UMEJIAANDAAJE KWA TUKIO LA UNYAKUO? (Part 5)

(MAENEO YA MSINGI KATIKA KUJIANDAA)

Na : Patrick Sanga

Eneo la tatu – Usimzimishe Roho Mtakatifu.

Andiko la somo – Mathayo 24:44 “Kwa sababu hiyo ninyi nanyi jiwekeni tayari; kwa kuwa katika saa msiyoidhani mwana wa Adam yuaja”.

Katika eneo la pili naliandika kwa habari ya kujifunza kusamehe na kusahau kuwa sehemu yako ya maisha na hivyo kujiweka katika mazingira ya kuwa tayari kwa unyakuo. Ili kusoma sehemu ya pili tafadhali boneza link hii https://sanga.wordpress.com/2011/04/30/umejiaandaaje-kwa-tukio-la-unyakuopart-4/

Katika sehemu hii ya tatu nimeona ni vema tuangalie umuhimu wa kutunza mahusiano yetu na Roho Mtakatifu ili tusimzimishe katika maisha yetu. Labda niseme kumzimisha Roho Mtakatifu ni kikwazo kwa mtu kumuona Mungu katika maisha yake ya kawaida hapa duniani lakini pia kunyakuliwa.

Katika kitabu cha 1Wthesalonike 5:19 Biblia inasema ‘Msimzimishe Roho’. Kuanzia ule mstari wa kwanza wa sura hii, Paulo alianza kwa kuwaeleza ndugu wa Thesalonike namna unyakuo utakavyokuwa na pia akaeleza  baadhi ya mambo ya msingi kwa watu hawa kuzingatia ili wasiachwe katika unyakuo huo. Moja ya mambo aliyowaambia ni wao ‘kutokumzimisha Roho Mtakatifu’.

Swali la msingi linalokuja ni kwa namna gani mtu anaweza kumzimisha Roho Mtakatifu? Ukisoma Biblia ya toleo la GNB katika mstari huu inasema Do not restrain the Holy Spirit’ na toleo la KJV linasema ‘Quench not the Spirit’ (1Th 5:19).

Tafsiri hizi mbili zinapanua zaidi tafsiri ya kumzimisha Roho katika dhana mbili tofauti zifuatazo; moja kumzimisha Roho ina maana ya kumzuia Roho Mtakatifu asitawale na kuongoza maisha yako kwa kukataa msaada wake maishani mwako. Pili, kumzimisha Roho Mtakatifu ina maana ya kuishi katika mazingira ambayo yanamfanya Roho Mtakatifu ashindwe kukusaidia.

Mazingira ambayo Roho Mtakatifu anaweza kuzimishwa; 

 • Kutokumpa nafasi akusaidie

Kwa mujibu wa Matahayo 14:16, Roho Mtakatifu ameletwa kwetu kama Msaidizi. Kwa tafsiri Msaidizi ni yule atoaye msaada pale anapohitajika na kupewa nafasi ya kufanya hivyo. Vivyo na hivyo na Roho Mtakatifu kama hujampa nafasi ya kukusaidia (ingawa yupo ndani yako), hawezi kufanya hivyo na kwa hiyo taratibu utakuwa unamfungia/unamzuia kukusaidia maishani mwako.

 • Kukosa upendo

Ukisoma kitabu cha 1 Wakorinto sura ya 13 na 14, utagundua kwamba suala la upendo limepewa msisitizo wa kipekee kwa mtu ambaye anataka kuona utendaji wa kazi wa Roho Mtakatifu kwenye maisha yake na kwa ajili ya wengine pia. Upendo kwa mtu aliyejazwa Roho Mtakatifu ni moja ya vigezo muhimu sana kwa Roho Mtakatifu kusema/kujifunua na kufanya kazi ndani yako. Hivyo kukosa upendo ni dalili ya kumzimisha Roho Mtakatifu ndani yako. Ndiyo maana Paulo anasema hata kama angekuwa na unabii, na kujua siri zote na maarifa yote, pia kuwa na imani timilifu kiasi cha kuhamisha milima, kama hana upendo si kitu yeye, naam ni
bure tena ni ubatili (1Wakorinto 13:1-3).

 • Kuongozwa au kuenenda kwa mwili

Paulo aliwambia hivi wandugu wa Galatia ‘Basi nasema, Enendeni kwa kwa Roho, wala hamtazitimiza kamwe tamaa za mwili’ (Wagalatia 5:16). Maneno haya alikuwa akiwaambia watu waliokoka na si wasiomjua Mungu. Kanisa la Galatia lilikuwa limeacha kuenenda kwa Roho likaanza kwenda kwa mwili. Paulo akajua jambo hili litamzimisha Roho wa Bwana ndani yao, na kwa sababu hii hawatweza kuurithi uzima wa milele na pia kunyakuliwa kama Bwana angekuja kwa nyakati zile. Ndipo akawaonya akisema enendeni kwa Roho ili msizitimize tama za mwili.

 • Kutokutii maelekezo yake

Roho Mtakatifu kuitwa Msaidizi haina maana tunapaswa kumpamngia cha kufanya. Yeye ndiye mwenye kutuongoza katika njia itupasayo kuiendea. Kinachotakiwa ni mtu kuwa mtiifu kwa yale ambayo Roho Mtakatifu anakuagiza. Kukosa utiifu mara kwa mara kila anapokusemesha/kukuagiza ni kumjengea mazingira ya kutoendelea kusema na wewe na hivyo kuondoka kwako na kutafuta mtu mwingine amtumie kwa kusudi lake. Je, unategemea nini Roho wa Bwana akiondoka
ndani yako?

 • Kukosa ufahamu wa utendaji wake

Mara nyingi watu wamemzimisha Roho kwa kutokujua utendaji wake ulivyo. Kuna nyakati Roho Mtakatifu anaweza akaleta msukumo ndani ya mtu wa kumtaka
aombe, atulie kusoma neno n.k. lakini kwa kutokujua namna anavyosema wengi hujikuta badala ya kutulia na kufanya kile alichopaswa kufanya, wao hufanya
mambo mengine.

Pia kuna nyakati katika ibada (sifa, maombi nk), Roho Mtakatifu anaweza akashuka juu ya mtu au watu na akataka kusema jambo, lakini viongozi wa
makanisa au vikundi husika wakawazuia hao watu. Kufanya hivyo bila uongozi wa Mungu ni kumzimisha Roho. Mandiko yako wazi kabisa kwamba hatupaswi kutweza unabii (1 Wathesalonike 5:20) na wala hatupaswi kuzuia watu kunena kwa lugha (1Wakorinto 14:39). Zaidi tumeagizwa kujaribu mambo yote, na tulishike lililo jema (1 Wathesalonike 4:21).

Je tutajaribuje mambo yote ikiwa tunawazuia watu Kunena na pia tunatweza unabii? Hofu yangu ni kwamba kwa kuzuia watu kunena na pia kutweza unabii tunaweza tukajikuta tunamzimisha Roho Mtakatifu na kukataa uongozi wake kwenye maisha yetu. Ni vema tukakumbuka kile ambacho Paulo aliwaambia Wakorinto juu ya mambo haya kwamba  ‘mambo yote yatendeke kwa uzuri na kwa utaratibu’ (1 Wakorinto 14:40). Naam na hili lina maana ni vema kwanza ujue utendaji wa Roho Mtakatifu ukoje ili usije ukajikuta unamzimisha kwa kutokujua.

Pengine yapo mazingira mengine ambayo mtu anaweza akajikuta anamzimisha Roho Mtakatifu. Kumbuka jambo hili kwamba kumzimisha Roho Mtakatifu ni kumzuia asikusaidie, jambo  ambalo tafsiri yake ni kukataa uongozi wake kwenye maisha yako. Biblia inasema katika Warumi 8:9 ‘Lakini ikiwa Roho wa Mungu anakaa ndani yenu, ninyi hamwufuati mwili; bali mwaifuata roho. Lakini mtu awaye yote asipokuwa na Roho wa Kristo huyo si wake’. Usifanye mchezo na Roho Mungu hakikisha unatunza sana mahusiano mazuri kati yako na yeye kwa kutokumzimisha.

Naam asomaye na afahamu, nawe usimzimishe Roho Mtakatifu.

Advertisements

5 comments

 1. Very fantastic!wapo watu ambao kwao roho wa Mungu hana nafasi kabisa!ni wito wangu kwa kanisa kuanza upya na Roho Mtakatifu bila kusahau toba kwanza. Mungu akubariki mtumishi na Mungu akuzidishie maarifa!

  Like

 2. Mimi mtumishi Bwana nashukuru kwa huduma hii ambayo Yesu ameweka ndani yako ili ufundishe kanisa lake from this i learn more Yesu wangu na akutunze amina.

  Like

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s