FAHAMU UMUHIMU WA NAFASI YA MTU AU WATU WENGINE KWENYE MAISHA YAKO KIBIBLIA (Sehemu ya mwisho)

Na: Patrick Sanga

Mada: Maisha ya Musa kama mfano wa kusisitiza umuhimu wa watu wengine kwenye maisha yako

Katika sehemu ya pili niliandika kuhusu makundi muhimu kuyaombea kama watu ambao wameunganishwa kwenye maisha yako. Ili kusoma sehemu hiyo tafadhali bonyeza link hii https://sanga.wordpress.com/2017/04/20/fahamu-umuhimu-wa-nafasi-ya-mtu-au-watu-wengine-kwenye-maisha-yako-kibiblia-sehemu-ya-pili/ Ndani ya Biblia kumejaa fafanuzi (mifano) nyingi zinazoeleza dhana hii kwa upana hivyo ni jukumu lako kujifunza ili kuongeza ufahamu wako. Katika sehemu hii ya mwisho nitakuonyesha mfano mmoja tu wa maisha ya Musa ili kukujengea msingi mzuri wa somo hili na kufuatilia mifano mingine. Naam fuatana nami sasa tuendelee;

Katika viongozi wa kiroho waliopata changamoto kubwa za wale waliwaongoza, hakika  Musa ni mmoja wao. Siku moja, Mungu alimwambia Musa … Mimi nimewaona watu hawa, na tazama, ni watu wenye shingo ngumu basi sasa NIACHE, ili hasira zangu ziwake juu yao, niwaangamize, nami nitakufanya wewe uwe taifa kuu (Kutoka 32:9-10). Mpenzi msomaji, umeona namna Mungu alivyokuwa amefikia mahali pa kukasirika hata kukukusudia kuangamiza taifa zima, kwa sababu ya uovu na uasi wao?   

Pamoja na kusudio hilo umeshawahi kujiuliza kwa nini hakuwaangamiza moja kwa moja hadi atake ushauri au kibali kutoka kwa Musa? Hiki ndicho nilichokisisitiza katika sehemu ya kwanza ya somo hili, kwamba wapo watu ambao wameunganishwa kwenye kusudi la maisha yako na hivyo wanahusika kwa namana moja au nyingine na maisha yako.  Kitendo cha Mungu kumwambia Musa SASA NIACHE NIWAANGAMIZE, ina maana asingeangamiza hadi kwa ridhaa ya Musa, naam Musa ndiye alikuwa na uamuzi wa kukubali au kukataa.

 

Je unajua Musa alimjibuje Mungu? Biblia inasema hivi  ‘Musa akamsihi sana Bwana, Mungu wake, na kusema, Bwana, kwa nini hasira zako kuwaka juu ya watu wako uliowaleta kutoka nchi ya Misri kwa uweza mkuu, na kwa mkono wenye nguvu? Kwa nini Wamisri kunena, wakisema, Amewatoa kwa kuwatenda uovu, ili apate kuwaua milimani, na kuwaondoa watoke juu ya uso wa nchi? GEUKA KATIKA HASIRA YAKO KALI, UGHAIRI UOVU HUU ULIO NAO JUU YA WATU WAKO. Mkumbuke Ibrahimu, na Isaka, na Israeli, watumishi wako, ambao uliwaapia kwa nafsi yako, na kuwaambia, Nitazidisha kizazi chenu mfano wa nyota za mbinguni; tena nchi hii yote niliyoinena nitakipa kizazi chenu nao watairithi milele. Na Bwana AKAUGHAIRI ule uovu aliosema ya kwamba atawatenda watu wake’ (Kutoka 32:11-14).

Je umeona ushauri wa Musa kwa Mungu kiasi cha kugeuza nia ya BWANA kwa watu wake? Ushauri huu wa Musa kwa Mungu unatufanya tujue kwamba kwa hakika Musa alikuwa ni kiongozi wa kipekee sana. Kupitia mfano huu yafuatayo ni mambo ambayo natamani ujifunze;

  • Musa alijua kwamba yeye ndiye aliyepewa jukumu la kuwatoa wana wa Israeli, Misri na kuwaingiza kanani, sio wakafie jangwani. Naam na hata kama ingebidi kufa sio kufia katika zamu yake. Hii ni kwa sababu katika ulimwengu wa roho, Musa alikuwa Mlinzi wa wana wa Israeli na kwamba kama kiongozi wao alikuwa anawajibika kwa lolote linalohusua uwepo wao na maisha yao.
  • Musa alikuwa na jitihada binafsi ya kumuomba Mungu hata akaweza kupata ufunuo wa kumshauri Mungu vema. Hivyo hata viongozi wetu leo wanahitaji maombi yako sana ili Mungu anaposema nao kuhusu wewe wajue namna ya kutoa ushauri sahihi. Nasikitika kwamba watu wengi leo wamerudi nyuma na wengine kufa kiroho na kimwili pia, kwa sababu vioingozi au wale waliounganishwa nao hawako kwenye nafasi zao.
  • Viongozi wa kiroho, kutoka kwenye nafasi ya kuwa walinzi, ni washauri wa Mungu katika mambo yahusuyo wale waliounganishwa kwao, lakini pia ni washauri wa mwanadamu katika mambo yahusuyo mawazo ya Mungu juu yao. Ndiyo maana unahitajika kuwaombea viongozi wako wa kiroho au yeyote aliyeunganishwa kwenye maisha yako, wapate mafunuo sahihi kuhusu maisha yako na hivyo kukushauri ipasavyo.
  • Viongozi wa kiroho wanaweza kuleta laana au Baraka kwenye maisha yako. Je unamkumbuka Haruni ndugu yake Musa aliyekuwa kuhani wa wana wa Israeli. Kuhani huyu ki-nafasi ndiyo chanzo cha ghadhabu hii kubwa aliyokuwa nayo Mungu. Biblia inaeleza kwamba Hata watu walipoona ya kuwa Musa amekawia kushuka katika mlima, wakakusanyana wakamwendea Haruni, wakamwambia, Haya! Katufanyizie miungu itakayokwenda mbele yetu, kwa maana Musa huyo aliyetutoa katika nchi ya Misri hatujui yaliyompata. Haruni akawaambia, Zivunjeni pete za dhahabu zilizo katika masikio ya wake zenu, na wana wenu, na binti zenu, mkaniletee’ (Kutoa 32:1-2). Je, ni kwa nini Haruni alikubali haraka ombi lao, asiwaambie mnipe muda niulize kwa Mungu kuhusu huyu Musa aliyechelewa huko Mlimani au hata asiwaambie nipeni walu siku tatu niende huko Mlimani nijue kinachoendelea bali akawakubalia katika wazo lao ovu? Kama kuhani alikuwa na nafasi muhimu ya kuzuia laana na mabaya yasiwajie wana wa Israeli, lakini kwa sababu alikubali wazo lao, alileta laana juu yao bila wao kujua na ndio maana Musa alimwambia akisema ‘…Watu hawa wamekufanyani hata ukaleta dhambi hii kuu juu yao?’ (Kutoka 32:21).

Ndio maana nasisitiza, jifunze kuwaombea wale wote ambao wameunganishwa na kusudi la maisha yako ili wawajibike ipasavyo kwenye nafasi zao huku wakilenga kuyatenda na kutii mapenzi ya Mungu ili usije ukaingia kwenye laana kwa sababu yao kama ambavyo viongozi au watumishi mbalimbali walivyoleta laana kwenye familia zao, jamaa zao na hata taifa kwa kushindwa kuyatii na kutenda mapenzi ya Mungu.

Mwisho, inawezekana wewe ni sehemu ya wale ambao unahusika kwa namna moja au nyingine na maisha ya wengine. Ujumbe huu ukusaidie kujua kwamba, licha ya kuwa wale ambao unahusika kwao, wana wajibu wa kukuombea, nafasi yako ni tofauti sana na yao na hivyo una wajibika kukaa vizuri kwenye nafasi yako, kuwa na muda wa kutosha wa kuhoji na kusikia kutoka kwa Mungu na kufanyia kazi kwa nidhamu yale ambayo Mungu anakuonyesha kuhusu wale ambao wapo chini ya sauti au mamlaka yako kiroho (Isaya 42:20).

Naam ningweza kuandika na mifano mingine kadhaa juu ya jambo hili, naamini mfano huu umetoa mwanga uliokusudiwa juu ya jambo hili. Kumbuka lengo la somo hili ilikuwa ni kukuonyesha umuhimu wa nafasi ya mtu au watu wengine kwenye maisha yako ili ujue namana ya kuhusiana nao na zaidi ujifunze kuwaombea kwenye maeneo mbalimbali kama nilivyofundisha kuanzia sehemu ya kwanza. Naam, hakikisha unadumu katika kuwaombea watu hao muhimu kwenye maisha yako (Waefeso 6:18-19)

Utukufu na heshima vina wewe Yesu, Wastahili BWANA.

Advertisements

9 comments

  1. asante. kumbe huku tunapata uhondo wa kweli za injili japokuwa tuko huku vijijini. Ah! Mungu akubariki mtumishi wa Mungu. kwa kutokujua kwangu nilifiikiri huduma hii iliishia 2015 kumbe ndo inasonga mbele. Naamini kuna kusudi kamili la Mungu kwa huduma hii. Barikiwa mwana wa Mungu.

    Like

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s