KUISHINDANIA IMANI

                                Na: Patrick Sanga

Mwandishi wa kitabu cha Yuda ameanza kwa kusisitiza akisema, Wapenzi nilipokuwa nikifanya bidii sana, kuwaandikia kwa habari ya wokovu ambao ni wetu sisi sote, naliona imenilazimu kuwaandikia, ili niwaonye kwamba mwishindanie imani waliyokabidhiwa watakatifu mara moja tu (Yuda 1:3)

Imani ni nini? Biblia inasema ‘Basi imani ni kuwa na hakika ya mambo yatarajiwayo, ni bayana ya mambo yasiyoonekana’ (Webrania 11:1). Chanzo cha imani ni nini? Paulo kwa Warumi anafafanua akisema ‘Basi imani, chanzo chake ni kusikia; na kusikia huja kwa neno la Kristo’ (Warumi 10:17). Hivyo imani ambayo tunapaswa kuishindani ni uhakika tulionao juu ya neno la Mungu, msingi ukiwa Yohana 3:16 inayosema ‘Kwa maana jinsi hii Mungu, aliupenda ulimwengu, hata akamtoa Mwanawe pekee, ili kila mtu amwaminiye asipotee, bali awe na uzima wa milele’.

Kwa nini tuishindanie imani?

 • Vita iliyopo kwenye ulimwengu wa roho kati ya Mungu na Shetani. Katika Waefeso 6:12 Biblia inasema ‘Kwa maana kushindana kwetu sisi si juu ya damu na nyama; bali ni juu ya falme na mamlaka, juu ya wakuu wa giza hili, juu ya majeshi ya pepo wabaya katika ulimwengu wa roho’
 • Kuna watu wamejiingiza kwa siri ili kuivuruga imani yetu katika Kristo, Biblia inasema katika  Yuda 1:4 ‘Kwa maana kuna watu waliojiingiza kwa siri, watu walioandikiwa tangu zamani hukumu hii, makafiri, wabadilio neema ya Mungu wetu kuwa ufisadi, nao humkana yeye aliye peke yake Mola, na Bwana wetu Yesu Kristo’
 • Wapo walioangamizwa kwa sababu ya kushindwa kuishindania imani Biblia inasema katika Yuda 1:5 ‘…Bwana, akiisha kuwaokoa watu katika nchi ya Misri, aliwaangamiza baadaye wale wasioamini,
 • Bila imani hatuwezi kumependeza Mungu. Imeandikwa ‘Lakini pasipo imani haiwezekani kumpendeza; kwa maana mtu amwendeaye Mungu lazima aamini kwamba yeye yuko, na kwamba huwapa thawabu wale wamtafutao’ (Waebrania 11:6)

Kwa namna gani mtu unaweza  kuishindania imani?

 • Kuendelea kuongeza imani yako (Rejea Luka 17:5, Warumi 10:17 na Mathayo 17:21) Kutokana na upungufu wa imani ambao wanafunzi walikuwa nao kwa mujibu wa Mathayo 17:21 ndipo katika Luka 17:5 wakamwomba Bwana awaongezee imani. Ili kuongeza imani sharti ujifunze ‘kusikia’ neno la Mungu kila siku. Naam ujenge nidhamu ya kusoma neno la Mungu, kujali ibada na pia kuwa na utaratibu wa kuwa na ibada hata nyumbani kwako.
 • Kwa kulinda nafasi uliyopewa/ulizopewa na Mungu (Rejea Yuda 1:6, Wimbo Ulio Bora 1:6, Mathayo 22:8). Maadam umeokoka wewe ni Mlinzi wa kusudi la Mungu katika ulimwengu wa roho kwenye eneo ulilopo. Zaidi kiroho, kiuchumi, kijamii, kifamilia, kiknisa nk kuna nafasi ambazo Mungu ametupa sit u katika ulimwengu wa mwili zaidi ni katika ule wa kiroho, hivyo ni jukumu letu kuzilinda. Je upo makini kiasi gani kulinda nafasi uliyopewa na Mungu katika ulimwengu wa roh na ule wa mwili.
 • Kwa kuwa na ufahamu wa nyakati unazoishi. Mungu ameziweka nyakati ili zituongoze kufanikisha kusudi lake kwa kufanya kile kinachotakiwa kufanyika kwa wakati husika. Naam ni jukumu lako kuwazanyakati ulizopo zinataka nini kutoka kwako. Naam jifunze kutoka kwa wana wa Isakari maandiko yanasema ‘Na wa wana wa Isakari, watu wenye akili za kujua nyakati, kuyajua yawapasayo Isareli wayatende; vichwa vyao walikuwa watu mia mbili na ndugu zao wote walikuwa chini ya amri yao’ 1Nyakati 12:32.  Kwa ufahamu zaidi juu ya nyakati rejea maandiko yafuatayo (Muhubiri 3:1-8, Mwanzo 8:22, Waefeso 5:15-17, 1Wathesalonike 5:1-4, Luka 19:41).  
 • Endelea kuwa mwaminifu hata kama huoni matokeo yake sasa. Uaminifu wako ndio utakaodhihirisha kwamba wewe unaishindania imani. Imeandikwa ‘Mtu mwaminifu atakuwa na Baraka tele (Mithali 28:20a). Mungu hawezi kukuacha uabike mpendwa wangu, usijiingize kufanya mambo yanayokuondolea uaminifu wako kwa Mungu, maana kwa kufanya hivyo utapelekea wokovu wetu katika Kristo kutukanwa.

Shetani anajua kwamba ameabikiwa na muda mchache wa kufanya kazi zake hapa duniani. Lengo lake ni kuhakikisha anadanganya watu wengi wa kwenda nao kwenye ziwa la moto ambalo kimsingi liliandaliwa kwa jili yake na Malaika walioasi. Usiruhusu hila yake, roho ya kuchoka na kukata tamaa vikumalize na kuharibu mahusaino yako na Mungu. Hakikisha unadumu katika kuishindania imani hata ajapo Mwana wa Adamu, maana pasipo Imani haiwezekani kumpendeza.

Mungu akubariki, na tuzidi kuombeana.

Advertisements

8 comments

 1. Tunamshukuru Mungu kwa huduma hii aliyo kupa kwakweli inatubariki, inatujenga na kutuimarisha pia. Mungu akubariki.

  Like

 2. Ubarikiwe sana mtu wa Mungu, binafsi mafundisho yako yamenibariki sana na nitayatumia mafundisho haya kuwabariki wengine wasioweza kutembelea kwenye mitandao ya kijamii kama hii.

  Like

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s