Archive for June 2011

KWA NINI IMANI YA MWANAMKE MKANANAYO ILIONEKANA KUWA KUBWA?

June 12, 2011

Na: Patrick Sanga

Nakusalimu kwa jina la Bwana, amani na iwe kwako.

Katika Mathayo 15:21-28 maandiko yanasema “Yesu akaondoka huko, akaenda kando pande za Tiro na Sidoni. Na tazama, mwanamke Mkananayo wa mipaka ile akatokea, akampazia sauti akisema, Unirehemu, Bwana, mwana wa Daudi; binti yangu amepagawa sana na pepo. Wala yeye hakumjibu neno. Nao wanafunzi wake wakamwendea, wakamwomba, wakisema, Mwache aende zake; kwa maana anapiga kelele nyuma yetu. Akajibu, akasema, Sikutumwa ila kwa kondoo waliopotea wa nyumba ya Israeli. Naye akamsujudia, akisema, Bwana, unisaidie. Akajibu, akasema, Si vema kukitwaa chakula cha watoto na kuwatupia mbwa. Akasema, Ndiyo, Bwana, lakini hata mbwa hula makombo yaangukayo mezani pa bwana zao. Ndipo Yesu akajibu, akamwambia, Mama, imani yako ni kubwa; na iwe kwako kama utakavyo. Akapona binti yaka tangu saa ile

Katika zamu hii  nimeona vema kujibu swali jingine linalohusu imani ya mwanamke Mkakanayo.  Huyu Mama alikuwa mwenyeji wa nchi ya Kanaani ambayo ilikuwa karibu na pwani ya Bahari ya kati kutoka Sidoni. Kwa bahati nzuri Yesu alikuwa amekwenda katika miji ya Tiro na Sidoni kihuduma, ndipo akakutana na mama huyu ambaye alikuwa anahitaji msaada wa Yesu apate kumponya bintiye.

Haikuwa jambo rahisi kwa Yesu kuachilia uponyaji uende kwa yule binti. Lakini baada ya mvutano wa muda mrefu, Yesu alimwambia yule mama ‘Imani yako ni kubwa, na iwe kwako kama utakavyo’. Sasa swali la msingi ninalotaka kujibu ili nasi tupate kujifunza ni hili; kwa nini imani ya yule mama ilionekana kuwa kubwa kiasi cha kuamua uponyaji utoke kwa Yesu na kwenda kwa binti yake na kumponya saa ile ile?

Yafuatayo ni mambo matatu yaliyompelekea Yesu kusema, Mama, imani yako ni kubwa;

  • Kutokukata tamaa/kuchoka.

Kwa mara ya kwanza yule mama alipoeleza hitaji lake kwa Yesu, maandiko yanasema Yesu hakujibu neno. Na kwa hiyo tunaweza kusema, Yesu hakusikiliza wala kujali maombi ya yule mama. Naam mwitikio huu wa Yesu haukumvunja moyo yule mama akaendelea kuomba tena kwa kupiga kelele ili Yesu amsaidie.

  • Aliyapuuza/hakujali maneno ya wanafunzi na wale walifuatana na Yesu.

Kwa kadri yule mama alivyooendelea kumsihi Yesu amponye mwanaye, ilifika mahali wanafunzi wa Yesu waliona anapiga kelele. Hivyo wakamsihi Yesu amfukuze  ili asiendelee kuwapigia kelele. Sijui kama unaliona jambo hili kwa upana wake. Huyu mama ana  hitaji katika nyumba yake, anajieleza kwa Yesu, Yesu ana nyamaza, kama vile haitoshi Wanafunzi wa Yesu wanasema anapiga kelele. Sasa kilichomsaidia yule mama ni kupuuzia kauli zote zenye kumvunja moyo, yeye alitaka kusikia kutoka kwa Yesu na si wanadamu. Kwa hiyo hakuruhusu maneno yao yamvunje moyo/yaweke mpaka kwa kile anachoamini.

  • Alikuwa na ufahamu wa masuala ya kiroho(imani).

Ukweli huu tunaupata baada ya kuona majibu ya huyu mama pale, Yesu, alipomwambia; kwanza hakutumwa kwa watu wa taifa (kabila) lake na pili kumponya bintiye ni sawa na kuwatupia mbwa chakula cha watoto. Katika hali ya kibinadamu majibu ya Yesu na wanafunzi wake kwa huyu mama, yalitosha kumfanya huyu mama kukata tamaa na ikibidi kumtukana Yesu na wanafunzi wake pia. Lakini mwanamke huyu wa ajabu hakufanya hivyo.

Ile kuendelea kuomba kwa unyenyekevu kwa Bwana amponye bintiye na pia kujibu kwamba hata mbwa hula makombo yaangukayo mezani pa bwana zao, ilidhihirisha kwamba ni lazima huyu mama, ingawa alikuwa Mkaanani kuna namna alikuwa ana ufahamu wa mambo ya imani katika Kristo (neno la Mungu). Kwa hiyo hakikumsumbua watu (Yesu) wanasema nini, ndani yake alikuwa na ufahamu na imani kwamba hakuna jambo la kumshinda Bwana, na hivyo ndani yake akazidisha uhakika kwamba bintiye atapona tu.   

Naam ile kusema hata mbwa hula makombo yaangukayo mezani pa bwana zao, kauli hili ilimfanya Yesu kuachilia uponyaji kwenda kwa binti yake saa ile ile na ndipo akasema, Mama, imani yako ni kubwa; na iwe kwako kama utakavyo.

Sijui kama umeliona jambo hili mpenzi msomaji, imani ya yule mama ili kuwa kubwa kiasi cha kutenda kwa kadri ya matakwa yake kuhusu binti yake. Ni imani iliyoje kutoka kwa mwanamke wa pande za Kaanani, mahali ambako kwa mujibu wa Yesu hapakuwa kipaumbele chake kuwafikia/kuwasaidia. Naam imani ya huyu mama ilivuka fikra na mipaka hiyo na kumfanya Yesu kuachilia uponyaji kawa kdari ya matakwa na muda anaotaka yule mama (Such a wonderful faith).

Tunajifunza nini?

Naam hata leo kuna sababu kubwa tatu zinazofanya watu washindwe kupokea majibu ya mahitaji yao au yale wanayoamini kwamba Mungu atawafanyia;

  • Kukata tamaa

Utasikia mtu anasema huu ni mwaka wa tatu, tano au saba namuomba Mungu sioni majibu, nimechoka, bora kwenda kwa waganga wa kienyeji au kuacha wokovu. Haajalishi kwa jinsi ya kibinadamu majibu yako yamechelewa kwa kiasi gani, usikate tamaa. Si lengo la Yesu kukutesa au kukuhuzunisha maana, Bwana hapendi kuwatesa wala kuwahuzunisha wanadamu (Maombolezo3:33). Hivyo usikubali kukata tamaa kwa sababu iwayo yote, mruhusu Yesu akusaidie, usijaribu kutegemea akilia zako. Zidisha imani yako kwake, atafanya tu, mpendwa.

  • Maneno ya kusikia

Kwa mujibu wa Yakobo 3:1-12 Ulimi ni kiungo kidogo lakini chenye madhara makubwa. Ulimi ni moto, uovu usiotulia, umejaa sumu iletayo mauti na hakuna awezaye kuufuga. Kwa huo twamuhimidi Bwana na kwa huo twawalaani wanadamu waliofanywa kwa mafano wa Mungu nk. Jambo ninalotaka kusisitiza hapa ni kwamba usikubali maneno ya kusikia yakakusababishia ugonjwa wa nafsi yako na hivyo kuharibu imani yako. Kazi ya kinywa ni kusema, huwezi kuzuia watu wasiseme, ila unaweza kuzuia wanayosema kama ni mabaya yasitimie kwenye maisha yako. Naam ni kwa kutumia damu ya Yesu kuyafuta na kwa kutumia neno la Mungu kuumba kile unachotaka.

  • Kukosa ufahamu wa neno la Mungu kuhusu imani

Maandiko yanasema neno la Kristo likae kwa wingi ndani yenu katika hekima yote… (Wakolosai 3:16). Kwa nini likae kwa wingi? Mwimbaji wa Zaburi anajibu ni kwa sababu neno la Mungu ni taa ya miguu yetu, mwanga wa njia zetu(Zab 119:105). Hivyo litakusaidia kushinda vikwazo vya imani yako, maana kila imani sharti ijaribiwe. Yesu mwenyewe alijaribiwa alipokuwa jangwani lakini kwa sababu ya ufahamu wa neno la Mungu alimshinda Shetani. Hakikisha unakuwa na nidhamu ya kujisomea neno la Mungu kila leo.

Kwa sababu imani ni kuwa na uhakika wa mambo yatarajiwayo, tena bayana ya yale yasiyoonekana (Waebrania 11:1), tunaweza kusema kwamba ukubwa wa imani ya huyu Mama ulitokana na uhakika aliokuwa nao kwamba Yesu atamponya mwanawe licha ya upinzani aliokutana nao kuhusu imani yake. Si tu kwamba yule mama alikuwa ana amini Yesu atamponya bintiye, bali yeye alishaona kwa imani kwamba Yesu amemponya mwanawe na hivyo alikuwa anang’ang’ania utimilifu wa kile alichoona kwa imani. Naam alikiona alichokiamini, hivyo alikijua anachokiamini, akakipata alichokiona.

Naam hakikisha unaongeza imani yako kila siku, ili ifikie na kuzidi ile ya Mwanamke Mkananayo na hivyo iweze kuamua majibu kwa kadri ya matakwa na muda wako kutoka kwa Yesu.

Mungu akubariki.

LINDA SANA NAFASI ALIYOKUPA MUNGU KWA AJILI YA KUSUDI LAKE

June 4, 2011

Na: Patrick Sanga

Wimbo ulio bora 1:6 Msinichunguze kwa kuwa ni mweusi-mweusi, kwa sababu jua limeniunguza.Wana wa mamangu walinikasirikia, Waliniweka niwe mlinzi wa mashamba  ya mizabibu; Bali shamba langu mwenyewe sikulilinda’.

Haya ni maelezo ya Mtumishi ambaye alikuwa akiwajibu watu waliokuwa wanashangaa hali yake ya kimwili kwa sababu ya weusi wake. Kwa hiyo akaanza kuwaelezea kilichopelekea akawa hivyo, kwamba ni ugomvi baina yake na ndugu zake. Ugomvi huo uliamuriwa kwa makubaliano kwamba ndugu huyu apewe kazi ya kulinda mashamba yao ya mizabibu. Kwa maelezo yake binafsi tunagundua pia, kwamba yeye naye alikuwa na shamba lake la mizabibu.

Licha ya kwamba huyu ndugu mwili wake uliharibika kiasi cha watu kumshangaa lakini pia shamba lake binafsi ili hali yeye ni mlinzi wa mashamba liliharibiwa. Hii ni kwa sababu alilinda mashamba ya wengine lakini shamba lake  hakulilinda. Naam alitumia muda wote kulinda mashamba ya wengine la kwake akasahau.

Ukisoma toleo ya biblia ya Good News Bible (GNB)  katika mstari huu inasema Don’t look down on me because of my color, because the sun has tanned me. My brothers were angry with me and made me work in the vineyard. I had no time to care for myself (Son 1:6)’.

Sasa kutoka katika tafsiri hii ndio tunagundua kwamba kumbe shamba linalozungumziwa hapa ni lugha ya picha ikiwakilisha maisha binafsi ya mtu (nafsi/mwili/roho). Hii ni kwa sababu katika maandiko haya huyu ndugu anatuambia sababu ya kuharibika kwa shamba lake binafsi ni kukosa muda wa kuilinda nafsi yake (no time to care for myself). Na kwa hiyo tunaweza kusema hali yake ya mwisho kimwili na kiroho ilitokana na yeye kukosa muda wa kulinda maisha yake binafsi.

Fahamu kwamba  Mungu amekuleta duniani kwa ajili ya kusudi lake. Kusudi lake ni wajibu ambao  unapaswa kuutekeleza ukiwa hapa duniani. Naam wajibu wako ambao unao katika ulimwengu wa mwili ndio unaoamua nafasi yako katika ulimwengu wa roho katika kulitumikia kusudi la Mungu.

Haijalishi Mungu amekupa nafasi gani katika ulimwengu wa mwili, yumkini ni Mchungaji, Mwalimu, Muimbaji, Mtawala, Mfanyabiashara, kiongozi wa kiroho nk, jambo la msingi na la muhimu kwako ni kuhakikisha unaitunza sana nafasi uliyopewa na Mungu kwa kulinda maisha yako binafsi. Kwa kutunza hatua zako katika Bwana, kuenenda kwa roho na kutokuifuatisha namna ya dunia hii yaani tamaa ya mwili, tamaa ya macho na kiburi cha uzima. Naam kulinda maisha yako kwa kuishi maisha ya utakatifu na yenye ushuhuda mbele za Mungu na wanadamu pia.

Naam ili uweze kuyatenda haya sharti ujifunze kutenga muda wa kuomba, kusoma na kulitafakari neno la Bwana kila siku. Ukijisahau ukabakia kutumikia, kuhubiria wengine bila wewe mwenyewe kuyafanyia tathmini maisha yako binafsi ya kiroho, uwe na uhakika hutachukua muda nawe utakuja kuwaambia wale watakaokuja kukushaangaa kwa sababu ya hali yako mbaya ya kiroho ukisema ‘ Msinishangae kwa kuwa hali yangu ya kiroho ni mbaya, kilichonifikisha hapa ni kukosa muda wa kuyalinda maisha yangu binafsi ya kiroho, naam sikuwa makini na maisha yangu, niombeeni tu wapendwa’.

Fahamu kwamba Shetani anapoandaa vita kwenye ulikwengu wa roho, anazingatia sana nafasi ambazo watu wamepewa. Hivyo anapigana ili kuipata nafasi yako kwa lengo la kufanya mambo/mapenzi yake kupitia kwenye nafasi yako.

Huu ni wito kwako wewe  Mtumishi wa Mungu katika nyanja yoyote ile, kwamba ni muhimu sana ukaitunza nafasi yako,  kwa kuwa makini na kulinda sana maisha yako binafsi ya kiroho. Kumbuka u halali wa Mungu kukutumia ni wewe kuwa mwaminifu na kuilinda nafasi uliyopewa. Naam thamani ya siku zako  ipo kwa wewe kuishi na kutumika ndani ya kusudi la Mungu.

Weekend njema, Bwana awabariki.

MAMBO YA MSINGI KUJUA KUHUSU IMANI

June 3, 2011

Na: Patrick Sanga

Waraka wa Juni

Katika Waebrania 11:1   Biblia inasema “Basi imani ni kuwa na hakika na mambo yatarajiwayo, ni bayana ya mambo yasiyoonekana”.

Katika somo hili mpenzi msomaji nataka kukuonyesha mambo kadhaa ya msingi unayopaswa kujua kuhusu imani, ili imani yako iweze kuongezeka na kuwa imara. Katika kukuonyesha mambo haya ya msingi nitakupitisha katika habari ambayo Yesu pamoja na wanafunzi wake walikuwa wakivuka bahari na safari ikiwa inaendelea dhoruba ikajitokeza. Habari hii imeandikwa katika Injili za  Mathayo, Marko na Luka pia. Mimi nitanukuu yale ya Mathayo kama mwongozo kwa somo hili.

Biblia inasema “Akapanda chomboni wanafunzi wake wakamfuata. Kukawa msukomsuko mkuu baharini, hata chombo kikafunikizwa na mawimbi; naye alikuwa amelala usingizi. Wanafunzi wake wakamwendea wakamwamsha, wakisema, Bwana, tuokoe, tunangamia. Akawaambia mbona mmekuwa waoga, enyi wa imani haba? Mara akaondoka akazikemea pepo na bahari; kukawa shwari kuu, Wale watu wakamaka wakisema, Huyu mtu ni wa namna gani hata pepo na bahari zamtii?” (Mathayo 8:23-27).

 Jambo la kwanza; Imani ipo katika viwango mbalimbali vinavyopimika.

Mfano huu wa Yesu unatusaidia kujua kwamba kumbe imani ipo katika viwango mbalimbali, mfano imani ndogo na kubwa. Ni wazi kwamba imani ndogo/haba haiwezi kutengeneza jibu la mahitaji yako.

Katika habari hii usalama wale wanafunzi ulitegemea kiwango cha imani yao. Yesu akijua hilo ndio maana aliwauliza mbona mmekuwa waoga enyi wenye imani haba? Ile kusema imani haba ina maana kiwango cha ile imani yao kisingeweza kuleta matokeo yaliyokusudiwa, kwa kuwa kilikuwa kidogo. Na hivyo tunajua kwamba kumbe imani inaweza kuongezeka au kupungua.

Jambo la pili; Unaweza ukawa na Yesu na usiamini kwamba anaweza kukusaidia.

Ukweli huu tunaupata baada ya kusoma habari hii kama ilivyoandikwa katika Marko 4:36-41. Ule mstari wa arobaini unasema ‘Akawaambia, mbona mmekuwa waoga? Hamna imani bado?

Ni imani yangu kwamba Yesu aliwauliza swali hili huku ndani yake akijaribu kufikiri sababu ya wanafunzi kushindwa kunyamazisha ile dhoruba. Si kana kwamba wanafunzi wa Yesu hawakumuamini yeye kabisa. La hasha, walimwamini ndio maana waliacha kazi zao na familia zao kumfuata Yesu.

Imani ambayo wanafunzi waliikosa ni ile ya Yesu kuweza kuwaokoa na dhoruba iliyokuwa inawakabili. Ndivyo ilivyo hata leo, licha ya maelfu ya watu kumwamini Yesu kama Bwana na mwokozi wao, wengi hawana imani naye kwamba anaweza kuwaponya magonjwa yao, ndoa zao, familia zao, nchi zao nk au jaribu lolote mfano wa hili la wanafunzi.

Jambo la tatu; Unaweza kuwa na imani lakini ipo pengine na si kwa Yesu.

Naam ukweli huu unathibitika baada ya kusoma habari hii katika kitabu cha Luka 8:22-25. Ule mstari wa ishirini na tano unasema ‘Akawaambia, imani yenu iko wapi? Wakaogopa, wakamaka, wakisema wao kwa wao, Ni nani huyu basi hata anamuru pepo na maji, navyo vyamtii?

Kwa mujibu wa Luka, Yesu alitambua kwamba imani ya wanafunzi wake haikuwa kwake bali mahali pengine. Na ndiyo maana aliwauliza iko wapi imani yenu? Kwa lugha nyingine aliwaambia najua imani mnayo, lakini haipo kwangu.

Imani ya wale wanafunzi ilikuwa katika uzoefu na akili zao katika kuendesha zile mashua. Wao walifikiri kupitia uzoefu na ujanja wao wangeshinda. Kwa hiyo waliamini katika uweza wao binafsi, naam imani ambayo haikuwasaidia pia.

 Jambo la nne; Imani inaweza kuhamishika tegemeana na nini unasikia

Kwa mujibu wa Warumi 10:17, chanzo cha imani ni kusikia. Imani katika Kristo inakuja kwa kusikia habari za Kristo, imani kwa Shetani inakuja kwa kusikia habari za Shetani nk. Kwa hiyo mtu mwenye imani katika Kristo imani yake inaweza kuhama kutoka kwa Yesu kwenda kwa Shetani tegemeana na ameruhusu nafsi yake kusikia na kutafakari vitu gani. Jambo hili ndilo lililowatokea Adam na Hawa katika bustani ya Edeni (Mwanzo 3:1-8).

Ili imani yako isihamishike jenga mazingira ya kusikia na kusoma neno la Mungu ukitafakari kila iitwapo leo. Naam kwa mapato yako yote jipatie ufahamu wa neno la Kristo. Hakikisha unaongeza imani yako katika kila eneo ambalo unajua imani yako imepungua au ipo kwa kiwango kidogo.

Mambo zaidi ya kujifunza; 

  • Hofu/mashaka/woga/kusitasita ndio maadui za imani. Usiruhusu mambo haya yakazuia jibu la maombi yako (Waebrania 10:38, Marko 11:22). Kumbuka Mungu si mwanadamu hata aseme uongo, maadam ameahidi katika neno lake atatenda tu.
  • Unapokuwa katika jaribu/changamoto haupaswi kuutazama ukubwa wa jaribu bali udumu ukiamini kile ambacho Mungu amesema kwa habari ya eneo ambalo unalipitia (Yohana 3;14, Hesabu 21:4-9).
  • Jizoeze kufanya tathmini ya kiwango cha imani yako kwa kuangalia kama kinatosheleza kutatua changamoto (jaribu) unazozipitia au la. Angalia imani yako ipo wapi na kwa nani?. Ukigundua imepungua (Mathayo17:20) basi ongeza, kama ipo pahala pengine nje ya Yesu irejeshe kwa Yesu na si mwandamu au uwezo na nguvu zako. Maandiko yako wazi kabisa ,kwamba, sisi hatuwezi kufanya neno/jambo lolote bila Yesu (Yohana 15:5).

 Utukufu na heshima vina wewe Yesu, wastahili Bwana kuaminiwa na utadumu kuaminiwa.

Mungu awabariki