FAHAMU UMUHIMU WA NAFASI YA MTU AU WATU WENGINE KWENYE MAISHA YAKO KIBIBLIA (Sehemu ya pili)

Na: Patrick Sanga

Mada: Makundi muhimu kuyaombea kama watu ambao wameunganishwa kwenye maisha yako

Katika sehemu ya kwanza ya ujumbe huu naliandika kuhusu mambo ya msingi kuwaombea wale ambao wameunganishwa kwenye kusdi la maisha yako. Ili kusoma sehemu hiyo ya kwanza tafadhali bonyeza link hiihttps://sanga.wordpress.com/2017/03/09/fahamu-umuhimu-wa-nafasi-ya-mtu-au-watu-wengine-kwenye-maisha-yako-kibiblia-sehemu-ya-kwanza/ . Katika sehemu hii ya pili nitakuonyesha baadhi ya makundi muhimu kuyaombea kama watu ambao wameunganishwa kwenye maisha yako. Naam fuatana nami sasa tuendelee;

Viongozi wa kiroho – Katika Waebrania 13:17 imeandikwa Watiini wenye KUWAONGOZA, na kuwanyenyekea; maana wao wanakesha kwa ajili ya roho zenu, kama watu watakaotoa hesabu, ili kwamba wafanye hivyo kwa furaha wala si kwa kuugua; maana isingewafaa ninyi’. Je umeliona neno wenye ‘kuwaongoza’, hii ina maana hili ni kundi muhimu sana kulitii na zaidi kuliombea, kwa kuwa viongozi hawa wanahusika si tu na maisha yako ya sasa bali na yale ya baadae (future/destiny) yako.

Unapaswa kuwaombea viongozi hawa wafanye wajibu wao kwa uaminfu, wakidumu kukuombea na kukufundisha mafundisho sahihi ya neno la Mungu ili ufanikiwe hapa duniani na kisha kuurithi uzima wa milele, ukikumbuka kwamba mtu anapokufa ndipo anaanza maisha mapya ya umilele. Ndio maana mzee Samweli (Nabii)  katika 1Samweli 12:23 anasema ‘Walakini mimi, hasha! Nisimtende Bwana dhambi kwa kuacha kuwaombea ninyi; lakini nitawaelimisha katika njia iliyo njema, na kunyoka’.

Viongozi wa Taasisi/Serikali/watumishi wenzako – Baada ya kifo cha Musa, Mungu alimwambia hivi Joshua Uwe hodari na moyo wa ushujaa, maana ni wewe utakayewarithisha watu hawa nchi hii niliyowaapia baba zao ya kwamba nitawapa’ (Joshua 1:6). Naam, ni vizuri ukafahamu kwamba viongozi wa Serikali, Taasisi au Kampuni unayofanyia kazi wanahusika na mafanikio yako kwa namna mbalimbali. Hata kama huwapendi, elewa kwamba kibiblia Mungu ndio kawaweka au karidhia wao wawe kwenye hizo nafasi. Hivyo ni jukumu lako kuwaombea ili waweze kutekeleza majukumu yao ipasavyo, kwa sababu kufanikiwa au kufeli kwao kutakugusa na wewe.

Pia wafanyakazi au watumishi wenzako kwa namna moja au nyingine ni watu muhimu sana kwako hata kama umewazidi cheo, elimu, uwezo nk. Jambo muhimu ni kwamba maadam ni watu unafanya nao kazi Ofisi au kampuni moja unapaswa kuwaombea kwa kuwa Mungu anaweza kutumia mtu yoyote hata ambaye hukumtegemea kukupeleka kwenye hatua nyingine ya mafanikio.

 Mwenza wako wa maisha – Biblia katika Waefeso 5:22,25 Biblia inasema Enyi wake, watiini waume zenu kama kumtii Bwana wetu. Enyi waume, wapendeni wake zenu, kama Kristo naye alivyolipenda Kanisa, akajitoa kwa ajili yake’.  Ikiwa una mweza (mume au mke), basi elewa kwamba kibiblia mwenza wako ana nafasi kubwa sana katika kuamua aina au hatma ya maisha yako kiroho, kiuchumi, kihuduma, kimwili na wito wa kusudi la Mungu kwako. Hakikisha unaomba sana kwa ajili ya mwenza wako, ili akae vizuri kwenye nafasi yake na kufanya wajibu wake ipasavyo.

Kibiblia zipo nafasi ambazo kila mmoja amepewa, ambapo mke ametwa kuwa mlinzi, msaidizi, mjenzi, mshauri na mleta kibali kwa mumewe huku pamoja na nafasi nyingine mume ameitwa kuwa kichwa cha mkewe. Naam unamuhitaji mwenza wako ili msaidiane katika kulea watoto, kujenga familia yenu na kumtumika Mungu wenu kwa pamoja. Umeshawahi kufikiri maisha bila mwenza wako au watoto/walezi yatakuwaje? Mara nyingi thamani ya mtu huwa inaonekana akishafariki, naam ujumbe huu ukusaidie kuona thamani yake aangali hai.

Familia, ndugu, walezi wako – watoto, ndugu zako au wazazi/walezi wako ni kundi jingine muhimu sana ambalo hunabudi kuliombea ipasavyo ili kufanikiwa pia katika maisha yako. Ukisoma Biblia utaona namna ambavyo ndugu, jamaa, watoto au walezi walivyohusika ama kujenga au kuharibu maisha ya wale ambao walihusiana nao kwa namna moja au nyingine.

Watoto, ndugu, wazazi, walezi na jamaa zako kibiblia kuna mambo ambayo wamewekewa ya kukusaidia wewe kuvuka hatua moja kwenda nyingine na ndio maana ni muhimu sana kuwaombea ili wafanyike malango yaw ewe kupenya kufikia kusudi la Mungu kwenye maisha yako.

Kumbuka licha ya kwamba watoto umezaa wewe, ni wa Mungu kwa kusudi lake, hivyo unapaswa kuwalea kwa namna ambayo wataenda katika njia sahihi kwenye maisha yao. Haijalishi kwa jinsi ya kibinadamu tabia au mwendndo wao si mzuri usikate tamaa, dumu kuwaombea maana Mungu ana kazi ya kufanya duniani kupitia wao. (Rejea pia Mithali 13:24, Mithali 22:6, Mithali 19:18, Mithali 29:17, Waefeso 6:1-4).

Kanisa la Kristo duniani (Waamini wenzako) – kanisa linapaswa katambua kwamba sisi tu viungo katika mwili wa Kristo, na kila kiungo (mtu) kina umuhimu kwa nafasi yake. Biblia katika 1Wakorinto 12:12-30 imeeleza kwa upana sana kuhusu dhana hii, hata hivyo kwenye mstari wa ishirini na tano imeandikwa ili kusiwe na faraka katika mwili, bali viungo vitunzane kila kiungo na mwenziwe’.

Ndio, ili mwili uweze kufanya kazi ipasavyo sharti na viungo vitunzane. Kanisa hatupaswi kugombana, kuchafuana nk bali tudumu kuombeana, kuchukuliana na kuonyana ili kila kiungo kikae katika utaratibu unaofaa na kufanya kazi yake ipasavyo.

Maadui na Marafiki zako – Biblia katika Mathayo 5:43-44 inasema Mmesikia kwamba imenenwa, Umpende jirani yako, na, Umchukie adui yako; lakini mimi nawaambia, Wapendeni adui zenu, waombeeni wanaowaudhi’. Licha ya kwamba kwa mtazamo wa kibinadamu maadui ni wabaya lakini kwa mtazamo wa neno la Mungu, maadui ni kundi muhimu na hivyo unapaswa kuliombea kwa sababu maadui wanakusaidia kumjua Mungu kupitia changamoto (hila) zao kwako.

Hata hivyo ni kweli kwamba wapo maadui ambao uwepo wao ni changamoto kwako katika kutimiza kusudi la Mungu jukumu lako sio kuwaombea wafe maana kisasi ni cha BWANA, bali omba Mungu akuokoe na hila (mabaya) zao zote, na zaidi wafike mahali pa kumjua Mungu wako kwa sababu mosi, Mungu hafurahii kifo cha mwenye dhambi na pili mtu ambaye ni adui wako leo, kesho anaweza kuwa wa msaada mkubwa kwako katika kulitumika kusudi la Mungu kwenye maisha yako.   

Kuhusu marafiki, kumbuka hawa ndio watu wako wa karibu zaidi kwa kila jambo na changamoto unazopitia, basi hakikisha unawaombea ili urafiki wenu udumu kuwa wa kweli kama ilivyokuwa kwa Yonathani na Daudi, na zaidi mwombe Mungu akusaidie kupata marafiki ambao ni sahihi kwa ajili yako kwa kila ngazi ya maisha yako.

Mpenzi msomaji haya ni baadhi ya makundi muhimu sana kuyajua na kuyombea pia. Ndio, ni lazima ujifunze kuwaombea watu hawa wawe na utiifu katika yale ambayo Mungu ameweka moyoni mwao wayatende kwa ajili yako ukijua kwamba kutii kwao ndiko kufanikiwa kwako na kutokutii kwao ni kufeli kwako. Kutokuwaombea kunatoa nafasi kwa Shetani kupenya na kuwafanya hao watu wasahau kabisa wajibu wao kukuhusu wewe na zaidi hata baadhi yao wageuke na kuwa adui zako. Kumbuka hawa na watu ambao BWANA amewaweka wawe fursa ya kufanikiwa kwako.

Tutaendelea na sehemu ya tatu …

Utukufu na heshima vina wewe Yesu, Wastahili BWANA.

Advertisements

One comment

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s