USIKATE TAMAA

Na: Patrick na Flora Sanga

1

Shalom, katika kufundisha ujumbe huu andiko letu kuu la somo ni 1 Samweli 30:1-20. Hii ni habari ya Daudi ambayo inaeleza namna ambavyo Daudi akiwa ameenda vitani, adui zake walikuja wakateka familia na mali zao walizoziacha na kuondoka navyo. Hivyo Daudi aliporejea kutoka vitani na askari wake mia sita ndipo akakuta mji wao umechomwa moto na familia zao wote wametekwa.

Licha ya wanaume hao kulia hadi kuishiwa nguvu, Biblia inasema kwenye inasema hivi Naye Daudi akafadhaika sana; kwa sababu watu walikuwa wakisema kwamba apigwe kwa mawe, kwa maana nafsi za hao watu wote walisononeka, kila mtu kwa ajili ya wanawe na binti zake; lakini Daudi alijitia nguvu katika Bwana, Mungu wake’ (1 Samweli 30:6).

Hadi leo Shetani hutumia roho ya kukatisha tamaa kuwafanya waamini wengi kushindwa kufikia tamati ambayo Mungu ameikusudia kwenye kila eneo la maisha yao. Kumbuka roho ya kukata tamaa inafanya kazi kwa karibu na roho ya hofu. Roho ya hofu na kukatisha tamaa huelekezwa kwa mtu ambaye anatia bidii au amedhamiria kufanya na kufikia hatua hatua kubwa mbeleni.

Katika kuachilia roho ya kukata tamaa zipo njia nyingi ambazo adui hutumia, mojawapo ikiwa ni kutumia maneno ambao ndio mkakati wake mkubwa. Sambamba na maneno, adui hutumia na vitendo pia kuhakikisha anatimiza dhamira yake. Kumbuka lengo la Shetani kuleta roho ya kukatisha tamaa si tu kukufanya ushindwe kufikia malengo bali zaidi ni kukufarakanisha na Mungu ili uone kwamba ahadi zake si za kweli na wala si mwaminifu.

4

Katika kitabu cha 2 Samweli 17:1-2 Biblia inasema Zaidi ya hayo Ahithofeli akamwambia Absalomu, Niache nichague watu kumi na mbili elfu, nami nitaondoka na kumfuatia Daudi usiku huu; nami nitamshambulia wakati atakaokuwa amechoka, na mikono yake imekuwa dhaifu, NAMI NITAMTIA HOFU; na watu wote walio pamoja naye watakimbia; nami nitampiga mfalme peke yake’. Mpenzi msomaji, hivi ndivyo adui anavyowaza hata leo juu ya watoto wa Mungu katika kuhakikisha anawakatisha tamaa na kuwavunja mioyo yao, naam unapaswa kuwa makini na silaha hii ya giza ya maneno.

Hebu tuone mifano kadhaa ndani ya Biblia;

  • Kukatishwa tamaa kwa Jairo wakati anamuomba Yesu amponye mwananwe mgonjwa (Rejea Marko 5:22-23, 35-36). Mstari wa 35 na 36 inasema ‘Hata alipokuwa katika kunena, wakaja watu kutoka kwa yule mkuu wa sinagogi, wakisema, Binti yako amekwisha kufa; kwani kuzidi kumsumbua mwalimu? Lakini Yesu, alipolisikia lile neno likinenwa, akamwambia mkuu wa sinagogi, Usiogope, amini tu’.
  • Kukatishwa tamaa kwa Nehemia wakati ameamua kuujenga ukuta uliobomoka (Rejea Nehemia 2:19, 4:1-3, 7-8). Kwenye ile Nehemia 4:1-3 imeandikwa ‘Lakini ikawa, Sanbalati aliposikia ya kwamba tulikuwa tukiujenga ukuta, akaghadhibika, akaingiwa na uchungu sana, akawadhihaki Akanena mbele ya nduguze na mbele ya jeshi la Samaria, akisema, Wayahudi hawa wanyonge wanafanyaje? Je! Watajifanyizia boma? Watatoa dhabihu? Au watamaliza katika siku moja? Je! Watayafufua mawe katika chungu hizi za kifusi, nayo yameteketezwa kwa moto? Basi Tobia, Mwamoni, alikuwa karibu naye, akasema, Hata hiki wanachokijenga, angepanda mbweha, angeubomoa ukuta wao wa mawe’.

Je unaona nguvu ya maneno katika kukatisha tamaa. Naam kila unapopiga hatua ya kutaka kufanikiwa na kufikia hatua nyingine, Shetani naye anaandaa jeshi la kukukatisha tamaa usifikie malengo yaliyokusudiwa. Hata sasa Shetani yuko kazini akitumia roho ya hofu kukatisha watu wengi tamaa wasipige hatua. Ndiyo maana ujumbe huu unakuja kwako kukuhakikishia kwamba huna sababu ya kukata tamaa.

Kwa nini usikate tamaa?

3

Ukweli zipo sababu nyingi ndani ya Biblia lakini kwa mtazamo wangu sababu kubwa inayozibeba zote ni hii Ninyi, watoto wadogo, mwatokana na Mungu nanyi mmewashinda, KWA SABABU YEYE ALIYE NDANI YENU NI MKUU KULIKO YEYE ALIYE KATIKA DUNIA (1 Yohana 4:4). Haleluya, ukiijua kweli hii na maadam unaenenda kwa uaminifu mbele za Mungu HAKUNA sababu ya kukata tamaa kwa sababu aliye NDANI yako ambaye ni Mkuu (mweza wa yote) anasema;

  • Usiogope, kwa maana mimi ni pamoja nawe; usifadhaike, kwa maana mimi ni Mungu wako; nitakutia nguvu, naam, nitakusaidia, naam, nitakushika kwa mkono wa kuume wa haki yangu (Isaya 41:10)
  • Upitapo katika maji mengi nitakuwa pamoja nawe; na katika mito, haitakugharikisha; uendapo katika moto, hutateketea; wala mwali wa moto hautakuunguza (Isaya 43:2).
  • Kila silaha itakayofanyika juu yako haitafanikiwa na kila ulimi utakaoinuka juu yako katika hukumu utauhukumu kuwa mkosa. Huu ndio urithi wa watumishi wa Bwana, na haki yao inayotoka kwangu mimi, asema Bwana (Isaya 54:17).
  • Tazama, mimi ni Bwana, Mungu wa wote wenye mwili; je! Kuna neno gumu lo lote nisiloliweza? (Yeremia 32:27)

5

Mfalme Daudi naye kwa kuthibitisha kweli hii anatuambia ‘nijapopita kati ya bonde la uvuli wa mauti, Sitaogopa mabaya; Kwa maana Wewe upo pamoja nami, Gongo lako na fimbo yako vyanifariji (Zaburi 23:4). Mtume PAULO anakazia kwa kusema Nayaweza mambo yote katika yeye anitiaye nguvu’ (Wafilipi 4:13). Tena zaidi ya yote BWANA Wetu Yesu anasema ‘… MIMI NIPO PAMOJA NANYI SIKU ZOTE, HATA UKAMILIFU WA DAHARI’.

Naam tukirejea kwenye andiko letu la somo, tunaona kwamba Mfalme Daudi licha ya kukatishwa tamaa si tu na adui zake bali hata askari na rafiki zake hakukubali kukata tamaa, bali BWANA ambaye Daudi alimtegemea, alimtia nguvu mpya hata maandiko yanasema ‘Naye Daudi akawapiga tangu ukungu wa jioni hata jioni ya siku ya pili; hakuna aliyeokoka, ila vijana mia nne waliopanda ngamia na kukimbia. Wala hawakupotewa na kitu, mdogo wala mkubwa, wana wala binti, nyara wala cho chote walichojitwalia hao; Daudi akavirudisha vyote’ (1 Samweli 30:17&19).

Mpenzi msomaji tunaamini ujumbe huu umekuongezea imani ndani yako, NAAM USIKATE TAMAA MTETEZI WETU YU HAI, NI MUNGU MWENYE NGUVU TENA MSHAURI WA AJABU, mpe leo nafasi akusaidie.

…Utaiinua misingi ya vizazi vingi… (Isaya 58:12)

Utukufu na heshima vina wewe Yesu, Wastahili BWANA wetu

Advertisements

13 comments

  1. Mungu akubariki sana kwa ujumbe mzuri.nikweli wakristo wengi tumeshindwa kuzifikia ndoto zetu au maono tuliyo nayo sababu ya vizuizi vinavyo tufanya kukata tamaa.ikiwemo hofu,kusikia maneno ya kuvunja moyo,kushindwa kuthubutu juu ya lile tunalotaka kuona linatokea ktk maisha. Mungu atusaidie na tuzidi kutembea ktk uwepo wake.Ndo maana MUSA aliona ili aweze kuwaongoza wanaIsrael anahitajiuwepo wa MUNGU maana alikuwa akiongoza watu wenye kuvunja moyo na kukatisha tamaa juu ya safari yao,na ndipo MUSA akasema tunaomba uwepo wako uende nasi. Nimebarikiwa na ujumbe.

    Like

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s