Archive for December 2016

NAMNA SHETANI ANAVYOTUMIA ROHO YA USAHULIFU KUHARIBU MAISHA YA WAAMINI

December 9, 2016

Na: Patrick Sanga

1

Shalom, katika waraka huu wa Desemba 2016 nimeona ni vema kukumbusha juu ya jambo hili ambalo si wengi wanalijua ili uweze kuwa makini katika utendaji wa neno la Mungu na hivyo kupokea kilichokusudiwa kwenye kila hatua ya maisha yako. Tafadhali rejea andiko la somo, Luka 8:4-15, kwenye  ule mstari wa 12 imeandikwa ‘Wale wa karibu na njia ndio wasikiao, KISHA HUJA IBILISI AKALIONDOA HILO NENO MIOYONI MWAO, wasije wkaliamini na kuokoka’.

Ni vizuri ukafahamu kwamba ni kazi ya Shetani kupofusha/kuondoa amri na maagizo ya Mungu kwenye fahamu/mioyo ya watu ili wasiyatende na hivyo kuwafanya WASAHAU wajibu wao na kisha kuleta athari mbalimbali kwenye maisha yao, ambapo Shetani  hutumia roho ya usahulifu ili kufanikisha jambo hili. Yafuatayo ni maeneo muhimu ambayo Shetani huyalenga katika kutekeleza jukumu hili muhimu kwa ufalme wa giza.

  • Kuwafanya watu wasahau nafasi zao katika mwili wa Kristo

Shetani kwa kufahamu umuhimu na athari ya waamini kusimama kwenye nafasi zao kama viungo kwenye mwili wa Kristo, anatumia kila njia kuhakikisha anawasaulisha watu nafasi zao na hivyo kushindwa kutekeleza wajibu wa nafasi zao. Kumbuka mtu anaposhindwa kusimama kwenye nafasi yake katika ulimwengu wa roho, si tu atashindwa kutekeleza majukumu ya nafasi yake bali zaidi atapoteza na thamani yake kwenye ufalme wa Mungu.

2a

Moja ya nafasi muhimu ni ile ya mtu kuwa Mlinzi katika ulimwengu wa roho. Biblia katika Isaya 62:6 na Ezekiel 33:7 inatujulisha kwamba mtu ameitwa au amewekwa na Mungu kuwa mlinzi wa maeneo mbalimbali. Mlinzi ni nafasi inayomtaka mhusika afanye kazi hiyo kama Muombaji, Muonyaji, Muonaji, Mtoa taarifa na mwisho Mshauri wa Mungu kuhusu eneo lake la ulinzi. Naam, kwa kuwa Shetani amendoa neno la ulinzi kwa waamini wengi, hivi leo walinzi wengi ni vipofu na hawako kwenye nafasi zao (Isaya 56:10).

  • Kuwafanya wasahau wajibu wa kuvipiga vita vya kiroho (Waefeso 6:10-12).

Katika fungu hilo Biblia inasema ‘Hatimaye, mzidi kuwa hodari katika Bwana na katika uweza wa nguvu zake. VAENI SILAHA ZOTE ZA MUNGU, mpate kuweza kuzipinga hila za Shetani. Kwa maana kushindana kwetu sisi si juu ya damu na nyama; bali ni juu ya falme na mamlaka, juu ya wakuu wa giza hili, juu ya majeshi ya pepo wabaya katika ulimwengu wa roho’

7

Kupitia roho ya usahulifu, Shetani amewafanya watu wasikumbuke kwamba kwa  kila sekunde wako vitani, tena vita ambayo ni endelevu, na kwa maana hiyo waamini wengi hawajazivaa silaha zote za Mungu na ndiyo maana wanaonewa na kuangamizwa. Kupitia roho hii amewafanya waamini wengi kuishi maisha yao kama wa mataifa ambao wanabaki kulalamika juu ya yale yanayowatokea, badala ya kusimama imara na kuvipiga vita vya kiroho.

  • Kuwafanya wasau kuwaza sawasawa na neno la Mungu

Katika Yoshua 1:8 imeandikwa ‘Kitabu hiki cha torati kisiondoke kinywani mwako, bali yatafakari maneno yake mchana na usiku, upate kuangalia kutenda sawasawa na maneno yote yaliyoandikwa humo; maana ndipo utakapoifanikisha njia yako, kisha ndipo utakapositawi sana’.

Watu wengi wanawaza kinyume cha ahadi/neno la Mungu kwenye maisha yao na kwa njia hiyo wanajikuta wanakiri mabaya juu yao na hivyo kuishia pabaya. Shetani amewafanya waamini kuwaza kama wa mataifa kwenye kila changamoto wanazokutana nazo, hata wamesahu kwamba neno la BWANA ni taa ya miguu yao.

4

Shetani anajua akifanikiwa kukufanya uwaze nje ya neno la Mungu, atakuwa amefanikiwa kukamata maamuzi yako na hivyo kuongoza maisha yako kwenye kusudi lake la uharibifu. Naam usikubali kunaswa na hila hii ya ufalme wa giza, hakikisha neno la Mungu linaongoza kuwaza kwako na maamuzi yako diama.

  • Kuwafanya washindwe kutumia vizuri fursa wanazopewa na Mungu

Katika Mathayo 11:20-21 imeandikwa ‘Ndipo akaanza kuikemea miji ile ambamo ndani yake ilifanyika miujiza yake iliyo mingi, kwa sababu haikutubu. Ole wako, Korazini! Ole wako, Bethsaida! Kwa kuwa kama miujiza iliyofanyika kwenuingalifanyika katika Tiro na Sidoni, wangalitubu zamani kwa kuvaa magunia na majivu’. Tafadhali soma pia Mathayo 23:37 uone Yesu anavyousikitikia Yerusalemu kwa kutozipokea fursa walizopewa.

Shetani amewafanya waamini wengi washindwe kuelewa sababu za msingi za kwa nini Mungu amewapa nafasi walizonazo katika ulimwengu wa mwili, kwa mfano uongozi (kiroho/kijamii/kisiasa nk), elimu, biashara, miradi mbalimbali, familia, huduma nk. Kwa jinsi hiyo hata fursa za ufalme wa Mungu kujengwa na kuendelezwa zinapokuja ili wahusika wazitumie, kwa kutokea kwenye nafasi zao wanashindwa kwani wamesahau kwa nini wapo walipo na wako walivyo.

2b

Naam badala yake Shetani ameingiza roho za majivuno, kiburi, dharau, uchoyo na kupenda fedha kwa waamini kiasi kwamba hata fedha ambazo Mungu anawapa wanafikiri ni kwa ajili yao tu na familia zao, wameshau kwamba Mungu anawapa nguvu za kupata utajiri ili kulifanya imara agano lake.

Mpenzi msomaji ningeweza kuendelea kuandika na kuandika na kuandika, lakini katika ujumbe huu nimeona ni vema kukuonyesha baadhi ya maeneo yaliyobomoka ambayo hapana budi kuyatengeneza. Tafadhali hakikisha kwamba upo kwenye nafasi yako, unadumu kuvipiga vita vizuri vya kiroho, unadumu kuwaza sawasawa na neno la Mungu na kisha unatumia kila fursa inayokuja kwa lengo la kuendeleza ufalme wa Mungu. Kumbuka siku zote tupo vitani, roho ya usahulifu ni moja ya roho ambazo unatakiwa kupambana nayo kila siku ili kuhakikisha unaelewa na kukitenda kila kilicho cha Mungu kwenye maisha yako.

Neema ya Kristo iwe nawe.

THERE IS NO ALTERNATIVE MY SON

December 1, 2016

By: Patrick Sanga

1

The Bible in Mathew 26:36-44 saysThen Jesus went with them to a place called Gethsemane, and he said to his disciples, “Sit here, while I go over there and pray.” And taking with him Peter and the two sons of Zebedee, he began to be sorrowful and troubled. Then he said to them, “My soul is very sorrowful, even to death; remain here, and watch with me.”  And going a little farther he fell on his face and prayed, saying, “My Father, if it be possible, let this cup pass from me; nevertheless, not as I will, but as you will.”  And he came to the disciples and found them sleeping.

And he said to Peter, “So, could you not watch with me one hour. Watch and pray that you may not enter into temptation. The spirit indeed is willing, but the flesh is weak.” Again, for the second time, he went away and prayed, “My Father, if this cannot pass unless I drink it, your will be done.” And again he came and found them sleeping, for their eyes were heavy. So, leaving them again, he went away and prayed for the third time, saying the same words again’. 

When his time to be crucified was near, Jesus took his disciples and went with them to a place called Gethsemane for prayers. As it is written three times he prayed that “Father if it be possible, let this cup pass from me”. The cup he was talking about is that of suffering and finally being crucified on our behalf because of our sins. In other way he was saying father please find an alternative of saving this people from the power of sin and Satan, but not through this kind of punshment and death.

4

My dear reader despite the fact that though the criminals were also hanged on the cross, Jesus crucifixion was completely different because he was to be wounded for our transgressions and be crushed for our iniquities. The man whom he had done no violence that deserves such punishment.

Having un understanding of the heavy punishment that he has to go through on our behalf and the fact that he was also a human being he prayed to his father, Father if it be possible let the cup pass way, don’t make me suffer. How did his father respond to his prayer? Reading from Isaiah 53:10 the Bible says “Yes it was the will of the LORD to crush him, he has put him to grief; when his soul makes an offspring for sin, he shall see his offspring; he shall prolong his days; the will of the Lord shall prosper in his hand”.

2

Thus from this verse we now realize that there was no alternative than going through all the sufferings and the cross. The Bible reveals to us that it was the will of the father that his own begotten son should go through such a shameful and sufferings for the lost world.  In a simple way the Father responded to his son saying, Son I know it’s hard, but you must face the cross, because it is the only way for us to save this lost people from the powers of sin and hell.

My dearest reader, what kind of great love is this, indeed this is real the true love, for one to give his own life for his friends. Our Lord Jesus endured all the sufferings because of you and me. Please don’t let his work to be vain, through this message may you surrender your life to Christ because he is the only way to the father, as it is written “I am the way, the truth, and the life!” “Without me, no one can go to the Father (John 14:6).

3

Remember as well, time is coming whereby this grace of salvation that is available to all people freely will come to an end and instead of Jesus being a saviour he will become the judge sitting on his glorious throne (Mathew 25:31-33). How grieving and pitiful will it be for those who did not accept him as Lord and Savior, despite the different opportunities of accepting him they were given.  I’m telling you, on that day you will see another side (face) of Jesus which you cannot even imagine.

The good news is, it’s not too late, there is still another opportunity today. If you want to surrender your life to Christ please pray with me as follows ‘Lord Jesus, thank you because you died on the cross for my sins, I confess that I am a sinner, I repent of all my sins and I ask you to sanctify me by your precious blood, today I accept you as my Lord and Savior, come and take total control of my life’, Amen.

5

Since you have made this decision please do the following as well (a) find a fellow/friend whom you know that is also a believer and then inform him/her about your decision (b) If you do not belong to any church, look/search for any church that also believes in salvation, inform them of your decision as well (c) make sure you read the bible every day, meditate on it, your life will never be the same.

Believers, since we have surrendered our life to Christ, let us take heed that we do not fall, for its written ‘How shall we escape if we neglect such a great salvation? It was declared at first by the Lord, and it was attested to us by those who heard’ (Hebrews 2:3).

The grace of God be with you