizuri. Na zaidi kuna baadhi ya makabila na familia hazitaki uoe au kuolewa na watu nje ya kabila lako, au aliyekuzidi umri kama wewe ni kijana wa kiume nk. Hivyo ni vema kuzijua hizo taratibu ili mjue mnajipangaje kukabiliana nazo. Ushauri wetu ni huu kama una uhakika huyo mtu ni wa kutoka kwa Mungu basi simamia la Bwana maana lipi jema, kumpendeza Mungu au wanadamu?. Kumbuka Mungu ndiye mwenye ratiba ya kila mmoja wetu.

Suala la  kukagua/kupima afya zenu kwa pamoja.

Kwa mazingira ya ulimwengu wa sasa suala la ukimwi limechukua sura mpya na kuleta mtafaruku ndani ya kanisa hasa kwa vijana wanochumbia kabla ya kupima afya zao. Siku hizi jambo hili limewafanya wachungaji kuomba sana kwa habari ya vijana ndani ya kanisa. Sasa kama mlikuwa hamjapima afya zenu mpaka mmechumbiana basi chukueni hatua mwende kupima. Ni vema wachumba wakapima mapema afya zao ili jambo hili lisije likawaletea shida baadaye, maana kwa sheria ya nchi yetu wachungaji hawaruhusiwi kufungisha ndoa kama mmoja wa wahusika ameathirika.

Upimaji wa afya zenu ni wa muhimu kwani, ndani ya makanisa kuna rekodi ya vijana wengi tu ambao wameshaathirika na huenda si kwa sababu ya zinaa, maana kwa mujibu wa watu wa afya njia za maambukizi ni nyingi. Kuna wengine wamezaliwa nao, kwa nia ya kuongezewa damu,kutumia vifaa kama nyembe, sindano nk. Hata hivyo swali la msingi inabaki kwamba je, liko tumaini kwa mtu aliyeathirika kuoa au kuolewa?   

Tukueleze hivi, hakuna jambo gumu lolote la kumshinda Bwana, hii ni pamoja na ukimwi, kama Mungu alimfufua Lazaro, alitenganisha bahari ya Shamu na watu wakapita, kama Yesu alitembea juu ya maji, basi naomba ujue kwamba Ukimwi hauwezi kuzuia kusudi la Mungu hapa duniani kwa wale awapendao na kwa sababu hiyo tunasema hata kama mtu ana ukimwi na Mungu bado ana kazi naye hapa duniani, hakika atamponya huo ukimwi na atampa mke au mme.

Faida na lengo la kupima ni hili, hata kama majibu yatatoka mmoja ameathirika isiwe mwanzo wa ninyi kuachana. Kama mna uhakika Mungu aliwaanganisha huu ndio wakati wa kurudi mbele za Mungu kwa maombi ya uponyaji na kujipanga zaidi juu ya hilo. 

Jambo la saba – ni wakati wa kuongeza ufahamu wenu kuhusu nafasi yako kwenye ndoa.

Je umeshawahi kujiuliza ni kwa nini Mungu anakupa mke au mme? Yamkini zipo sababu nyingi lakini baadhi yake ni; Mungu anakupa mke kama msaidizi, mlinzi, na pia unapopata mke au mme unakuwa umejipatia kibali kwa Bwana na pia ni kwa sababu ya zinaa ndio maana unahitaji mwenzi. Hizi ni baadhi ya sababu zilizoko ndani ya Biblia. Hivyo basi tafuteni wanandoa mnaowaamini na zaidi waliokoka  muwaulize   kuhusu wajibu  wa kila mmoja kwa nafasi yake kwenye ndoa. Katika hili baadhi ya makanisa  huwa yana utaratibu wake wa nani atahusika na maelekezo ya aina hii kwa wachumba. Hivyo kama kanisa lako lina utaratibu huo, fuata huo utaratibu.

Katika ndoa kuna mambo mengi sana ambayo mtatakiwa kufanya, ni vema kufuata mwongozo na ushauri wa viongozi wenu au wachungaji wenu kuhusu nini mnatakiwa kufanya katika ndoa yenu. Angalizo hapa ni hili, uwe makini na vyanzo vya ushauri au mafunzo katika eneo hili ili lisije kuleta madhara baadae. Usitafute wala kufuata kila ushauri, bali sikiliza pia uongozi wa Mungu ndani yako.

Jambo la nane– Msifanye tendo la ndoa, maana jambo hili litaharibu mpango wa Mungu na kusudi lake kupitia ninyi.

Wakati wa uchumba, si wa kufanya mapenzi au kufanya michezo ya mapenzi. Tunarudia tena ili kuonyesha msisitizo kwamba chonde chonde jamani, uchumba sio ndoa, maana uchumba unaweza kuvunjika. Hairusiwi kabisa kwa wachumba kufanya mapenzi kwa maana ya tendo la ndoa kabla ya ndoa. Kitendo cha Mungu kukujulisha/kukupa huyo mwenzako kama mke/mume mtarajiwa haina maana mna haki ya kufanya mambo ya wanandoa. Mungu kukupa huyo mwenzako sasa ni taarifa kwamba  huyu ndugu ndiyo atakuwa mkeo au mmeo na anakupa taarifa sasa ili ujipange kufanya mambo ya msingi mnayotakiwa kuyafanya katika kipindi cha uchumba. Kipindi cha uchumba ndicho kipindi ambacho wachumba wengi sana wanavuruga kusudi la Mungu, na kuharibu maisha yao ya baadae na ndoa yao kwa ujumla.

Ndoa nyingi sasa hivi zina migogoro kwa sababu wakati wa uchumba walidiriki kufanya tendo la ndoa. Vijana wengi hawajajua kufanya tendo la ndoa kipindi cha uchumba lina madhara gani kwao na ndio maana wengine wanafanya. Biblia inasema katika Mithali 6:32 “Aziniye na mwanamke hana akili kabisa, afanya jambo litakalomwangamiza nafsi yake mwenyewe”. Hata kama ukifanya tendo la ndoa na mchumba wako ambaye mlibakiza siku moja kufunga harusi, bado umezini.

Ndani ya nafsi ya mtu kuna akili, hisia, nia na maamuzi. Biblia inaposema afanya jambo litakalomwangamiza nafsi yake ana maana hii, dhambi hii inapofanywa, ina haribu mfumo wa utiifu na uamnifu kwa Mungu wako, inapelekea kukosa usikivu wa rohoni kabisa, ina haribu mfumo wa kufikiri, kunia na kufanya maamuzi. Na kwa sababu hiyo si rahisi tena kusikia na kutii uongozi wa Roho Mtakatifu. Kwa watu ambao wamezoea kuwa na mahusiano mazuri  na Mungu watanielewa ninachosema hapa.

Zaidi kuna baadhi ya wachumba kweli hawafanyi tendo la ndoa bali wanafanya michezo ya mapenzi. Michezo ya mapenzi (Fore play) ni maalum kwa ajili ya wanandoa, na ni sehemu ya tendo la ndoa. Hivyo kufanya michezo ya mapenzi ni kufanya mapenzi kwa sababu ile ni sehemu ya mapenzi. Kuna vitu unavichochea,  unaamusha hamu ya mapenzi au unayachochea mapenzi. Biblia inasema katika Mhubiri 2:7 “Nawasihi, enyi binti za Yerusalemu, kwa paa na kwa ayala  wa porini, msiyachochee mapenzi, wala kuyaamsha, hata yatakapoona vema yenyewe.”

Mungu pia anachukia michezo ya mapenzi soma Isaya 57:4-5 “Mnafanya dhihaka yenu juu ya nani, juu ya nani mmepanua vinywa vyenu, Na kutoa ndimi zenu? Je, ninyi si wana wa uasi, uzao wa uongo; ninyi mnaowasha tamaa zenu kati ya mialoni, chini ya kila mti wenye majani mabichi….. Wachumba wengi hawajui haya kwa sababu si makanisa yote yanayofundisha maswala ya mahusiano ya wachumba kimpana.

Mpaka hapa tunaamini umeshajua hasara za jambo hili  na utazijizuia kabisa kulifanya. Michezo ya mapenzi ni pamoja na kunyonyana ndimi, kushikana sehemu ambazo zinaamsha ashiki ya mapenzi kama sehemu za siri, matiti, kiuno nk, pamoja na kuangalia picha za ngono. Katika kipindi ambacho tumemtumikia Mungu kupitia vijana tumejifunza na kukutana na kesi mbalimbali za aina hii na kuona namna Shetani anavyovuruga mpango wa Mungu kwa vijana. Mwenye sikio na asikie neno ambalo Roho wa Bwana awaambia vijana ili kulida kusudi la ndoa.

Ni imani yetu kwamba mambo haya nane yameongeza ufahamu na hivyo kuwa maarifa ya kutosha kukusaidia kuenenda kwa mapenzi ya Mungu katika kipindi cha uchumba.

Bwana awabariki