NGUVU YA MANENO KATIKA KUAMUA HATMA YA MAISHA YAKO (Sehemu ya kwanza)

Na: Patrick Sanga

Waraka wa Januauri 2017

1a

Mpenzi Msomaji heri ya mwaka mpya wa 2017.

Changamoto nyingi ambazo watu wengi wanazipitia leo ni matokeo ya maneno ambayo wamekuwa wakiyanena bila kujua athari yake kwenye maisha yao binafsi, familia zao, kazi na hatma (future) yao. Kuna watu wengi sana ambao haki zao zimeibiwa, wengine wamefungwa, wamepoteza kazi zao, wapendwa wao au kuonewa kwa namna nyingi yote haya yakiwa yamesababishwa na matumizi yasiyo sahihi ya ulimi (kinywa).

Kutokana na ukweli kwamba watu wengi hawajui athari za kutumia kinywa vibaya, nimeona vema kuandaa somo hili ili, mosi kuonyesha kile ambacho Biblia inasema kuhusu ulimi na pili kufundisha mambo ya msingi kujua kuhusu matumizi ya ulimi ili kusaidia watu kuepukana na athari (mauti) mbaya ziletazwo na ulimi. Fuatana nami sasa tuangalie kile ambacho Biblia inasema kuhusu ulimi katika sehemu hii ya kwanza:

Katika Mithali 18:21 Biblia inasema Mauti na uzima huwa katika uwezo wa ulimi; Na wao waupendao watakula matunda yake’.  Katika andiko hli ni dhahiri kwamba matokeo (athari) ya maneno yanaweza kuwa mazuri au mabaya kutegemeana na maneno yanayotoka kwenye kinywa cha mtu husika. Naam ni kawaida ya watu kusema lakini sio wengi wanajua kwamba, ulimi ingawa ni kiungo kidogo kimebeba uzima na mauti, tegemeana na mtu anavyoutumia.

8y

Kwenye Waraka wa Yakobo imeandikwa hivi ‘Maana twajikwaa sisi sote katika mambo mengi. Mtu asiyejikwaa katika KUNENA, huyo ni mtu mkamilifu, awezaye KUUZUIA na mwili wake wote kama kwa lijamu’ (Yakobo 3:2). Neno twajikwaa, kwenye toleo la kiingereza la KJV limeandikwa ‘offend’ ambapo tafsiri yake hai-ishii kuonyesha maneno yanayosemwa yana athari kwa mtu binafsi tu, bali pia athari hiyo inapelekea kumizwa kwa mtu au watu wengine.

Mzee Yakobo anaendelea kuonya askisema ‘Nao ulimi ni moto; ule ulimwengu wa uovu, ule ulimi, umewekwa katika viungo vyetu, nao ndio UUTIAO MWILI WOTE UNAJISI, huuwasha moto mfululizo wa maumbile, nao huwasha moto na jehanum. Bali ulimi hakuna awezaye kuufuga; ni uovu usiotulia, umejaa sumu iletayo mauti’ (Yakobo 3:6&8). Mpenzi msomaji je umeona jinsi ulimi wa mtu ulivyo na nguvu ya ajabu. Biblia inauita ulimi kuwa ni moto, uovu usiotulia, umejaa sumu iletayo mauti na ndio unaoleta unajisi kwenye mwili wote wa mtu.

4d

Je mpenzi msomaji wewe unakitumiaje kinywa chako, fahamu wapo wanadamu wanaotumia vinywa vyao kwa hila, furaha yao ni kuona wengine wakiharibikiwa na si kufanikiwa. Zaburi inasema ‘Ulimi wako watunga madhara, Kama wembe mkali, Ewe mwenye hila Umependa mabaya kuliko mema, Na uongo kuliko kusema kweli. Umependa maneno yote ya kupoteza watu, Ewe ulimi wenye hila’ (Zaburi 52:2-4). Pia katika Warumi 3:13-14 imeandikwa Koo lao ni kaburi wazi, Kwa ndimi zao wametumia hila. Sumu ya fira i chini ya midomo yao. Vinywa vyao vimejaa laana na uchungu’ Naam ole wako ulimi unaokazana kutunga hila, kuachilia laana, kusema uongo na kupoteza watu, maana mabaya yaliyopandwa yatakurudia.

Je tuufafanishe ulimi na kitu gani sisi wa kizazi cha leo?, naam ni zaidi ya kimbunga, kwa kuwa maneno yanaishi kizazi hata kizazi. Ndio maana leo vita haviishi baina ya familia, makabila, makanisa, mataifa nk, kwa sababu maneno ambayo yalinenwa nyakati hizo na watangulizi (wazee) wetu kuhusu watu wa upande ya pili iwe ni kwa haki au kwa hila athari zake zinaendelea kutugusa hadi leo.

Ukienda kwenye Zaburi 45:1 Biblia inatuambia Moyo wangu umefurika kwa neno jema, Mimi nasema niliyomfanyizia mfalme; ulimi wangu ni KALAMU ya mwandishi mstadi’. Hapa Mwandishi ameufananisha ulimi na kalamu, na hii ni kuonyesha kwamba kila unapotamka maneno ujue unaumba au unaandika kile unachokisema na hivyo ni muhimu sana kufikiri kabla hujasema jambo lolote, ili kwa kinywa chako usiandike ujumbe ambao utakuletea madhara makubwa.

8

Mpenzi msomaji kumbuka kwamba tabu nyingi ambazo wanadamu wanazipata leo ni matokeo ya matumizi mabaya ya vinywa vyao. Jambo muhimu kuelewa ni kwamba mtu anapotumia kinywa chake kusema maneno mabaya, ya uongo na yenye hila dhidi ya mwingine si tu anaumba hayo mabaya kwa huyo mtu, bali yeye binafsi anajiletea madhara makubwa pia. Naam, yale mtu anayanena kwa kinywa chake yana nguvu kubwa ya kuathiri vibaya maisha yake ya sasa na ya baadaye sambamba na uzao wake.

 Neema ya Kristo iwe nanyi, nitaendelea na sehemu ya pili……..

 Utukufu na heshima vina wewe Yesu, wastahili BWANA wangu.

Advertisements

7 comments

  1. Barikiwa sana mtumishi wa Mungu, hakika ulimi ni kiungo kidogo chenye matokeo makubwa, iwe hasi au chanya. Mungu atusaidie tuweze kutumia ndimi zetu kwa matokeo chanya (kumpendeza Mungu pamoja na wanadamu)

    Like

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s