Archive for May 2017

AN UNDERSTANDING OF THE TIMES

May 27, 2017

By: Patrick Sanga

Grace to you and peace from God our Father and the Lord Jesus Christ.

It’s written ‘Therefore, stay awake, for you do not know on what day your Lord is coming. But know this, that if the master of the house had known in what part of the night the thief was coming, he would have stayed awake and would not have let his house be broken into. Therefore you also must be ready, for the Son of Man is coming at AN HOUR YOU DO NOT EXPECT’ (Mathew 24:42-44)

Mathew 24 in general tells us about the signs of the end times and second coming of Jesus. Relating what was prophesized and what is happening in our times, it is obvious that we are at the close of the age and thus it is a wakeup call for the church to be prepared for their master. Now in regard to preparation, an understanding of the times is a key factor and we will look at it from the following three important areas.

  • Don’t underestimate whatever happens to the nation of Israel

The bible in Mathew 24:32-33 says “From the fig tree learn its lesson: as soon as its branch becomes tender and puts out its leaves, you know that summer is near. So also, WHEN YOU SEE ALL THESE THINGS, you know that he is near, at the very gates”.

If you read different verses in the bible regarding Israel in connection to end times you will realize that when Jesus said ‘when you see all these things’ in one side he referred to the earlier predicted signs and on the other hand he meant things that will be happening to the Israel as a fig tree. That is, we should be very much concerned on what is happening in Israel because it is connected to the future events and thus foretelling our destiny as well.

The advancing international efforts and decisions towards seeking peace solution in the region, the tension in regard to the Temple Mount in Jerusalem and Israel security in general reminds us of what has been prophesized and thus  signifying that, the second coming of Jesus is very near. Therefore, if you real want to have a clear understanding of times according to the Bible prophecies, don’t underestimate whatever happens to Israel. This is because whatever happens there tells us something and it has a crucial meaning to the church on earth, and thus we must be prepared.

  • Thinking in terms of time and purpose

The bible in Ecclesiastes 3:1 says ‘For everything there is a season and a time for every matter under heaven’. Also in Ecclesiastes 3:11 it says ‘He has set the right time for everything. He has given us a desire to know the future, but never gives us the satisfaction of fully understanding what he does (GNB).

This implies that we are called to think in terms of time and an understanding of the times will help us to do the right thing at the right time. We should learn to have an inquisitive mind in whatever we want to do. This include meditating and praying for every matter while questioning our self about its times in mind. Indeed we should learn how to interpret what is carried in each season and ensure it is done efficiently, because each season contains a package of things which need to be accomplished during that particular season. 

In another way, there is a distance to be covered in every season, if you fail to finish it, you will not be in position to know the next route and its distance as well. Consider the input – processing – output syndrome of production cycle, each cycle represent a season. In the input stage there are things that should be done for the second and third stage to take place as well.

Remember what God did during the six days of creation, whatever was done in each day was connected to the future.  Yes, everything is beautiful/perfect and produces the intended results if it is done in its proper time. Thus for us to reap and enjoy the beauty/benefit of every matter we must learn to think in terms of time and purpose, like the children of Issachar (1Chronicles 12:32).

  • Making the best use of time

In his letter to the Ephesians, Paul alerted the saints, writing “Be very careful, then, how you live – not as unwise but as wise, making the most of every opportunity, because the days are evil” (Ephesians 5:15-16). Paul was arguing them to use their time carefully because time is fasting running out, and this truth should help us make better use of it to serve God’s purpose as each of us is called.

If you read Psalm 90:10 it says ‘The years of our life are seventy, or even by reason of strength eighty; yet their span is but toil and trouble; they are soon gone, and we fly away’. It is obvious that our time on earth is very short and therefore we should live as God would have us live by making the best use of our time.

Having knowledge that we will have to give an account to the One who gives us time, we should then have a clear understanding of the seasons and times we are in. We should have knowledge of what do seasons and times demands us to do and on the other hand we should always ask our ourselves, what is that should be done today in connection to our destiny and God’s will in our life. Having such knowledge, the Psalmist once said “Teach us to number our days that we may gain a heart of wisdom (Psalm 90:12)”.

Brethren, having seen the three above important things, Please, don’t allow the pleasures of this world to take control of your life because we are warned that we should not conform to the pattern of this world, for the world is passing away along with its desires (1John 2:17). Don’t let them pull you in different directions and thus get swallowed up by them. It’s my payer that, may this sermon motivate you to invest your time in doing right things and give value to every minute that you have thus preparing yourself for the Lord’s return.

Glory to Jesus, may his grace be with you.

FAHAMU UMUHIMU WA NAFASI YA MTU AU WATU WENGINE KWENYE MAISHA YAKO KIBIBLIA (Sehemu ya mwisho)

May 13, 2017

Na: Patrick Sanga

Mada: Maisha ya Musa kama mfano wa kusisitiza umuhimu wa watu wengine kwenye maisha yako

Katika sehemu ya pili niliandika kuhusu makundi muhimu kuyaombea kama watu ambao wameunganishwa kwenye maisha yako. Ili kusoma sehemu hiyo tafadhali bonyeza link hii https://sanga.wordpress.com/2017/04/20/fahamu-umuhimu-wa-nafasi-ya-mtu-au-watu-wengine-kwenye-maisha-yako-kibiblia-sehemu-ya-pili/ Ndani ya Biblia kumejaa fafanuzi (mifano) nyingi zinazoeleza dhana hii kwa upana hivyo ni jukumu lako kujifunza ili kuongeza ufahamu wako. Katika sehemu hii ya mwisho nitakuonyesha mfano mmoja tu wa maisha ya Musa ili kukujengea msingi mzuri wa somo hili na kufuatilia mifano mingine. Naam fuatana nami sasa tuendelee;

Katika viongozi wa kiroho waliopata changamoto kubwa za wale waliwaongoza, hakika  Musa ni mmoja wao. Siku moja, Mungu alimwambia Musa … Mimi nimewaona watu hawa, na tazama, ni watu wenye shingo ngumu basi sasa NIACHE, ili hasira zangu ziwake juu yao, niwaangamize, nami nitakufanya wewe uwe taifa kuu (Kutoka 32:9-10). Mpenzi msomaji, umeona namna Mungu alivyokuwa amefikia mahali pa kukasirika hata kukukusudia kuangamiza taifa zima, kwa sababu ya uovu na uasi wao?   

Pamoja na kusudio hilo umeshawahi kujiuliza kwa nini hakuwaangamiza moja kwa moja hadi atake ushauri au kibali kutoka kwa Musa? Hiki ndicho nilichokisisitiza katika sehemu ya kwanza ya somo hili, kwamba wapo watu ambao wameunganishwa kwenye kusudi la maisha yako na hivyo wanahusika kwa namana moja au nyingine na maisha yako.  Kitendo cha Mungu kumwambia Musa SASA NIACHE NIWAANGAMIZE, ina maana asingeangamiza hadi kwa ridhaa ya Musa, naam Musa ndiye alikuwa na uamuzi wa kukubali au kukataa.

 

Je unajua Musa alimjibuje Mungu? Biblia inasema hivi  ‘Musa akamsihi sana Bwana, Mungu wake, na kusema, Bwana, kwa nini hasira zako kuwaka juu ya watu wako uliowaleta kutoka nchi ya Misri kwa uweza mkuu, na kwa mkono wenye nguvu? Kwa nini Wamisri kunena, wakisema, Amewatoa kwa kuwatenda uovu, ili apate kuwaua milimani, na kuwaondoa watoke juu ya uso wa nchi? GEUKA KATIKA HASIRA YAKO KALI, UGHAIRI UOVU HUU ULIO NAO JUU YA WATU WAKO. Mkumbuke Ibrahimu, na Isaka, na Israeli, watumishi wako, ambao uliwaapia kwa nafsi yako, na kuwaambia, Nitazidisha kizazi chenu mfano wa nyota za mbinguni; tena nchi hii yote niliyoinena nitakipa kizazi chenu nao watairithi milele. Na Bwana AKAUGHAIRI ule uovu aliosema ya kwamba atawatenda watu wake’ (Kutoka 32:11-14).

Je umeona ushauri wa Musa kwa Mungu kiasi cha kugeuza nia ya BWANA kwa watu wake? Ushauri huu wa Musa kwa Mungu unatufanya tujue kwamba kwa hakika Musa alikuwa ni kiongozi wa kipekee sana. Kupitia mfano huu yafuatayo ni mambo ambayo natamani ujifunze;

  • Musa alijua kwamba yeye ndiye aliyepewa jukumu la kuwatoa wana wa Israeli, Misri na kuwaingiza kanani, sio wakafie jangwani. Naam na hata kama ingebidi kufa sio kufia katika zamu yake. Hii ni kwa sababu katika ulimwengu wa roho, Musa alikuwa Mlinzi wa wana wa Israeli na kwamba kama kiongozi wao alikuwa anawajibika kwa lolote linalohusua uwepo wao na maisha yao.
  • Musa alikuwa na jitihada binafsi ya kumuomba Mungu hata akaweza kupata ufunuo wa kumshauri Mungu vema. Hivyo hata viongozi wetu leo wanahitaji maombi yako sana ili Mungu anaposema nao kuhusu wewe wajue namna ya kutoa ushauri sahihi. Nasikitika kwamba watu wengi leo wamerudi nyuma na wengine kufa kiroho na kimwili pia, kwa sababu vioingozi au wale waliounganishwa nao hawako kwenye nafasi zao.
  • Viongozi wa kiroho, kutoka kwenye nafasi ya kuwa walinzi, ni washauri wa Mungu katika mambo yahusuyo wale waliounganishwa kwao, lakini pia ni washauri wa mwanadamu katika mambo yahusuyo mawazo ya Mungu juu yao. Ndiyo maana unahitajika kuwaombea viongozi wako wa kiroho au yeyote aliyeunganishwa kwenye maisha yako, wapate mafunuo sahihi kuhusu maisha yako na hivyo kukushauri ipasavyo.
  • Viongozi wa kiroho wanaweza kuleta laana au Baraka kwenye maisha yako. Je unamkumbuka Haruni ndugu yake Musa aliyekuwa kuhani wa wana wa Israeli. Kuhani huyu ki-nafasi ndiyo chanzo cha ghadhabu hii kubwa aliyokuwa nayo Mungu. Biblia inaeleza kwamba Hata watu walipoona ya kuwa Musa amekawia kushuka katika mlima, wakakusanyana wakamwendea Haruni, wakamwambia, Haya! Katufanyizie miungu itakayokwenda mbele yetu, kwa maana Musa huyo aliyetutoa katika nchi ya Misri hatujui yaliyompata. Haruni akawaambia, Zivunjeni pete za dhahabu zilizo katika masikio ya wake zenu, na wana wenu, na binti zenu, mkaniletee’ (Kutoa 32:1-2). Je, ni kwa nini Haruni alikubali haraka ombi lao, asiwaambie mnipe muda niulize kwa Mungu kuhusu huyu Musa aliyechelewa huko Mlimani au hata asiwaambie nipeni walu siku tatu niende huko Mlimani nijue kinachoendelea bali akawakubalia katika wazo lao ovu? Kama kuhani alikuwa na nafasi muhimu ya kuzuia laana na mabaya yasiwajie wana wa Israeli, lakini kwa sababu alikubali wazo lao, alileta laana juu yao bila wao kujua na ndio maana Musa alimwambia akisema ‘…Watu hawa wamekufanyani hata ukaleta dhambi hii kuu juu yao?’ (Kutoka 32:21).

Ndio maana nasisitiza, jifunze kuwaombea wale wote ambao wameunganishwa na kusudi la maisha yako ili wawajibike ipasavyo kwenye nafasi zao huku wakilenga kuyatenda na kutii mapenzi ya Mungu ili usije ukaingia kwenye laana kwa sababu yao kama ambavyo viongozi au watumishi mbalimbali walivyoleta laana kwenye familia zao, jamaa zao na hata taifa kwa kushindwa kuyatii na kutenda mapenzi ya Mungu.

Mwisho, inawezekana wewe ni sehemu ya wale ambao unahusika kwa namna moja au nyingine na maisha ya wengine. Ujumbe huu ukusaidie kujua kwamba, licha ya kuwa wale ambao unahusika kwao, wana wajibu wa kukuombea, nafasi yako ni tofauti sana na yao na hivyo una wajibika kukaa vizuri kwenye nafasi yako, kuwa na muda wa kutosha wa kuhoji na kusikia kutoka kwa Mungu na kufanyia kazi kwa nidhamu yale ambayo Mungu anakuonyesha kuhusu wale ambao wapo chini ya sauti au mamlaka yako kiroho (Isaya 42:20).

Naam ningweza kuandika na mifano mingine kadhaa juu ya jambo hili, naamini mfano huu umetoa mwanga uliokusudiwa juu ya jambo hili. Kumbuka lengo la somo hili ilikuwa ni kukuonyesha umuhimu wa nafasi ya mtu au watu wengine kwenye maisha yako ili ujue namana ya kuhusiana nao na zaidi ujifunze kuwaombea kwenye maeneo mbalimbali kama nilivyofundisha kuanzia sehemu ya kwanza. Naam, hakikisha unadumu katika kuwaombea watu hao muhimu kwenye maisha yako (Waefeso 6:18-19)

Utukufu na heshima vina wewe Yesu, Wastahili BWANA.