VITA VYA KIROHO (Part 4)

 

Na: Patrick Sanga

Waraka wa Septemba, 2010

SILAHA ZA USHINDI DHIDI YA SHETANI KATIKA VITA VYA KIROHO (Part 2)

 Katika sehemu ya tatu tuliishia kwa kuangalia silaha ya imani sasa fuatana nami tuendele…

  • Chapeo ya wokovu, Waefeso 6:17ª Biblia inasema ‘Tena ipokeeni chapeo ya wokovu

Ukisoma kamusi ya kiebrania na kigiriki neno ‘wokovu’ limetafsiriwa kama ulinzi au kinga. Wokovu unapatikana kwa njia ya kukiri kwa kinywa chako kwamba Yesu ni Bwana na Mwokozi (Warumi 10:10). Wokovu huu ni kuokolewa kutoka kwenye nguvu ya dhambi, utawala wa Shetani na mapepo yake. Kwa hiyo kama hujaokoka fanya maamuzi ya kuokoka kwa kuwa wokovu ni ulinzi dhidi ya nguvu za giza na kazi zote za Shetani. Maana mara nyingi watu wasiookoka Shetani anawaonea na kuwatesa sana.

 Tafsiri pana zaidi tunayoipata katika silaha hii ya chapeo ya wokovu ni kuwa na matumizi mazuri ya kinywa chako. Watu wengi leo wameingia kwenye uonevu mkubwa wa Shetani kutokana na yale wanayokiri kwa vinywa vyao. Sasa ili uwe salama tumia vizuri kinywa chako kwa kukiri yale ambayo yapo sawasawa na neno la Mungu kwenye maisha yako. Kadri unavyokiri mabaya unayaumba kwenye maisha yako, unavyokiri sawasawa na neno la Mungu unaumba ulinzi/kinga ya ki-Mungu dhidi ya mabaya ya Shetani kwenye maisha yako.

  • Upanga wa roho yaani neno la Mungu, Waefeso 6:17b inasema “Na upanga wa Roho ambao ni neno la Mungu”                                            

Hosea 4:6, Mithali 8: 8-15,  Acts 17: 11

Katika Hosea 4:6a Biblia inasema ‘watu wangu wanaangamizwa kwa kukosa maarifa…’ na Mithali 12:1a anasema ‘Kila apendaye mafundisho hupenda maarifa’. Kukosa neno la Kristo kwa wingi ndani yako ni kujiweka kwenye mazingira ambayo ni rahisi kupigwa na adui katika vita vya kiroho. Neno la Mungu linapokaa kwa wingi ndani yako ni ulinzi dhidi ya majaribu na dhambi. Zaburi 119:11 ‘Moyoni mwangu nimeliweka neno lako, nisije nikakutenda dhambi’.

Na ndiyo maana kuna vita kubwa kweli inayozuia watu wasipende kuwa na muda wa kusoma neno la Mungu, maana Shetani anajua ili aendelee kuwaangamiza watu, dawa ni kuwazuia wasisome neno la Mungu, kwa kuwafanya wabakie kusoma na kutazama vitu visivyojenga roho zao.

Mungu pia alimwagiza Joshua kusema ‘Kitabu hiki cha Torati kisiondoke kinywani mwako, bali yatafakari maneno yake mchana na usiku, upate kuangalia kutenda sawasawa na maneno yote yaliyoandikwa humo; maana ndipo utakapoifanikisha njia yako’ (Joshua 1:8).

Paulo naye akiongozwa na Roho wa Yesu aliwaambia wandugu wa Kolosai akisema Neno la Kristo na likae kwa wingi ndani yenu katika hekima yote … (Wakolosai 3:16). Neno la Mungu linaitwa Upanga wa Roho kwa kuwa Roho Mtakatifu na Neno la Mungu lao ni moja, hawapingani. Kumbuka kadri unavyoliweka neno kwa wingi moyoni mwako na kulitafakari ndivyo unavyokuwa kwenye mazingira mazuri kiroho ya kumshinda Shetani na ndivyo unavyomjengea Roho Mtakatifu maingira mazuri ya kukusaidia.

  • Kusali na kuomba katika roho (Waefeso 6:18)

Biblia katika kile kitabu cha 1Yohana 5:14 inasema “Na huu ndio ujasiri tulionao kwake, ya kuwa, tukiomba kitu sawasawa na mapenzi yake,atusikia”.

Kwa kifupi niseme kwamba jifunze kumtumia Roho Mtakatifu kama msaidizi kwenye eneo la maombi pia. Maana yake jifunze kuomba kwa roho au katika roho. Kuomba katika roho sio kuomba kwa kunena kwa lugha tu, bali kuomba sawasawa na uongozi wa Roho Mtakatifu ndani yako na huku ndiko kuomba sawasawa na mapenzi ya Mungu kwenye maisha yako. Unaomba si kulenga ajenda zako tu bali za Mungu kwa kila wakati wa maisha yako.

Ukiwa na nidhamu ya kuomba kwa mfumo huu wa kuomba katika roho, yeye Bwana ni mwaminifu mahali popote utakapokuwa kama kuna hatari saa hiyo au wakati unaokuja Roho mwenyewe atakupa taarifa mapema na zaidi atakuongoza hata namna ya kuomba ili uweze kupangua vita ambayo Shetani alikuwa amekusudia juu yako.

Naam kwa kifupi ndani ya hizi silaha saba ambazo Paulo aliwafundisha kanisa la Efeso kuna kila aina ya ushindi ambao watoto wa Mungu kama wakizivaa na kuzitumia kwa uongozi wa Mungu mwenyewe basi Shetani hawezi kuwashinda kwenye maisha yao kwa namna yoyote ile. Katika sehemu ijayo ya somo hili nitahitimisha kwa kuandika dondoo za msingi kukumbuka na kujua kuhusu vita vya kiroho.

 Bwana Mungu akubariki sana.

Advertisements

2 comments

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s