KIJANA AU BINTI USIJIDANGANYE, KWENYE NDOA HUTAISHI NA UMBILE WALA FEDHA

Na: Patrick Sanga

Mwaka fulani kabla sijaoa Mwinjilisti mmoja aliniambia, Sanga, ukitaka kuoa tafuta binti mwenye sura na umbile zuri ambaye kila atakayekuona naye atasema kwa kweli mwenzetu Sanga kapata mke. Nikiwa mkoa mwingine kimasomo Mzee mmoja wa kanisa aliniambia jambo la aina hiyo pia. Naam si hawa tu waliojaribu kunijengea wazo la aina hii, wapo na wengine, ila nimeamua kutaja hawa wawili kutokana na nafasi zao kama viongozi.

Wakati huo nilikuwa mbioni kutafuta mwenza wa maisha pia, hivyo mawazo ya viongozi hawa yalianza kutembea moyoni mwangu na ukweli yalitaka kuniathiri. Hata hivyo nilichagua kurudi kwenye neno la Mungu ili kuona linasemaje. Katika kujifunza ndipo niliijua kweli na hiyo kweli iliniweka huru na kuniongoza kufanya maamuzi sahihi ambayo siyajutii hadi leo, bali nadumu kumtukuza Mungu.

Hata leo vijana wengi katika kutafuta mwenza wa maisha wanaongozwa na matakwa yao binafsi ambayo mengi ni kinyume na mapenzi ya Mungu kwenye maisha yao. Ukweli ni kwamba wanaume wengi huangalia muonekano wa nje wa mwanamke hususani sura, rangi na umbile lake, hii ni kwa sababu wanaume wengi wanaamini zaidi katika mvuto na muonekano wa nje wa mwenza.

Upande wa pili wadada wengi licha ya kujali pia suala la muonekano wa nje, wao huangalia zaidi uwezo wa mtu kifedha na baadhi yao kitaaluma pia. Hii ni kwa sababu wanawake wengi wanaamini katika kupata matunzo mazuri wawapo kwenye ndoa zao. Hivyo kupata mwenza ambaye ataweza kumtunza na kumjali kwa mambo mbalimbali ya maisha ikiwa ni pamoja na mavazi, makazi mazuri, usaifiri, nk ni moja ya kipaumbele kwake, naam sijasema wote bali wengi kwa kila upande.

Mitazamo ya makundi haya mawili hapo juu nimeithibitisha kufuatia majadiliano, maswali na semina za kiroho ninazofanya na wahusika. Kimsingi vipo vigezo vingine ambayo kila upande huzingatia lakini hivi nilivyotaja ndio vikubwa kwa wengi hata kama hawatasema moja kwa moja kwako, ila kwetu watumishi wanasema, naam vijana wa kiume husema Mtumishi ‘figure ina matter’ na wadada husema ‘uhakika wa matunzo mazuri una matter’.

 

 

Ukweli ni kwamba hii ni mitazamo ambayo imegharimu na inaendelea kugharimu wanandoa wengi sana. Walioko nje ya ndoa hawajui athari zake na walioko kwenye ndoa hawataki kusema maana wanahofia kupata aibu mbele ya jamii licha ya kupitia kwenye maumivu ambayo ni siri yao ingawa kila mmoja amempata yule ambaye alimtaka.

Ukisoma Biblia katika 1Samweli 16:1-13 utaona habari ya Nabii Samweli kwenda kwenye nyumba ya Yese ili kumtia mmoja wa watoto wake mafuta kuwa mfalme wa Israeli kufuatia uasi wa mfalme Sauli. Ndani ya habari hii kuna mafunzo muhimu yanayohusu namna ya kufanya maamuzi katika maisha. Hivyo  nimeona vema kuitumia katika kufafanua somo hili kwani inauhusiano mkubwa sana na uamuzi wa kutafuta mwenza wa maisha.

Biblia katika 1Samweli 16:6-7 inasema Ikawa walipokuja, alimtazama Eliabu, akasema, Yakini masihi wa BWANA yupo hapa mbele zake. Lakini Bwana akamwambia Samweli, Usimtazame uso wake, wala urefu wa kimo chake; kwa maana mimi nimemkataa. Bwana haangalii kama binadamu aangaliavyo; maana wanadamu huitazama sura ya nje, bali Bwana huutazama moyo’.

Tunaona kwamba Mungu hakuwa amemtajia Samweli jina la mtoto ambaye alipaswa kumtia mafuta ila alimwambia  ‘nawe utamtia mafuta yule nitakayemtaja kwako’. Hivyo Samweli alipofika alimwagiza Yese kuwaleta watoto wake wote na kuanza kuwapitisha mbele zake, akisubiri maelekezo ya BWANA kuhusu aliyekusudiwa.

Mtoto wa kwanza wa Yese aliyeitwa Eliabu ndiye alianza, kijana huyu alipopita, Samweli akasema huenda huyu ndiye napaswa kumtia mafuta. Kufuatia wazo hilo, BWANA akamwambia Samweli, Usimtazame uso wake, wala urefu wa kimo chake; kwa maana mimi NIMEMKATAA. Bwana haangalii kama binadamu aangaliavyo; maana wanadamu huitazama sura ya nje, bali Bwana huutazama moyo’.

Habari hii inatufanya tuelewe kwamba wazo na uamuzi wa Samweli wa kutaka kumtia mafuta Eliabu ulitokana na mwonekano  wa nje wa kijana yule kwa maana ya urefu, uzuri wa sura na umbile lake. Jambo hili linatufundisha kwamba kumbe nyuma ya sura ya mtu, umbile lake au mwonekano wake wa nje kuna nguvu au sauti inayoweza kuongoza maamuzi ya mtu au watu wengine, na hivyo ni heri kuwa makini tusiingie kwenye metego huo.

Hivyo kutokea kwenye habari hii yafuatayo ni mambo muhimu kuyajua na kuyazingatia katika suala zima la kutafuta mwenza wa maisha:

  • Usitumie mwonekano wa nje wa mtu (sura yake, kimo au umbile lake) kama kigezo kikuu cha kumchagua au kumkubali awe mwenza wako. Naam uso wake sio moyo wake, kwa sura ya nje anaweza kuwa kondoo lakini kwa sura ya ndani (moyoni) ni mbwa mwitu. Naam ndioa maana imeandikwa Upendeleo hudanganya, na uzuri ni ubatili; Bali mwanamke amchaye Bwana, ndiye atakayesifiwa’ (Mithali 31:30).
  • Umbile la mwenza wako halitakufanya uache kitanda chako na kulala chini, chumba kingine au hata nje ya nyumba, bali tabia ya mwenza wako inaweza kukupelekea kufanya hayo. Naam umbile la mwenza halitakufanya ufikie mahali pa kujutia ndoa yako bali tabia yake inaweza kukupelekea kufanya hayo.
  • Jifunze kumuuliza Mungu, huyu niliyemwona ambaye ninakusudia aje kuwa mke au mume wangu, je nimeona sawasawa na mapenzi yako kwangu au la? Maana wewe umesema ‘Bwana haangalii kama binadamu aangaliavyo’, naam nakuomba unipe macho ya kiroho nione sawasawa.
  • Usitumie mazingira ya nje ya mtu (fedha, mali au elimu) kama kigezo kikuu cha kumchagua au kumkubali awe mwenza wako wa maisha. Naam anaweza kuwa na elimu nzuri, fedha ya kutosha na mali nyingi lakini moyoni mwake hakuna upendo au hofu ya Mungu. Mali na yote yanayofanana na hayo ni vitu mnavyoweza kuvitafuta na kuvipata kwa pamoja ikiwa ndoa yenu ina amani na upendo wa kweli. Kumbuka amani ya kweli haitokani na wingi wa mali alizonazo mtu bali mahusaiano mazuri kati yenu.
  • Kumbuka unahitaji mwenza kwa ajili ya tendo la ndoa pia, sasa anaweza kuwa na umbile zuri, mali au elimu nzuri lakini asikutosheleze katika tendo husika. Bali, unapompa Mungu nafasi akuongoze uwe na uhakika anaangalia nyanja zote na hivyo atakuunganisha na mtu sahihi ambaye mtatoshelezana. Naam, endapo hutampa Mungu nafasi, huenda hata hilo tendo la ndoa unaweza ukawa unalisikia au kulipata kwa kulazimisha ingawa umo kwenye ndoa, hii ni kwa sababu tendo la ndoa halitegemei umbile, elimu au mali, bali tabia, utayari na mahusiano mazuri baina yenu.
  • Usiingie kwenye ndoa kama vile maonyesho au kwa kusikiliza watu wanasema nini, kumbuka ndoa ni ya watu wawili, naam ni wewe ndiye utakayekutana na mateso au raha na si wao. Hivyo pale unapopewa ushauri kuhusu kuoa au kuolewa rudi kwenye Biblia uone neno la Mungu linasemaje juu ya wazo hilo na zaidi mwombe Mungu akuongezee utayari wa kutii mapenzi yake kwenye maisha yako.

Biblia inaeleza wazi kwamba wapo watu wazuri kwa sura na maumbile, hivyo siyo kosa kuwa na mwenza wa aina hiyo na ukifanikiwa kumpata aliyetulia hongera sana. Hata hivyo ni muhimu utambue sio wewe peke yako unayemuona ni mzuri, mpo wengi. Mbaya zaidi ni endapo mwenza wako atakuwa na tabia ya kujiona au kujisika kweli yeye ni mzuri hususani kufuatia sifa anazopewa na watu wa nje. Hivyo ni muhimu ujifunze namna ya kuomba na kuishi na mtu wa aina hiyo, vinginevyo ndoa yako haiwezi kuwa na utulivu.

Hakika ni rahisi kumpenda mtu Kwa kuangalia sura yake, umbile lake au uwezo wake, bali wewe, hakikisha kabla hujaamua kuishi naye unatafuta kujua ikiwa ni wa mapenzi ya Mungu kwako au la. Binafsi kabla sijaoa kuna dada nilimpenda na nilitamani sana aje kuwa mke wangu kwa sababu ya uzuri na upole wa sura yake. Kabla sijamuambia chochote, nilimuliza Mungu kwanza kuhusu dada huyo, BWANA akaniambia huyo si mtu wa mapenzi yangu kwako, wala hautafika naye mbali, mwache, maana najua mawazo ninayokuwazia, naam nikatii na kumwacha ingawa nilimpenda sana.

 Mpenzi msomaji, kwenye ndoa hutaishi na umbile wala sura ya mtu pekee, bali zaidi tabia ya mwenza wako, naam tabia ndiyo inayoamua aina ya maisha ya ndoa yako yatakavyokuwa.  Tabia ya mtu ndiyo inayopelekea wanandoa kulala vyumba tofauti ndani ya nyumba moja, au mmoja kulala chini na mwingine kitandani ndani ya chumba kimoja, tabia ndiyo inayopelekea wanandoa kupigana ilihali wameokoka nk.

Hii ni kwa sababu maisha ya mtu yamefichwa ndani ya moyo wake na si umbile lake wala sura yake wala mali zake. Kumbuka imeandikwa Moyo huwa mdanganyifu kuliko vitu vyote, una ugonjwa wa kufisha; nani awezaye kuujua? (Yeremia 17:9). Naam huwezi kumjua mtu kwa kumwangalia kwa nje ndiyo maana unahitaji kumhusisha Mungu anayeona sura ya ndani (moyo wa mtu) akusaidie. 

Naam kwa kalamu ya mwandishi, nakuhimiza, mpe Mungu nafasi akusaidie na kukuongoza kupata mwenza sahihi wa maisha na si kuangalia umbile la mtu, uzuri wa sura yake, uwezo wake kifedha au kielimu kama vigezo vikuu vya kufanya maamuzi. Siandiki masomo haya kwa sababu naweza kuandika, bali naandika kwa sababu nimeagizwa kuandika ili kuwaepusha wengi na kile ambacho Mtume Paulo alikiita ‘shida iliyopo kwenye ndoa’ na zaidi ili kuwasaidia wengi kulitumikia ipsasvyo kusudi la Mungu kwenye maisha yao, kupitia ndoa zao (asomaye na fahamu).

Utukufu na Heshima vina wewe Yesu, Wastahili BWANA wangu.

Advertisements

8 comments

  1. Narudia Kusoma huu Ujumbe na bado sichoki maana ni ujumbe unaonihusu sana. Ashukuliwe Mungu Kwa jumbe zote, But Kila anaesoma ajaribu Ku-share plz.

    Like

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s