NAMNA UNAVYOWEZA KUTUMIA NAFASI YA MLINZI KWENYE ULIMWENGU WA ROHO KUFANYA MAOMBI YENYE MATOKEO MAZURI ZAIDI (Sehemu ya 1)

Na: Patrick Sanga

 

Mada: Tafsiri ya kuwa Mlinzi katika ulimwengu wa roho

Shalom, tunapoanza mwezi huu wa Julai 2017, nimeona ni vema kuanza pia mfululizo wa somo hili muhimu ambalo naamini si tu litabadilisha maisha yako bali litabadilisha na kuomba kwako. Lengo la somo hili ni (a) kuongeza ufahamu wako kuhusu nafasi ya Mlinzi kama Mwombaji (Mwombezi) na mwisho ni (b) Kuboresha mfumo wako wa kuomba uwe na matokeo mazuri zaidi.

Mambo mengi mabaya yanayotokea leo ni matokeo ya walinzi kutojua na kutofanya wajibu wao ipasavyo kwenye nafasi zao katika ulimwengu wa roho. Ukisoma Biblia utaona Mwanadamu amepewa nafasi ya kuwa ‘Mlinzi’ katika nyanja mbalimbali za maisha ili kufanikisha makusudi ya Mungu hapa duniani. Rejea ya Ufunuo wa Yohana 5:10 inatufanya tujue kwamba kila aliyeokoka ni Mlinzi, kinachotutofautisha ni nafasi au maeneo ya ulinzi ambayo tumepewa kuwajibika.

Suala la kuweka ‘walinzi’ katika maeneo mbalimbali ni utaratibu ambao Mungu ameuweka na unatoa uhalali na fursa ya pekee kwa pande zote kuwa karibu kimawasiliano. Naam, kufanikiwa kwa kusudi lake duniani kunategemea nidhamu na utiifu wa ‘walinzi’ wake kwenye nafasi alizowaweka.

Biblia katika Ezekieli 33:7 inasema ‘Basi, wewe, mwanadamu, nimekuweka kuwa mlinzi kwa nyumba ya Israeli, basi ulisikie neno hili kinywani mwangu, ukawape maonyo yangu’. Pia ukienda kwenye Isaya 62:6-7 imeandikwa ‘Nimeweka walinzi juu ya kuta zako, Eee Yerusalemu; hawatanyamaza mchana wala usiku; ninyi wenye kumkumbusha BWANA, msiwe na kimya; wala msimwache akae kimya, mpaka atakapoufanya imara Yerusalemu, na kuufanya kuwa sifa duniani’.

Maandiko haya yanatufanya tujue kwamba yako makusudi au mambo ambayo Mungu anahitaji kufanya juu ya nchi, miji, kanisa, ofisi, ndoa, mtu au watu nk. Naam ili kuyafanikisha anahitaji ‘Mlinzi au Walinzi’ atakaowatumia kufanikisha makusudi yake. Swali muhimu kujiuliza ni, Je, Mungu anaposema nimekuweka kuwa ‘MLINZI’ wa eneo fulani maana yake nini? Naam katika ulimwengu wa roho, unapowekwa kuwa Mlinzi wa eneo fulani maana yake ni;

  • Umewekwa kuwa Kiongozi wa eneo husika (Waebrania 13:17, Ufunuo 5:10)

Kuwa Mlinzi wa eneo fulani katika ulimwengu wa roho ni kuwa kiongozi wa eneo husika katika mambo au masula mbalimbali ya eneo lako la ulinzi. Huu ni wajibu wa kufanya maamuzi kwa niaba ya watu wa eneo lako sambamba na kuleta ufumbuzi wa changamoto zenye kuwakabaili.

Kumbuka mlinzi ndiye mwenye uwezo wa kuona jambo lolote linalotaka kuja kwenye eneo lake na ki-nafasi ana uwezo wa kuruhusu litokee au kuzuia lisitokee. Ikiwa ni jambo ambalo halina budi kutokea basi anayo fursa ya kuwaonya watu wake wajipange kukabiliana na jambo husika (Wimbo Ulio Bora 3:3, 2Samweli 12:14-19).

  • Umewekwa kuwa Mwonyaji wa eneo lako la ulinzi (Ezekieli 33:1-9)

Daima Shetani hupambana kuhakikisha watoto wa Mungu, wanaishi nje ya mapenzi ya Mungu kwenye maisha yako, yeye huja ili aibe na kuchinja na kuharibu. Hivyo ili watoto wa Mungu waweze kuepushwa na mabaya hayo, wanahitaji Mlinzi ambaye anajukumu la kuwaonya watu wa eneo lake kadri naye anavyopokea maonyo husika toka kwa Mungu. Naam, haya ni maonyo ambayo yana gharama kubwa kwa kila upande kama yatapuuzwa (Eze 3:26-27)

  • Umewekwa kuwa Mtoa taarifa wa eneo lako la ulinzi (Isa 21:6, 11 & Yer 6:17)

Siku zote taarifa inalenga kumpa mtu ufahamu wa nini kipo au kinakuja na hivyo kuwa fursa ya kujiandaa kukabiliana na jambo husika. Mwanadamu kama mlinzi una nafasi kubwa ya kutoa taarifa za msingi kwa watu wa eneo lako ili zifanyiwe kazi kwa wakati. Naam kadri Mungu anavyokupa taarifa za eneo lako nawe fanya hima kuzitoa kwa nyakati zilizoamriwa ili kufanikisha malengo.

  • Umewekwa kuwa Mshauri wa Mungu kwenye eneo lako la ulinzi

Mlinzi katika ulimwengu wa roho ni mshauri wa Mungu wa masuala ya kiroho kwenye eneo lake. Naam kwa nafasi hii Mlinzi anaweza kwenda mbele za Mungu na kuzungumza naye juu ya kile ambacho anataka kifanyike au kisifanyike kwenye eneo lake au kwa watu wa eneo lake (Kutoka 32:9-14)

Kutoka 39:10 inasema BWANA akamwambia Musa ‘Basi sasa niache, ili hasira zangu ziwake juu yao, niwaangamize… Je umeliona lile neno linalosema‘niache’. Kitendo cha Mungu kumwambia Musa ‘basi sasa niache’ kinatuonyesha kwamba,si tu Musa alikuwa kiongozi wa wana wa Israeli, bali, zaidi alikuwa ‘MLINZI wao’ na kwa sababu hiyo hakuna ambaye angeweza kufanya jambo juu yao bila ridhaa yake. Nafasi yako kama mlinzi ina thamani kubwa sana hivyo itumie ipasavyo kwa manufaa yako na watu wa eneo lako binafsi kama Musa alivyoitumia.

  • Umewekwa kuwa Mwombaji wa eneo lako la ulinzi (Isaya 62:6)

Kuomba ni wajibu mkubwa zaidi ambao Mlinzi amepewa kwenye eneo lake la ulinzi, wajibu huu ndio unaowezesha majukumu yake mengine kufanyika ipasavyo. Mlinzi wa eneo anapswa kujua sababu na makusudi ya yeye kuwa mlinzi kwenye eneo husika ndipo atakuwa kwenye nafasi ya kudumu kuomba, ili kuhakikisha yale ambayo Mungu anayo moyoni mwake, kuhusu eneo lake la ulinzi yanatimia. Huu ni wajibu unaokutaka kuomba na kufikiri kama Mlinzi wa eneo husika tena bila kukata tamaa (Luka 18:1).

Ndugu zangu, nafasi ya ulinzi katika ulimwengu wa roho, ni nafasi ya pekee sana ambayo Mungu ametupa watoto wake. Haya matano ndio majukumu ambayo Mlinzi anapaswa kuyafanya kutokana na nafasi yake. Hata hivyo kwa kuwa somo hili linahusu maombi, kuanzia sehemu ya pili ya ujumbe huu nitaaingia ndani kufundisha kuhusu nafasi ya mlinzi kama  mwombaji wa eneo lake la ulinzi. Naam binafsi nimejifunza kwamba kufanikiwa kwa kusudi la Mungu hapa duniani si tu kunategemea utiifu wa watu wake ,bali zaidi, kunategemea namna Walinzi aliowaweka wanavyozitumia nafasi zao katika ulimwengu wa roho na hivyo kuleta matokeo yaliyokusudiwa kwenye ulimwengu wa mwili. Fuatilia mfululizo wa somo hili, utaelewa siri iliyoko ndani ya ujumbe huu muhimu kwa nyakati tulizonazo.

Tutaendelea na sehemu ya pili …

Utukufu na heshima vina wewe Yesu, Wastahili BWANA.

Advertisements

4 comments

  1. Amen!!!. Ubarikiwa sana mwana wa Mungu aliye hai nimejifunza mengi sana nami nitafundisha darasa langu Amen

    Like

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s