MAMBO YA KUTAFAKARI KWA HABARI YA WOKOVU 2012

Patrick na Flora Sanga

Ujumbe maalum wa mwaka 2012

Awali tunamshukuru sana Mungu kwa neema yake aliyotupa katika mwaka wa 2011. Kwa msaada wake tumeweza kufanikisha mambo mbalimbali kikazi, kihuduma na mahitaji binasfi pia. Nasi tunamshukuru Mungu pia kutupa neema hii ya kuingia mwaka mpya wa 2012. Kwa heri mwaka 2011 na mambo yako, tunakukabili na kukaribisha 2012 kwa jina la Yesu.

Katika kuukaribisha na kuukabili mwaka huu mpya wa 2012, Mungu ameweka ndani yetu msukumo ili tuandike mambo ya kutakafari na kuyafanyia kazi kama ‘ulinzi wa wokovu’ kwa kila amwaminiye. Kimsingi kulikuwa na somo jingine linalohusu ‘nyakati’ ambalo tulidhamiria kulikamilisha na kuliweka katika kipindi hiki cha kuukaribisha mwaka mpya, bali kwa kuwa ndani yetu tumesukumwa kuweka ujumbe huu, ni imani yetu ujumbe huu utaongeza maarifa ya kumsaidia kila atakayeusoma. Yafuatayo ni mambo matano ya msingi kujua, kutafakari na kuyafanyia kazi katika mwaka huu wa 2012;

 • Kusudi la Yesu kuja duniani

Yohana 3:16 inasema ‘Kwa maana jinsi hii Mungu aliupenda ulimwengu, hata akamtoa Mwanawe pekee, ili kila mtu amwaminiye asipotee, bali awe na uzima wa milele’.

Ni vizuri ukafahamu na ukakumbuka kwamba Yesu alikuja kwa lengo la kurejesha uhusiano wako na Mungu, kwa njia ya wokovu. Naam wokovu huo ndiyo dhamana yako ya kuishi maisha ya ushindi hapa duniani dhidi ya Shetani na kisha baadae uzima wa milele.

 • Shetani hafurahii wokovu wako

Kwa kuwa Shetani alifukuzwa na Mungu toka mbinguni kwa sababu ya kuasi, anajua hata angefanya toba kiasi gani hawezi kusamehewa. Yeye Shetani alikuwako mbinguni kabla ya kuasi na kwa hiyo anaujua vizuri uzuri wa mbinguni. Pia anajua njia ya kuurithi uzima wa milele ni kwa mtu kumwamini Yesu sawasawa na Yohana 3:16, kwa hiyo hafurahii hata kidogo wokovu ulionao wewe. Naam Shetani anafanya kazi usiku na mchana ili ahakikishe unamuasi Mungu kama yeye alivyoasi na kisha baadae kwenda naye kwenye mateso ya milele katika Jehanamu ya moto.

 • Mazoea na kutokujali wokovu

Mpendwa msomaji, jiulize swali hili, laiti Bwana Yesu akishuka sasa kulichukua kanisa utaenda naye au utaachwa? Tafakari kwa muda… tunaamini umepata jibu. Shetani amefanikiwa kuwafanya watu wasiujali wokovu na waishi kwa mazoea, ambayo yamewafanya kupuuzia mambo mengi waliyotakiwa kuyajali. Naam amefanikwa kwa kiwango kikubwa kupofusha sheria ya Mungu ndani mioyo yao ili wasiitende na hata wakitaka kuitenda, basi waitende kinyume na mapenzi ya Mungu wao.

Wakristo wengi wanaishi maisha ambayo si ya ushuhuda wa Bwana wao. Maisha ambayo hayaonyeshi tofauti kati ya aliye mwamini Yesu na asiye mwamini. Mwandishi wa kitabu cha Waebrania anauliza ‘Sisi je! Tutapataje kupona, tusipoujali wakovu mkuu namna hii? Ambao kwanza ulinenwa na Bwana, kisha ukathibitika kwetu na wale waliosikia’ (Waebrania 2:3). Mpenzi msomaji, andiko hili liliandikwa kwa sababu wenzetu walikuwa hawaujali wokovu. Naam nasi tusiwe kama wenzetu hawa, sharti tuuthamini wokovu na kuulinda sana.

Mungu anataka nini kwako 2012?

 • Uishindanie imani

Biblia katika Yuda 1:3 inasema ‘Wapenzi, nilipokuwa nikifanya bidii sana kuwaandikia habari ya wokovu ambao ni wetu sisi sote, naliona imenilazimu kuwaandikia, ili niwaonye kwamba mwishindanie imani waliyokabidhiwa watakatifu mara moja tu’. Tumekwisha kukuonya kwa habari ya lengo la Shetani, naam hakikisha siku zote unaishindania imani. Kumwamini Yesu ni kutangaza vita na ufalme wa Shetani. Shetani anafanya kila analoweza akutoe kwa Yesu, hakikisha unapambana naye ili kulinda imani uliyonayo kwa Yesu. Ili uwe mpambanaji mzuri Sharti neno la Mungu likae kwa wingi ndani yako.

Mtume Paulo anaelezea zaidi kwa habari ya jambo hili akisema ‘Si kwamba nimekwisha kufika, au nimekwisha kuwa mkamilifu: la! Bali nakaza mwendo ili nipate kulishika lile ambalo kwa ajili yake nimeshikwa na Kristo Yesu. Ndugu, sijadhinii nafsi yangu kwamba nimekwisha kushika; ila natenda neno moja tu; nikiyasahau yaliyo nyuma, nikiyachuchumilia yaliyo mbele’ (Wafilipi 3: 12-13).

 • Ujikane mwenyewe kwa ajili yake

Luka 9:23 inasema ‘Akawaambia wote, Mtu yoyote akitaka kunifuata, na ajikane mwenyewe, ajitwike msalaba wake kila siku, anifuate’.

Mungu anataka kama mtoto wake ujifunze kuishi kwa kuwa tayari kuruhusu matakwa yako yasitimie bali ya Mungu kwanza kwenye kila eneo. Kuishi kwa kumpa yeye nafasi ya kwanza kwenye kila eneo la maisha yakoo. Naam ujifunze kuishi kwa kutoa vipaumbele kwenye mambo ya Mungu kwanza. Ujizuie kutekeleza matakwa yako kwa kutekeleza matakwa yake nk. Katika kufafanua jambo hili Yesu alisema ‘Basi kadhalika kila mmoja wenu asiyeacha vyote alivyo navyo, hawezi kuwa mwanafunzi wangu’ (Luka 14:33).

Mtume Paulo akijua thamani ya wokovu alioupata na katika kufafanua jambo hili aliwaambia Wafilipi akisema ‘Lakini mambo yale yaliyokuwa faida kwangu, naliyahesabu kuwa hasara kwa ajili ya Kristo. Naam, zaidi ya hayo, nayahesabu mambo yote kuwa hasara kwa ajili ya uzuri usio na kiasi wa kumjua Kristo Yesu, Bwana wangu; ambaye kwa ajili yake nimepata hasara ya mambo yote nikiyahesabu kama mavi ili niapte Kristo’. (Wafilipi 3:7–8).

 

Lengo kuu la ujumbe huu ni kukuwekea ndani yako ‘nidhamu’ itakayokutafakarisha thamani na maana ya wokovu kwako na hivyo kukufanya uwe na sababu ya kuishindania imani. Kumbuka Yesu mwenyewe alisema ‘Hakuna aliye na upendo mwingi kuliko huu, wa mtu kuutoa uhai wake kwa ajili ya rafiki zake’ (Yohana 15:13). Ikiwa yeye alitupenda kiasi hiki, ni jukumu letu kuishindania imani yetu ndani yake kwa maana ya kudumu katika kumwamini yeye bila kujali tunakutana na upinzani kiasi gani katika maisha haya.

Ni imani yetu kwamba mambo haya matano yameweka msingi mzuri wa wewe kuanza nao kwa mwaka 2012, basi ndugu na tuzidi kuombeana.

Tunakutakia tena heri ya Christmas na mwaka mpya wa 2012

Neema ya Bwana Yesu Kristo na ikae nanyi daima

Advertisements

8 comments

 1. Mbalikiwe watumishi kwa kutufumbua macho yaliyokuwa yametiwa kiwi na yule mwovu,sasa kwa ujumbe mlotupa macho yangu yamefumbuka,sifa na utukufu zimrudie Bwana Yesu aliyewavuvia Roho Mtakatifu mioyon mwenu

  Like

 2. ““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““`YESU ni mwema kwa watu wote

  Like

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s