Archive for the ‘Uchumi na Siasa’ Category

UFUNGUO WA BARAKA ZAKO KIFEDHA

September 3, 2009

Na: Sanga, P.S.

 Malaki 3:1-12

Ule mstari wa nne na wa tano unasema “wakati ule ndipo dhabihu za Yuda na Yerusalemu zintakapopendeza mbele za Bwana, kama katika siku za kale, na kama katika miaka ya zamani nami nitawakaribieni ili kuhukumu; nami nitakuwa shahidi mwepesi juu ya wachawi, na juu wa wazinzi, na juu yao waapao kwa uongo; na juu yao wamwoneao mwenye kuajiriwa, kwa ajili ya mshahara wake, wamwoneao mjane na yatima, na kumpotosha mgeni asipate haki yake, wala hawaniogopi mimi, asema Bwana wa majeshi”

Mpenzi msomaji sijui kama unajua kwamba neno la Mungu ni jumla ya mawazo na majibu ya Mungu kwa mwanadamu. Kuna siri nyingi sana ndani ya Biblia, ambazo si rahisi kuzielewa mpaka Roho wa Yesu akufunulie kwa utukufu wake utakapomtafuta.

Ilikuwa tarehe 31/08/2008, wakati naomba nilimuuliza Mungu maswali mawili ya kifedha.  Moja lilihusu ujenzi wa kanisa la mahali ninapoabudu na la pili lilihusu mahitaji yangu ya kifedha.  Baada ya maombi hayo ndipo Mungu aliponifunulia siri hii nami nataka nikushirikishe. Ukiweka kwenye matendo siri hii naamini maisha yako ya kiuchumi yatabadilika na kuwa bora zaidi.

Inawezekana maisha yako kiuchumi kwa sasa si mazuri, biashara zako pia hazijakaa vema, miradi yako pia haijakaa vema ni kama haisongi mbele, kuomba unaomba, yumkini na fungu la kumi unajitahidi kutoa, na sehemu ya mapato yako unapeleka kwa watumishi, bado kuna fungu jingine hata maskini unawasaidia.

Huenda pia kama ni mwajiriwa selikarini au taasisi binafsi n.k unaona hautendewi haki katika malipo mbalimbali na hata mshahara wako pia.  Huenda wewe ni yatima au mjane halafu kuna haki zako ambazo zimetekwa na yule adui, huenda ni sehemu ya mirathi yenu, huenda kama wewe ni mjane basi stahili na mali ulizotafuta na mume wako zimechukuliwa na maisha ni magumu, unaona kama Mungu amekusahau na umeenda kwenye vyombo vya sheria lakini ufumbuzi bado haujapatikana nk.

Leo nina habari njema kwako, usidhani Mungu amekusahau, isipokuwa wewe ndio umemsahau, “Naam umemsahau”.  Mungu anachotaka ni kukupigania katika haki zako.  Mungu hafurahii unayoyapitia anataka upate haki zako zote.  Sasa ili uweze kupata haki zako ni lazima ujifunze na uanze kutoa dhabihu/sadaka za haki na za kumpendeza yeye.

 Yawezekana pia baraka/haki zako  zimetekwa na wachawi, wazinzi, na watu waapao kwa uongo na wenye kukuonea. Wewe huna uwezo wa kuwashinda hawa watu kwa nguvu zako, naam  Mungu anao uwezo huo. Nguvu za Mungu za kukupigania na kurejesha baraka/haki zako zimo katika wewe kutoa sadaka za haki na za kumpendeza yeye.  i.e Kadri unavyotoa sadaka za haki ndivyo unavyomkaribisha  Mungu kukupigania na mbili ndivyo unavyowasogeza adui zako mbele za Mungu awashughulikie. Unamfanya Mungu asistarehe juu ya adui zako.

Mungu anposema  wachawi uwe na hakika anazungumzia watu ambao wanalenga kuharibu uchumi na mafanikio yako kwa ujumla katika kila nyanja  biashara,kikazi,kilimo, kiroho,kihuduma nk, na  anaposema wazinzi ana maana mbili moja ni hawa wazinzi/ makahaba wa kawaida ambao yumkini unatafuta fedha yako kwa jitihada lakini inaishia kwa hao na pili ni wale waganga wa kienyeji na watumishi/manabii wa uongo, wanaosema Bwana amesema toa hiki na kile utabarikiwa, huku mioyoni mwao wakijua hayo ni mawazo yao na si Bwana. Kibiblia huu ni  uzinifu wa rohoni. Yaani wamezini katika roho zao kwa kujifanya wana nena neno la Bwana kumbe ni mawazo yao.

Na anaposema waapao kwa uongo maana yake anazungumzia waongo kwa ujumla wanaweza kuwa washirika wako kibiashara, kikazi, kihuduma n.k watu wanaotumia uongo kukuibia pesa yako, muda wako, maendeleo yako wanaokopa wasilipe n.k Je kwa nini hayo yote yanakukuta wewe? . Ni kwa sababu bado hujatoa dhabihu za haki na za kumpendeza Mungu, naam bado hujatoa.

Je, Kutoa dhabihu za haki na za kumpendeza Mungu ndio kukoje?

Ni kutoa kwa muda na uongozi wa Mungu matoleo yako mbalimbali.  Si watu wengi wenye nidhamu hii. Pesa na utajiri ambao Mungu anakupa mkononi mwako ni kwa ajili ya kuimarisha agano lake pia.  Yaani kuhakikisha makusudi yake hapa duniani yanafanikiwa kwa kutumia watu anaowabariki.  Kumbuka kufanikiwa kwa makusudi ya Mungu duniani kunategemea utiifu wa watu wake duniani.  Sasa hii ni pamoja na wewe kama mtu wa Mungu kutoa fedha yako kwa ajili kazi ya Mungu hapa duniani.

Suala sio kutoa tu, bali ni kutoa kwa kufuata muongozo wa Roho Mtakatifu ndani yako kwa maana ya wapi upeleke sadaka yako na pili kutoa kwa muda unaotakiwa kutoa kwa maana ya lini/wakati gani unatakiwa kutoa.

Jambo hili linaweza kuonekana gumu kwa jinsi ya kibinadamu, lakini huku ndiko kuongozwa na Roho Mtakatifu katika utoaji.  Kama ukiweka mahusiano yako na Roho Mtakatifu kuwa mazuri ni rahisi sana kuona uongozi wake juu ya matoleo yako.  Fahamu kwamba baraka za mtaoaji zimefungwa katika muda na eneo/mahali anapotoa.  Hii ina maana kila sadaka unayotoa ina baraka zake.  Sasa baraka hizo zinategemeana na namna unavyotoa kwa maana ya muda na eneo.

Kwa hiyo jifunze kutoa kwa uongozi wa Mungu, kabla hujatoa sadaka yako, jifunze kumuuliza Mungu je sadaka hii napeleka wapi na kwa muda gani?     Kwa kufanya hivyo utakuwa umetengeneza mazingira ya Mungu kufungua baraza zako kifedha/kiuchumi n.k. Kama huoni baraka za Mungu kifedha kwako huenda ni kwa sababu umezizuia kwa kutotoa dhabihu (sadaka) za haki na za kumpendeza Mungu. Neno kumpendeza Mungu linawakilisha kiasi/kiwango na muda. Maana yake toa kwa kiwango anachotaka yeye kwa ajili ya kazi yake na si kwa kiwango unachotaka wewe na pili toa kwa muda anaotaka yeye na si wewe. Kinachosisitizwa hapa pia ni uaminifu katika kutoa na si kumuibia Mungu (Malaki 3:8).

Ikumbukwe kwamba hapa sizungumzii sadaka yako ya kawida uliyopanga kutoa kanisani wakati wa Ibada.  Bali nazungumzia sadaka maalumu ambayo unataka kutoa kwa ajili ya wahitaji, wajane, yatima, zaka/fungu la kumi, kwenye huduma mbalimbali, watumishi nje ya eneo unaloabudu nk. Hii ni sadaka ambayo Mungu anakubariki na ndani yako kabisa unasikia msukumo wa kutoa kwa ajili ya kazi yake.  Naam naamini huwa kuna nyakati unakutana hali kama hii.

Sasa unapotaka kutoa sadaka ya aina hii ndipo unapopaswa kumuliza Mungu vizuri juu ya wapi, lini na kwa kiwango gani utoe. Japo wakati mwingine Mungu huwa anasema na mtu au watu moja kwa moja kwamba pesa hii peleka mahali fulani. Sasa wengi wanapinga kwa kuwa huenda kanisani mwao mafundisho waliyopewa wameambiwa sadaka yoyote inapaswa kutolewa kanisani tena wanapoabudu tu kitu ambacho Kibiblia si kweli.  

 Kwa hiyo ukikuta ndani yako msukumo wa Mungu unakuongoza kutoa eneo tofauti na lile ulilozoea usiogpe. Jambo la kufanya ni kuuliza tu vizuri kwa Mungu tena ili kuthibitisha maana huo ni utaratibu wa Mungu ili kufanikisha kazi yake , kuwatunza watumishi wake na wahitaji kupitia baraka anazoachilia kwa watu wake.

Ni vizuri nikatoa angalizo hili, kwenye masuala ya fedha makanisa mengi yameweka utaratibu wao na sheria zao kuhusu matoleo mbalimbali ikiwemo  sadaka na mafungu ya kumi. Na mara nyingi makanisa yanataka utaratibu huo ufuatwe na uheshimiwe. Zipo taratibu ambazo hakika hata Mungu zinambariki lakini pia zipo taratibu ambazo kweli si za Kibiblia. Kama wewe ni msomaji wa Biblia naamini bila shaka utakubaliana na kile nimeandika kwenye ujumbe huu kwa msaada wa Roho Mtakatifu. Yesu alisema ninyi mkikaa katika neno langu mmekuwa wanafunzi wangu kwelilkweli, tena mtaifahamu kweli, nayo hiyo kweli itawaweka huru  (Yohana 8 :31-32). Mfano kanisani ni mojawapo ya maeneo ambayo mtu anaweza kutoa fungu la kumi. Yapo na maeneo mengine mengi kama wahitaji, watumishi/watakatifu,  huduma mbalimbali nk. Kwa hiyo ni suala la kumsikiliza Mungu anakuongoza kutoa wapi na kwa kiwango gani. Unaweza pia kuwa na sadaka au fungu la kumi na Bwana akakuongoza kuligawa kwenye mafungu kadhaa tegemeana na maeneo na kiasi anachotaka upeleke.

 Siku hiyo 31/08/2008 Mungu alinifundisha kama nataka kuona mabadiliko kwenye masuala ya kifedha katika maisha yangu basi nifanye hayo niliyoandika hapa. Naam mwaka umepita tangu aliponijulisha hili na nimelifanyia kazi na kuthibitisha kuwa Mungu si mtu hata aseme uongo, maneno yake na ahadi zake ni kweli na amina.

 Maana haki zangu na baraka zangu ambazo Shetani aliziiba zimerejeshwa. Lakini nimegundua kwa kutendea kazi neno hili kumbe hata baraka zangu za mbele ambazo Bwana Mungu amekusudia nizipate nazo zinakuja kwa wakati na kwa kiwango kilichokusudia nizipate. Na hivyo nimejifunza kwamba kutoa sadaka kwa nidhamu ya eneo, muda na kiwango ni kinga dhidi ya baraka zangu za kiuchumi katika siku za mbele/zijazo.

 Lengo langu ni kufundisha kweli ya neno la Mungu ili watu wabadilike katika maisha yao ya kiuchumi. Naam anza sasa kwa kuwa na nidhamu katika matoleo yako. Hakika utaona baraka za Mungu katika kila nyanja ya maisha yako. Hata kama kuna haki/baraka zako ziliibiwa zitarejeshwa. Vitarejeshwa maana Mungu si mtu aseme uongo na  analiangalia neno lake apate kulitimiza.

Asomaye na afahamu.

KWA NINI ULIZALIWA AU KUUMBWA?

February 5, 2008

Na: Patrick Samson Sanga.

Mwanzo: 1:26“Mungu akasema, Na tufanye mtu kwa mfano wetu, kwa sura yetu, WAKATAWALE samaki wa baharini na ndege wa angani, na wanyama, na nchi yote pia na kila chenye kutambaa kitambaacho juu ya nchi”

Katika waraka huu nataka tujifunze juu ya kusudi la wewe kuumbwa na nini ufanye ili uweze kutawala.    Zipo sababu nyingi za wewe kuumbwa lakini moja wapo na kubwa ni ili wewe uweze kutawala. Dhana ya  utawala ni pana, mimi nimeigawanya katika nyanja za kiroho, kidini, kisiasa, kiuchumi, ki-ardhi, kibiashara, ki-taaluma nk.
Sasa aina ya utawala ninayotaka kuzungumza ni utawala katika nyanja ya siasa inayopelekea utawala katika serikali. Yafuatayo ni mambo ya msingi ambayo yatakusaidia wewe uweze kutawala sawasawa na kusudi la Mungu la kukuumba;

(a)Kwanza amini kwamba wewe unaweza kuwa kiongozi mzuri na pia siku moja utakuja kuwa kiongozi mzuri  katika serikali ya nchi yako. Amini kwamba hauna upako wa kupiga kura tu, bali pia tayari Mungu ameshakupaka mafuta (upako) wa kupigiwa kura na wakati ukifika wapiga kura watathibitisha hilo.

(b) Pili, amini kwamba inawezekana kabisa kuokoka na wakati huohuo ukawa mwanasiasa na kiongozi mzuri wa taifa lako. Jifunze kutoka kwa wafalme mbalimbali katika Biblia kama vile Daudi, Yehoshfati nk. Siasa sio mchezo mchafu kama wengi wanavyofikiri, shida ipo kwa wale waliojiingiza kwenye siasa. Kama wanasiasa unawaona kama hawafai kwa kuwa ni waongo, au wala rushwa haina maana siasa ni mbaya. 

(c)Fanya maamuzi ya kujiunga na chama chochote chenye sera nzuri katika nyanja zote za msingi na hasa kiuchumi. Nakushauri kabla hujajiunga na chama chochote, soma kwanza sera zao, uzielewe na kuzipima vizuri na kisha sasa amua kujiunga na chama hicho baada ya kuwa umeridhika na kuamini kwamba unaweza fanya nao kazi.

(d)Gombea kila aina ya uongozi katika chama chako kwa nafasi zake mbalimbali.
Kuanzia chini mpaka nafasi ya juu. Chukua fomu za uongozi, jaza bila kuwa na shaka, mwombe  Mungu akufanikishe, usiogope kushindwa katika uchaguzi, hayo ni matokeo na haina maana kwamba haufai, huenda sio wakati wa Bwana lakini pia kama kuna makosa uliyofanya jirekebishe

(e)Jenga mahusiano mazuri na makundi mengine katika jamii.
 Usiwabague watu kwa rangi, umri, kabila wala dini zao. Maana hao watu kwanza ndio utakaowaongoza ukipita, wao ndio watakaokupigia kura na zaidi baadhi
yao utafanya nao kazi katika ofisi moja.

(f)Mwisho ongeza ufahamu na Imani yako kuhusu siasa/uongozi. Nenda kwenye Biblia soma mistari yote inayohusu mambo ya utawala na uongozi ili uongozeke kiimani na pia zaidi ya hapo pia ongeza elimu ya dunia hii kuhusu mambo ya siasa. 

Naamini ujumbe huu mfupi utakubadilisha kufikiri kwako kuhusu utawala (siasa) na kisha utayafuatilia mambo ya uongozi kwa karibu, hii ikiwa ni pamoja na kujiunga na chama chochote cha kisiasa hapa nchini. 

KWA NINI TATIZO LA FEDHA LIMEKUWA SEHEMU YA MAISHA YA WAKRISTO?

February 6, 2007

Na: Patrick Samson Sanga. 

Biblia imeshaweka wazi katika Yerema 29:11 na 3 yohana 1:2 kwamba mawazo aliyonayo Mungu juu yetu ni mawazo/mipango ya kutufanikisha, si hivyo tu bali anataka tufanikiwe katika mambo yote. Pia tunajua kwamba fedha na dhahabu ni mali ya Bwana si hivyo tu bali sehemu kubwa ya Biblia imejaa ahadi za Mungu za kutufanikisha kifedha na mafundisho mengi ya pesa.

Sasa licha ya haya yote na ukweli kwamba tumemwamini huyu Yesu lakini bado maisha ya mkristo mmoja mmoja, wakristo wengi, kanisa kwa ujumla, kwaya, makundi ya kiroho na huduma mbalimbali hali yake ya kifedha ni ngumu. Kila mtu analalamika juu ya pesa, mpaka imefika mahali tatizo la fedha limekuwa sehemu ya maisha.

Mikutano, semina tumeshindwa kufanya kisa fedha, vijana wameshindwa kuoa kisa pesa, kwaya hazirekodi kisa fedha. Kitu gani kimetokea kwa wakristo. Wazungu wanasema “Something must be wrong some where” maana yake lazima kuna kitu hakijakaa sawasawa mahali fulani.

Kusudi la waraka huu mfupi ni kukuelezea sababu ambazo zimepelekea tatizo la fedha kuwa sugu na kwa sehemu ya maisha kwa wakristo wengi. Sababu hizo ni ;

Moja, kukosa maarifa (mafundisho) ya kutumia fedha ki-Mungu.
 Hosea 4:6a Fedha ina kanuni zake za matumizi. Hivyo kushindwa kujua kanuni hizo na namna ya kuzitumia hizo fedha ki-mungu basi tatizo litaendelea kuwapo.

Mbili, matumizi ya fedha ya Mungu nje ya kusudi lake.

Hagai 2:8, Sikiliza fedha ni mali ya Bwana, hata ikiwa mikononi mwako bado ni ya Bwana, hivyo ni lazima itumike kwa mapenzi yake, maana kila pesa anayokupa ndani ina kusudi fulani au anakupa kwa lengo fulani.

Tatu, Roho ya mpinga kristo inafanya kazi ndani ya fedha.
 2 wathesalonike 2:7, sikiliza, shetani anajua ukiwa na fedha yeye atakuwa na hali ngumu sana maana utaituma hiyo fedha kuimarisha agano la Bwana, hivyo ameweka Roho ya mpinga kristo ndani ya fedha ila kupinga  fedha isiende kwa watu wa Mungu ili washindwe kumtumikia Mungu.

Nne, kukosa nidhamu katika matumizi ya fedha.

Tito 3:14 Watu wengi hasa waliokoka, hawana nidhamu katika matumizi ya fedha pindi inapofika katika mikono yao. Hawana malengo mazuri katika mtumizi ya fedha na kwa sababu hiyo wanajikuta fedha wanayoipata inatumika kienyeji na kwa sababu hiyo tatizo la fedha lina baki palepale.

Tano,Ufahamu mdogo wa Neno la Mungu kuhusu fedha.
 Wakristo wengi sana wanayo mistari mingi sana inayozungumza uponyaji na kutoa mapepo, na hata imani yao imeongezeka kwenye maeneo hayo. Lakini kwenye eneo la pesa ufahamu wao ni mdogo sana, si wengi wanaopata mafundisho katika nyanja ya fedha ya kutosha.

Sita, Kuwategemea wanadamu na si Mungu .
Katika Yeremia 17:5 Mungu ametoa ole kwa wale wanaowategemea wanadamu.Hii pia imekuwa sababu kubwa sana ya tatizo la pesa kuwa sugu. Ni kweli watu wanamuomba Mungu awabariki, lakini mioyo yao inawategemea wanadamu na tayari ole imeshatiliwa kwa mtu anayemtegemea mwanadamu ki-mafanikio.

Mwisho, ni vifungo na laana za kifamilia, kiuokoo, kitaifa nk.

 Kwenye eneo la pesa, kuna baadhi ya watu wamefungwa wasifanikiwe kifedha katika ulimwengu wa kiroho. Hili ni tatizo la kiroho zaidi na pia wengine ni laana zinazotokana na kushindwa kulijua neno la Mungu. Soma kumbukumbu 28:15-60.

Ni maombi yangu kwamba Mungu akusaidie kuwa na mahusiano mazuri na yeye hasa kwenye eneo la fedha ili uone baraka zake.

KWA NINI MUNGU ANATAKA WATU WAKE WAWE MATAJIRI?

November 27, 2006

Na; Patrick Samson Sanga.

Ile mwanzo 12:2 neno inasema “nami nitakufanya wewe kuwa taifa kubwa, na kukubariki, na kulikuza jina lako, nawe uwe baraka”. Na Mwanzo 13:2 inasema“Naye Abramu alikuwa ni tajiri  kwa mifugo, na kwa dhahabu”.

Hapa tunaona jinsi Mungu anavyoweka ahadi ya kumbariki Abramu na kumfanya kuwa taifa kubwa. Kwenye sura ya 13 tunaona tayari Mungu ameshaanza kumbariki inasema alikuwa tajiri kwa mifugo, kwa fedha, na kwa dhahabu. Bado katika 3Yohana 1:2 Mungu anasema “mpenzi naomba ufanikiwe katika mambo yote na kuwa na afya yako, kama vile roho yako ifanikiwavyo .

Mpaka hapa tunaona kabisa ni mpango wa Mungu kutufanikisha katika mambo yote, hii ni pamoja na mafanikio ya kifedha. Na utajiri ambao Mungu anataka tuwe nao sio utajiri mdogo .

Sasa swali ni kwamba kwa nini Mungu anataka tuwe matajiri? Maana kuwa tajiri bila kujua sababu za kuwa na huo utajiri utashindwa kujizuia kwenye matumizi mabovu ya huo utajiri (Fedha). Huenda zipo sababu nyingi, lakini mimi nataka nikuonyeshe sababu tatu za kibibilia.

Sababu ya kwanza , kulinda mawazo na mikakati ya Mungu kwa watu wake.

 Yeremia 29:11. Mhubiri 7:12 “Kwa maana hekima ni ulinzi kama vile fedha ilivyo ulinzi na ubora wa maarifa ni ya kwamba hekima humhifadhi yeye aliyo nayo” Mithali 18:11 “ Mali ya mtu tajiri ni mji wake wa nguvu; Ni kama ukuta mrefu katika mawazo yake .

Kwenye kitabu cha Yeremia 29:11 Mungu anasema nayajua mawazo ninayowawazia, si mawazo mabaya, ni mawazo ya amani ………..Sasa ukiunganisha mawazo ya mhubiri 7:12 na mithali 18:11 utupata sentensi hii. Mungu anapokupa utajiri (fedha), anakutajirisha ili kulinda mawazo (mipango) na mikakati ya Mungu ambayo anakupa kabla ya kukupa hizo pesa kwa watu wake. Fedha yoyote ambayo Mungu anaileta mikononi kwako kumbe ina makusudi, mipango ya Mungu ndani yake.

Mungu anayo mipango na njia za kuwafanikisha watu wake kiuchumi, kimwili, kibiashara, kimaisha  n.k. sasa hii mipango inalindwa na nguvu ya fedha. Maana kama watu wake watakuwa masikini basi mipango aliyo nayo juu ya kanisa, familia, nchi n.k. basi si tu haitatekelezeka vizuri bali pia itanunuliwa na shetani kwa fedha yake. Hii ina maana Mungu anataka tuwe na nguvu ya kimaamuzi na ya utawala kwa yale anayotuagiza Mungu kwa sababu kwa fedha.

Sababu ya pili , Ili kuliimarisha agano lake.

kumbukumbu 8:18 Bali utamkumbuka Bwana, Mungu wako maana ndiye akupaye nguvu za kupata utajiri, ili ALIFANYE imara agano lake alilowapa baba zako, kama hivi leo.

Hapa tunaona wazi kabisa kwamba Mungu anasema ninakupa huo utajiri ili kulifanya agano lake kuwa Imara. Je agano hili ni lipi? Yeremia 31:31 inasema “Angalia, siku zinakuja, asema BWANA, nitakapofanya agano jipya na nyumba ya Israeli, na nyumba ya Yuda, …. Nitatia sheria yangu ndani yao, na katika mioyo yao nitaindika; nami nitakuwa Mungu kwao, nao watakuwa watu wangu.

Agano ambalo Mungu anataka uimarishe kwa fedha anayokupa ni la yeye kukaa na watu wake. Maana yake tumia fedha anayokupa kujenga na kuimarisha uhusiano mzuri kati ya Yesu na watu wake.Uhusiano wa Yesu kama mwokozi, Rafiki, mpanyaji, Bwana n.k kwa watu wake maana yake ni hii, tumia fedha kufanya jambo lolote maadamu una hakika litapelekea uhusiano wa mtu (watu) na Yesu kuimarika na jina la Yesu kutukuzwa. Na kwa sababu hiyo utukufu wa mwisho wa nyumba hii/agano hili utakuwa ni mkuu kuliko ule wa kwanza, Hagai 2:8

Sababu ya tatu, ili tukopeshe na sio kukopa .

Kumbukumbu la Torati 28:12 inasema Atakufunulia Bwana hazina yake nzuri … Nawe utakopesha mataifa mengi, wala hutakopa wewe .Sikiliza tumeshaona katika mithali 18:11 kwamba mali ya mtu tajiri ni mji wake wenye nguvu… kwa lugha nyepesi maana yake fedha ya mtu tajiri ni nguvu ya huyo mtu kwenye mji aliopo/ au ambao yupo. Kwa kuwa akopaye ni mtumwa wake akopeshaye, hivyo utakapokopesha maana yeke utakuwa na nguvu juu ya maamuzi na hisia za huyo au hao watu uliowakopesha.

kama tukibakia kukopa tutakuwa watumwa na kwa sababu hiyo ndiyo maana Mungu anatupa utajiri kwa mtu mmoja, familia, kanisa, nchi n.k

Naamini sehemu ya kwanza ya somo hili litakusaidia katika matumizi ya utajiri ambao Bwana Mungu amekupa.

Ubarikiwe.