Archive for April 2017

FAHAMU UMUHIMU WA NAFASI YA MTU AU WATU WENGINE KWENYE MAISHA YAKO KIBIBLIA (Sehemu ya pili)

April 20, 2017

Na: Patrick Sanga

Mada: Makundi muhimu kuyaombea kama watu ambao wameunganishwa kwenye maisha yako

Katika sehemu ya kwanza ya ujumbe huu naliandika kuhusu mambo ya msingi kuwaombea wale ambao wameunganishwa kwenye kusdi la maisha yako. Ili kusoma sehemu hiyo ya kwanza tafadhali bonyeza link hiihttps://sanga.wordpress.com/2017/03/09/fahamu-umuhimu-wa-nafasi-ya-mtu-au-watu-wengine-kwenye-maisha-yako-kibiblia-sehemu-ya-kwanza/ . Katika sehemu hii ya pili nitakuonyesha baadhi ya makundi muhimu kuyaombea kama watu ambao wameunganishwa kwenye maisha yako. Naam fuatana nami sasa tuendelee;

Viongozi wa kiroho – Katika Waebrania 13:17 imeandikwa Watiini wenye KUWAONGOZA, na kuwanyenyekea; maana wao wanakesha kwa ajili ya roho zenu, kama watu watakaotoa hesabu, ili kwamba wafanye hivyo kwa furaha wala si kwa kuugua; maana isingewafaa ninyi’. Je umeliona neno wenye ‘kuwaongoza’, hii ina maana hili ni kundi muhimu sana kulitii na zaidi kuliombea, kwa kuwa viongozi hawa wanahusika si tu na maisha yako ya sasa bali na yale ya baadae (future/destiny) yako.

Unapaswa kuwaombea viongozi hawa wafanye wajibu wao kwa uaminfu, wakidumu kukuombea na kukufundisha mafundisho sahihi ya neno la Mungu ili ufanikiwe hapa duniani na kisha kuurithi uzima wa milele, ukikumbuka kwamba mtu anapokufa ndipo anaanza maisha mapya ya umilele. Ndio maana mzee Samweli (Nabii)  katika 1Samweli 12:23 anasema ‘Walakini mimi, hasha! Nisimtende Bwana dhambi kwa kuacha kuwaombea ninyi; lakini nitawaelimisha katika njia iliyo njema, na kunyoka’.

Viongozi wa Taasisi/Serikali/watumishi wenzako – Baada ya kifo cha Musa, Mungu alimwambia hivi Joshua Uwe hodari na moyo wa ushujaa, maana ni wewe utakayewarithisha watu hawa nchi hii niliyowaapia baba zao ya kwamba nitawapa’ (Joshua 1:6). Naam, ni vizuri ukafahamu kwamba viongozi wa Serikali, Taasisi au Kampuni unayofanyia kazi wanahusika na mafanikio yako kwa namna mbalimbali. Hata kama huwapendi, elewa kwamba kibiblia Mungu ndio kawaweka au karidhia wao wawe kwenye hizo nafasi. Hivyo ni jukumu lako kuwaombea ili waweze kutekeleza majukumu yao ipasavyo, kwa sababu kufanikiwa au kufeli kwao kutakugusa na wewe.

Pia wafanyakazi au watumishi wenzako kwa namna moja au nyingine ni watu muhimu sana kwako hata kama umewazidi cheo, elimu, uwezo nk. Jambo muhimu ni kwamba maadam ni watu unafanya nao kazi Ofisi au kampuni moja unapaswa kuwaombea kwa kuwa Mungu anaweza kutumia mtu yoyote hata ambaye hukumtegemea kukupeleka kwenye hatua nyingine ya mafanikio.

 Mwenza wako wa maisha – Biblia katika Waefeso 5:22,25 Biblia inasema Enyi wake, watiini waume zenu kama kumtii Bwana wetu. Enyi waume, wapendeni wake zenu, kama Kristo naye alivyolipenda Kanisa, akajitoa kwa ajili yake’.  Ikiwa una mweza (mume au mke), basi elewa kwamba kibiblia mwenza wako ana nafasi kubwa sana katika kuamua aina au hatma ya maisha yako kiroho, kiuchumi, kihuduma, kimwili na wito wa kusudi la Mungu kwako. Hakikisha unaomba sana kwa ajili ya mwenza wako, ili akae vizuri kwenye nafasi yake na kufanya wajibu wake ipasavyo.

Kibiblia zipo nafasi ambazo kila mmoja amepewa, ambapo mke ametwa kuwa mlinzi, msaidizi, mjenzi, mshauri na mleta kibali kwa mumewe huku pamoja na nafasi nyingine mume ameitwa kuwa kichwa cha mkewe. Naam unamuhitaji mwenza wako ili msaidiane katika kulea watoto, kujenga familia yenu na kumtumika Mungu wenu kwa pamoja. Umeshawahi kufikiri maisha bila mwenza wako au watoto/walezi yatakuwaje? Mara nyingi thamani ya mtu huwa inaonekana akishafariki, naam ujumbe huu ukusaidie kuona thamani yake aangali hai.

Familia, ndugu, walezi wako – watoto, ndugu zako au wazazi/walezi wako ni kundi jingine muhimu sana ambalo hunabudi kuliombea ipasavyo ili kufanikiwa pia katika maisha yako. Ukisoma Biblia utaona namna ambavyo ndugu, jamaa, watoto au walezi walivyohusika ama kujenga au kuharibu maisha ya wale ambao walihusiana nao kwa namna moja au nyingine.

Watoto, ndugu, wazazi, walezi na jamaa zako kibiblia kuna mambo ambayo wamewekewa ya kukusaidia wewe kuvuka hatua moja kwenda nyingine na ndio maana ni muhimu sana kuwaombea ili wafanyike malango yaw ewe kupenya kufikia kusudi la Mungu kwenye maisha yako.

Kumbuka licha ya kwamba watoto umezaa wewe, ni wa Mungu kwa kusudi lake, hivyo unapaswa kuwalea kwa namna ambayo wataenda katika njia sahihi kwenye maisha yao. Haijalishi kwa jinsi ya kibinadamu tabia au mwendndo wao si mzuri usikate tamaa, dumu kuwaombea maana Mungu ana kazi ya kufanya duniani kupitia wao. (Rejea pia Mithali 13:24, Mithali 22:6, Mithali 19:18, Mithali 29:17, Waefeso 6:1-4).

Kanisa la Kristo duniani (Waamini wenzako) – kanisa linapaswa katambua kwamba sisi tu viungo katika mwili wa Kristo, na kila kiungo (mtu) kina umuhimu kwa nafasi yake. Biblia katika 1Wakorinto 12:12-30 imeeleza kwa upana sana kuhusu dhana hii, hata hivyo kwenye mstari wa ishirini na tano imeandikwa ili kusiwe na faraka katika mwili, bali viungo vitunzane kila kiungo na mwenziwe’.

Ndio, ili mwili uweze kufanya kazi ipasavyo sharti na viungo vitunzane. Kanisa hatupaswi kugombana, kuchafuana nk bali tudumu kuombeana, kuchukuliana na kuonyana ili kila kiungo kikae katika utaratibu unaofaa na kufanya kazi yake ipasavyo.

Maadui na Marafiki zako – Biblia katika Mathayo 5:43-44 inasema Mmesikia kwamba imenenwa, Umpende jirani yako, na, Umchukie adui yako; lakini mimi nawaambia, Wapendeni adui zenu, waombeeni wanaowaudhi’. Licha ya kwamba kwa mtazamo wa kibinadamu maadui ni wabaya lakini kwa mtazamo wa neno la Mungu, maadui ni kundi muhimu na hivyo unapaswa kuliombea kwa sababu maadui wanakusaidia kumjua Mungu kupitia changamoto (hila) zao kwako.

Hata hivyo ni kweli kwamba wapo maadui ambao uwepo wao ni changamoto kwako katika kutimiza kusudi la Mungu jukumu lako sio kuwaombea wafe maana kisasi ni cha BWANA, bali omba Mungu akuokoe na hila (mabaya) zao zote, na zaidi wafike mahali pa kumjua Mungu wako kwa sababu mosi, Mungu hafurahii kifo cha mwenye dhambi na pili mtu ambaye ni adui wako leo, kesho anaweza kuwa wa msaada mkubwa kwako katika kulitumika kusudi la Mungu kwenye maisha yako.   

Kuhusu marafiki, kumbuka hawa ndio watu wako wa karibu zaidi kwa kila jambo na changamoto unazopitia, basi hakikisha unawaombea ili urafiki wenu udumu kuwa wa kweli kama ilivyokuwa kwa Yonathani na Daudi, na zaidi mwombe Mungu akusaidie kupata marafiki ambao ni sahihi kwa ajili yako kwa kila ngazi ya maisha yako.

Mpenzi msomaji haya ni baadhi ya makundi muhimu sana kuyajua na kuyombea pia. Ndio, ni lazima ujifunze kuwaombea watu hawa wawe na utiifu katika yale ambayo Mungu ameweka moyoni mwao wayatende kwa ajili yako ukijua kwamba kutii kwao ndiko kufanikiwa kwako na kutokutii kwao ni kufeli kwako. Kutokuwaombea kunatoa nafasi kwa Shetani kupenya na kuwafanya hao watu wasahau kabisa wajibu wao kukuhusu wewe na zaidi hata baadhi yao wageuke na kuwa adui zako. Kumbuka hawa na watu ambao BWANA amewaweka wawe fursa ya kufanikiwa kwako.

Tutaendelea na sehemu ya tatu …

Utukufu na heshima vina wewe Yesu, Wastahili BWANA.

AN UNDERSTANDING OF GOD’S WAYS IN OUR LIFE

April 2, 2017

By: Patrick Sanga

a

Shalom, in this month allow me to share with you this vital message regarding an understanding of God’s ways in our life since knowing God is a very important aspect of our Christian life. For us to know him, we must have an understanding of his ways, for we can’t afford living without them because they are not only necessary but also mandatory for a successful life.

Reading from Exodus 33:13 the Bible says ‘Now therefore, if I have found favor in your sight, please show me now your ways, that I may know you in order to find favor in your sight. Consider too that this nation is your people’. Despite Moses having favor in the Lord but he still he wanted to know God’s ways in his life, for he realized he can’t lead his people without a proper understanding of Gods ways.

Reading through the Bible I came to realize that there are some important truths that you need to understand in regard to God’s ways and here is the summary of it;

Truth 1 – Believers must understand that it is the will of God for them to walk according to his ways. If you read Psalm 81:13 it says ‘Oh, that my people would listen to me, that Israel would walk in my ways!’ Therefore for us to walk according to his ways demands us to have an understanding of his ways in our life.

 

b

You need to understand that apart from God’s ways there are man’s ways and other (Satan) ways. God’s ways are meant to lead a person to a proper destiny according to God’s will of creation and other ways are meant to lead one away from God’s will of creation and that is why it is necessary to walk in God’s ways not yours.

Truth 2 – Believers needs to know (understand) and to be taught God’s ways, so as to serve God’s purpose in their life.  In the book of Psalm 25:4-5 it is written ‘Make me to know your ways, O LORD; teach me your paths. Lead me in your truth and teach me, for you are the God of my salvation; for you I wait all the daylong’. Serving God’s purpose (Romans 8:28) in your life demands a clear understanding of his ways, and that is why the Psalmist waited all the daylong for God to show him his ways.

In Psalm 32:8 it is written I will instruct you and teach you in the way you should go; I will counsel you with my eye upon you’. This proves that God has prepared or has ways of doing or achieving things or purposes in life and he is willing to lead every person who seeks him unto his ways. Therefore, primarily is not which path you follow but whom (Master) you follow and believe. Remember only God can teach and lead you to the straight/level path and thus we should not only be eager to know his ways, but we should let him instruct us.

 Truth 3 – Believers need to know that there is the will of the enemy (Satan) as well in regard to their life. In psalms it is written ‘Teach me your way, O LORD, and lead me on a level path because of my enemies. Give me not up to the will of my adversaries; for false witnesses have risen against me, and they breathe out violence (Psalm 27:11-12). This means that a believer must have a good knowledge of God’s ways in his life, because failure to that he will fall in the will (ways) of the enemy.

9

 

 Isaiah 55:7-8 says ‘Let the wicked forsake his way, and the unrighteous man his thoughts; let him return to the LORD, that he may have compassion on him, and to our God, for he will abundantly pardon. For my thoughts are not your thoughts, neither are your ways my ways, declares the LORD’. Hallelujah brethren, still we have a another chance, let us forsake whatever we realize is contrary to God’s will in our life, let us surrender our life to him and let him be Lord and leader of our life.

Truth 4 – Believers must understand that, lacking an understanding of God’s ways is grieving God. In the book of Psalms 95:10-11 it is written ‘For forty years I loathed that generation and said, “They are a people who go astray in their heart, and they have not known my ways.” Therefore I swore in my wrath, “They shall not enter my rest.’  How astonishing this statement is, that for forty years God was grieved by the Israelites, to the extent of not letting them enter the Promised Land. How many times even today we grieve the Holy Spirit just because of lacking an understanding of God’s ways in our life.

 In all aspects of life make sure that you seek and search for God’s ways in daily basis so as not to grieve him and live against his will. Remember his ways are not our ways; his thoughts are not ours, for He is God and we are human beings. Develop a discipline of seeking God for direction and guidance in whatever you are doing and going through. There is always God’s way of doing something/overcoming a situation and that is why this message comes in to guide you.

Finally reading from Psalm 103:7 the Bible says ‘He made known his ways to Moses, his acts to the people of Israel’. Moses had time for God’s revelation/direction through prayers (Refer Exodus 3:13) and thus dwelling in the house of God (Psalm 27:4). The Bible teaches us that there are ways and acts of God. Acts are just outcomes of a certain process; refer the input processing output syndrome. We should not be satisfied or glad because of God’s acts in our life but we should be hungry of understanding the path or process behind those outcomes.

An understanding of God’s ways in and for our life is mandatory, we can’t afford living without his ways otherwise we will end up with shame and agony like what happened to our fore fathers. Often teach you heart and mind to search for God’s ways in your life so as to save his purpose. It is true there might be a number of ways to face a challenge or achieve a purpose, but remember God’s ways are different from any other ways, his ways are truth and life.

May God’s grace be with you, glory to Jesus.