SABABU ZA KUKOSA UTIIFU MBELE ZA MUNGU.

Ndani ya Biblia tunajifunza maisha ya watu mbalimbali ambao kupitia wao, Mungu alifanya mambo makubwa sana katika kizazi chao. Yapo mambo mengi mazuri na makubwa ambayo hawa ndugu waliyafanya na pia kuna baadhi yao ambao walikosa utiifu mbele za Mungu na matokeo yake wakafa kifo cha kipumbavu. Biblia haijanyamaza hata wale ambao walikosea haikuficha makosa yao na dhambi zao, bali Biblia inasema katika kitabu cha 1 Wakorinto 10:11 “Basi mambo hayo yaliwapata wao kwa jinsi ya mifano, yakaandikwa ili kutuonya sisi, tuliofikiliwa na miisho ya zamani .

Hivyo basi hata katika kizazi cha leo, Mungu siku zote anatoa maagizo yake kwa watu wake kupitia neno lake ambayo anataka wayatekeleze ili kwanza waweze kulitumikia kusudi lake katika siku zao na kisha baadae waweze kuurithi uzima wa milele na si kutupwa jehnam ya moto Lakini kadri siku zinavyozidi kwenda ndivyo tunaona wana damu wanazidi kuvunja maagizo ya Mungu na sheria zake, watu wana mdharau Mungu na imefika mahali uovu na dhambi zimezidi na watu wamejisahau kabisa kama kuna Mungu na siku moja watu wote tutasimama mbele za kiti cha hukumu kulipwa haki zetu kila mmoja sawa na matendo yake.

Mbaya zaidi ni pale hata wale ambao wameokoka nao pia wamekosa utiifu mbele za Mungu na matokeo yake wameanza kuipenda na kufuatisha namna ya dunia hii na kwa sehemu inafika mahali hakuna tena tofauti kati ya aliyeokoka na asiyeokoka. Sasa kwa nini mara nyingi tunashindwa kuwa watiifu katika maagizo ya Mungu?
 Naomba tusiwe wepesi kumlaumu Adam na Eva pale bustanini, au Samson kwa Delila au Kuhani Eli au Mfalme Daudi. Biblia katika kitabu cha Isaya 57:11 inasema “Tena ni nani uliyemwogopa na kumhofu, hata ukasema uongo, wala hukunikumbuka mimi, wala kuwekwa hayo moyoni? Je, mimi sikunyamaza tangu zamani hata huniogopi Ukisoma vizuri huo mstari utaona kuna sababu kubwa tatu ambazo ni :

*Hofu na woga kwa wanadamu wengine .
 Katika kizazi cha leo imefika mahali kwa wakristo wengi nafasi ya Mungu kwa hao wakristo wamechukua wanadamu. Mungu anaweza akamwagiza mtu wake fanya hiki, lakini mtu kwa sababu ya kuogopa je, watu watanielewaje?, au fulani ndiye anayenitunza nikifanya hili je, ataendelea kunitunza nk. Hofu kwa wanadamu na si Mungu imepelekea watu wengi sana kukosa utiifu mbele za Mungu na hivyo kuharibu mahusiano kati ya hao watu wa Mungu wao .

*Kumsahau Mungu
 Dunia hii ya sasa imetengeneza mazingira ambayo kama wakristo hawatakuwa makini watajikuta imefika mahali wazo la kwamba Mungu yupo, halipo tena katika fahamu zao. Shetani amemwaga roho ya kujisahau na kumsahau Mungu kwa Wakristo wengi na kwa sababu hawaoni tena kwamba Mungu yupo, inakuwa rahisi kwao kukosa utiifu mbele za Mungu

*Kutokuweka sheria ya Mungu ndani yako.
Mwimbaji wa Zaburi anasema katika Zaburi 119:11 “Moyoni mwangu nimeliweka neon lako, nisije nikakutenda dhambi” na pia katika Mstari wa 105 anasema “Neno la taa ni taa ya miguu yangu, na mwanga wa njia yangu” Sasa kwa sababu wapendwa wengi hawatumii muda mwingi kutafakari neno la Mungu ili likae ndani mwao kama taa katika miguu yao na shetani anatumia hiyo fursa kuwafanya wakose utiifu mbele za Mungu.

Neema ya Kristo iwe nawe siku zote.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s